Materials

İngilis dili keçmiş zamana aid 150 cümlə


0 293

İngiliscə keçmiş zamana aid cümlələr 

 

Keçmiş zaman cümlələr ingilis dili, keçmiş zaman cümlələr ingiliscə, keçmiş zamana aid cümlələr, ingilis dili keçmiş zaman sual cümlələri, keçmiş zaman inkar cümlələri ingilis dili, past simple cümlələri ingilis dili, ingilis dilində cümlələr, ingiliscə sadə cümlələr, ingiliscə keçmiş zaman cümlə nümunələri

 

İngilis dili kecmiş zamana aid təsdiq cümlələr 

 

 

1. I visited a museum yesterday. - Dünən bir muzeydə oldum.

2. She watched a movie last night. - O, dünən gecə bir filmə baxdı.

3. They traveled to Paris last summer. - Keçən yay Parisə səyahət etdilər.

4. He played soccer with his friends yesterday. - O, dünən dostları ilə futbol oynadı.

5. We studied for the test last week. - Keçən həftə test üçün oxuduq.

6. The cat slept on the couch all day. - Pişik bütün günü divanda yatıb.

7. The sun shone brightly yesterday. - Günəş dünən parlaq şəkildə parladı.

8. Birds chirped in the trees this morning. - Bu səhər ağaclarda quşlar cıvıldadı.

9. The children played in the park yesterday. - Uşaqlar dünən parkda oynadılar.

10. We went to a party last Saturday. - Keçən şənbə partiyə getmişdik.

11. She listened to music yesterday. - O, dünən musiqi dinlədi.

12. They danced at the party last night. - Dünən axşam şənlikdə rəqs ediblər.

13. He cooked dinner for his family yesterday. - Dünən ailəsi üçün şam yeməyi bişirdi.

14. The students wrote essays last month. - Tələbələr keçən ay inşa yazıblar.

15. We traveled to the beach last year. - Keçən il sahilə getmişdik.

16. The chef prepared a special dish for the guests. - Aşpaz qonaqlar üçün xüsusi yemək hazırladı.

17. They cleaned their room yesterday. - Onlar dünən otaqlarını təmizlədilər.

18. He fixed his bicycle last weekend. - Keçən həftə sonu velosipedini düzəltdi.

19. She took a yoga class last Tuesday. - O, keçən çərşənbə axşamı yoqa dərsi keçdi.

20. I visited my grandparents last weekend. - Keçən həftə sonu babam və nənəmi ziyarət etdim.

21. We watched a movie last night. - Dünən gecə bir film izlədik.

22. They swam in the pool yesterday. - Onlar dünən hovuzda üzdülər.

23. He painted a picture last summer. - O, keçən yay bir şəkil çəkdirdi.

24. She played the piano at the concert last week. - Keçən həftə konsertdə pianoda ifa etdi.

25. We learned a new language last year. - Keçən il yeni bir dil öyrəndik.

26. They helped their parents with the chores yesterday. - Dünən ev işlərində valideynlərinə kömək etdilər.

27. He worked on a project last month. - Keçən ay bir layihə üzərində çalışdı.

28. She shopped at the mall yesterday. - O, dünən ticarət mərkəzində alış-veriş etdi.

29. We had a picnic in the park last weekend. - Keçən həftə sonu parkda piknik etdik.

30. They rode bicycles in the park yesterday. - Onlar dünən parkda velosiped sürdülər.

31. I met a friend for coffee yesterday. - Dünən bir dostumla qəhvə içmək üçün görüşdüm.

32. She played with her cat last evening. - O, dünən axşam pişiyi ilə oynadı.

33. We cooked dinner together last night. - Dünən axşam yeməyi birlikdə bişirdik.

34. They took a walk in the evening yesterday. - Dünən axşam saatlarında gəzintiyə çıxdılar.

35. He ran in the park yesterday morning. - Dünən səhər parkda qaçdı.

36. She did yoga last evening. - O, dünən axşam yoqa ilə məşğul olub.

37. We talked on the phone yesterday. - Dünən telefonla danışdıq.

38. They played video games last night. - Onlar dünən gecə video oyunlar oynadılar.

39. I read a magazine last week. - Keçən həftə bir jurnal oxudum.

40. She gardened in her backyard yesterday. - O, dünən öz həyətində bağ salırdı.

41. We visited a museum last month. - Keçən ay bir muzeydə olduq.

42. They listened to a podcast yesterday. - Onlar dünən podkast dinlədilər.

43. He jogged in the morning yesterday. - O, dünən səhər qaçırdı.

44. She wrote a letter last week.  - O, keçən həftə məktub yazdı.

45. We worked on a puzzle last night. - Dünən gecə bir tapmaca üzərində işlədik.

46. They visited their relatives last weekend. - Keçən həftə sonu qohumlarını ziyarət etdilər.

47. He played with his toys yesterday. - O, dünən oyuncaqları ilə oynadı.

48. She tried a new recipe last weekend. - O, keçən həftə sonu yeni resept sınadı.

49. We watched the sunset yesterday. - Biz dünən gün batımını seyr etdik.

50. They had a great time at the party last night. - Dünən gecə məclisdə əla vaxt keçirdilər.

 

