Materials

İngilis dili - Keçmiş bitmiş davamedici zamana aid cümlələr


0 80

Keçmiş bitmiş davamedici zamana aid cümlələr 

 

Past Perfect Continuous Tense - Keçmiş bitmiş davamedici zaman (I had been going)

 

Bu zaman, eyni  Present Perfect Continuous Tens'də olduğu kimi keçmişdə yaşanan və müəyyən bir müddəti əhatə edən hərəkətləri izah etmək üçün istifadə edilir. Ancaq bu zamanın istifadə ediləbilməsi üçün keçmişdə olan və bir müddət davam edən hərəkətin, başqa bir hərəkətdən əvvəl olmuş olması gərəkir.  “Etməkdəydim / Edirdim” şəklində Azərbaycan dilinə tərcümə ediləbilsə də, fərqli şəkillərdə də gələbilər.

 

 

Başqa bir deyişlə bu zaman, keçmişdə bir hərəkətin başladığını və keçmişdə olan başqa bir hərəkətə qədər davam etdiyini ifadə etmək üçün istifadə edilir. "Beş dəqiqə boyunca" vəya "iki həftə boyunca" kimi zaman ifadə edən qəliblər bu tense ilə istifadə edilə bilər.

 

Bu zamanın istifadəsi Present Perfect Continuous Tense'in istifadəsinə bənzər, ancaq bu zamanda bəhsedilən hərəkət bu günə qədər baş verməkdədir.

 

Keçmiş bitmiş davamedici zaman nümunə cədvəl

 

(+) POSITIVE

(-) NEGATIVE

(?) QUESTION

I had been playing  (Oynamaqdaydım)

I hadn't been playing (Oynamamaqdaydım)

Had I been playing  (Oynamaqda mıydım?)

You had been playing (Oynamaqdaydın)

You hadn't been playing  (Oynamamaqdaydın)

Had you been playing  (Oynamaqda mıydın?)

He had been playing  (Oynamaqdaydı)

He hadn't been playing  (Oynamamaqdaydım)

Had he been playing  (Oynamaqda mıydı?)

She had been playing  (Oynamaqdaydı)

She hadn't been playing  (Oynamamaqdaydı)

Had she been playing  (Oynamaqda mıydı?)

It had been playing  (Oynamaqdaydı)

It hadn't been playing  (Oynamamaqdaydım)

Had it been playing  (Oynamaqda mıydı?)

We had been playing  (Oynamaqdaydık)

We hadn't been playing  (Oynamamaqdaydık)

Had we been playing  (Oynamaqda mıydıq?)

They had been playing  (Oynamaqdalardı)

They hadn't been playing  (Oynamamaqdalardı)

Had they been playing  (Oynamaqdalar mıydı?)

 

Həmçinin bax >> İngilis dili bütün qrammatik qaydalar və testlər

Keywords: ingilis dlinde cumleler, ingilis dilində cümlələr, keçmiş bitmiş davamedici zamana aid cümlələr, past perfect continuous tense aid cümlələr, keçmiş bitmiş davamedici zaman forması, keçmiş bitmiş davamedici zaman qayda, past perfect continuous tense qayda, 

 

 Keçmiş bitmiş davamedici zamana aid cümlələr

 

 

Sarah had been playing with her dolls all morning before lunchtime. - Sara bütün səhəri  nahardan əvvəl kuklaları ilə oynayırdı.

Tom had been watching cartoons for hours before his mom called him. - Anası ona zəng etməzdən əvvəl Tom saatlarla cizgi filmlərinə baxırdı.

They had been running around the playground since recess began. - Tənəffüs başlayandan onlar uşaq meydançasının ətrafında qaçırdılar.

I had been practicing the piano for weeks before the recital. - Resitaldan bir neçə həftə əvvəl fortepianoda məşq edirdim.

The dog had been chasing its tail in circles before finally resting. - Köpək nəhayət dincəlməzdən əvvəl quyruğunu dövrə vururdu.

She had been singing in the shower for a long time before getting dressed. - O, geyinmədən əvvəl uzun müddət duşda mahnı oxuyurdu.

We had been waiting at the bus stop for ages before the bus arrived. - Biz avtobus gələnə qədər uzun illər dayanacaqda gözləyirdik.

He had been working on his puzzle for hours before completing it. - O, tapmacasını tamamlamadan əvvəl saatlarla üzərində işləyirdi.

They had been studying for the exam all night before feeling prepared. - Onlar özlərini hazırlıqlı hiss etməmişdən əvvəl bütün gecəni imtahana hazırlaşmaqdaydılar.

