Materials

İngilis dili - Present perfect tense aid cümlələr


0 79

Present perfect tense aid cümlələr

 

Present Perfect Tense (I have gone)

 

Azərbaycan dilində belə bir zaman olmadığı üçün inglizcə öyrənən hərkəsin ən çox çətinlik çəkdiyi zaman Present Perfect Tense'dir . Qaydalar tez öyrənilsə də istifadəsi yaxşıca mənimsəmək üçün xeyli bir müddət keçməsi lazımdır. Bu zaman, bir hadisənin nə zaman və necə olduğunun o qədər də əhəmiyyəti olmadığı hallarda istifadə olunur. Bu zamanda vacib olan, hadisənin olub olmadığıdır.

 

EXAMPLES (NÜMUNƏ CÜMLƏLƏR)

 

- I have cleaned the table. (Stolu təmizləmişəm.)

 

Burada vacib olan masanın kimsə tərəfindən təmizləndiyi deyil, masanın bu anda təmiz olduğu və istifadəyə hazır olduğudur.

 

- He has opened the window. (Pəncərəni açıb.)

 

Bu cümlədə yenə vacib olan, pəncərənin bu anda açıq olması və pəncərənin açıq olmasından arzu edilən durumun gerçəkleşdiyi veya gerçəkleşməyə əlverişli vəziyyətə gəldiyini izah etməkdədir.

 

- Have you seen Jack? (Jack'ı görmüşəm?)

 

Bu cümlədə belə düşünək. Fərz edəkki cümləni deyən şəxs Jack'i bu dəqiqə axtarmaqdadır. Bu şəxs üçün, qarşı tərəfin özünə Jack'i tapa biləcəyi şəkildə bir cavab verməsi lazımdır. Yəni qarşı tərəf buna
“Yes I saw him yesterday” (Hə, dünən gördüm) deyə qarşılıq verməsi heç də arzu edilən bir nəticə doğurmur.

   

 

- I have heard about that film. (O kino haqqında eşitmişəm.)

 

Bu cümlədə filmin nə vaxt eşidildiyi vacib deyildir. Vacib olan mübtədanın filmdən xəbərdar olmasıdır.

 

 

 

"PRESENT PERFECT TENSE" - İNDİKİ BİTMİŞ ZAMAN CƏDVƏL
 

(+)

(-)

(?)

I have played

I haven't played

Have I played

You have played

You haven't played

Have you played?

He has played

He hasn't played

Has he played?

She has played

She hasn't played

Has she played?

It has played

It hasn't played

Has it played?

We have played

We haven't played

Have we played?

They have played

They haven't played

Have they played?

 

Keywords: Present perfect tense aid cumleler, present perfect tense aid cümlələr, indiki bitmiş zamana aid cümlələr, indiki bitmis zamana aid cumleler, bitmiş zamanlara aid cümlələr, present perfect tense cümlələr, present perfect tense qayda, ingilis dili bitmiş zaman cümlələr, present perfect tense qayda, indiki bitmiş zaman qayda, present perfect tense aid cümlələr pdf, indiki bitmiş zamana aid cümlələr pdf

 

Present perfect tense aid cümlələr

 

I have eaten pizza before. - Əvvəllər pizza yemişəm.

We have visited the zoo. - Zooparkı ziyarət etmişik.

He has read a book about dinosaurs. - O, dinozavrlar haqqında kitab oxuyub.

They have played soccer in the park. - Parkda futbol oynayıblar .

She has drawn a picture of her family. - O, ailəsinin şəklini çəkib.

You have watched a movie at the cinema. - Kinoteatrda bir filmə baxmısınız.

We have sung songs in music class. - Musiqi dərsində mahnılar oxumuşuq.

He has built a sandcastle at the beach. - O, çimərlikdə qumdan qala tikib.

They have visited their grandparents. - Onlar nənə və babalarını ziyarət ediblər.

She has danced at a party. - O, partidə rəqs edib.

I have ridden a bike with training wheels. - Mən məşq təkərləri olan velosiped sürmüşəm.

You have eaten ice cream in the summer. - Yayda dondurma yemisiniz.

We have flown kites in the park. - Parkda uçurtmalar uçurmuşuq.

He has climbed a tree. -O, ağaca dırmaşıb.

