Materials

Zero conditional aid cümlələr - İngilis dili


0 262

İf haqqında cümlələr - Zero conditional aid cümlələr

 

Şərt budaq cümlələri ( İF) haqqında qısa məlumat

 

NÜMUNƏLƏR

İSTİFADƏSİ


• CONDITIONAL 0


If I am late, my father takes me to school.
(Əgər geciksəm, məktəbə atam aparır.)


She doesn't worry if Jack stays out after school. (Jack əgər məktəbdən sonra çöldə qalsa, O narahat olmur.)

If + Simple Present Tense __________ Simple Present Tense

QURULUŞU : If + ( do ) ( do )

Doğruluğunu hiçbir zaman itirməyən hərəkətlərdə, conditional 0 istifadə edilir. Buradakı şərtlə əlaqəli olan hadisə, həmişə etibarlıdır və heçvaxt dəyişmir.


• CONDITIONAL 1


If it rains, we will stay at home. (Əgər yağış yağsa, biz evdə qalacayıq.)


He will arrive late unless he hurries up. (Əgər tələsməzsə, gecikəcək.)


Peter will buy a new car, if he wins the lottery. (Peter loteriyanı qazansa, maşın alacaq.)

 

Birinci tip : If + Simple Present Tense __________ Future Tense


QURULUŞU : If + ( do ) ( will do )

Bu cümlə quruluşu  gələcəklə əlaqəli olması ehtimal, mümkün hadisələri izah edir.

 

QEYD

Conditional 1'də ümumiyətlə deyilsə/olmazsamənasına gələn unless(-madıqca,-mədikcəistifadə edilir, Digər bir deyişlə, '...unless he hurries up (O tələsmədikcə).' , '...if he doesn't hurry up.(O tələsməzsə)' şəklində də yazılabilir.

İZAH: unless cümləni tək başına inkar edir, dolasıyla yenidən hərəkəti inkar formada istifadə etməyinizə ehtiyac yoxdur.

• CONDITIONAL 2


If he studied more, he would pass the exam. (Oxusaydı imtahanı keçərdi.)


I would lower taxes if I were the President. (Əgər mən prezident olsaydım, vergiləri aşağı salardım.)


They would buy a new house if they had more money. (Daha çox pulları olsaydı ev alardılar.)

 

İkinci tip : If + Simple Past Tense _______________ would


QURULUŞU : If + ( did ) ( would do )

Bu cümlə quruluşu indiki davamedici  ve indiki zamanla əlaqəsi  olması çox mümkün olmayan, o andakı reallıqlara zidd düşən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Ancaq zaman olaraq bu hadisələrin olması mümkündür

Məsələn; Yüz milyon dollarım olsaydı...(ki yox)

 

QEYD
'to be' hərəkəti, 2nd conditional formasında istifadə edildiyində, həmişə 'were' olaraq istifadə edilir.

Məsələn, If I were the president...

• CONDITIONAL 3


If he had known that, he would have decided differently. (Əgər bilmiş olsaydı, daha fərqli qərar vermiş olabilərdi.)


Jane would have found a new job if she had stayed in Boston. (Jane əgər Boston'da qalmış olsaydı yeni bir iş tapmış olardı.)

 

Üçüncü tip : If + Past Perfect Tense ____________ would have + V3


QURULUŞU : If + ( had done ) would have done

Bu cümlə quruluşu keçmişdə qalan hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu cümlə quruluşunda artıq zaman bitmiş və bunun əksinin olması artıq mümkün deyildir. Bəzən bu cümlə qurulu ilə qurulan cümlələrdə peşmanlıq hissi vardır

 

 

Keywords: zero conditional aid cümlələr, if haqqında cümlələr, şərt budaq cümlələri nümunələr, ingilis dili if aid cümlələr, if haqqinda, first conditional aid cümlələr, second conditional aid cümlələr, şərt budaq cümləsi ingilis dili, ingilis dilində cümlələr, if conditional cümlələr, 

 

Zero conditional aid cümlələr 

 

If you heat ice, it melts. - Buzu qızdırsanız, əriyir.

