Materials

İngilis dili - Should modal felinə aid cümlələr


0 103

Should modal felinə aid cümlələr

 

İNGİLİS DİLİ MODAL FELLƏR - Modals (Should / Ought to)

 

SHOULD

 

Should nəsihət ya da tövsiyə ifadə etmək üçün istifadə olunur. Hərhansı bir şeyin edilməsinin yaxşı olacağını demək üçün cümlədə "should" və feldə "to" hissəciyi olmadan, edilməsinin yaxşı olacağını söyləmək üçündə, "shouldn't" və yenə felin to-suz forması istifadə olunur.

 

                     

SHOULD MODAL FELİ VİDEO DƏRSLİK

 

 

Should, bütün şəxslər üçün heç bir dəyişiliyə məruz qalmadan istifadə olunur. Cümlədə köməkçi fel vəzifəsi gördüyü üçün fel ilə arasına " to" gəlmir. Keçmiş zamandakı hərəkətlər üçün istifadə olunarkən isə "should have" və felin üçüncü halı istifadə olunur.

 

"Should" ümumiyyətlə tövsiyyə üçün istifadə olunsada, fərqli istifadə formaları vardır. Aşağıda bu istifadə formalarına nümunələr verilmişdir.

 

- When you go to Berlin, you should visit the palace in Potsdam. (Berlinə getdiyində Potsdamda saraya baş çəkməlisən.)   

 

Saytın davamlı işləməsi üçün, əməyə hörmət edib, reklama 2 saniyəlik keçid et

 

 (TÖVSİYYƏ) 

- You should focus more on your family and less on work. (İşdən daha çox ailənə fokuslanmalısan.)
  (TÖVSİYYƏ) 

- I really should be in the office by 7:00 AM. (Saat 7'də ofisdə olmalıyam)
  (MƏCBURİYYƏT) 

- By now, they should already be in Dubai. (İndiyə dubayda olmalıdırlar.)
  (GÖZLƏNTİ)

 

İNGİLİS DİLİ OUGHT TO HAQQINDA

Bütün şəxslər üçün heç bir dəyişikliyə məruz qalmadan ought to istifadə olunur. Sual formasını qurarkən ought mübtədan əvvəl  to isə ondan sonra istifadə olunur. İnkar cümlə qurarkən not hissəciyi əlavə olunur. Qısaltılmış forması  oughtn't dır. Həmişə fellərin birinci forması ilə istifadə olunur. Normal halı ilə present və future üçün istifadə olunur. Keçmişdəki hadisələr üçün ought to have ilə fellərin üçüncü halı istifadə olunur.

 

SHOULD VE OUGHT TO İSTİFADƏSİ

 

► Qarşı tərəfə tövsiyyə formasında birşey deyərkən, edilməsi lazım gələn işləri və vəzifələri xatırladarkən və ought to eyni mənada istifadə oluna bilirlər. Belə hallarda cümləni söyləyənin bir məcburiyyəti vəya xaricdən bir məcburi birşeyi yoxdur.

 

- You ought to / should drive more carefully than you do. (İndikindən daha diqqətli maşın sürməlisən.)

 

- The government should / ought to solve the traffic problem in Baku. (Hökümət bakidakı tıxac problemini həll etməlidir.)

- The headline of the today's newspaper is wrong. It shouldn't  / oughtn't to be like this. (Bugünki qazetin başlığı səhvdir. Belə olmamalıdır.)

 

- Doctors says that everybody should / ought to see a doctor at least once in six months. (Həkimlər hamı en azından altı ayda bir həkimə görünməlidir deyirlər.)

 

Yuxarıdakı cümlələrdə görüldüyü kimi hərhansı bir məcburiyyət söz mövzusu deyildir. Sadəcə edilməsi vəya edilməməsi lazım gələn hallar dilə gətirlilməkdədir.

 

► Keçmişdə qalmış hadisələrin yanlış olduğunu ifadə etmək üçün yəni “belə olmalıydı, belə olmamalıydı” kimi ifədələr istifadə etmək üçün həm "should have done" həm də "ought to have done" istifadəı olunur.

- You should have told your father the truth. (Atana həqiqəti deməliydin.)