       51. Did you visit a museum yesterday? - Dünən muzeyi ziyarət etmisiniz?

       52. Did she watch a movie last night? - Dünən gecə filmə baxdı?

       53. Did they travel to Paris last summer? - Onlar keçən yay Parisə səyahət ediblərmi?

       54. Did he play soccer with his friends yesterday? - Dünən dostları ilə futbol oynadı?

       55. Did we study for the test last week? - Keçən həftə test üçün oxumuşuqmu?

       56. Did the cat sleep on the couch all day? - Pişik bütün günü divanda yatıbmı?

       57. Did the sun shine brightly yesterday? - Dünən günəş parlaq işıq saçırdı?

       58. Did birds chirp in the trees this morning? - Bu səhər ağaclarda quşlar cıvıldadı?

       59. Did the children play in the park yesterday? - Uşaqlar dünən parkda oynadılarmı?

       60. Did you go to a party last Saturday? - Keçən şənbə günü ziyafətə getmisiniz?

       61. Did she listen to music yesterday? - O, dünən musiqi dinlədi?

       62. Did they dance at the party last night? - Dünən gecə məclisdə rəqs etdilər?

       63. Did he cook dinner for his family yesterday? - Dünən ailəsi üçün nahar etdi?

       64. Did the students write essays last month? - Şagirdlər keçən ay inşa yazıblarmı?

       65. Did we travel to the beach last year? - Keçən il çimərliyə səyahət etdikmi?

       66. Did the chef prepare a special dish for the guests? - Aşpaz qonaqlar üçün xüsusi yemək hazırladımı?

       67. Did they clean their room yesterday? - Onlar dünən otaqlarını təmizlədilərmi?

       68. Did he fix his bicycle last weekend? - Keçən həftə sonu velosipedini təmir etdi?

       69. Did she take a yoga class last Tuesday? - O, ötən çərşənbə axşamı yoqa dərsi keçibmi?

       70. Did you visit your grandparents last weekend? - Keçən həftə sonu nənənizi ziyarət etdinizmi?

       71. Did we watch a movie last night? - Dünən gecə filmə baxdıqmı?

       72. Did they swim in the pool yesterday? - Dünən hovuzda üzdülər?

       73. Did he paint a picture last summer? - O, keçən yay şəkil çəkdi?

       74. Did she play the piano at the concert last week? - Keçən həftə konsertdə pianoda ifa etdi?

       75. Did we learn a new language last year? - Keçən il yeni bir dil öyrəndikmi?

       76. Did they help their parents with the chores yesterday? - Dünən ev işlərində valideynlərinə kömək etdilərmi?

       77. Did he work on a project last month? -  Keçən ay bir layihə üzərində işlədi?

       78. Did she shop at the mall yesterday? - O, dünən ticarət mərkəzində alış-veriş etdi?

       79. Did we have a picnic in the park last weekend? - Keçən həftə sonu parkda piknik etdik?

       80. Did they ride bicycles in the park yesterday? - Dünən parkda velosiped sürdülər?

       81. Did you meet a friend for coffee yesterday? - Dünən bir dostunuzla qəhvə içmək üçün görüşdünüzmü?

       82. Did she play with her cat last evening? - O, dünən axşam pişiyi ilə oynadı?

       83. Did we cook dinner together last night? - Dünən axşam yeməyimizi birlikdə bişirdik?

       84. Did they take a walk in the evening yesterday? - Dünən axşam gəzintiyə çıxdılar?

       85. Did he run in the park yesterday morning? - Dünən səhər parkda qaçdı?

       86. Did she do yoga last evening? - O, dünən axşam yoqa ilə məşğul olubmu?

       87. Did we talk on the phone yesterday? - Dünən telefonla danışdıqmı?

       88. Did they play video games last night? - Onlar dünən gecə video oyunları oynadılar?

       89. Did you read a magazine last week? - Keçən həftə jurnal oxudunuzmu?

       90. Did she garden in her backyard yesterday? - O, dünən öz həyətində bağ salmışdı?

       91. Did we visit a museum last month? - Keçən ay muzeyə baş çəkdikmi?

       92. Did they listen to a podcast yesterday? - Onlar dünən podkast dinlədilərmi?

       93. Did he jog in the morning yesterday? - O, dünən səhər qaçırdı?

       94. Did she write a letter last week? - O, keçən həftə məktub yazdı?

       95. Did we work on a puzzle last night? - Dünən gecə tapmaca üzərində işlədikmi?

       96. Did they visit their relatives last weekend?- Keçən həftə sonu qohumlarını ziyarət etdilərmi?

       97. Did he play with his toys yesterday? - Dünən oyuncaqları ilə oynadı?

       98. Did she try a new recipe last weekend? -  O, keçən həftə sonu yeni resept sınadı?

       99. Did we watch the sunset yesterday? - Dünən gün batımına baxdıqmı?

      100. Did they have a great time at the party last night? - Dünən gecə məclisdə çox əyləndilər?

 

