Podcasts

İngiilis dili Əmr cümləsinə aid nümunələr


0 86

Emr cumlesine aid numuneler

 

Əmr cümləsi haqqında

 

İngilis dilində felin əmr forması ( Imperatives) Simple Present Tense ( İndiki sadə zaman ) ile qurulur və sadəcə qarşıdakına verilir. Bu da “sən və siz” olmaqla 2 şəxs olur.


İngilis dilində Simple Present Tense'də mübtəda deyilmədiyi zaman felin əmr forması ( Imperatives) meydana gəlmiş olur.


- Speak slowly.

- Don't speak loudly. (Yüksək səslə danışma.)

- Come here. (Bura gəl.)

- Don't look at me. (Mənə baxma.)


Sən və siz üçün felin əmr forması ( Imperatives ) bu şəkildə əmələ gətirilir. Bəs digər şəxslər üçün əmr forması sizcə necə ola bilər?

Digər şəxslər üçün əmr forması “icazə vermək” mənasına gələn “let” felindən yararlanaraq əmələ gətirilir.


- Let us speak. (Danışaq.)

- Let's finish this conversation. (Bu söhbətə bir son verək.)


Digər şəxslər üçün də felin əmr forması ( Imperatives ) əmələ gətirərkən əslində yenə Simple Present Tense'dən faydalanılır. Normal hallarda yuxarıdakı cümlədə yazılmamış bir “you” vardır. “İcazə ver danışaq” mənasına gəlir. “you” silinərək “we”üçün felin əmr forması ( Imperatives )  əmələ gətirlmişdir. Bunu Azərbaycan dilinə uyğun formada “danışaq ” deyə tərcümə edirik.


Əmr veriləcək subject pronouns”lar Verb'dən sonra gəldiklərindən “object pronouns”lar mövqeyinə keçirlər və “gedim, getsin, gedək, getsinlər” mənasında əmr formasına keçərlər.

- Let me speak. (danışım.) 
                                                        
- Don't let me watch. (Baxmayım.)

- Let him/her speak. (Danışsın.)                                                     

- Doesn't let him/her watch. (Baxmasın.)

- Let us speak. (Danışaq.)                                                           

- Don't let us watch. (Baxmayaq.) 

- Let them speak. (Danışsınlar)                                                      

- Don't let them watch. (Baxmasınlar.) 

Keywords: İngiilis dili Əmr cümləsinə aid nümunələr, emr cümlesine aid nümuneler, əmrcümləsi haqqında, ingilis dili emr cumlesi, imperatives aid cumleler, imperatives aid cümlələr, əmr nümunələri, 
                                                                                              


Normal halda “let”dən əvvəl you var və yazılmayaraq digər şəxslər üçün felin əmr forması ( Imperatives ) əmələ gətirilmiş demişdik. İnkar formasını yazarkən də eyni məntiqlə “let”dən əvvəl you var, silinmiş və sonrasında inkar (Do not) hissəciyi əlavə olunaraq digər şəxslər üçün inkar  əmr forması əmələ gətirmiş olur.

 

Əmr cümləsinə aid nümunələr

 

Open the window, please. - Pəncərəni aç, zəhmət olmasa.

Turn off the lights before you leave. - Getməzdən əvvəl işıqları söndürün.

Clean your room before dinner. - Nahardan əvvəl otağınızı təmizləyin.

Don't forget to brush your teeth. -  Dişlərinizi fırçalamağı unutmayın.

Take out the trash, please.- Zəhmət olmasa zibil qutusunu çıxarın

Close the door behind you. - Qapını arxanızca bağlayın.

Finish your homework before bedtime. -  Yatmazdan əvvəl ev tapşırığını bitirin.

Help me carry these groceries. - Bu ərzaqları daşımaqda mənə kömək et.

Please sit down and relax. - Zəhmət olmasa oturun və istirahət edin.

Don't touch that, it's hot. - Buna toxunmayın, istidir.

Pick up your toys and put them away. - Oyuncaqlarınızı götürün və kənara qoyun.

Listen carefully to what I'm saying. - Dediklərimə diqqətlə qulaq asın.

Wash your hands before you eat. - Yeməkdən əvvəl əllərinizi yuyun.

