Materials

İngilis dili - Used to aid cümlələr


0 130

Used to aid cümlələr 

 

When I was a kid, I used to climb trees all the time. - Mən uşaq olanda həmişə ağaclara dırmaşırdım.

My grandma used to bake cookies every Sunday. -  Nənəm hər bazar günü peçenye bişirərdim.

We used to have a pet rabbit named Fluffy. - Əvvəllər Fluffy adlı bir ev heyvanımız var idi.

On rainy days, we used to play board games indoors. - Yağışlı günlərdə qapalı yerlərdə stolüstü oyunlar oynayardıq.

My dad used to tell me bedtime stories before I went to sleep. - Atam yatmazdan əvvəl mənə yuxu nağılları danışardı.

Sarah used to have long hair, but now she has short hair. - Saranın saçları əvvəllər uzun idi, indi isə qısa saçlıdır.

When I was younger, I used to collect stamps. - Gənc olanda marka yığırdım.

We used to visit my grandparents every summer. - Hər yay babamın yanına gedirdik.

I used to ride my bike to school every day. - Hər gün məktəbə velosipedlə gedirdim.

My mom used to sing me lullabies when I couldn't sleep. -Yata bilməyəndə anam mənə laylalar oxuyurdu.

Tommy used to be afraid of the dark, but now he's not. - Tommy əvvəllər qaranlıqdan qorxurdu, amma indi qorxmur.

We used to build sandcastles at the beach. - Çimərlikdə qumdan qalalar tikirdik.

Jenny used to be the fastest runner in our class. - Cenni bizim sinifdə ən sürətli qaçan idi.

When I was little, I used to dream of becoming an astronaut.-    Mən kiçik olanda astronavt olmaq arzusunda idim.

We used to have picnics in the park on sunny days. - Günəşli günlərdə parkda gəzintilər keçirirdik.

My grandpa used to teach me how to fish. - Babam mənə balıq tutmağı öyrədərdi.

Before I learned how to swim, I used to be scared of the water. - Üzməyi öyrənməmişdən əvvəl sudan qorxurdum.

We used to celebrate birthdays with a big cake and balloons. - Ad günlərini böyük tort və şarlarla qeyd edərdik.

I used to have a teddy bear that I took everywhere with me. - Əvvəllər hər yerə özümlə apardığım oyuncaq ayım var idi.

Emily used to paint beautiful pictures when she was younger. - Emili gənc yaşlarında gözəl şəkillər çəkirdi.

We used to play hide and seek in the backyard. -Həyətdə gizlənqaç oynayardıq.

I used to have a favorite toy truck that I played with all the time. - Hər zaman oynadığım sevimli oyuncaq yük maşınım var idi.

When I was little, I used to believe in magic. - Mən kiçik olanda sehrə inanırdım.

My sister used to play the piano, but she stopped. - Bacım pianoda ifa edirdi, amma dayandı.

We used to watch cartoons every Saturday morning. - Hər şənbə səhəri cizgi filmlərinə baxırdıq.

I used to believe that monsters lived under my bed. - Yatağımın altında canavarların yaşadığına inanırdım.

Danny used to be the tallest kid in our class, but now he's not. - Danny əvvəllər sinifimizin ən uzun uşağı idi, amma indi o deyil.

We used to have family movie nights on Fridays.- Əvvəllər cümə günləri ailəvi film gecələri keçirirdik.

Before I learned how to read, I used to look at picture books. - Oxumağı öyrənməmişdən əvvəl şəkilli kitablara baxırdım.

I used to want to be a firefighter when I grew up. - Mən böyüyəndə yanğınsöndürən olmaq istəyirdim.

We used to go camping in the mountains. - Biz dağlarda düşərgəyə gedirdik.

Sarah used to have a pet goldfish named Sparky. -  Saranın əvvəllər Sparky adlı bir qızıl balığı var idi.

I used to wear my superhero cape everywhere I went.- Mən getdiyim hər yerdə superqəhrəman köynəyimi geyinirdim.

We used to have a treehouse in our backyard. - Əvvəllər həyətimizdə ağac evimiz var idi.

When I was younger, I used to pretend to be a pirate. - Gənc olanda özümü dəniz qulduru kimi göstərirdim.

I used to think that dragons were real. - Mən əjdahaların həqiqi olduğunu düşünürdüm.

We used to have snowball fights in the winter. - Qışda qartopu ilə döyüşürdük.

My mom used to bake homemade bread every week. - Anam hər həftə evdə çörək bişirərdi.

I used to have a collection of seashells from our beach trips. - Əvvəllər çimərlik gəzintilərimizdən olan dəniz qabığı kolleksiyam var idi.

We used to have a dog named Buddy who loved to fetch. - Əvvəllər gətirməyi sevən Buddy adlı itimiz var idi.

I used to be afraid of thunderstorms, but now I love them. - Əvvəllər tufandan qorxurdum, amma indi onları sevirəm.

We used to pick fresh strawberries from our garden. - Bağımızdan təzə çiyələk yığardıq.

My grandma used to knit sweaters for us in the winter. - Nənəm qışda bizə sviter toxuyardı.