If you mix blue and yellow, you get green. - Mavi və sarı qarışdırsanız, yaşıl rəng əldə edirsiniz.

If it rains, the ground gets wet. - Yağış yağsa, yer islanır.

If you drop a ball, it falls down. - əgər topu əlindən salsan, yerə düşər

If you cut an apple, you can see its seeds. - almanı kəssəniz, toxumlarını görə bilərsiniz.

If you squeeze a lemon, juice comes out. - Limonu sıxsanız, suyu çıxır.

If you add salt to water, it dissolves. -  Suya duz əlavə etsəniz, əriyir ( həll olur).

If you eat too much, you might feel sick. - Əgər çox yeyirsinizsə, özünüzü pis hiss edə bilərsiniz.

If you don't water plants, they die. - Bitkiləri sulamasanız, ölər.

If you press a button, the light turns on. - Bir düyməni basarsanız, işıq yanır.

If you touch fire, you get burned. - Əgər atəşə toxunsan, yanarsan.

If you don't study, you won't learn. - Əgər oxumasan, öyrənməyəcəksən.

If you miss the bus, you'll be late. - Əgər avtobusu buraxsanız, gecikəcəksiniz.

If you run fast, you win the race. - Sürətli qaçsan, yarışı qazanarsan.

If you have a fever, you should rest. - Hərarətiniz varsa, istirahət etməlisiniz.

If you play with matches, you risk starting a fire. - Əgər kibritlə oynayırsınızsa, yanğın başlamağınız riski var.

If you don't wear a coat, you might catch a cold. - Palto geyinməsəniz, soyuqdəymə ola bilərsiniz.

If you don't sleep enough, you feel tired. - Əgər kifayət qədər yatmırsınızsa, özünüzü yorğun hiss edərsiniz.

If you eat vegetables, you stay healthy. - Tərəvəz yeyirsinizsə, sağlam qalacaqsınız.

If you drive too fast, you might have an accident. - Çox sürətlə sürsəniz, qəzaya düşə bilərsiniz.

If you mix red and white, you get pink. - Qırmızı və ağı qarışdırsanız, çəhrayı rəng alırsınız.

If you take an umbrella, you stay dry in the rain. - Bir çətir götürsəniz, yağışda quru qalırsınız.

If you speak loudly, people can hear you. - Yüksək səslə danışsanız, insanlar sizi eşidə bilər.

If you follow the recipe, your cake turns out well. - Reseptə əməl etsəniz, tortunuz yaxşı çıxır.

If you don't water the flowers, they wither. - Çiçəkləri sulamasan, quruyurlar.

If you exercise regularly, you feel better. - Əgər müntəzəm olaraq məşq edirsinizsə, özünüzü daha yaxşı hiss edərsiniz.

If you touch a hot stove, it burns your hand. - Əgər isti sobaya toxunsan, əlini yandırar.

If you watch too much TV, your eyes might hurt. - Çox televizora baxsanız, gözləriniz ağrıya bilər.

If you don't brush your teeth, they become dirty. - Dişlərinizi fırçalamasanız, onlar çirklənir.

If you work hard, you achieve success. - Çox çalışsan, uğur qazanarsan.

If you don't listen carefully, you miss important information. - Diqqətlə qulaq asmasanız, vacib məlumatları qaçırarsınız.

If you eat too much candy, you get cavities. -Çox konfet yeyirsinizsə, çürüklər yaranar.

If you wait too long, you miss your opportunity. - Çox gözləsəniz, fürsəti əldən vermiş olarsınız.

If you drink coffee before bed, you might have trouble sleeping. - Yatmazdan əvvəl qəhvə içsəniz, yatmaqda çətinlik çəkə bilərsiniz.

If you add sugar to tea, it tastes sweet. - Çaya şəkər əlavə etsəniz, dadı şirin olar.