- The goverment ought to have decreased the prices. (Hökümət qiymətləri düşürməlidi.)

- The lorry driver shouldn't have driven that fast on such a rainy day. (Yük maşını sürücüsü belə yağışlı bir gündə bu qədər sürətli sürməməliydi.)

 

Görüldüyü kimi yuxarıdakı cümlələrdə yenə hərhansı bir məcburiyyət vəya məcburiyyət söz mövzusu deyildir.

 

► Ehtimal daxilində olan hadisələrin izah edilməsində də həm should və həm də ought to istifadə olunabilir. 

- ( I think ) the teacher should come early this morning. (Düşünurəmki müəllimimin bu səhər tezdən gəlməsi lazımdı )

- ( To me ) ,  Hüseyin should play in the school team. Because he plays well enough. (Məncə, Hüseyin məktəb komandasında oynamalıdır.)

- ( I hope ) I ought to be home at nine tonight. (Ümid edirəm bu gecə evdə olacağam.)

 

Youtube kanalımız >>> İngilis dili qrammatik qaydalar

Keywords: : Should modal felinə aid cümlələr, Should modal feline aid cumleler, Should modal verb qayda, ingilis dili modal feiller, Should modal verb qayda, Should haqqında cümlələr, ingilis dili modal feillər, Should cümlələr, 

 

Should modal felinə aid cümlələr 

 

You should brush your teeth twice a day. - Dişlərinizi gündə iki dəfə fırçalamalısınız.

We should say "please" and "thank you". - Biz "zəhmət olmasa" və "sağ ol" deməliyik.

He should wear his helmet when riding a bike. - Velosiped sürərkən dəbilqə taxmalıdır.

They should share their toys with others. - Oyuncaqlarını başqaları ilə paylaşmalıdırlar.

She should listen to her teacher in class. - Sinifdə müəllimini dinləməlidir.

I should eat my vegetables to stay healthy. - Sağlam qalmaq üçün tərəvəzlərimi yeməliyəm.

You should tie your shoelaces before running. - Qaçışdan əvvəl ayaqqabı bağlarını bağlamalısınız.

We should be kind to animals. - Heyvanlara qarşı mehriban olmalıyıq.

He should wash his hands before eating. - Yeməkdən əvvəl əllərini yumalıdır.

They should clean up their mess after playing. - Oynadıqdan sonra dağınıqlıqlarını təmizləməlidirlər.

She should ask for help if she's stuck. - O, ilişib qaldıqda kömək istəməlidir.

I should use my indoor voice in the library. - Kitabxanada qapalı səsimdən istifadə etməliyəm.

You should look both ways before crossing the street. - Küçəni keçməzdən əvvəl hər iki tərəfə baxmaq lazımdır.

We should recycle our trash. - Zibillərimizi təkrar emal etməliyik.

He should wait for his turn patiently. - Səbirlə öz növbəsini gözləməlidir.

They should apologize if they hurt someone's feelings. - Kiminsə hisslərini incitdilərsə, üzr istəməlidirlər.

She should wait for the green light to cross the road. - O, yolu keçmək üçün yaşıl işığın yanmasını gözləməlidir.

I should do my homework before playing. - Oynamazdan əvvəl ev tapşırığını etməliyəm.

You should use manners at the dinner table. - Yemək süfrəsində ədəb-ərkandan istifadə etməlisiniz.

We should pick up litter in the park. - Parkda zibil yığmalıyıq.

He should share his snacks with his friends. - Qəlyanaltılarını dostları ilə bölüşməlidir.

They should be polite to grown-ups. - Böyüklərə qarşı nəzakətli olmalıdırlar.

She should clean her room every week. -  O, hər həftə otağını təmizləməlidir.

I should follow the rules of the game. - Oyunun qaydalarına əməl etməliyəm.

You should greet people with a smile. - İnsanları gülərüzlə qarşılamalısınız.

We should listen to our parents. - Valideynlərimizi dinləməliyik.

He should use a tissue when he sneezes. - Asqırarkən salfetdən istifadə etməlidir.

They should raise their hand before speaking in class. - Sinifdə danışmazdan əvvəl əllərini qaldırmalıdırlar.

She should eat a balanced diet. - O, balanslı bir pəhriz yeməlidir.