I used to have a favorite blanket that I slept with every night. - Hər gecə yatdığım ən sevimli yorğanım var idi.

We used to go on family road trips during the summer. - Yayda ailəvi səyahətlərə çıxırdıq.

I used to have a secret hiding spot for my treasures. - Əvvəllər xəzinələrim üçün gizli bir sığınacaq yerim var idi.

We used to have a lemonade stand in front of our house. - Evimizin qarşısında limonad stendimiz var idi.

My dad used to teach me how to ride a bike without training wheels. - Atam mənə təkərlər olmadan velosiped sürməyi öyrədirdi.

I used to have a lucky penny that I carried with me everywhere. - Əvvəllər hər yerdə özümlə apardığım şans qəpiyim var idi.

We used to go on nature hikes and explore the woods. - Təbiət gəzintilərinə çıxar, meşələri kəşf edərdik.

I used to think that clouds were made of cotton candy. - Əvvəllər buludların pambıq konfetdən olduğunu düşünürdüm.

We used to have a vegetable garden in our backyard. - Həyətimizdə bağçamız var idi.

My grandpa used to tell jokes that always made us laugh. - Babam bizi həmişə güldürən zarafatlar deyərdi.

I used to love playing dress-up with my friends. - Əvvəllər dostlarımla paltar geyinməyi çox sevərdim.

We used to have sleepovers with pillow fights and popcorn. - Əvvəllər yastıq döyüşü və popkornla yuxuya gedərdik.

I used to believe that wishing on stars made my dreams come true. - Əvvəllər inanırdım ki, ulduzlarda arzu etmək arzularımı gerçəkləşdirir.

We used to have a sandbox where we built sandcastles. -Əvvəllər qum qutusumuz var idi, burada qum qalaları tikirdik.

My mom used to make homemade pizza every Friday night. - Anam hər cümə axşamı evdə pizza bişirirdi.

I used to have a diary where I wrote about my day. - Əvvəllər bir gündəliyim var idi, orada günüm haqqında yazardım.

We used to have a tree swing that we played on for hours. - Əvvəllər saatlarla oynadığımız ağac yelləncəkimiz var idi.

I used to have a best friend who moved away. - Əvvəllər uzaqlaşan ən yaxşı dostum var idi.

We used to have a cat named Whiskers who liked to chase mice. - Əvvəllər siçan qovmağı xoşlayan Bığlı pişiyimiz var idi.

I used to think that the moon followed me wherever I went.- Əvvəllər elə bilirdim ki, hara getsəm, ay məni izləyir.

We used to have a family game night with board games and snacks. - Əvvəllər stolüstü oyunlar və qəlyanaltılarla ailəvi oyun gecəsi keçirirdik.

I used to believe that if I swallowed a watermelon seed, a watermelon would grow in my stomach. - Əvvəllər inanırdım ki, qarpız tumunu udsam, qarnımda qarpız bitər.

We used to have a tradition of making homemade ice cream in the summer. - Bizdə yayda evdə dondurma hazırlamaq ənənəsi var idi.

I used to imagine that I was a superhero with special powers. - Əvvəllər özümü xüsusi güclərə malik super qəhrəman kimi təsəvvür edirdim.

We used to have a treasure hunt in the backyard. - Əvvəllər həyətdə xəzinə ovu olurdu.

I used to have a special hiding spot for my Halloween candy. - Halloween konfetlərim üçün xüsusi bir gizlənmə yerim var idi.

We used to have a trampoline that we bounced on for hours. - Əvvəllər saatlarla sıçradığımız batutumuz var idi.

I used to believe that toys came to life when I wasn't looking. - Mən baxmayanda oyuncaqların canlandığına inanırdım.

We used to have a tradition of making homemade Christmas ornaments. -Bizim evdə Milad bəzəkləri hazırlamaq ənənəmiz var idi.

I used to have a toy robot that I pretended was my friend. -Əvvəllər dostum olduğunu iddia etdiyim oyuncaq robotum var idi.

We used to have a family picnic in the park every spring. - Hər yazda parkda ailəvi piknik keçirirdik.

I used to believe that if I made a wish at 11:11, it would come true. - Əvvəllər inanırdım ki, 11:11-də bir arzu etsəm, gerçəkləşəcək.

We used to have a tradition of watching fireworks on the Fourth of July.- İyulun 4-də atəşfəşanlığa baxmaq ənənəmiz var idi.

I used to have a secret code language with my siblings. - Qardaşlarımla gizli kod dilim var idi.

We used to have a game of tag that lasted all day. - Əvvəllər bütün günü davam edən bir oyunumuz var idi.

I used to believe that if I crossed my fingers, my wishes would come true. - Əvvəllər inanırdım ki, barmaqlarımı keçsəm, arzularım gerçəkləşəcək.

We used to have a tradition of baking cookies for Santa on Christmas Eve - Milad ərəfəsində Şaxta baba üçün peçenye bişirmək ənənəmiz var idi

 

Keywords: ingilis dilində cümlələr, used to aid cümlələr, keçmiş zaman used to cümlələr, used to haqqında cümlələr, used to cümlədə istifadəsi, used to qaydasi, 

arrow