They have written letters to Santa. - Şaxta babaya məktublar yazıblar.

She has painted a picture of a flower. - O, çiçək şəklini çəkib.

I have played hide-and-seek with my friends. - Dostlarımla gizlənqaç oynamışam.

You have visited a museum. - Siz muzeyi ziyarət etmisiniz.

We have gone on a nature walk. - Təbiət gəzintisinə çıxmışıq.

He has caught a fish at the lake. -  O, göldə balıq tutub.

They have helped bake cookies. - Peçenye bişirməyə kömək ediblər.

She has seen a rainbow after the rain. - Yağışdan sonra göy qurşağı görüb.

I have built a snowman in winter. - Mən qışda qar adamı düzəltmişəm.

You have sung happy birthday at a party. - Bir məclisdə ad günün mübarək mahnı oxumusunuz.

We have watched fireworks on the Fourth of July. - İyulun 4-də atəşfəşanlığa baxdıq.

He has made a card for Mother's Day. - Analar Günü üçün bir kart hazırlayıb.

They have planted flowers in the garden. -  Bağda gül əkiblər.

She has made a wish on a shooting star. - O, axan ulduza arzu edib.

I have blown bubbles in the backyard. - Həyətdə baloncuklar üfürmüşəm.

You have played with a pet dog. - Siz ev iti ilə oynamısınız.

We have had a picnic in the park. - Parkda piknik etdik.

He has fed ducks at the pond. - O, gölməçədə ördək bəsləyib.

They have picked apples at an orchard. - Onlar meyvə bağında alma yığıblar.

She has flown a kite at the beach. -O, çimərlikdə uçurtma uçurub.

I have played with a toy train. - Mən oyuncaq qatarla oynamışam.

You have made a sandcastle at the beach. - Çimərlikdə qumdan qala düzəltmisiniz.

We have visited a farm. - Fermada olmuşuq.

He has ridden a horse. - O, at minib.

They have sung songs around a campfire. - Onlar tonqal ətrafında mahnılar oxuyublar.

She has picked flowers in a field. - O, bir tarlada çiçək yığıb

I have watched a butterfly in the garden. - Bağda bir kəpənək seyr etmişəm.

You have built a fort with blankets. - Siz yorğan-döşəklə bir qala qurmusunuz.

We have played in the snow. - Qarda oynamışıq.

He has watched a magic show. - O, sehrli tamaşaya baxıb.

They have attended a birthday party. - Onlar ad günü məclisində iştirak ediblər.

She has played with a dollhouse. - O, kukla evi ilə oynayıb.

I have ridden a carousel at the fair. - Yarmarkada karusel sürmüşəm.

You have blown out candles on a birthday cake. - Siz ad günü tortunda şamları söndürmüsünüz.

We have visited a pumpkin patch in the fall. -Payızda bir balqabaq yamasını ziyarət etmişik .

He has played with toy cars. -O, oyuncaq maşınlarla oynayıb.

They have gone on a treasure hunt. - Onlar xəzinə ovuna çıxıblar.

She has sung in a school concert. - O, məktəb konsertində oxuyub.

I have learned to swim. - Mən üzməyi öyrənmişəm.

You have visited a petting zoo. - Siz zooparkı ziyarət etmisiniz.

We have gone camping in the mountains. - Dağlara düşərgəyə getmişik .

He has played with a frisbee in the park. - O, parkda frizbi ilə oynayıb.

They have watched a puppet show. - Onlar kukla tamaşasına baxıblar.

She has flown a paper airplane. - O, kağız təyyarə ilə uçub.

I have planted seeds in a garden. -  Bağda toxum əkmişəm.

You have played with a hula hoop. - Siz hula halqa ilə oynamısınız.

We have sung nursery rhymes. - Uşaq mahnıları oxumuşuq.

He has seen a shooting star. - O, axan ulduz görüb.

They have played with bubbles. - Onlar baloncuklarla oynayıblar.

She has played with a jump rope. - O, ip atlama ilə oynayıb.

I have watched a caterpillar turn into a butterfly. - Mən tırtılın kəpənəkə çevrilməsini seyr etmişəm.

You have played with a toy boat in a bathtub. - Siz hamamda oyuncaq qayıqla oynamısınız.

We have played with a beach ball. - Çimərlik topu ilə oynamışıq.

