Materials

İngilis dilində keçmiş davamedici zamana aid cümlələr


0 640

İngiliscə keçmiş davamedici zamana aid cümlələr

 

İngilis dilində cümlələr, ingilis dilinde cumleler, ingilis dili cumle, ingilis dili cumleler, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis dili cumle tercumesi, ingilis dili oyrenmek, Azərbaycan ingilis dili tərcümə, kecmis davamedici zamana aid cümleler, past continous cümlələr ingiliscə, keçmiş davamedici zamana aid sual cümlələri, ingiliscə zamanlara aid cümlələr, ingilis dilində sadə cümlələr, ingilis dilində kecmiş davamedici zamana aid inkar cümlələr, 

 

İngilis dili keçmiş davamedici zamanda təsdiq cümlələr

 

1. I was studying yesterday afternoon. -    Mən dünən günorta oxuyurdum.
2. She was watching TV when I called. -    Mən zəng edəndə o televizora baxırdı.
3. They were playing soccer in the park. -   Onlar parkda futbol oynayırdılar.
4. He was reading a book at that time. -    O, həmin vaxt kitab oxuyurdu.
5. We were cooking dinner when the power went out. -   Biz nahar bişirirdik ki, elektrik kəsildi.
6. The cat was sleeping on the bed all day. -    Pişik bütün günü çarpayıda yatırdı.
7. Birds were chirping in the trees this morning. -   Bu səhər ağaclarda quşlar cəhcəh vururdu.
8. The children were playing in the garden. -     Uşaqlar bağçada oynayırdılar.
9. We were hiking in the mountains last weekend. - Keçən həftə sonu dağlarda gəzintiyə çıxdıq.
10. She was writing an email when her friend arrived. - Dostu gələndə o, e-poçt yazırdı.
11. They were dancing at the party last night. -  Dünən gecə şənlikdə rəqs edirdilər.
12. He was fixing his bicycle in the garage. - Velosipedini qarajda düzəldirdi.
13. The workers were building a new house. - Fəhlələr yeni ev tikirdilər.
14. She was practicing the piano for hours. - O, saatlarla pianoda məşq edirdi.
15. We were waiting for the bus at the station. - Biz vağzalda avtobus gözləyirdik.
16. The students were studying for their exams. - Tələbələr imtahana hazırlaşırdılar.
17. The chef was preparing a special dish. - Aşpaz xüsusi yemək hazırlayırdı.
18. They were cleaning the house yesterday. - Dünən evi təmizləyirdilər.
19. He was driving to work when it started raining. - Yağış yağmağa başlayanda maşınla işə gedirdi.
20. She was taking a yoga class in the evening. - O, axşam yoqa dərsi alırdı.
21. I was painting a picture last weekend. - Keçən həftə sonu şəkil çəkirdim.
22. We were watching a movie at that time. - O vaxt biz kinoya baxırdıq.
23. They were swimming in the pool all afternoon. - Bütün günortadan sonra onlar hovuzda üzürdülər.
24. He was playing soccer with his friends. - Dostları ilə futbol oynayırdı.
25. She was knitting a scarf while waiting. - Gözləyən zaman yaylıq toxuyurdu.
26. We were having a picnic in the park. - Biz parkda piknik edirdik.
27. The workers were repairing the road. - Fəhlələr yolu təmir edirdilər.
28. The children were playing with their toys. - Uşaqlar oyuncaqları ilə oynayırdılar.
29. She was reading a novel by the fireplace. - O, kamin yanında roman oxuyurdu.
30. They were planting flowers in the garden. - Bağda gül əkirdilər.
31. He was listening to music while cooking. - Yemək bişirərkən musiqi dinləyirdi.
32. We were attending a wedding ceremony. - Biz toy mərasimində iştirak edirdik.
33. She was doing her homework all evening. - O, bütün axşam ev tapşırığını edirdi.
34. They were talking on the phone. - Onlar telefonla danışırdılar.
35. I was jogging in the morning. - Səhər qaçırdım.
36. We were exploring a new hiking trail. - Biz yeni gəzinti cığırını araşdırırdıq.
37. He was watching a documentary on TV.-   Televizorda sənədli filmə baxırdı.
38. She was helping her parents with the chores. - Ev işlərində valideynlərinə kömək edirdi.
39. They were working on a group project. - Onlar qrup layihəsi üzərində işləyirdilər.
40. We were enjoying the sunset on the beach. - Sahildə gün batımından həzz alırdıq.
41. The workers were renovating the old building. - Fəhlələr köhnə binanı təmir edirdilər.
42. The children were playing hide and seek. - Uşaqlar gizlənqaç oynayırdılar.
43. She was practicing her dance moves. - O, rəqs hərəkətlərini məşq edirdi.
44. They were traveling to a different city. - Onlar başqa bir şəhərə gedirdilər.
45. He was riding his bicycle in the park. - O, parkda velosiped sürürdü.
46. We were attending a family reunion. - Biz ailə toplantısında iştirak edirdik.
47. She was taking photos of the scenery. - O, mənzərənin fotolarını çəkirdi.
48. They were camping in the mountains. -  Onlar dağlarda düşərgə salırdılar.
49. He was playing with his dog in the yard. - Həyətdə iti ilə oynayırdı.
50. She was trying a new recipe in the kitchen. - O, mətbəxdə yeni resept sınayırdı.
 
