Materials

İndiki zamana aid 250 cümlə - Present simple tense cümlələr


1 2718

İngilis dilində indiki zamana aid cümlələr 

 

İndiki zaman cümlə, indiki sadə zaman aid cümlələr, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili cümlələr, indiki zaman sual cümləsi ingilis dili, sual cümlələri ingilis dili, indiki zaman ingilis dilində nəqli cümlə, ingilis dili oyrenmek, indiki zaman inkar cümlə ingilis dili, ingilis dilində cümlə qurmaq, ingilis dili sadə cümlələr, ingilis dilində sadə cümlələr, ingilis dilində cümlə tərcüməsi, ingilis dilində cümlə tərcüməsi, ingilis azəri tərcümə, present tense sual cümləsi, present tense inkar cümlə, ingiliscə cümlə, ingiliscə cümlələr, ingiliscə cümlələr və tərcümələri, ingiliscə sadə cümlələr, ingiliscə sual cümlələri, ingiliscə qısa cümlələr, indiki zaman ingilis azeri tercume, tercume ingilis azeri, ingilis azeri tərcümə, indiki zaman ingilis dilinden azerbaycan diline tercume, 

 

İndiki sadə zaman aid cümlələr - İngilis Azeri tərcümə

 

1.      I love to read books. -  Kitab oxumağı çox sevirəm.

2.      She plays the piano beautifully. -  O, pianoda gözəl ifa edir.

3.      We enjoy going to the beach. -  Biz çimərliyə getməkdən həzz alırıq.

4.      They eat lunch at noon. -  Onlar günorta nahar yeyirlər.

5.      He works at a software company. - O, Proqram təminatı şirkətində işləyir.

6.      The dog barks loudly.  - İt yüksək səslə hürür.

7.      Cats chase after mice.  - Pişiklər siçanların arxasınca qaçırlar.

8.      The sun rises in the east. - Günəş şərqdən çıxır.

9.      Birds sing in the morning.  - Quşlar səhər oxuyur.

10.    The flowers bloom in spring. - Çiçəklər yazda çiçək açır.

11.    The children play in the park. - Uşaqlar parkda oynayırlar.

12.    We go for a walk every evening.  - Biz hər axşam gəzintiyə çıxırıq.

13.    She dances gracefully.  - O, zərif rəqs edir.

14.    They swim in the pool.  - Onlar hovuzda üzürlər.

15.    He teaches English at a school. - O, məktəbdə ingilis dilindən dərs deyir.

16.    The car runs smoothly.  - Maşın problemsizcə işləyir.

17.    The clock ticks softly.  - Saat sakitcə döyünür.

18.    We study math every day.  - Biz hər gün riyaziyyat öyrənirik.

19.    They watch movies on weekends.  - Onlar həftə sonları filmlərə baxırlar.

20.    The river flows calmly.  - Çay sakitcə axır.

21.    I enjoy cooking dinner.  - Axşam yeməyi bişirməkdən həzz alıram.

22.   She exercises regularly.  - O, müntəzəm olaraq idman edir.

23.   We visit our grandparents.  - Biz nənə və babalarımızı ziyarət edirik.

24.   They help their neighbors.  - Onlar qonşularına kömək edirlər.

25.   He fixes broken things.  - O, qırıq şeyləri düzəldir.

26.   The wind blows gently.  - Külək sakitcə əsir.

27.   Birds build nests in trees. - Quşlar ağaclarda yuva qururlar.

28.   I like to paint landscapes. - Mən mənzərə çəkməyi xoşlayıram.

29.  She writes poems in the mornings. -  O, səhərləri şeirlər yazır.

30.  We plant flowers in the garden. - Biz bağda çiçəklər əkirik.