I should drink plenty of water every day. - Hər gün bol su içməliyəm.

You should treat others the way you want to be treated. - Başqalarına necə davranılmasını istəyirsənsə, o cür davranmalısan.

We should take care of our environment. - Ətrafımıza qayğı göstərməliyik.

He should wear warm clothes in the winter. - Qışda isti paltar geyinməlidir.

They should say "sorry" if they make a mistake. - Səhv edirlərsə, “üzr” deməlidirlər.

She should read for 20 minutes before bedtime. - Yatmadan əvvəl 20 dəqiqə oxumalıdır.

I should do my chores without being asked. - Mən öz işlərimi soruşmadan etməliyəm.

You should be honest with your friends. - Dostlarınızla dürüst olmalısınız.

We should be grateful for what we have.- Sahib olduqlarımıza görə şükür etməliyik.

He should share his crayons with his classmates. - O, karandaşlarını sinif yoldaşları ilə bölüşməlidir.

They should wait patiently in line. - Səbirlə növbədə gözləməlidirlər.

She should practice her spelling every day. - O, hər gün hərfləməyi  məşq etməlidir.

I should pack my backpack for school. - Sırt çantamı məktəbə yığmalıyam.

You should clean up your toys before bedtime. - Yatmadan əvvəl oyuncaqlarınızı təmizləməlisiniz.

We should use kind words with each other. - Bir-birimizə xoş sözlər işlətməliyik.

He should ask permission before borrowing things. - Borc almadan əvvəl icazə almalıdır.

They should take turns playing with the ball. - Onlar növbə ilə topla oynamalıdırlar.

She should eat fruits and vegetables every day. - Hər gün meyvə və tərəvəz yeməlidir.

I should be respectful to my elders. - Böyüklərə hörmət etməliyəm.

You should say "excuse me" if you bump into someone. - Biri ilə toqquşsanız, "bağışlayın" deməlisiniz.

We should recycle paper, plastic, and glass. - Biz kağız, plastik və şüşəni təkrar emal etməliyik.

He should follow safety rules at the playground. - Uşaq meydançasında təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməlidir.

They should listen to the crossing guard when crossing the street. - Küçədən keçərkən keçid gözətçisinə qulaq asmalıdırlar.

She should help her younger siblings with their homework. - Kiçik qardaşlarına ev tapşırıqlarında kömək etməlidir.

I should share my snacks with my friends. - Qəlyanaltılarımı dostlarımla bölüşməliyəm.

You should read for at least 20 minutes every day. - Hər gün ən azı 20 dəqiqə oxumalısınız.

We should clean up after ourselves at the dinner table. - Yemək süfrəsində özümüzü təmizləməliyik.

He should say "thank you" when someone helps him. - Kimsə ona kömək edəndə “sağ ol” deməlidir.

They should use kind words to resolve conflicts. - Münaqişələri həll etmək üçün xoş sözlərdən istifadə etməlidirlər.

She should ask for permission before using someone else's things. - Başqasının şeylərindən istifadə etməzdən əvvəl icazə almalıdır.

I should use my manners when talking to adults. -  Böyüklərlə danışanda öz ədəb-ərkanımdan istifadə etməliyəm.

You should wear sunscreen when playing outside. - Çöldə oynayarkən günəşdən qoruyucu krem sürməlisiniz.

We should take care of our pets. - Ev heyvanlarımıza qayğı göstərməliyik.

He should use his indoor voice in the library. - O, kitabxanada öz qapalı səsindən istifadə etməlidir.

They should be kind to new students at school. - Məktəbə yeni gələn şagirdlərə qarşı mehriban olmalıdırlar.

She should wait for her turn on the swings. - O, yelləncəklərdə öz növbəsini gözləməlidir.

I should eat breakfast every morning. - Hər səhər səhər yeməyi yeməliyəm.

You should listen to your teacher during lessons. - Dərs zamanı müəlliminizi dinləməlisiniz.

We should clean up the classroom before leaving. - Çıxmazdan əvvəl sinifi təmizləməliyik.

He should apologize if he accidentally hurts someone. - Təsadüfən kimisə incidibsə, üzr istəməlidir.