If you don't wear a seatbelt, you risk injury in a car accident. - Təhlükəsizlik kəməri taxmasanız, avtomobil qəzasında yaralanma riskiniz var.

If you play with fire, you risk getting burned. -  Əgər odla oynasanız, yanmaq riskiniz var.

If you don't exercise, you become unfit. - İdman etməsəniz, yararsız olursunuz.

If you drop your phone, it might break. - Telefonunuzu yerə atsanız, o, xarab ola bilər.

If you save money, you can buy things you want. - Əgər pula qənaət etsəniz, istədiyiniz şeyi ala bilərsiniz.

If you forget your keys, you can't unlock the door. - Açarlarınızı unutsanız, qapının kilidini aça bilməzsiniz.

If you don't clean your room, it becomes messy. - Otağını təmizləməsən, səliqəsizləşir.

If you don't eat breakfast, you feel hungry later. - Əgər səhər yeməyi yeməsəniz, daha sonra aclıq hiss edirsiniz.

If you don't study for the test, you might fail. - Test üçün oxumasanız, uğursuz ola bilərsiniz.

If you listen to music, you feel relaxed. - Musiqi dinləsəniz, özünüzü rahat hiss edərsiniz.

If you don't take medicine when you're sick, you might not get better. - Xəstə olanda dərman qəbul etməsən, yaxşılaşa bilməyəcəksən.

If you don't have an umbrella, you get wet in the rain. - Əgər çətirin yoxdursa, yağışda islanırsan.

If you mix red and blue, you get purple. - Qırmızı və mavini qarışdırsanız, bənövşəyi alırsınız.

If you plant seeds, they grow into plants. - Əgər toxum əksən, onlar bitkiyə çevrilir.

If you don't have a ticket, you can't enter the concert - Biletiniz yoxdursa, konsertə girə bilməzsiniz

If you drop an egg, it breaks.- Yumurtanı düşürsən, qırılır.

If you don't wear sunscreen, you risk getting sunburned. - Günəşdən qoruyucu sürtməsəniz, günəş yanığı riski daşıyırsınız.

If you don't set an alarm, you might oversleep. - Siqnal qurmasanız, həddindən artıq yuxuya gedə bilərsiniz.

If you forget your homework, the teacher gets upset. - Ev tapşırığını unudursan, müəllim əsəbiləşir.

If you eat too quickly, you might choke. - Çox tez yeyirsinizsə, boğula bilərsiniz.

If you don't close the windows, bugs can get inside. - Pəncərələri bağlamasanız, böcəklər içəri girə bilər.

If you don't practice, you won't improve. -  Əgər məşq etməsəniz, təkmilləşməyəcəksiniz.

If you don't pay the bill, the electricity gets cut off. - Hesabı ödəməsəniz, elektrik enerjisi kəsilir.

If you sneeze, cover your mouth. - Asqırırsınızsa, ağzınızı bağlayın.

If you don't take care of pets, they become unhappy. - Əgər ev heyvanlarına qulluq etməsəniz, onlar bədbəxt olurlar.

If you mix oil and water, they don't mix. - Yağla suyu qarışdırsan, qarışmaz.

If you don't clean the dishes, they pile up in the sink. - Qabları təmizləməsən, onlar lavaboya yığılır.

If you turn off the oven, the food stops cooking. - Sobanı söndürsəniz, yemək bişirməyi dayandırır.

If you don't wear gloves in the cold, your hands get numb. - Soyuqda əlcək taxmasanız, əlləriniz uyuşur.

If you don't put gas in the car, it stops running. - Maşına qaz vurmasanız, işləməyi dayandırır.

If you don't lock the door, anyone can enter. - Qapını bağlamasan, hər kəs içəri girə bilər.

If you don't eat enough, you feel weak. - Əgər kifayət qədər yeməsəniz, özünüzü zəif hiss edirsiniz.

If you don't smile, people might think you're upset. - Əgər gülümsəməsən, insanlar sənin əsəbiləşdiyini düşünə bilər.