 

Interrogative: İngilis dili past continuous tense usual cümlələri

 

51. Was I studying yesterday afternoon?  - Dünən günortadan sonra oxuyurdum?
52. Was she watching TV when I called?  - Mən zəng edəndə o televizora baxırdı?
53. Were they playing soccer in the park?  - Onlar parkda futbol oynayırdılar?
54. Was he reading a book at that time?  - O, həmin vaxt kitab oxuyurdu?
55. Were we cooking dinner when the power went out?  - Elektrik kəsiləndə nahar bişirirdik?
56. Was the cat sleeping on the bed all day?  - Pişik bütün günü çarpayıda yatırdı?
57. Were birds chirping in the trees this morning? - Bu səhər ağaclarda quşlar cəhcəh vururdu?
58. Were the children playing in the garden?  - Uşaqlar bağçada oynayırdılar?
59. Were we hiking in the mountains last weekend?  - Keçən həftə sonu dağlarda gəzintiyə çıxmışdıq?
60. Was she writing an email when her friend arrived?  - Dostu gələndə o, e-poçt yazırdımı?
61. Were they dancing at the party last night?  -   Dünən gecə məclisdə rəqs edirdilər?
62. Was he fixing his bicycle in the garage?  - O, velosipedini qarajda düzəldirdi?
63. Were the workers building a new house?  - Fəhlələr yeni ev tikirdilərmi?
64. Was she practicing the piano for hours?  - O, saatlarla pianoda məşq edirdi?
65. Were we waiting for the bus at the station?  - Biz stansiyada avtobus gözləyirdik?
66. Were the students studying for their exams?  - Tələbələr imtahan vermək üçün oxuyurdularmı?
67. Was the chef preparing a special dish?  - Aşpaz xüsusi yemək hazırlayırdı?
68. Were they cleaning the house yesterday?  - Dünən evi təmizləyirdilər?
69. Was he driving to work when it started raining?  - Yağış yağmağa başlayanda o, işə maşınla gedirdimi?
70. Was she taking a yoga class in the evening?  - O, axşam yoqa dərsi alırdı?
71. Was I painting a picture last weekend?  - Keçən həftə sonu mən şəkil çəkirdim?
72. Were we watching a movie at that time?  - O vaxt biz kinoya baxırdıq?
73. Were they swimming in the pool all afternoon?  - Bütün günortadan sonra hovuzda üzdülər?
74. Was he playing soccer with his friends?  - O, dostları ilə futbol oynayırdı?
75. Was she knitting a scarf while waiting?  - Gözləyəndə yaylıq toxuyurdu?
76. Were we having a picnic in the park?  - Parkda piknik edirdik?
77. Were the workers repairing the road?  - Fəhlələr yolu təmir edirdilərmi?
78. Were the children playing with their toys?  - Uşaqlar oyuncaqları ilə oynayırdılar?
79. Was she reading a novel by the fireplace?  - O, kamin yanında roman oxuyurdu?
80. Were we planting flowers in the garden?  - Bağda gül əkirdikmi?
81. Was he listening to music while cooking?  - Yemək bişirərkən musiqi dinləyirdi?
82. Were we attending a wedding ceremony?  - Toy mərasimində iştirak edirdik?
83. Was she doing her homework all evening?  - O, bütün axşam ev tapşırığını edirdimi?
84. Were they talking on the phone?  - Onlar telefonla danışırdılar?
85. Was I jogging in the morning?  - Səhər qaçırdım?
86. Were we exploring a new hiking trail?  - Biz yeni gəzinti cığırını kəşf edirdik?
87. Was he watching a documentary on TV?  - Televiziyada sənədli filmə baxırdı?
88. Was she helping her parents with the chores?  - Ev işlərində valideynlərinə kömək edirdi?
89. Were they working on a group project?  - Onlar qrup layihəsi üzərində işləyirdilərmi?
90. Were we enjoying the sunset on the beach?  - Sahildə gün batımından həzz alırdıq?
91. Were the workers renovating the old building?  - İşçilər köhnə binanı təmir edirdilərmi?
92. Were the children playing hide and seek?  - Uşaqlar gizlənqaç oynayırdılar?
93. Was she practicing her dance moves?  - O, rəqs hərəkətlərini məşq edirdi?
94. Were they traveling to a different city?  - Onlar başqa bir şəhərə gedirdilər?
95. Was he riding his bicycle in the park?  - O, parkda velosiped sürürdü?
96. Were we attending a family reunion?  - Biz ailə toplantısında iştirak edirdik?
97. Was she taking photos of the scenery?  - O, mənzərənin fotolarını çəkirdi?
98. Were they camping in the mountains?  - Onlar dağlarda düşərgə salırdılar?
99. Was he playing with his dog in the yard?  - Həyətdə iti ilə oynayırdı?
100. Was she trying a new recipe in the kitchen?  - O, mətbəxdə yeni resept sınayırdı?
 