They should take breaks while studying. - Onlar oxuyarkən fasilə verməlidirlər.

She should share her ideas during group projects. - Qrup layihələri zamanı fikirlərini bölüşməlidir.

I should pack my lunch for school. - Naharımı məktəbə yığmalıyam.

You should be respectful to classmates who are different from you. - Sizdən fərqli olan sinif yoldaşlarına hörmətlə yanaşmalısınız.

We should use our words to express our feelings. - Hisslərimizi ifadə etmək üçün sözlərimizdən istifadə etməliyik.

He should walk on the sidewalk, not the road. -  O, yolda deyil, səki ilə getməlidir.

They should take care of their personal belongings. - Onlar şəxsi əşyalarına diqqət yetirməlidirlər.

She should say "please" when asking for something. - Bir şey istəyəndə "zəhmət olmasa" deməlidir.

I should practice my math skills every day. - Riyaziyyat bacarıqlarımı hər gün məşq etməliyəm.

You should ask for help if you don't understand something. - Bir şeyi başa düşmürsənsə, kömək istəməlisən.

We should take care of plants by watering them regularly. - Bitkilərə mütəmadi olaraq suvararaq onlara qulluq etməliyik.

He should wait for the teacher to finish talking before speaking. - Danışmazdan əvvəl müəllimin sözünü bitirməsini gözləməlidir.

They should clean up the classroom after art class. - Rəsm dərsindən sonra sinfi yığışdırmalıdırlar.

She should use a tissue when she coughs or sneezes. - Öskürən və ya asqıran zaman salfetdən istifadə etməlidir.

I should take turns playing games with my friends. - Dostlarımla növbə ilə oyun oynamalıyam.

You should be patient when waiting in line. - Növbə gözləyərkən səbirli olmaq lazımdır.

We should walk, not run, in the hallways. - Koridorlarda qaçmaq yox, gəzmək lazımdır.

He should share the swing with his friend. - Yelləncəyi dostu ilə bölüşməlidir.

They should take care of the playground equipment. - Onlar oyun meydançasının avadanlıqlarına qulluq etməlidirlər.

She should say "thank you" when given a compliment. - Bir iltifat verildikdə "sağ ol" deməlidir.

I should use my imagination to create stories. - Hekayələr qurmaq üçün təxəyyülümdən istifadə etməliyəm.

You should be kind to others, even if they're different from you. - Başqaları sizdən fərqli olsa belə, onlara qarşı mehriban olmalısınız.

We should take care of our belongings and not lose them. - Əşyalarımıza qulluq etməliyik və onları itirməməliyik.

He should tell the truth, even if it's hard. - Çətin də olsa, həqiqəti deməlidir.

They should be respectful to substitutes when the teacher is absent. - Müəllim olmayanda əvəzedicilərə hörmətlə yanaşmalıdırlar.

She should eat a healthy snack after school. - Məktəbdən sonra sağlam qəlyanaltı yeməlidir.

I should say "excuse me" if I need to pass someone. - Kiminsə yanından keçmək lazımdırsa, “bağışlayın” deməliyəm.

You should ask permission before leaving the classroom. - Sinifdən çıxmazdan əvvəl icazə istəməlisiniz.

We should take turns being the leader in group activities. - Qrup fəaliyyətlərində növbə ilə lider olmalıyıq.

He should apologize if he accidentally breaks something. - Təsadüfən bir şeyi pozarsa, üzr istəməlidir.

They should use teamwork to complete group projects. - Qrup layihələrini tamamlamaq üçün komanda işindən istifadə etməlidirlər.

She should be honest about her feelings. -  Hissləri ilə bağlı dürüst olmalıdır.

I should listen to instructions carefully. - Təlimatları diqqətlə dinləməliyəm.

You should be kind to animals and insects. - Heyvanlara və həşəratlara qarşı mehriban olmalısan.

We should use our indoor voices in the library. - Kitabxanada daxili səsimizdən istifadə etməliyik.

He should use his words to solve problems, not his fists. - Problemləri həll etmək üçün yumruqla deyil, sözlərindən istifadə etməlidir.

They should be respectful to all members of their community. - Onlar öz cəmiyyətinin bütün üzvlərinə hörmətlə yanaşmalıdırlar.

arrow