He has played with a toy airplane. - O, oyuncaq təyyarə ilə oynayıb.

They have visited an aquarium. - Onlar akvariumu ziyarət ediblər.

She has painted a picture of a rainbow. - O, göy qurşağının şəklini çəkib.

I have sung songs with hand motions. - Əl hərəkətləri ilə mahnılar oxumuşam.

You have visited a planetarium. - Siz planetariumda olmusunuz.

We have played with a kite. - Uçurtma ilə oynamışıq.

 

 

 

İndiki bitmiş zamana aid cümlələr

 

 

He has watched a parade. - O, paradı izləyib.

They have made paper airplanes. - Kağızdan təyyarələr düzəldiblər.

She has played with a toy kitchen. - O, oyuncaq mətbəxi ilə oynayıb.

I have visited a library. - Mən kitabxanaya baş çəkmişəm.

You have played with a teddy bear. - Siz oyuncaq ayı ilə oynamısınız.

We have watched a puppet show. - Kukla tamaşasına baxmışıq.

He has played with a toy truck. - O, oyuncaq yük maşını ilə oynayıb.

They have visited a butterfly garden. - Onlar kəpənək bağına baş çəkiblər.

She has played with a toy train. - O, oyuncaq qatarla oynayıb.

I have played with a yo-yo. - Mən yo-yo ilə oynamışam.

You have visited a science museum. - Siz elm muzeyini ziyarət etmisiniz.

We have played with a beach ball. - Çimərlik topu ilə oynamışıq.

He has watched a fireworks display. - O, atəşfəşanlığa baxıb.

They have visited a children's museum. - Onlar uşaq muzeyinə baş çəkiblər.

She has played with a jigsaw puzzle. - O, puzzle ilə oynayıb.

I have played with a toy car. - Mən oyuncaq maşınla oynamışam.

You have visited a zoo. - Siz zooparkı ziyarət etmisiniz.

We have played with a beach ball. - Çimərlik topu ilə oynamışıq.

He has watched a puppet show. - O, kukla tamaşasına baxıb.

They have visited a butterfly garden. - Onlar kəpənək bağına baş çəkiblər.

She has played with a toy train. - O, oyuncaq qatarla oynayıb.

I have played with a yo-yo. - Mən yo-yo ilə oynamışam.

You have visited a science museum. - Siz elm muzeyini ziyarət etmisiniz.

We have played with a beach ball. - Çimərlik topu ilə oynamışıq.

He has watched a fireworks display. - O, atəşfəşanlığa baxıb.

They have visited a children's museum. - Onlar uşaq muzeyinə baş çəkiblər.

She has played with a jigsaw puzzle. - O, puzzle ilə oynayıb.

I have played with a toy car. - Mən oyuncaq maşınla oynamışam.

You have visited a zoo. -  Siz zooparkı ziyarət etmisiniz.

We have played with a beach ball. - Çimərlik topu ilə oynamışıq.

He has watched a puppet show. - O, kukla tamaşasına baxıb.

They have visited a butterfly garden. - Onlar kəpənək bağına baş çəkiblər.

She has played with a toy train. - O, oyuncaq qatarla oynayıb.

I have played with a yo-yo. - Mən yo-yo ilə oynamışam.

You have visited a science museum. - Siz elm muzeyini ziyarət etmisiniz.

We have played with a beach ball. - Çimərlik topu ilə oynamışıq.

He has watched a fireworks display. - O, atəşfəşanlığa baxıb.

They have visited a children's museum. - Onlar uşaq muzeyinə baş çəkiblər.

She has played with a jigsaw puzzle. - O, puzzle ilə oynayıb.

I have played with a toy car. - Mən oyuncaq maşınla oynamışam.

You have visited a zoo. - Siz zooparkı ziyarət etmisiniz.

We have played with a beach ball.-  Çimərlik topu ilə oynamışıq.

He has watched a puppet show. - O, kukla tamaşasına baxıb.

They have visited a butterfly garden. - Onlar kəpənək bağına baş çəkiblər.

She has played with a toy train. -O, oyuncaq qatarla oynayıb.

I have played with a yo-yo. - Mən yo-yo ilə oynamışam.

You have visited a science museum - Siz elm muzeyini ziyarət etmisiniz

arrow