Materials

İndiki zamanda 70 əsas To be feli cümlələri


0 298

AM / IS / ARE NÜMUNƏ CÜMLƏLƏR

 

To be feli haqqında cümlələr, indiki zamanda am is are cümlələr, indiki zaman to be feli cümlələr, ingilis dili cümlələr, ingilis dili cümlələr və tərcüməsi, to be feli qaydası cümlələr, ingilis dilində sadə cümlələr, ingilis dilində cümlə qurmaq qaydası, ingiliscə qısa cümlələr, ingiliscə sadə cümlələr, to be feli sual cümlələri, to be feli inkar cümlələr, am is are sual cümlələri, am is are inkar cümlələr, 

 

To be feli haqqında cümlələr

 

Hansı sual uyğun ( appropriate) deyil? -  Which question is not appropriate?

Hansı sual düzgün ( correct) deyil?  - Which question is not correct?

Hava bugün niyə isti deyil?  -  Why is the weather not hot today?

Misir niyə soyuq ölkə deyil?  - Why is Egypt not a cold country?

Hansı maşın sürətli deyil?  -  Which car is not fast?

Dekabr ayı Azerbaycanda isti olmur  - December is not hot in Azerbaijan

Yeni il iranda maraqlı olmur  - New Year is not interesting in Iran

Qurban bayramı ( Feast of Sacrifice) Avropada məşhur deyil  - Feast of Sacrifice is not popular in Europe

Bizim məzuniyyətimiz ( vacation) darıxdırıcı ( boring) deyil  - Our vacation is not boring

Ölüm ( death)  son deyil   - Death is not the end

Niyə onlar evdə deyil?   - Why are they not at home?

Pakistandakı qatarlar niyə sürətli deyil?   - Why are the trains in Pakistan not fast?

Milad bayramı ( Christmas) islam dünyasında məşhur deyil   - Christmas is not popular in the Islamic world

Hansı film əyləncəli deyil?   - Which movie is not fun?

Hansı kitab Ərəb ( Arabic) dilində deyil?   - Which book is not in Arabic?

Suallar niyə asan deyil?  - Why are the questions not easy?

Mövzular niyə çətin deyil?   - Why are the subjects not difficult?

Qara maşın bahalı deyil   - A black car is not expensive

Qara ( dark) çörək zərərli ( harmful) deyil   - Dark bread is not harmful

 

AM IS ARE  İNKAR CÜMLƏLƏR

 

Çeçenistan müstəqil ( independent) bir ölkə deyil   - Chechnya is not an independent country

Sarı çiçəklər mənim favorim ( favourite) deyil   - Yellow flowers are not my favorite

İngilis dili dərslərim sıxıcı deyil   - My English classes are not boring

Mənim fizika ( physics) müəllimim əyləncəli ( funny) birinsan deyil   - My physics teacher is not a funny person

Bizim kimya müəllimimiz ciddi ( strict) bir insan deyil  - Our chemistry teacher is not a strict person

Dəniz şəhərə yaxın deyil  - The sea is not close to the city

Göl kəndə yaxın deyil?  - Is the lake not near the village?

Şəhərdə hava təmiz deyil  - The air in the city is not clean

Çin yeməkləri dadsız deyil   - Chinese food is not tasteless

Yapon şəhərləri çirkli ( dirty) deyil   - Japanese cities are not dirty

Alman qızları gözəl olmur ( deyil)   - German girls are not (not) beautiful

Çəhrayı pantera rus çizgi filmi ( cartoon) deyil   - The Pink Panther is not a Russian cartoon

Erməni əsgərləri cəsur ( brave) deyil   - Armenian soldiers are not brave

Şamaxı bakıya uzaq deyil   - Shamakhi is not far from Baku

Qazax bakıya yaxın deyil  - Kazakh is not close to Baku

Rus ordusu ( Russian army) güclü deyil   - The Russian army is not strong

Bizim cənub sərhədlərimiz ( border)  bağlı ( closed) deyil   - Our southern borders are not closed

Onun üzü gözəl deyil  - Her face is not beautiful

Sənin qolların güclü deyil  - Your arms are not strong

Mənim kompyuterim zəif deyil  - My computer is not weak

Büyük səhra ( sahara) Avstraliyada deyil  - The Sahara is not in Australia

Niyə onun sualları asan deyil?  - Why are his questions not easy?

