Materials

İndiki zaman cümlələri - Simple present tense example sentences


7 13564

İndiki zaman cümlələri - Simple present tense sentences

 

İngilis dili dərslərimizin bu bölməsində İndiki sadə zamanda fərqli cümlələr quraraq danışıq və yazı bacarıqlarımızı inkişaf etdirməyə çalışacağız. İndiki sadə zamanda cümlələr qurmaq digər sadə zamanlarla müqayisədə anlaşılması mürəkkəb bir mövzudur. Ancaq aşağıda yazılan İndiki zaman ( Simple present tense ) cümlələrinə ətraflı göz gəzdirərək İndiki zamanın hansı vəziyətlərdə istifadə olunduğunu anlaya bilərsiniz.

İndiki zamanla əlaqəli cümlələrə baxmazdan əvvəl, bu zamanın qrammatik təhlilinə baxmanızda fayda vardır

İngilis dili qrammatika indiki sadə zaman  - <<<< Bura Click et!

 

 

 

İndiki zamanda sadə təsdiq cümlələr

 

He wants to be a dentist  - O, diş həkimi olmaq istəyir

Sheep eat grass  - Qoyunlar ot yeyir

My dog runs very fast  - Mənim itim çox sürətli qaçır

My daughter lives in Moscow – Qızım Moskvada yaşayır

She loves to play football  - O, futbol oynamağı sevir

She thinks she is very beautiful   - O, gözəl olduğunu düşünür

The sun rises at the east  - Günəş şərqdən doğur

You have a big house  - Sizin böyük bir eviniz var

The earth rotates around the sun – Yer kürəsi günəş ətrafında dönür

Baku is in Azerbaijan – Bakı Azərbaycanda yerləşir

Carla speaks English and Spanish  - Carla İngiliscə və İspanca danışır

My sister takes out the trash – Bacım zibili atır

His english course starts next Saturday  - Onun inglis dili kursu gələn şənbə günü başlayır

Her uncle loves eating pizza  - Onun dayısı pizza yeməyi xoşlayır

The Queen of England lives in Buckingham Palace  - İngiltərə kraliçası Buckingham sarayında yaşayır

Susan talks very fast – Susan çox sürətli danışır

My son’s dog barks a lot – Oğlumun iti çox hürür

Water freezes at 0°C – Su 0 dərəcədə donur

We drive to work  - Biz işə maşınla gedirik

They speak Chinese at work  - Onlar işdə Çin dilində danışırlar

The train leaves in 5 minutes  - Qatar 5 dəq içərisində çıxır

         Ətraflı bax

 

İndiki sadə zaman cümlələri  - Zaman zərfləri ilə qurulan təsdiq cümlələr

 

He goes to school every day  - O, hərgün məktəbə gedir

She gets up early every morning – O, hər səhər erkəndən qalxır

They always come back home late – Onlar həmişə evə gec qayıdırlar

He catches the train every morning – O hər səhər qatara çatır ( yetişir )

Our president often visits to neighboring countries  - Prezidentimiz tez tez qonşu ölkələrə ziyarət edir

We usually eat breakfast at 10 o’clock – biz adətən saat 10 da səhər yeməyini yeyirik

They generally sing songs all together  - Onlar ümumiyətlə hamsı birlikdə mahnı oxuyurlar

We go to a gallery every Sunday – Biz hər bazar günü qaleriyaya gedirik

She sometimes goes to work by car – O, bəzən işə maşınla gedir

It always rains here in the summer – Yayda burada həmişə yağış yağır

George brushes his teeth twice a day – Corc, gündə iki dəfə dişlərini fırçalayır

She rarely lies  - O, nadir hallarda yalan deyir

She goes to swimming every evening – O, hər axşam üzməyə gedir

We see them every week  - Biz onları hər həftə görürük

She often complains about her problems  - O, tez tez problemlərindən şikayətlənir

My friends and I often go hunting – Dostlarım və mən tez tez ova gedirik

Lions eat 10 kilos of meat at once  - Aslanlar bir dəfəyə 10 kilo ət yeyirlər

My brother often falls from the bike  - Qardaşım tez tez velosipetdən düşür

We sometimes give them a piece of advice – Biz bəzən onlara bir parça məsləhət veririk

She usually hides her secrets from me – O, adətən məndən sirlərini gizlədir

 

 

İndiki sadə zaman sual cümlələri  - Do, Does sual cümlələri

 

Does he go to school? – O, məktəbə gedirmi?