I had been cleaning my room all afternoon before finding my lost toy. -  Mən itirilmiş oyuncağımı tapana qədər bütün günortadan sonra otağımı təmizləyirdim.

Sarah had been dancing in her room since she woke up. - Sara yuxudan oyanandan öz otağında rəqs edirdi.

Tom had been playing soccer in the backyard since morning. - Tom səhərdən həyətdə futbol oynayırdı.

They had been chatting with their friends online for hours before dinner. - Onlar axşam yeməyindən bir neçə saat əvvəl dostları ilə onlayn söhbət edirdilər.

I had been reading my favorite book all evening before bedtime. - Bütün axşamı  yatmazdan əvvəl sevimli kitabımı oxuyurdum.

The cat had been lounging in the sunbeam for hours before stretching. - Pişik uzanmazdan əvvəl saatlarla günəş şüaları altında uzanmışdı.

She had been drawing pictures since she got her new crayons. -O, yeni karandaşlarını alandan bəri şəkillər çəkirdi.

We had been cooking dinner together for hours before it was ready. - nahar olana qədər saatlarla birlikdə nahar hazırlayırdıq.

He had been practicing his skateboard tricks all afternoon before mastering one. - O, skeytbord fəndlərini mənimsəməmişdən əvvəl bütün günortadan sonra məşq edirdi.

They had been building a sandcastle on the beach since sunrise. - Günəş çıxandan bəri sahildə qumdan qala tikirdilər.

I had been gardening in the backyard all morning before lunch - Bütün səhəri nahardan əvvəl həyətdə bağçılıqla məşğul olmuşam.

Sarah had been playing hide-and-seek with her friends since noon. - Sara günortadan bəri dostları ilə gizlənqaç oynayırdı.

Tom had been fishing by the lake all day before catching a big one. -Tom böyük birini tutmazdan əvvəl bütün günü gölün kənarında balıq tuturdu.

They had been hiking in the mountains for hours before reaching the summit. - Onlar zirvəyə çatmamış saatlarla dağlarda gəzintiyə çıxmaqdaydılar.

I had been jogging in the park all morning before feeling tired. - Özümü yorğun hiss etməmişdən əvvəl bütün səhər parkda qaçırdım.

She had been knitting a sweater for her grandma since last winter.- O, keçən qışdan bəri nənəsi üçün sviter toxuyurdu.

We had been watching movies on the couch all day before ordering pizza. - Pizza sifariş etməzdən əvvəl bütün günü divanda film izləyirdik.

He had been practicing his magic tricks all week before showing them to us. - Bizə göstərməzdən əvvəl bütün həftə öz sehrli fəndlərini məşq edirdi.

They had been singing songs around the campfire since sunset. - Gün batandan bəri tonqal ətrafında mahnılar oxuyurdular.

I had been baking cookies in the kitchen all afternoon before they were done. - Bütün günortadan sonra mətbəxdə peçenye bişirmişdim.

Sarah had been practicing her ballet moves all afternoon before dinner. -Sara nahardan əvvəl bütün günortadan sonra balet hərəkətlərini məşq edirdi.

Tom had been playing video games in his room since breakfast. - Tom səhər yeməyindən bəri otağında video oyunlar oynayırdı.

 

Past perfect continuous tense aid cümlələr

 

They had been cleaning the house all day before guests arrived. - Qonaqlar gələnə qədər bütün günü evi təmizləmişdilər.

I had been writing a story in my journal all evening before bedtime. - Bütün axşam yatmazdan əvvəl jurnalımda bir hekayə yazırdım.

She had been helping her mom in the garden all morning before lunch. - O, bütün səhər nahardan əvvəl anasına bağçada kömək edirdi.

We had been exploring the forest all day before finding the hidden treasure. - Biz gizli xəzinəni tapana qədər bütün günü meşəni araşdırdıq.

He had been fixing his bike in the garage all afternoon before going for a ride. - O, gəzintiyə çıxmazdan əvvəl bütün günortadan sonra qarajda velosipedini düzəldirdi.

They had been painting pictures in art class all morning before the bell rang. - Onlar bütün səhər zəng çalana qədər rəsm dərsində şəkil çəkirdilər.

I had been studying math problems all evening before understanding them. - Onları başa düşməzdən əvvəl bütün axşam riyaziyyat məsələrini öyrənirdim.

Sarah had been practicing her gymnastics routine all week before the competition. - Sara yarışdan əvvəl bütün həftə gimnastika ilə məşğul olurdu.

Tom had been playing with his toy cars in his room all morning before breakfast. - Tom səhər yeməyindən əvvəl bütün səhər otağında oyuncaq maşınları ilə oynayırdı.