Niyə İngilis dili asan bir dil deyil?   - Why is English not an easy language?

Onlar niyə indi kənddə deyil?  - Why are they not in the village now?

Niyə quru sərhədlərimiz açıq deyil?  - Why are our land borders not open?

Niyə bizim insanlarımız çalışqan ( hardworking) deyil?   - Why are our people not hardworking?

Niyə bütün insanlar eyni ( the same) deyil?   - Why aren't all people the same?

Onlar fərqli deyil  -  They are not different

Biz polis deyilik   - We are not the police

Siz həkim deyilsiniz   - You are not a doctor

Cəhənnəm ( hell) gözəl bir yer deyil   - Hell is not a beautiful place

Biz indi İspanyadayıq və və saat səhərin 5  - dir. Onlar hava limanında deyil   - We are now in Spain and it is 5 in the morning. They are not at the airport

 

İNGİLİS DİLİ TO BE FELİ CÜMLƏLƏRİ

 

İndi axşamdır və itlər hələ ( yet) küçədə ( on the street) deyil   - It is evening and the dogs are not on the street yet

Biz indi imtahandayıq ( at exam ) və suallar çətin deyil. Çox sevincliyəm ( joyful)  - We are now in the exam and the questions are not difficult. I am very happy

Mən çox xoşbəxtəm çünki ( because) imtahan sualları çətin deyil.  - I am very happy because the exam questions are not complicated.

Qadın otaqda deyil çünki o, hələ ( still)  yoldadır ( on the road).  - The woman is not in the room because she is still on the road.

Hava çox soyuqdur . Niyə papağın ( hat) başında ( on your head) deyil?   - The weather is very cold. Why is your hat not on your head?

Adam ( kişi- man) niyə ofisində deyil? O, hardadır? Yəqinki ( probably) o,  hələ ( still) evdədir.  - Why is the man not in his office? where is he? Probably he is still (still) at home.

Biz indi Amerikadayıq. Hava çox sərindir ( cool). İnsanlar evlərindədir.  - We are now in America. The weather is very cool. People are at home.

Onlar İngiltərədədirlər. Hava bugün tutqun deyil. İnsanlar çöldədirlər ( outside). - They are in England. The weather is not gloomy today. People are outside.

Qonaqlar indi qonaq otağındadırlar ( living room) ancaq anam mətbəxdədir. Bacım yataq otağındadır. Mən isə həyətdəyəm.  - The guests are now in the living room, but my mother is in the kitchen. My sister is in the bedroom. I am in the yard.

Silahlar ( weapon)  anbarda ( depot) deyil. Onlar başqa ( another – other) yerdədirlər. Biz təhlükədəyik ( in danger). - Weapons are not in the depot. They are in another place. We are in danger.

Onun sualları çətin deyil, buna görə ( that is why) bütün ( all) tələbələr minnətdardır ( grateful).  - His questions are not difficult, that is why all students are grateful.

Yeniyetmələr indi düşərgədədirlər( camp) ancaq ( but) onların məşqçisi hələ maşının içindədir  - The teenagers are now in the camp, but their coach is still in the car

Tarix sualları asan deyil ancaq əminəm ki, mən hazıram. - History questions are not easy but I am sure I am ready.

Su stəkanın ( glass) içindədir ancaq əminəm ki, o, susamayıb ( thirsty).  - There is water in the glass, but I am sure that he is not thirsty.

Onların iş rejimi uzundur ancaq yenədə ( nevertheless) onlar xoşbəxtdirlər  - Their work schedule is long, but nevertheless they are happy

Sarı çiçəklər güldanın ( vase) içində deyil. Bəlkə də( perhaps) onlar hələdə qızımın çarpayısının üstündədir.-  Yellow flowers are not in the vase. Perhaps they are still on my daughter's bed.

Çöldə hava buludludur və insanlar çox sevinclidirlər ( joyful).  - The weather outside is cloudy and people are very happy.

Əminəm ki,  2 imtahan sualı səhvdir ( inccorect).  - I am sure that 2 exam questions are incorrect.

Mən indi boşam ( free). Yəqin ki, onlarda ( həmçinin – too, as well) hazırdırlar   - I am free now. They are probably ready (too, as well).

Mən hündür deyiləm ancaq boyumdan ( height) razıyam (to be pleased with) -  I am not tall, but I am pleased with my height (to be pleased with)

 

 

 

 

 

arrow