31.  They clean the house. - Onlar evi təmizləyirlər.

32.  He designs websites. - O, veb-saytların dizaynını həyata keçirir.

33. The train departs on time. - Qatar vaxtında yola düşür.

34. People ride bicycles. - İnsanlar velosiped sürürlər.

35. I listen to music. -  Musiqiyə qulaq asıram.

36. She speaks multiple languages. - O, bir neçə dildə danışır.

37. We attend yoga classes.  - Biz yoqa dərslərində iştirak edirik.

38. They take care of their pets. - Onlar ev heyvanlarına qulluq edirlər.

39. He often creates art. - O, tez -tez incəsənət yaradır.

40. The computer processes data. - Kompüter verilənləri emal edir

41. The rain falls softly in our country. - Yağış bizim ölkədə sakit sakit yağır.

42. The chef prepares delicious meals every day. - Aşpaz hərgün dadlı yeməklər hazırlayır.

43. We always read newspapers. - Biz həmişə qəzet oxuyuruq.

44. They run marathons once a year. - Onlar ildə bir dəfə marafonlarda qaçırlar.

45. The artist draws portraits. - Rəssam portretlər çəkir.

46. I drink coffee every morning.  - Mən hər səhər qəhvə içirəm.

47. She sometimes takes photographs.  - O, bəzən fotoşəkil çəkir.

48. We go hiking in the mountains twice a year. - Biz ildə 2 dəfə dağlara gəzintiyə çıxırıq

49. They swim in the ocean. - Onlar okeanda üzürlər.

50. He enjoys fishing. -O, balıq tutmağı sevir.

 

İngilis dili sadə cümlələr - azeri ingilis tercume

 

51. The engine starts easily. - Mühərrik asanlıqla işə düşür

52. People make new friends. - İnsanlar yeni dostlar qazanırlar.

53. I write in my journal. - Mən jurnalımda yazıram.

54. She practices meditation. - O, meditasiya ilə məşğul olur.

55. We explore new places. - Biz yeni yerləri kəşf edirik.

56. They sing in a choir. - Onlar xorda oxuyurlar.

57. He takes piano lessons. - O, piano dərsləri alır.

58. The sun shines brightly. - Günəş parlaq şəkildə parlayır.

59. The children laugh and play. - Uşaqlar gülüb oynayırlar.

60. We ride roller coasters. - Biz roller coaster sürürük.

61. They build sandcastles on the beach. - Onlar sahildə qumdan qalalar tikirlər.

62. He repairs bicycles. - O, velosipedləri təmir edir.

63. She composes music. - O, musiqi bəstələyir.

64. I read bedtime stories. - Mən yatmazdan əvvəl hekayələr oxuyuram.

65. We solve puzzles. - Biz tapmacaları həll edirik.

66. They perform magic tricks. - Onlar sehrbazlıq edirlər.

67. The flowers smell lovely. - Çiçəklərin qoxusu gözəldir.

68. The baker bakes fresh bread. - Çörəkçi təzə çörək bişirir.

69. The kids ride their bikes. - Uşaqlar velosiped sürürlər.

70. We visit art galleries. - Biz incəsənət qalereyalarını ziyarət edirik.

71. They watch the sunset. - Onlar günəşin batmasını seyr edirlər.

72. He juggles balls. - O, toplarla hoqqabazlıq edir.

73. She swims in the lake. - O, göldə üzür.

74. I enjoy watching movies. - Filmlərə baxmaqdan həzz alıram.

75. We volunteer at a shelter. - Biz sığınacaqda könüllüyük.

 

İndiki zaman sadə sual cümlələri ingilis dili

 

