Materials

İngiliscə bağlayıcı cümlələr #2


0 827

İngiliscə bağlayıcı nədir?

 

Bağlayıcı, iki sözü vəya iki ayrı cümləni bir birinə bağlamağa kömək edən və cümlələrə məna çeşitliliyi qazandıran qəliblərə deyilir. Azərbaycan türkçəsində də olduğu kimi İngilis dilində də bu istifadə forması sizə bir sıra üstünlüklər qazandıracaqdır.  Conjunction istifadəsi sayəsində birbiri ilə əlaqəli iki ayrı cümləni birbirinə bağlaya bilər, sözləri sıralayabilər vəya birbirindən ayrı iki cümlə arasında bir məna əlaqəsi əmələ gətirəbilərsiniz. Mənasına və bağlayıcılığına görə qəliblər cümlənin başına, ortasına vəya hər ikisinə birdən əlavə olunabilər

 

İngilis dilində bağlayıcılar və cümlələr

 

 

 

As soon as cümlələr: ( an/ ən kimi, edər etməz, ən qısa müddətdə)

 

 • Her head spins dizzily as soon as she sits up.- O, oturan kimi başı gicəllənir
 • The tree began to decay as soon as it was cut down. - Ağac kəsilən kimi çürüməyə başladı.
 • As soon as I was on board, I began to have second thoughts about leaving. – Gəmiyə minən kimi ( minər minməz) ayrılmaqla bağlı ikinci düşüncələrim başladı.

 

Before: (əvvəl, -dan əvvəl)

 

 • He would do many more before the war was over. - Müharibə bitməmiş daha çox şey edərdi.
 • I worked with him for two years before I discovered who he really was. - Həqiqətən onun kim olduğunu kəşf etmədən əvvəl iki il onunla işlədim.
 • This was before I knew many words.- Bu bir çox sözləri bilməmişdən əvvəl idi.

 

By the time cümlələr: (-ə qədər, -dığı zaman)

 

 • By the time I got there he'd gone - Oraya çatanda o getmişdi

 • By the time ambulancemen arrived he was unconscious - Təcili yardım briqadaları gələndə o, huşunu itirmişdi
 • The garden will be overgrown with weeds by the time we get back – Bağ, biz qayıdana qədər alaq otları ilə artacaq

 

During cümlələr: (müddətində)

 

 • He must have changed clothes during the night. - Gecə müddətində o, paltarını dəyişdirmiş olmalıdır.
 • "Can I ever go outside again during daylight?" she asked - "Heç nə vaxtsa gündüz vaxtı yenidən çölə çıxa bilərəm?" o soruşdu
 • The nights were still cold into April, but the temperature climbed into the 60's during the day. - Aprel ayına qədər gecələr hələ soyuq idi, amma gündüzlər temperatur 60-a yüksəldi.
 •  

Henceforth: (bundan belə, bundan sonra)

 

 • Henceforth, supervisors will report directly to the manager. - Bundan sonra nəzarətçilər birbaşa menecerə hesabat verəcəklər.
 • She announced that henceforth she would be running the company. - Bundan sonra o, şirkəti idarə edəcəyini bildirdi.

 

İmmediately: (o dəqiqə, dərhal)

 

 • I must have slept immediately after she left. – O, getdikdən sonra dərhal yatmış olmalıyam
 • She replied immediately – O, dərhal cavab verdi
 • He acted immediately when he saw the house on fire - Evin yandığını görəndə dərhal hərəkətə keçdi
 • She immediately regretted her behavior - Dərhal davranışından peşman oldu

 

İngilis dilində bağlayıcılar və cümlələr

 

 
 

Meanwhile: (bu arada, eyni anda)

 

 • Meanwhile, I'll start making dinner. – bu arada axşam yeməyini hazırlamağa başlayım
 • Meanwhile, she continued to work at the bank. – Bu arada o, bankda işləməyə davam etdi
 • He can come back to work when he's feeling better, but meanwhile he should be resting as much as possible  - Özünü yaxşı hiss etdiyi zaman işə qayıda bilər, amma bu arada mümkün qədər istirahət etməlidir

 

 

No sooner.. then: (-ması ilə -məsi bir oldu)

 

 • No sooner had I eaten the fish, than I started feeling sick – Balığı yeməyimlə xəstələnməyim bir oldu
 • No sooner had they completed the work, than they demanded the wages – Onlar işi tamamlaması ilə maaş istəməsi bir oldu
 • No sooner had I gotten my bags unpacked than I realized that my camera was missing. - Çantalarımı paketten çıkarır çıkarmaz kameramın kayıp olduğunu fark ettim.
 • No sooner had he graduated, than he was on his way to America. – Məzun olar olmaz Amerikaya getməsi bir oldu

 

Now: (indi)

 

 • He used to eat out every day, but now he can't afford it. - Əvvəllər hər gün çöldə yemək yeyirdi, amma indi buna imkanı yoxdur.
 • She stole a lot of money from him, so now she is in prison. - Əvvəllər hər gün çöldə yemək yeyərdi, amma indi buna imkanı yoxdur.
 • It took more than a month to get over my cold, but I'm OK now. – soyuq dəymədən qurtulmaq bir aydan çox vaxt çəkdi, ancaq indi yaxşıyam

 

Once: (olar olmaz)

 

 • I don't care what your names are. Once this job's over, I'm out of here. - Adlarınızın nə olduğu məni maraqlandırmır. Bu iş bitən kimi mən buradan çıxıram.
 • I expect you to repay me once it's sold. – mənə satılan kimi geri ödəməyinizi gözləyirəm
 • Once she was settled in the seat, he shut the door and walked around the car to the driver's side. - Qadın oturacaqda oturduqdan sonra qapını bağladı və sürücünün yanına maşınla getdi.

 

Since cümlələr: (-dan bəri)

 

 • We've played better since you joined the team. – Komandaya qoşulduğunuzdan bəri biz daha yaxşı oynamışıq
 • He has had two jobs since he graduated. - Məzun olduqdan bəri iki işi olub.
 • It's a long time since we met," he said. - Görüşməyimizdən bəri çox vaxt keçdi "dedi.

 

Till: (-ə qədər)

 

 • Then he added, "She'll probably take a nap till the sun goes down." - Sonra sözlərinə əlavə etdi: "O, günəş batana qədər yəqin ki, bir az yatacaq".
 • It will not see me till it comes very near. - Çox yaxınlaşana qədər məni görməyəcək.
 • The young Alexius was ignored by his father till he was nine years old. - Gənc Alexius, doqquz yaşına qədər atası tərəfindən sayılmadı.

 

Then cümlələr: (daha sonra)

 

 • I ate a burger then went to bed. - Burger yedim, daha sonra yatağa getdim.
 • She said something and then rode ahead. - Bir şey söylədi və sonra irəliyə sürdü.
 • Alex glanced at Jonathan and then rubbed the top of his head. - Alex Jonathan-a baxdı və sonra başının üstünü ovuşdurdu.
 • Her lower lip pushed out and then she started to cry. O, alt dodağı qabağa gələrək daha sonra ağlamağa başladı

 

When cümlələr : (-dığı zaman, -dığında)

 

 • I did smoke when I was young. - Gənc olanda siqaret çəkirdim.
 • He hurt his hand when he fell. - Yıxılanda əlini yaraladı.
 • Look at me when I talk to you! - Səninlə danışanda mənə bax!
 • I'll leave when she comes back. - O qayıdanda gedəcəm.
 • Call me when you get settled in. - Yerləşdikdən sonra mənə zəng edin.
 • He was worn out when he got home. – O, evə çatanda taqətdən düşmüşdü
 • It was past one o'clock when Pierre left his friend. - Pierre dotundan ayrılanda saat birdən keçmişdi.

 

Whenever: (-dığında, -dığı zaman)

 

 • We have simply allowed you to see her whenever you want. – nə vaxt istəsəniz onu görməyə icazə vermişik
 • Whenever you're hungry, you can come by – nə vaxt acsanız gələ bilərsiniz
 • I'm getting out of here.  If what she says is true, you can come visit whenever you want. - Mən buradan çıxıram. Dedikləri doğrudursa, istədiyiniz zaman ziyarətə gələ bilərsiniz.

 

While cümlələr: (ikən, sırasında)

 

 • She advised him to go abroad while he was still young. - Ona hələ gənc ikən xaricə getməsini məsləhət gördü.
 • She advised him to go abroad while he was still young. - Ona hələ gənc ikən xaricə getməsini məsləhət gördü.
 • I fell asleep while studying at my desk. – Masamda dərs oxuyarkən yuxuya getdim.
 • I fell asleep while listening to the radio. - Radio dinləyərkən yuxuya getdim.
 • We all held our breath while we watched it. - İzləyərkən hamımız nəfəsimizi tutduq.
 • While he was sick, he lost a lot of weight. - Xəstə olarkən çox arıqladı.
 • Do you know anyone who hums while they work? - İşləyərkən zümzümə edən birini tanıyırsınız?

 

Until cümlələr: (-ə qədər)

 

 • At least wait until the doctor sees her. - Heç olmasa həkim onu görənə qədər gözləyin.
 • People used to sweep the streets at night until a machine replaced them. - İnsanlar gecələri maşınlar onları əvəz edənə qədər küçələri süpürərdilər.
 • The messengers went on until they came at last to the island of Rhodes - Elçilər sonda Rodos adasına gələnə qədər davam etdilər
 • I'm not going home until you talk to me. - Mənimlə danışana qədər evə getmirəm
 • Of course, if you prefer, we can wait until you come home from work and make it a fun family event. - Əlbətdə ki, istəsəniz işdən evə gələnə qədər gözləyək və əyləncəli bir ailə tədbiri edək

 

 

Ingiliscə cümlələr bağlayıcılar 1 - ci hissə

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

 

arrow