If you don't put batteries in the flashlight, it won't work. - Batareyaları fənərə qoymasanız, işləməyəcək.

If you don't close the refrigerator, the food spoils. - Soyuducunu bağlamasanız, yemək xarab olur.

If you don't read the instructions, you might assemble it wrong. - Təlimatları oxumasanız, onu səhv yığa bilərsiniz.

If you don't pay attention, you miss important details. - Diqqət etməsəniz, vacib detalları qaçırırsınız.

If you don't listen to advice, you might regret it later. - Məsləhətlərə qulaq asmasanız, sonradan peşman ola bilərsiniz.

If you don't take breaks, you get tired quickly. - Fasilə verməsəniz, tez yorularsınız.

If you don't check the weather forecast, you might get caught in the rain. - Hava proqnozunu yoxlamasanız, yağışa düşə bilərsiniz.

If you don't water the lawn, it turns brown. - Çəmənliyi sulamasanız, qəhvəyi olur.

If you don't wear glasses when needed, you might strain your eyes. - Ehtiyac olduğu zaman eynək taxmasanız, gözlərinizi sıxa bilərsiniz.

If you don't turn off the tap, you waste water. - Əgər kranı bağlamasanız, suyu israf etmiş olarsınız

If you don't comb your hair, it looks messy. - Saçınızı daramasanız, dağınıq görünür.

If you don't feed the cat, it meows loudly. - Əgər pişiyi yedizdirməsəniz, o, yüksək səslə miyavlayır.

If you don't take an umbrella, you get wet when it rains. - Çətir götürməsən, yağış yağanda islanırsan.

If you don't close the door, insects come inside. - Qapını bağlamasan içəri böcəklər girər.

If you don't clean your shoes, they get dirty. - Ayaqqabılarınızı təmizləməsəniz, çirklənir.

If you don't listen in class, you miss important information. - Sinifdə qulaq asmasanız, vacib məlumatları qaçırırsınız.

If you don't wear a hat in the sun, you risk getting sunstroke. - Əgər günəşdə papaq geyinməsəniz, günvurma riskiniz var.

If you don't charge your phone, it dies. - Telefonunuzu doldurmasanız, ölür.

If you don't turn off the lights, the electricity bill goes up. - Əgər işıqları söndürməsəniz, işıq pulu qalxır.

If you don't eat fruit, you miss out on vitamins. - Əgər meyvə yeməsəniz, vitaminləri əldən vermiş olarsınız.

If you don't read the signs, you might get lost.- İşarələri oxumasanız, itirə bilərsiniz.

If you don't check the time, you might be late. – Vaxta baxmasanız, gecikə bilərsiniz.

If you don't follow the rules, there are consequences. - Qaydalara əməl etməsəniz, fəsadları var.

If you don't clean your ears, they might get infected. - Qulaqlarınızı təmizləməsəniz, onlar yoluxa bilər.

If you don't look both ways before crossing, you might get hit by a car. - Keçməzdən əvvəl hər iki tərəfə baxmasanız, sizi avtomobil vura bilər.

If you don't wait your turn, it causes chaos. - Növbənizi gözləməsəniz, xaosa səbəb olar.

If you don't study English, you won't improve. - Əgər ingilis dilini öyrənməsən, təkmilləşməyəcəksən.

If you don't exercise regularly, you lose muscle mass. - Əgər müntəzəm olaraq məşq etməsəniz, əzələ kütləsini itirirsiniz.

If you don't save money, you can't afford things you want. - Əgər pula qənaət etməsəniz, istədiyiniz şeyi ala bilməyəcəksiniz.

If you don't brush your hair, it gets tangled. - Saçınızı daramasanız, dolaşıq olur.

If you don't turn down the volume, it disturbs others. - Səsi azaltmasanız, başqalarını narahat edər.

If you don't drink enough water, you get dehydrated. - Əgər kifayət qədər su içməsəniz, susuzlaşırsınız.

arrow