76. Do you love to read books?  - Kitab oxumağı sevirsən?

77. Does she play the piano beautifully?  - O, fortepianoda gözəl ifa edirmi?

78. Do we enjoy going to the beach?  - Biz çimərliyə getməyi sevirikmi?

79. Do they eat lunch at noon?  - Günorta nahar yeyirlər?

80. Does he work at a software company?  - Proqram təminatı şirkətində işləyirmi?

81. Does the dog bark loudly?  - İt yüksək səslə hürürmü?

82. Do cats chase after mice? - Pişiklər siçanların arxasınca qaçırlarmı?

83. Does the sun rise in the west? - Günəş qərbdən çıxırmı?

84. Do birds sing in the morning? - Səhər quşlar oxuyur?

85. Do the flowers bloom in spring?  - Çiçəklər yazda çiçək açırmı?

86. Do the children play in the park? - Uşaqlar parkda oynayırlar?

87. Do you go for a walk every evening?  - Hər axşam gəzintiyə çıxırsan?

88. Does she dance gracefully?  - O, zərif rəqs edirmi?

89. Do they swim in the pool? - Onlar hovuzda çimirlər?

90. Does he teach English at a school?  - O, məktəbdə ingilis dilindən dərs deyir?

91. Does the car run smoothly?  - Avtomobil problemsizcə işləyirmi?

92. Does the clock tick softly?  - Saat sakitcə işləyirmi?

93. Do you study math every day?  - Siz hər gün riyaziyyat öyrənirsiniz?

94. Do they watch movies on weekends? - Həftə sonları kinoya baxırlarmı?

95. Does the river flow calmly? - Çay sakit axırmı?

96. Do you enjoy cooking dinner?  - Axşam yeməyi bişirməkdən zövq alırsan?

97. Does she exercise regularly? - O, müntəzəm olaraq idman edirmi?

98. Do we visit our grandparents? - Biz nənə və babalarımızı ziyarət edirikmi?

99. Do they help their neighbors? - Onlar qonşularına kömək edirlərmi?

100.  Does he fix broken things? -  O, qırıq şeyləri düzəldirmi?
101.  Does the wind blow gently? - Külək sakitcə əsirmi?
102.  Do birds build nests in trees? - Quşlar ağaclarda yuva qururmu?
103.  Do you like to paint landscapes? - Mənzərələri çəkməyi sevirsən?

104.  Does she write poems?  - O, şeirlər yazırmı?
105.  Do we plant flowers in the garden? - Biz bağda gül əkirikmi?
106.  Do they clean the house?  - Onlar evi təmizləyirlərmi?

107.  Does he design websites?  - O, veb-saytları tərtib edirmi?
108.  Does the train depart on time?  - Qatar vaxtında yola düşürmü?
109.  Do people ride bicycles? - İnsanlar velosiped sürürlərmi?
110.  Do you listen to music? - Musiqiyə qulaq asırsınız? 
111.  Does she speak multiple languages? - O, çox dil danışır?
112.  Do we attend yoga classes? - Yoqa dərslərində iştirak edirik?
113.  Do they take care of their pets?  - Onlar ev heyvanlarına qulluq edirlərmi?
114.  Does he create art?  - O, incəsənət yaradırmı?
115.  Does the computer process data?  - Kompüter verilənləri emal edirmi?
116.  Does the rain fall softly?  -  Yağış sakitcə yağırmı?
117.  Does the chef prepare delicious meals?  - Aşpaz dadlı yeməklər hazırlayır?
118.  Do we read newspapers?  - Biz qəzet oxuyuruqmu?
119.  Do they run marathons?  - Onlar marafonlarda qaçırlarmı?
120.  Does the artist draw portraits?  - Rəssam portret çəkirmi?
121.  Do you drink coffee every morning?  - Rəssam portret çəkirmi?
122.  Does she take photographs?  - O, fotoşəkil çəkirmi?
123.  Do we go hiking in the mountains?  - Dağlarda gəzintiyə çıxırıq?
124.  Do they swim in the ocean?  - Onlar okeanda üzürlərmi?
125.  Does he enjoy fishing?  - O, balıq tutmağı sevirmi?
126.  Does the engine start easily?  - Mühərrik asanlıqla işə düşürmü?
127.  Do people make new friends?  - İnsanlar yeni dostlar qazanırlarmı?
128.  Do you write in your journal?  - Jurnalınıza yazırsınız?
129.  Does she practice meditation?  - O, meditasiya ilə məşğul olurmu?
130.  Do we explore new places?  - Biz yeni yerləri kəşf edirikmi?
131.  Do they sing in a choir?  - Onlar xorda oxuyurlar?
132.  Does he take piano lessons?  - O, fortepiano dərsləri alırmı?
133.  Does the sun shine brightly?  - Günəş parlaq işıq saçırmı?
134.  Do the children laugh and play?  - Uşaqlar gülüb oynayırlarmı?
135.  Do you ride roller coasters? - Siz roller coaster a minirsinizmi?
136.  Do they build sandcastles on the beach? - Sahildə qumdan qalalar tikirlər?
137.  Does he repair bicycles? - Velosipedləri təmir edirmi?
138.  Does she compose music?  - O, musiqi bəstələyirmi?
139.  Do you read bedtime stories?  - Yatmazdan əvvəl hekayələr oxuyursunuz?
140.  Do we solve puzzles?  - Biz tapmacaları həll edirikmi?
141.  Do they perform magic tricks?  - Onlar sehrbazlıq edirlərmi?
142.  Do the flowers smell lovely?  - Çiçəklərin qoxusu gözəldirmi?
143.  Does the baker bake fresh bread?  - Çörəkçi təzə çörək bişirirmi?
144.  Do the kids ride their bikes?  - Uşaqlar velosiped sürürlərmi?
145.  Do you visit art galleries?  - Sənət qalereyalarını ziyarət edirsənmi?
146.  Do they watch the sunset? - Onlar günəşin batmasına baxırlarmı?
147.  Does he juggle balls?  - O, toplarla hoqqabazlıq edirmi?
148.  Does she swim in the lake?  - O, göldə üzürmü?
149.  Do you enjoy watching movies?  - Filmlərə baxmaqdan zövq alırsınız?
150.  Do we volunteer at a shelter?  - Biz sığınacaqda könüllü işləyirikmi?

     İndiki zaman sadə inkar cümlələr ingilis dili


151.  I don't love to read books. - Mən kitab oxumağı sevmirəm.
152.  She doesn't play the piano beautifully. - O, fortepianoda gözəl ifa etmir.
153.  We don't enjoy going to the beach. - Biz çimərliyə getməyi sevmirik.
154.  They don't eat lunch at noon. - Günorta nahar yemirlər.
155.  He doesn't work at a software company. -. O, proqram təminatı şirkətində işləmir.
156.  The dog doesn't bark loudly. -  İt yüksək səslə hürməz
157.  Cats don't chase after mice. -  Pişiklər siçanların dalınca getmirlər. 
158.  The sun doesn't rise in the west. - Günəş qərbdən çıxmır.
159.  Birds don't sing in the morning. - Quşlar səhərlər oxumur.
160.  The flowers don't bloom in spring. - Yazda çiçəklər açılmaz.
161.  The children don't play in the park. - Uşaqlar parkda oynamırlar.
162.  We don't go for a walk every evening. - Biz hər axşam gəzintiyə çıxmırıq.
163.  She doesn't dance gracefully. - O, zərif rəqs etmir.
164.  They don't swim in the pool. - Hovuzda üzmürlər.
165.  He doesn't teach English at school. - O, məktəbdə ingilis dilini öyrətmir.
166.  The car doesn't run smoothly. - Maşın problemsizcə işləmir.
167.  The clock doesn't tick softly. - Saat sakitcə döyünmür.
168.  We don't study math every day. - Biz hər gün riyaziyyat öyrənmirik.
169.  They don't watch movies on weekends. - Həftə sonları filmə baxmırlar.
170.  The river doesn't flow calmly. - Çay sakit axmır.
171.  I don't enjoy cooking dinner. - Axşam yeməyi bişirməkdən zövq almıram.
172.  She doesn't exercise regularly. - O, müntəzəm məşq etmir.
173.  We don't visit our grandparents. - Biz nənə və babalarımızı ziyarət etmirik.
174.  They don't help their neighbors. - Qonşularına kömək etmirlər.
175.  He doesn't fix broken things. - O, qırıq şeyləri düzəltmir.
176.  The wind doesn't blow gently. - Külək yumşaq əsməz.
177.  Birds don't build nests in trees. - Quşlar ağaclarda yuva qurmazlar.
178.  I don't like to paint landscapes. - Mən mənzərə çəkməyi sevmirəm.
179.  She doesn't write poems. - O, şeir yazmır.
180.  We don't plant flowers in the garden. - Bağda gül əkmirik.

 

İndiki zamanda sadə ingiliscə cümlələr və tərcümələri

181.  They don't clean the house.  - Onlar evi təmizləmirlər
182.  He doesn't design websites.  - O, veb-saytları tərtib etmir
183.  The train doesn't depart on time.  - Qatar vaxtında yola düşmür.
184.  People don't ride bicycles.  - İnsanlar velosiped sürməzlər.
185.  I don't listen to music. - Mən musiqiyə qulaq asmıram
186.  She doesn't speak multiple languages. - O, bir neçə dildə danışmır.
187.  We don't attend yoga classes. - Biz yoqa dərslərində iştirak etmirik.
188.  They don't take care of their pets. - Ev heyvanlarına qulluq etmirlər.
189.  He doesn't create art. - O, incəsənət yaratmır
190.  The computer doesn't process data. - Kompüter verilənləri emal etmir
191.  The rain doesn't fall softly. - Yağış yumşaq yağmır.
192.  The chef doesn't prepare delicious meals. - Aşpaz dadlı yeməklər hazırlamır.
193.  We don't read newspapers. - Biz qəzet oxumuruq.
194.  They don't run marathons.  - Onlar marafonda qaçmırlar.
195.  The artist doesn't draw portraits. - Rəssam fotoşəkil çəkmir.
196.  I don't drink coffee every morning. - Mən hər səhər kofe içmirəm
197.  She doesn't take photographs. - Onlar okeanda üzmürlər.
198.  We don't go hiking in the mountains. - O, dağlarda gəzmir.
199.  They don't swim in the ocean. - Onlar okeanda üzmürlər 
200.  He doesn't enjoy fishing. - O, balıq tutmağı sevmir
201.  The engine doesn't start easily. - Mühərrik asan işə düşmür
202.  People don't make new friends. - İnsanlar yeni dostlar qazanmırlar
203.  I don't write in my journal. - Mən jurnalımda yazmıram
204.  She doesn't practice meditation. - O, meditasiya ilə məşğul olmur.
205.  We don't explore new places. - Biz yeni yerləri kəşf etmirik
206.  They don't sing in a choir. - Onlar xorda oxumurlar
207.  He doesn't take piano lessons. - O, piano dərsi almır
208.  The sun doesn't shine brightly. - Günəş parlaq işıq saçmır.
209.  The children don't laugh and play. - Uşaqlar gülmürlər, oynamırlar
210   We don't ride roller coasters. - Biz roller coaster sürmürük.
211.  They don't build sandcastles on the beach. - Onlar sahildə qumdan qalalar tikmirlər.
212.  He doesn't repair bicycles. - Onlar velosiped təmir etmir.
213.  She doesn't compose music. - O, musiqi bəstələməz.
214.  I don't read bedtime stories. - Mən yatmazdan əvvəl hekayələr oxumuram.
215.  We don't solve puzzles. - Biz tapmacaları həll etmirik.
216.  They don't perform magic tricks. - Onlar sehrbazlıq etmirlər.
217.  The flowers don't smell lovely. - Çiçəklərin qoxusu xoş deyil.
218.  The baker doesn't bake fresh bread. - Çörəkçi təzə çörək bişirmir.
219.  The kids don't ride their bikes. - Uşaqlar velosiped sürmürlər.
220.  We don't visit art galleries. - Biz incəsənət qalereyalarına baş çəkmirik.
221.  They don't watch the sunset. - Onlar gün batımına baxmazlar.
222.  He doesn't juggle balls. - O, toplarla hoqqabazlıq etmir.
223.  She doesn't swim in the lake. - O, göldə üzmür.
224.  I don't enjoy watching movies. - Filmlərə baxmaqdan zövq almıram.
225.  We don't volunteer at a shelter. - Biz sığınacaqda könüllü deyilik.
226.  Don't you love to read books? - Kitab oxumağı sevmirsən?
227.  Doesn't she play the piano beautifully? - Pianoda gözəl ifa etmirmi?
228.  Don't we enjoy going to the beach? - Biz çimərliyə getməkdən həzz almırıqmı?
229.  Don't they eat lunch at noon? - Günorta nahar yemirlər?
230.  Doesn't he work at a software company? - O, proqram təminatı şirkətində işləmirmi?
231.  Doesn't the dog bark loudly? - İt yüksək səslə hürməzmi?
232.  Don't cats chase after mice? - Pişiklər siçanların dalınca getmirlərmi?
233.  Doesn't the sun rise in the east? - Günəş şərqdən çıxmırmı?
234.  Don't birds sing in the morning? - Quşlar səhər oxumazmı?
235.  Don't the flowers bloom in spring? - Yazda çiçəklər açılmazmı?
236.  Don't the children play in the park? - Uşaqlar parkda oynamırlar?
237.  Don't you go for a walk every evening? - Hər axşam gəzməyə getmirsən?
238.  Doesn't she dance gracefully? - O, zərif rəqs etmirmi?
239.  Don't they swim in the pool? - Hovuzda üzmürlərmi?
240.  Doesn't he teach English at a school? - Məktəbdə ingilis dilini öyrətmirmi?
241.  Doesn't the car run smoothly? - Maşın problemsizcə işləmirmi?
242.  Doesn't the clock tick softly? - Saatın əqrəbi sakitcə döyünmürmü?
243.  Don't you study math every day? -  Siz hər gün riyaziyyat öyrənmirsiniz?
244.  Don't they watch movies on weekends? - Həftə sonları kinoya baxmırlar?
245.  Doesn't the river flow calmly? - Çay sakitcə axmırmı?
246.  Don't you enjoy cooking dinner? - Axşam yeməyi bişirməkdən zövq almırsınız?
247.  Doesn't she exercise regularly? - O, müntəzəm olaraq idman etmirmi?
248.  Don't we visit our grandparents? - Biz nənələrimizi ziyarət etmirikmi?
249.  Don't they help their neighbors? - Qonşularına kömək etmirlərmi?
250.  Doesn't he fix broken things? - Qırıq şeyləri düzəltmirmi?

 

 

 

arrow