They had been cleaning up the beach all day before the sun set. - Günəş batmazdan əvvəl bütün günü sahili təmizləyirdilər .

I had been listening to music on my headphones all afternoon before dinner. - Nahardan əvvəl bütün günortadan sonra qulaqcıqlarımda musiqi dinləyirdim.

She had been helping her dad in the kitchen all evening before dessert. - O, bütün axşam desertdən əvvəl atasına mətbəxdə kömək edirdi.

We had been building a model airplane all day before finishing it. - Biz onu bitirməmişdən əvvəl bütün günü bir model təyyarə düzəldirdik.

He had been playing with his friends at the park all afternoon before coming home.- Evə gəlməzdən əvvəl bütün günortadan sonra dostları ilə parkda oynayırdı.

They had been rehearsing for the school play all week before the performance. - Onlar tamaşadan əvvəl bütün həftə məktəb tamaşası üçün məşq edirdilər.

I had been waiting for my friends at the mall all afternoon before they arrived. -Onlar gələnə qədər bütün günortadan sonra ticarət mərkəzində dostlarımı gözləyirdim.

Sarah had been trying on different outfits in her room all morning before choosing one. - Sara birini seçməzdən əvvəl bütün səhər otağında müxtəlif paltarlar geyinməyə çalışmışdı.

Tom had been practicing his skateboard tricks in the driveway all day before getting them right. - Tom onları düzəltməzdən əvvəl bütün günü avtomobil yolunda skeytbord fəndlərini məşq edirdi.

They had been studying English grammar rules all week before the test. - Onlar imtahandan əvvəl bütün həftə ingilis qrammatikası qaydalarını öyrənirdilər.

I had been daydreaming in class all morning before the teacher called on me. - Müəllim məni çağırana qədər bütün səhər sinifdə xəyal qururdum.

She had been watching birds in the garden all afternoon before sketching them. - O, bütün günortadan sonra bağçada quşların eskizini çəkməzdən əvvəl onlara baxırdı.

We had been listening to stories around the campfire all night before falling asleep. - Yuxuya getməzdən əvvəl bütün gecə tonqal ətrafında nağıllara qulaq asırdıq.

He had been practicing his basketball shots in the backyard all afternoon before making one. - O, basketbol atışlarını atmazdan əvvəl bütün günortadan sonra həyətdə məşq edirdi.

They had been preparing for the science fair project all week before presenting it. - Elm yarmarkası layihəsini təqdim etməzdən əvvəl bütün həftə ona hazırlaşmışdılar.

I had been searching for my lost keys in the house all morning before finding them. - Mən onları tapana qədər bütün səhər evdə itirilmiş açarlarımı axtarırdım.

Sarah had been practicing her flute skills in her room all evening before dinner. - Sara nahardan əvvəl bütün axşam otağında fleyta çalmaq bacarığını məşq edirdi.

Tom had been playing with his LEGO bricks in his room all afternoon before dinner. - Tom axşam yeməyindən əvvəl bütün günortadan sonra otağında LEGO kərpicləri ilə oynayırdı.

They had been rehearsing their dance moves in the studio all week before the recital.- Onlar resitaldan əvvəl bütün həftə studiyada öz rəqs hərəkətlərini məşq edirdilər.

I had been watching the clouds in the sky all afternoon before noticing the sunset. - Gün batımını görməzdən əvvəl bütün günortadan sonra səmada buludları seyr edirdim.

She had been singing her favorite songs in the shower all evening before bedtime. - O, bütün axşam yatmazdan əvvəl duşda sevimli mahnılarını oxuyurdu.

We had been hiking up the mountain trail all morning before reaching the summit. - Zirvəyə çatmazdan əvvəl bütün səhər dağ cığırını gəzirdik.

He had been fishing by the riverbank all day before catching a fish. - O, balıq tutmamışdan əvvəl bütün günü çayın kənarında balıq tutmuşdu.

They had been playing board games in the living room all afternoon before dinner. -Onlar nahardan əvvəl bütün günortadan sonra qonaq otağında stolüstü oyunlar oynayırdılar.

I had been practicing my handwriting in my notebook all evening before bedtime. - Bütün axşam yatmazdan əvvəl dəftərimdə əl yazımı məşq edirdim.

Sarah had been playing with her dolls in her room all morning before lunchtime. - Sara bütün səhər nahardan əvvəl otağında kuklaları ilə oynayırdı.

Tom had been watching cartoons on TV all morning before going out to play. -Tom oynamağa getməzdən əvvəl bütün səhər televizorda cizgi filmlərinə baxırdı.

 

 

arrow