Does she study her lessons? – O, dərslərini oxuyurmu?

Do they know my name? – Onlar mənim adımı bilirlərmi?

Do pigs like milk? – Donuzlar sütü xoşlayırlarmı?

Do we know each other? – Biz bir birimizi tanıyırıqmı?

Does George brush his teeth every morning? – Corc hər səhər dişlərini fırçalayırmı?

Do they see all of our actions? – Onlar bizim bütün hərəkətlərimizi görürlərmi?

Do you know what she is talking about? – Bilirsənmi o nə haqqında danışır?

Does he live in Baku?  - O, Bakıda yaşayır?

Do they live in Moscow? – Onlar Moskvada yaşayır?

Do you know Baku is the capital of Azerbaijan? Bakının, Azərbaycanın paytaxtı olduğunu bilirsənmi?

Do you always lie? – Siz həmişə yalan deyirsiniz?

Do you think girls often gossip? – Sizcə qızlar tez tez qiybət edirlər?

Do you like spaghetti?  - Sən ( Siz) spagettini xoşlayırsan?

Do they talk a lot? – Onlar çox danışırlar

Do you know who discovered America? – Amerikanı kimin kəşf etdiyini bilirsən?

Do you know who invented the computer? – Kompyuteri kimin ixtira etdiyini bilirsən?

Do you have any information about the crisis? – Krizis haqqında hər hansı bir məlumatın varmı?

Do you know when the pandemic will be over? – Pandemiyanın nə zaman bitəcəyini bilirsənmi?

Does she always leave her children at home? – O, həmişə uşaqlarını evdə qoyur?

Does your brother read Kuran? – Qardaşın Quran oxuyurmu?

   

     Daha çox nümunəyə bax

 

İndiki sadə zamanda WH sual cümlələri – Who, What, Where, Which, How sual cümlələri

 

Who likes eating ice cream? – Dondurma yeməyi kim xoşlayır?

Who knows the truth among them? – Onlar arasında həqiqəti kim bilir?

How often do you think about this? – Bu haqda nə qədər sıxlıqla fikirləşirsən?

How does she solve her problems? - O, problemlərini necə həll edir?

What does he know about us? - O, bizim haqqımızda bilir?

What food does she usually eat at lunch? - O, adətən günorta yeməyində nə yeməyi yeyir?

What advice does he usually give you? - O, adətən sizə nə ( hansı ) məsləhət verir?

Where do you study? - Harada təhsil alırsan?

Where do you like to live? - Harada yaşamağı xoşlayırsan?

Where does she feel comfortable? - O, özünü harada rahat hiss edir?

How much money do you have left? - Sənin nə qədər pulun qalıb?

How much is this? - Bu neçəyədir?

How often do you go hunting? - Ova nə qədər sıxlıqla gedirsən?

How many books do you read in a month? - Bir ayda neçə dənə kitab oxuyursan?

What kinds of movies do you like watching? - Nəcür filmlərə baxmağı xoşlayırsan?

What types of people do you prefer? - Hansı tip insanlara üstünlük verirsən?

How deep is this river? - Bu çayın dərinliyi nə qədərdir?

How tall are you? - Boyunuz nə qədərdir?

How high is the mountain “ Himalayas?” - Himalay dağının uzunluğu nə qədərdir

What does he know about my family? - O, mənim ailəm haqqında bilir?

Which conversation topic do you want to choose? - Hansı söhbət mövzusunu seçmək istəyirsən?

Why does he always tell a lie? - O, niyə həmişə yalan deyir?

Why do you only prefer reading this article? - Niyə ancaq bu məqaləni oxumağa üstünlük verirsən?

 

 

 

arrow