 

Negative: İngiliscə keçmiş zamanda inkar cümlələr 

 

101. I was not studying yesterday afternoon.  - Mən dünən günorta oxumurdum.
102. She was not watching TV when I called.  - Mən zəng edəndə o, televizora baxmırdı.
103. They were not playing soccer in the park.  - Onlar parkda futbol oynamırdılar.
104. He was not reading a book at that time.  - O, həmin vaxt kitab oxumurdu.
105. We were not cooking dinner when the power went out.  - Elektrik kəsiləndə biz nahar bişirmirdik.
106. The cat was not sleeping on the bed all day.  - Pişik bütün günü çarpayıda yatmırdı.
107. Birds were not chirping in the trees this morning.  - Bu səhər ağaclarda quşlar cəhcəh vurmurdu.
108. The children were not playing in the garden. - Uşaqlar bağçada oynamırdılar.
109. We were not hiking in the mountains last weekend. - Keçən həftə sonu dağlarda gəzintiyə çıxmadıq.
110. She was not writing an email when her friend arrived.  - Dostu gələndə o, e-poçt yazmırdı.
111. They were not dancing at the party last night.  - Dünən gecə məclisdə rəqs etmirdilər.
112. He was not fixing his bicycle in the garage.  - Velosipedini qarajda təmir etmirdi.
113. The workers were not building a new house.  - Fəhlələr yeni ev tikmirdilər.
114. She was not practicing the piano for hours.  - O, saatlarla pianoda məşq etmirdi.
115. We were not waiting for the bus at the station. - Biz vağzalda avtobus gözləmirdik.
116. The students were not studying for their exams.  - Tələbələr imtahana getmirdilər.
117. The chef was not preparing a special dish.  - Aşpaz xüsusi yemək hazırlamırdı.
118. They were not cleaning the house yesterday.  - Dünən evi təmizləmirdilər.
119. He was not driving to work when it started raining.  - Yağış yağmağa başlayanda o, işə getmirdi.
120. She was not taking a yoga class in the evening.  - O, axşam yoqa dərsi almırdı.
121. I was not painting a picture last weekend.  - Keçən həftə sonu şəkil çəkmirdim.
122. We were not watching a movie at that time.  - O vaxt biz kinoya baxmırdıq.
123. They were not swimming in the pool all afternoon.  - Bütün günortadan sonra hovuzda üzmürdülər.
124. He was not playing soccer with his friends.  - Dostları ilə futbol oynamırdı.
125. She was not knitting a scarf while waiting.  - Gözləyəndə o yaylıq toxumurdu.
126. We were not having a picnic in the park.  - Parkda piknik etmirdik.
127. The workers were not repairing the road. - Fəhlələr yolu təmir etmirdilər.
128. The children were not playing with their toys.  - Uşaqlar oyuncaqları ilə oynamırdılar.
129. She was not reading a novel by the fireplace.  - O, kamin yanında roman oxumurdu.
130. We were not planting flowers in the garden.  - Bağda gül əkmirdik.
131. He was not listening to music while cooking.  - Yemək bişirərkən musiqiyə qulaq asmırdı.
132. We were not attending a wedding ceremony.  - Biz toy mərasimində iştirak etmirdik.
133. She was not doing her homework all evening.  - O, bütün axşam ev tapşırığını etmirdi.
134. They were not talking on the phone.  - Onlar telefonla danışmırdılar.
135. I was not jogging in the morning.  - Səhər qaçmırdım.
136. We were not exploring a new hiking trail.  -  Biz yeni gəzinti cığırını kəşf etmirdik.
137. He was not watching a documentary on TV. - Televiziyada sənədli filmə baxmırdı.
138. She was not helping her parents with the chores.  - Ev işlərində valideynlərinə kömək etmirdi.
139. They were not working on a group project.  - Onlar qrup layihəsi üzərində işləmirdilər.
140. We were not enjoying the sunset on the beach.  - Sahildə gün batımından həzz almırdıq.
141. The workers were not renovating the old building.  - Fəhlələr köhnə binanı təmir etmirdilər.
142. The children were not playing hide and seek.  - Uşaqlar gizlənqaç oynamırdılar.
143. She was not practicing her dance moves.  - O, rəqs hərəkətlərini məşq etmirdi.
144. They were not traveling to a different city.  - Onlar başqa bir şəhərə getmirdilər.
145. He was not riding his bicycle in the park.  - O, parkda velosiped sürmürdü.
146. We were not attending a family reunion.  -Biz ailə toplantısında iştirak etmirdik.
147. She was not taking photos of the scenery.  - O, mənzərənin fotolarını çəkmirdi.
148. They were not camping in the mountains. - Onlar dağlarda düşərgə salmırdılar.
149. He was not playing with his dog in the yard.  - Həyətdə iti ilə oynamırdı.
150. She was not trying a new recipe in the kitchen.  - O, mətbəxdə yeni resept sınamırdı.
arrow