Wait here for a moment, please. - Bir az burada gözləyin, xahiş edirəm.

Don't run in the hallway. - Koridorda qaçmayın.

Pay attention to the teacher. - Müəllimə diqqət yetirin.

Be quiet during the movie. - Film zamanı sakit olun.

Come here and give me a hand. - Bura gəl və mənə əl ver.

Don't play with matches. - Kibritlərlə oynamayın.

Hold the door for the person behind you. - Arxanızdakı adam üçün qapını tutun.

Please pass me the salt. - Xahiş edirəm duzu mənə ver.

Follow the instructions carefully. - Təlimatları diqqətlə izləyin.

Don't talk with your mouth full. - Ağzınız dolu danışmayın.

Take a deep breath and relax. - Dərin nəfəs alın və rahatlayın.

Please feed the cat before you go out. - Çölə çıxmazdan əvvəl pişiyi bəsləyin.

Be kind to others. - Başqalarına qarşı mehriban olun.

Don't forget to set your alarm. - Siqnalınızı qurmağı unutmayın.

Be careful crossing the street. - Küçədən keçərkən diqqətli olun.

Turn off your phone during the meeting. - Görüş zamanı telefonunuzu söndürün.

Please help yourself to some food. - Zəhmət olmasa bir az yemək üçün özünüzə kömək edin.

Keep your room tidy. - Otağınızı səliqəli saxlayın.

Don't interrupt when someone is speaking. - Kimsə danışarkən sözünü kəsməyin.

Please wait in line for your turn. - Zəhmət olmasa növbənizi gözləyin.

Share your toys with your sister. - Oyuncaqlarınızı bacınızla paylaşın.

Don't forget your umbrella, it might rain. - Çətirinizi unutmayın, yağış yağa bilər.

Hold my hand while we cross the street. - Küçəni keçəndə əlimdən tut.

Please put your shoes on before going outside. - Xahiş edirəm çölə çıxmazdan əvvəl ayaqqabılarınızı geyinin.

Be respectful to your elders. - Böyüklərinizə hörmət edin.

Don't forget to say "thank you". - "Sağ ol" deməyi unutmayın.

Take a seat and make yourself comfortable. - Oturun və özünüzü rahat hiss edin.

Please clean up after yourself. - Zəhmət olmasa özünüzü təmizləyin.

Don't play too close to the road. - Yola çox yaxın oynamayın.

Be patient, good things take time. - Səbirli olun, yaxşı şeylər zaman alır.

Please be on time for the appointment. - Zəhmət olmasa görüşə vaxtında gəlin.

Don't forget to wear your seatbelt. - Təhlükəsizlik kəmərinizi taxmağı unutmayın.

Be polite to the guests. - Qonaqlarla nəzakətli olun.

Please bring me a glass of water. - Mənə bir stəkan su gətirin.

Don't forget your jacket, it's cold outside. - Gödəkçəni unutma, çöldə soyuqdur.

Be honest with yourself and others. - Özünüzə və başqalarına qarşı dürüst olun.

Please be quiet during the test. - Zəhmət olmasa imtahan zamanı sakit olun.

Put your phone on silent during the movie. - Film zamanı telefonunuzu səssiz rejiminə qoyun.

Don't forget to feed the dog.- Köpəyi qidalandırmağı unutmayın.

Please, hold onto the railing while going downstairs. - Zəhmət olmasa, aşağı düşərkən məhəccərdən tutun.

Be patient and wait your turn. - Səbirli olun və öz növbənizi gözləyin.

Don't forget to set your alarm clock. - Zəngli saatınızı qurmağı unutmayın.

Please, lend me your pen. - Xahiş edirəm qələminizi mənə verin.

Don't talk to strangers. - Yad adamlarla danışma.

Keep your hands to yourself. - Əllərinizi özünüzə saxlayın.

Please, take a seat over there. - Zəhmət olmasa, orada oturun.

Don't forget your jacket, it's cold outside. - Gödəkçəni unutma, çöldə soyuqdur.

Say "sorry" if you accidentally hurt someone. - Təsadüfən kimisə incitmisinizsə, "üzr istəyirəm" deyin.