    İngilis dili keçmiş zamana aid inkar cümlələr 

 

      101. I did not visit a museum yesterday.   - Mən dünən muzeyə getmədim. 

      102. She did not watch a movie last night.  - Dünən gecə filmə baxmadı.

      103. They did not travel to Paris last summer. - Keçən yay Parisə getmədilər.

      104. He did not play soccer with his friends yesterday.- Dünən dostları ilə futbol oynamadı.

      105. We did not study for the test last week. - Keçən həftə test üçün çalışmadıq.

      106. The cat did not sleep on the couch all day. - Pişik bütün günü divanda yatmayıb.

      107. The sun did not shine brightly yesterday. - Dünən günəş işıq saçmırdı.

      108. Birds did not chirp in the trees this morning. - Bu səhər ağaclarda quşlar cikmirdi.

      109. The children did not play in the park yesterday. - Uşaqlar dünən parkda oynamadılar.

      110. We did not go to a party last Saturday. - Keçən şənbə günü qonaqlığa getmədik.

      111. She did not listen to music yesterday. - O, dünən musiqi dinləmirdi.

      112. They did not dance at the party last night. - Dünən gecə məclisdə rəqs etmədilər.

      113. He did not cook dinner for his family yesterday. - Dünən ailəsi üçün şam yeməyi hazırlamadı.

      114. The students did not write essays last month. - Keçən ay tələbələr esse yazmayıblar.

      115. We did not travel to the beach last year. - Keçən il sahilə getmədik.

      116. The chef did not prepare a special dish for the guests. - Aşpaz qonaqlar üçün xüsusi yemək hazırlamırdı.

      117. They did not clean their room yesterday. - Dünən otaqlarını təmizləmədilər.

      118. He did not fix his bicycle last weekend. - Keçən həftə sonu velosipedini təmir etmədi.

      119. She did not take a yoga class last Tuesday.- O, ötən çərşənbə axşamı yoqa dərsi keçmədi.

      120. I did not visit my grandparents last weekend. - Keçən həftə sonu nənə və babama baş çəkmədim.

      121. We did not watch a movie last night.- Dünən gecə filmə baxmadıq.

      122. They did not swim in the pool yesterday. - Dünən hovuzda üzmədilər.

      123. He did not paint a picture last summer. - Keçən yay rəsm çəkməmişdi.

      124. She did not play the piano at the concert last week. - Keçən həftə konsertdə pianoda ifa etməyib.

      125. We did not learn a new language last year. - Keçən il yeni bir dil öyrənmədik.

      126. They did not help their parents with the chores yesterday. - Dünən ev işlərində valideynlərinə kömək etmədilər.

      127. He did not work on a project last month. - Keçən ay bir layihə üzərində işləmədi.

      128. She did not shop at the mall yesterday. - Dünən ticarət mərkəzində alış-veriş etmədi.

      129. We did not have a picnic in the park last weekend. - Keçən həftə sonu parkda gəzintiyə çıxmadıq.

      130. They did not ride bicycles in the park yesterday. - Dünən parkda velosiped sürmədilər.

      131. I did not meet a friend for coffee yesterday. - Dünən dostumla qəhvə içmək üçün görüşmədim.

      132. She did not play with her cat last evening. - O, dünən axşam pişiyi ilə oynamadı.

      133. We did not cook dinner together last night. - Dünən axşam yeməyimizi birlikdə bişirmədik.

      134. They did not take a walk in the evening yesterday. - Dünən axşam gəzintiyə çıxmadılar.

      135. He did not run in the park yesterday morning. - Dünən səhər parkda qaçmadı.

      136. She did not do yoga last evening. - O, dünən axşam yoqa ilə məşğul olmayıb.

      137. We did not talk on the phone yesterday. - Dünən telefonla danışmadıq.

      138. They did not play video games last night. - Onlar dünən gecə video oyunları oynamayıblar.

      139. I did not read a magazine last week. - Keçən həftə jurnal oxumadım.

      140. She did not garden in her backyard yesterday. - Dünən öz həyətində bağ salmadı.

      141. We did not visit a museum last month. - Keçən ay muzeyə getmədik.

      142. They did not listen to a podcast yesterday. - Dünən podkast dinləmədilər.

      143. He did not jog in the morning yesterday. - . Dünən səhər qaçmadı.

      144. She did not write a letter last week. - Keçən həftə məktub yazmadı.

      145. We did not work on a puzzle last night. - Dünən gecə puzzle üzərində işləmədik.

      146. They did not visit their relatives last weekend. - Keçən həftə sonu qohumlarının yanına getmədilər.

      147. He did not play with his toys yesterday. - Dünən oyuncaqları ilə oynamadı.

      148. She did not try a new recipe last weekend. - O, keçən həftə sonu yeni resept sınamadı.

      149. We did not watch the sunset yesterday. - Dünən gün batımına baxmadıq.

      150. They did not have a great time at the party last night. - Dünən axşamkı məclisdə heç də yaxşı vaxt keçirmədilər.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow