Materials

İngilis dili - Keçmiş davamedici zamana aid cümlələr


0 103

Keçmiş davamedici zamana aid cümlələr

 

İngilis dili Keçmiş davamedici zaman - Past continuous tense form

 

 

Past Continuous Tense yəni Keçmiş davamedici zaman, Azərbaycan türkçəsində keçmiş zamanın hekayəsi olaraq da ifadə edilir   və  "gedirdim" "gəlirdim" zamanlarının qarşılığıdır. Köməkçi fel olaraq  "was - were" istifadə olunur və felin sonuna  -ing hissəciyi əlavə olunur. Past Continuous Tense təsdiq, inkar və sual formalarının istifadəsiylə əlaqəli aşağıdakı cədvələ göz gəzdirək.

 

(+) TƏSDİQ CÜMLƏ

(-) İNKAR CÜMLƏ

 (?) SUAL CÜMLƏSİ

I was playing (Oynayırdım)

 I wasn't playing (Oynamırdım)

Was I playing? (Oynayırdım?)

You were playing (Oynayırdım)

 You weren't playing (Oynamırdın)

Were you playing? (Oynayırdın?)

He was playing (Oynayırdı)

He wasn't playing (Oynamırdı)

Was he playing? (Oynayırdı?)

She was playing (Oynayırdı

She wasn't playing (Oynamırdı)

Was she playing? (Oynayırdı?) 

It was playing (Oynayırdı)

 It wasn't playing (Oynamırdı)

Was it playing? (Oynayırdı?)

We were playing (Oynayırdıq)

 We weren't playing (Oynamırdıq)

Were we playing? (Oynayırdıq?)

They were playing (Oynayırdılar)

They weren't playing  (Oynamırdılar)

Were they playing? (Oynayırdılar?)

 

 Keywords: İngilis dilində cümlələr, keçmiş davamedici zamana aid cümlələr, past continuous tense aid cümlələr, past continuous nədir, keçmiş davamedici zaman ingilis dili, Kecmis davam edici zaman ingilis dili, Keçmiş davamedici zaman forması, 

Keçmiş davamedici zaman video dərslik

 

Keçmiş davamedici zamana aid cümlələr

 

 

Yesterday, I was playing with my toys when the phone rang. - Dünən oyuncaqlarımla oynayırdım ki, telefon zəng çaldı.

 

While I was reading a book, my cat jumped onto my lap. - Kitab oxuyanda pişiyim qucağıma atıldı.

 

Last week, my mom was cooking dinner while I was doing my homework. - Keçən həftə mən ev tapşırığını yerinə yetirərkən anam nahar hazırlayırdı.

 

While we were walking in the park, it started to rain. - Biz parkda gəzərkən yağış başladı.

 

Yesterday afternoon, I was watching cartoons on TV when my friends came over. - Dünən günortadan sonra televizorda cizgi filmlərinə baxırdım ki, dostlarım yanıma gəldi.

 

While I was cleaning my room, my brother was playing video games. -Mən otağımı təmizləyərkən qardaşım video oyunları oynayırdı.

 

Last night, I was dreaming about flying in the sky. - Dünən gecə yuxuda səmada uçmağı görürdüm.

 

While I was eating breakfast, my dad was reading the newspaper. - Mən səhər yeməyi yeyərkən atam qəzet oxuyurdu.

 

Yesterday evening, I was singing my favorite song in the shower. - Dünən axşam duşda sevimli mahnımı oxuyurdum.

 

While we were driving to the beach, we saw dolphins jumping in the sea. -Biz çimərliyə gedərkən dənizdə tullanan delfinləri gördük.

 

Last Saturday, I was playing soccer with my friends in the park. - Keçən şənbə dostlarımla parkda futbol oynayırdıq.

 

While I was taking a nap, the phone kept ringing. - Mən yuxuya getdiyim vaxtda telefon zəng çalırdı.

 

Yesterday, I was drawing a picture when my little sister came and joined me. - Dünən mən şəkil çəkirdim ki, balaca bacım gəlib mənə qoşuldu.

 

While I was walking to school, I saw a rainbow in the sky. - Məktəbə gedərkən səmada göy qurşağı gördüm.

 

Last month, I was visiting my grandparents when I saw a shooting star. - Keçən ay nənə və babama baş çəkərkən sürüşən bir ulduz gördüm.

 

While I was waiting for the bus, I listened to music on my phone. - Avtobusu gözləyərkən telefonumda musiqi dinləyirdim.

 

Yesterday, I was baking cookies with my mom when the timer went off. - Dünən anamla peçenye bişirirdim ki, taymer söndü.

 

While I was swimming in the pool, my friends were sunbathing on the deck. - Mən hovuzda üzərkən dostlarım göyərtədə günəş vannası qəbul edirdilər.

 

Last night, I was telling scary stories around the campfire. -Dünən gecə tonqal ətrafında qorxulu hekayələr danışırdım.

 

While I was riding my bike, I saw a butterfly fluttering by. - Velosiped sürərkən bir kəpənəyin uçduğunu gördüm.

 

Yesterday, I was helping my dad fix the car in the garage. - Dünən atama qarajda maşını təmir etdirməyə kömək edirdim.

 

While I was brushing my teeth, my brother was taking a shower. - Mən dişlərimi fırçalayarkən qardaşım duş qəbul edirdi.

 

Last weekend, I was playing hide and seek with my cousins. - Keçən həftə sonu əmioğlularımla gizlənqaç oynayırdım.

 

While I was playing the piano, my sister was dancing to the music. - Mən pianoda ifa edərkən bacım musiqi sədaları altında rəqs edirdi.

 

Yesterday, I was practicing my English when the teacher walked in. - Dünən ingilis dilini məşq edirdim ki, müəllim içəri girdi.

 

While I was playing with my dog, it started to chase its tail. - Mən itimlə oynayanda o quyruğunu qovmağa başladı.

 

Last night, I was watching a movie when the power went out. - Dünən gecə kinoya baxırdım ki, elektrik kəsildi.

While I was playing with my toys, my mom was cooking dinner. - Mən oyuncaqlarımla oynayanda anam nahar bişirirdi.

 

Yesterday afternoon, I was building a sandcastle at the beach. - Dünən günortadan sonra mən sahildə qumdan qala tikirdim.

 

While I was eating lunch, my dad was washing the dishes. - Mən nahar yeyərkən atam qabları yuyurdu.

 

Last summer, I was camping in the forest with my family. - Keçən yay ailəmlə birlikdə meşədə düşərgə qururdum.

 

While I was doing my homework, my sister was playing with her dolls. - Mən ev tapşırığını edərkən bacım gəlincikləri ilə oynayırdı.

 

Yesterday, I was painting a picture of the sunset when it started to rain. - Dünən yağış yağmağa başlayanda qürubun şəklini çəkirdim.

 

While I was playing soccer, my friends were cheering from the sidelines. - Mən futbol oynayanda dostlarım kənardan alqışlayırdılar.

 

Past continuous tense aid cümlələr 

 

Last night, I was reading a book under the covers with a flashlight. - Dünən gecə fənərlə yorğan altında kitab oxuyurdum.

 

While I was riding the roller coaster, I screamed with excitement. - Roller coaster sürərkən həyəcandan qışqırdım.

 

Yesterday, I was baking a cake for my friend's birthday party. - Dünən dostumun ad günü üçün tort bişirirdim.

 

While I was walking in the park, I saw a squirrel collecting nuts. - Parkda gəzərkən bir dələnin qoz-fındıq yığdığını gördüm.

 

Last weekend, I was visiting the zoo with my family. - Keçən həftə sonu ailəmlə zooparka baş çəkdim.

 

While I was playing on the swings, my brother was on the slide. - Mən yelləncəklərdə oynayanda qardaşım sürüşmədə idi.

 

Yesterday, I was practicing my dance moves in front of the mirror. - Dünən güzgü qarşısında rəqs hərəkətlərimi məşq edirdim.

 

While I was taking a bath, my mom was washing my clothes. - Mən çimərkən anam paltarlarımı yuyurdu.

 

Last night, I was listening to the sound of the rain outside my window. - Dünən gecə pəncərəmdən kənarda yağışın səsinə qulaq asırdım.

 

While I was playing with my LEGO bricks, my sister was building a tower. - Mən LEGO kərpiclərimlə oynayanda bacım qüllə tikirdi.

 

Yesterday, I was singing in the school choir during rehearsal. - Dünən məşq zamanı məktəb xorunda oxuyurdum.

 

While I was walking home from school, I saw a rainbow in the sky. - Məktəbdən evə gedərkən səmada göy qurşağı gördüm.

 

Last summer, I was learning how to ride a bike without training wheels. - Keçən yay, təkərlər olmadan velosiped sürməyi öyrəndim.

 

While I was playing with my friends at the playground, the ice cream truck drove by. - Mən uşaq meydançasında dostlarımla oynayan zaman dondurma maşını keçdi.

 

Yesterday, I was feeding the ducks at the pond in the park. - Dünən parkdakı gölməçədə ördəklərə yem verirdim.

 

While I was eating dinner, my mom was setting the table for dessert. - Mən nahar yeyərkən anam desert üçün süfrə qururdu.

 

Last night, I was watching shooting stars in the sky with my telescope. - Dünən gecə teleskopumla səmada parlayan ulduzları izləyirdim.

 

While I was practicing my basketball skills, my dad was grilling burgers. - Mən basketbol bacarıqlarımı məşq edərkən, atam burger bişirirdi.

 

Yesterday, I was playing with my action figures when my friend called. - Dünən dostum zəng edəndə mən öz hərəkət fiqurlarımla oynayırdım.

 

While I was watering the plants, my sister was reading a book in the garden. - Mən bitkiləri sulayarkən bacım bağda kitab oxuyurdu.

 

Last weekend, I was flying a kite at the beach with my cousins. - Keçən həftə sonu əmioğlularımla sahildə uçurtma uçurdum.

 

While I was waiting for my turn, my friends were playing hopscotch. - Mən öz növbəmi gözləyəndə dostlarım xırda-xırda oynayırdılar.

 

Yesterday, I was drawing pictures of animals at the zoo. - Dünən zooparkda heyvanların şəkillərini çəkirdim.

 

While I was walking in the forest, I spotted a deer grazing. - Meşədə gəzərkən bir maral gördüm.

 

Last night, I was telling bedtime stories to my little sister. - Dünən gecə kiçik bacıma yatmazdan əvvəl nağıl danışırdım.

 

While I was playing tag with my friends, my mom was preparing snacks. - Mən dostlarımla etiket oynayanda anam qəlyanaltılar hazırlayırdı.

 

Yesterday, I was practicing my magic tricks for the talent show. - Dünən istedad şousu üçün sehrli fəndlərimi məşq edirdim.

 

While I was rollerblading in the park, my brother was skateboarding. - Mən parkda rollerblading edərkən, qardaşım skeytbordda idi.

 

Last summer, I was learning how to swim in the pool. - Keçən yay hovuzda üzməyi öyrənirdim.

 

While I was making a sandcastle at the beach, my dad was taking photos. - Mən çimərlikdə qumdan qala düzəldəndə atam şəkil çəkdirirdi.

 

Yesterday, I was trying to catch fireflies in the backyard. -  Dünən həyətdə atəşböcəyi tutmağa çalışırdım.

 

While I was riding the Ferris wheel, I waved to my friends below. - Mən dönmə çarxını sürərkən aşağıda dostlarıma əl yellədim.

Last night, I was counting the stars in the sky from my window. - Dünən gecə pəncərəmdən göydəki ulduzları sayırdım.

While I was playing with my toy car, my sister was playing with her dolls. - Mən oyuncaq maşınımla oynayanda bacım gəlincikləri ilə oynayırdı.

 

Yesterday, I was blowing bubbles in the garden with my mom. - Dünən anamla bağda baloncuklar üfürdüm.

 

While I was playing with my toy train, my dad was fixing the tracks. - Mən oyuncaq qatarımla oynayanda atam relsləri düzəldirdi.

 

Last weekend, I was playing in the sprinklers with my friends. - Keçən həftə sonu dostlarımla çiləyicilərdə oynayırdım.

 

While I was drawing with chalk on the sidewalk, my brother was riding his bike. - Mən səkidə təbaşirlə rəsm çəkərkən, qardaşım velosiped sürdü.

 

Yesterday, I was flying a kite in the park with my dad. - Dünən atamla parkda uçurtma uçurdum.

 

While I was playing with my pet hamster, my mom was cooking dinner. - Mən ev heyvanım hamsterimlə oynayanda anam nahar bişirirdi.

 

Last night, I was watching the stars twinkle in the sky. - Dünən gecə səmada ulduzların parıldamasına baxırdım.

 

arrow