Please, help yourself to some snacks. - Zəhmət olmasa, qəlyanaltılara kömək edin.

Don't play with sharp objects. -  Kəskin əşyalarla oynamayın.

Be honest and tell the truth. - Dürüst olun və həqiqəti söyləyin.

Please, don't touch the artwork. - Zəhmət olmasa, sənət əsərinə toxunmayın.

Don't forget to lock the door when you leave. - Gedərkən qapını bağlamağı unutmayın.

Say "goodbye" when you're leaving. - Gedərkən "əlvida" deyin.

Please, wait your turn in the queue. - Zəhmət olmasa növbənizi gözləyin.

Don't forget to turn off the stove. - Sobanı söndürməyi unutmayın

Be respectful to other people's property. - Başqalarının əmlakına hörmət edin.

Please, keep your hands and feet inside the vehicle. - Zəhmət olmasa əllərinizi və ayaqlarınızı avtomobilin içində saxlayın.

Don't forget to wear sunscreen. - Günəş kremi sürməyi unutmayın.

Say "excuse me" if you need to pass by. - Əgər keçmək lazımdırsa, "bağışlayın" deyin.

 

Emr cumlesine aid numuneler

 

Please, share your snacks with others. - Zəhmət olmasa qəlyanaltılarınızı başqaları ilə paylaşın.

Don't forget to bring your ID card.  - Şəxsiyyət vəsiqənizi gətirməyi unutmayın.

Be careful with fragile items. - Kövrək əşyalarla diqqətli olun.

Please, sign your name at the bottom of the page. - Zəhmət olmasa səhifənin aşağı hissəsində adınızı imzalayın.

Don't forget to water the plants. - Bitkiləri sulamağı unutmayın.

Say "please" when asking for something. - Bir şey istədikdə "zəhmət olmasa" deyin.

Please, wait for the green light before crossing. - Zəhmət olmasa keçiddən əvvəl yaşıl işığı gözləyin.

Don't forget to turn off the TV before bed. - Yatmadan əvvəl televizoru söndürməyi unutmayın

Please, hold the elevator for me. - Zəhmət olmasa, mənim üçün lifti saxlayın.

Don't forget to take your medication. - Dərmanlarınızı qəbul etməyi unutmayın.

Say "hello" when you meet someone new. - Yeni biri ilə tanış olanda "salam" deyin.

Please, help yourself to some fruit. - Zəhmət olmasa meyvəyə kömək edin.

Don't forget to put your dirty clothes in the laundry basket. - Çirkli paltarlarınızı camaşırxana səbətinə qoymağı unutmayın.

Please, pick up your trash and throw it in the bin. - Zəhmət olmasa zibilinizi götürüb zibil qutusuna atın.

Don't forget to charge your phone. - Telefonunuzu doldurmağı unutmayın.

Say "thank you" when someone helps you. - Kimsə sizə kömək edəndə "təşəkkür edirəm" deyin.

Please, put your dishes in the sink after eating. - Zəhmət olmasa yeməkdən sonra qablarınızı lavaboya qoyun.

Don't forget to check the weather forecast. -  Hava proqnozunu yoxlamağı unutmayın.

Say "please" when asking for permission. - İcazə istəyəndə "zəhmət olmasa" deyin.

Please, turn off your cell phone during the performance. - Zəhmət olmasa, tamaşa zamanı mobil telefonunuzu söndürün.

Don't forget to lock the car doors. - Avtomobilin qapılarını bağlamağı unutmayın.

Please, pass the salt to me. - Xahiş edirəm duzu mənə verin.

Don't forget to wear your helmet when riding a bike. - Velosiped sürərkən dəbilqə taxmağı unutmayın.

Please, help me clean up this mess. - Xahiş edirəm, mənə bu qarışıqlığı təmizləməyə kömək edin.

Don't forget to say "goodnight" before going to bed. - Yatmazdan əvvəl “gecəniz xeyrə” deməyi unutmayın.

Please, wait for the waiter to bring your food. - Zəhmət olmasa, ofisiantın yeməyinizi gətirməsini gözləyin

Don't forget to smile, it brightens up the room!- Gülməyi unutmayın, o, otağı işıqlandırır!

 

 
 
arrow