Materials

First conditional aid cümlələr - İf conditional cümlələr


0 172

İf haqqında cümlələr - First conditional aid cümlələr

 

Şərt budaq cümlələri ( İF) haqqında qısa məlumat

 

NÜMUNƏLƏR

İSTİFADƏSİ


• CONDITIONAL 0


If I am late, my father takes me to school.
(Əgər geciksəm, məktəbə atam aparır.)


She doesn't worry if Jack stays out after school. (Jack əgər məktəbdən sonra çöldə qalsa, O narahat olmur.)

If + Simple Present Tense __________ Simple Present Tense

QURULUŞU : If + ( do ) ( do )

Doğruluğunu hiçbir zaman itirməyən hərəkətlərdə, conditional 0 istifadə edilir. Buradakı şərtlə əlaqəli olan hadisə, həmişə etibarlıdır və heçvaxt dəyişmir.


• CONDITIONAL 1


If it rains, we will stay at home. (Əgər yağış yağsa, biz evdə qalacayıq.)


He will arrive late unless he hurries up. (Əgər tələsməzsə, gecikəcək.)


Peter will buy a new car, if he wins the lottery. (Peter loteriyanı qazansa, maşın alacaq.)

 

Birinci tip : If + Simple Present Tense __________ Future Tense


QURULUŞU : If + ( do ) ( will do )

Bu cümlə quruluşu  gələcəklə əlaqəli olması ehtimal, mümkün hadisələri izah edir.

 

QEYD

Conditional 1'də ümumiyətlə deyilsə/olmazsamənasına gələn unless(-madıqca,-mədikcəistifadə edilir, Digər bir deyişlə, '...unless he hurries up (O tələsmədikcə).' , '...if he doesn't hurry up.(O tələsməzsə)' şəklində də yazılabilir.

İZAH: unless cümləni tək başına inkar edir, dolasıyla yenidən hərəkəti inkar formada istifadə etməyinizə ehtiyac yoxdur.

• CONDITIONAL 2


If he studied more, he would pass the exam. (Oxusaydı imtahanı keçərdi.)


I would lower taxes if I were the President. (Əgər mən prezident olsaydım, vergiləri aşağı salardım.)


They would buy a new house if they had more money. (Daha çox pulları olsaydı ev alardılar.)

 

İkinci tip : If + Simple Past Tense _______________ would


QURULUŞU : If + ( did ) ( would do )

Bu cümlə quruluşu indiki davamedici  ve indiki zamanla əlaqəsi  olması çox mümkün olmayan, o andakı reallıqlara zidd düşən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Ancaq zaman olaraq bu hadisələrin olması mümkündür

Məsələn; Yüz milyon dollarım olsaydı...(ki yox)

 

QEYD
'to be' hərəkəti, 2nd conditional formasında istifadə edildiyində, həmişə 'were' olaraq istifadə edilir.

Məsələn, If I were the president...

• CONDITIONAL 3


If he had known that, he would have decided differently. (Əgər bilmiş olsaydı, daha fərqli qərar vermiş olabilərdi.)


Jane would have found a new job if she had stayed in Boston. (Jane əgər Boston'da qalmış olsaydı yeni bir iş tapmış olardı.)

 

Üçüncü tip : If + Past Perfect Tense ____________ would have + V3


QURULUŞU : If + ( had done ) would have done

Bu cümlə quruluşu keçmişdə qalan hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu cümlə quruluşunda artıq zaman bitmiş və bunun əksinin olması artıq mümkün deyildir. Bəzən bu cümlə qurulu ilə qurulan cümlələrdə peşmanlıq hissi vardır

 

 

Keywords: zero conditional aid cümlələr, if haqqında cümlələr, şərt budaq cümlələri nümunələr, ingilis dili if aid cümlələr, if haqqinda, first conditional aid cümlələr, second conditional aid cümlələr, şərt budaq cümləsi ingilis dili, ingilis dilində cümlələr, if conditional cümlələr, 

 

First conditional aid cümlələr 

 

If it rains, I will take my umbrella. - Yağış yağsa, çətirimi götürəcəm.

If you study hard, you will pass the exam. - Əgər çox oxusan, imtahandan keçəcəksən.

If she wakes up early, she will catch the bus. - Əgər erkən oyansa, avtobusa çatacaq.

If they finish their homework, they can go outside to play. - Ev tapşırığını bitirsələr, oynamaq üçün çölə çıxa bilərlər.

If he misses the train, he will be late for work. - Qatarı buraxsa, işə gecikəcək.

If we don't hurry, we will miss the movie. - Tələsməsək, filmi qaçıracağıq.

If you don't eat, you will get hungry. - Yeməsən ac qalacaqsan.

If the sun shines, we will have a picnic. - Günəş parlasa, piknik edəcəyik.

If the baby cries, she will need her bottle. - Körpə ağlayırsa, o, butulkasına ehtiyacı olacaq.

If you don't wear a coat, you will catch a cold. - Palto geyinməsən soyuq dəyəcək.

If they invite us, we will go to the party. - Bizi dəvət etsələr, partiyə  gedərik.

If it snows, we will build a snowman. - Qar yağsa, qar adamı düzəldərik.

If you don't water the plants, they will die. - Bitkiləri sulamasanız, onlar öləcəklər.

If he doesn't wake up on time, he will miss the meeting. - Əgər vaxtında oyanmasa, iclası qaçıracaq ( keçirəcək).

If she doesn't feel well, she will see a doctor. - Əgər özünü yaxşı hiss etmirsə, həkimə müraciət edəcək.

If the store is closed, we will go shopping tomorrow. - Mağaza bağlansa, sabah alış-verişə gedəcəyik.

If you don't turn off the lights, the electricity bill will be high. - Əgər işıqları söndürməsəniz, işıq pulu çox olacaq.

If they don't leave soon, they will miss the train. - Tez getməsələr, qatarı buraxacaqlar ( keçirəcəklər).

If you don't exercise regularly, you will gain weight. - Əgər müntəzəm idman etməsəniz, kökələcəksiniz

If we finish early, we will go for a walk. - Erkən bitirsək, gəzintiyə çıxacağıq

If it's too hot, we will go swimming. - Çox isti olsa, üzməyə gedəcəyik

If you don't feed the cat, it will be hungry. - Əgər pişiyi yedizdirməsən, ac qalacaq

If she doesn't call me, I will call her. - Mənə zəng etməsə, mən ona zəng edəcəm

If you don't lock the door, someone might enter. - Qapını bağlamasanız, kimsə içəri girə bilə

If we hurry, we will catch the last bus. - Tələssək, sonuncu avtobusa çatarıq

If it's noisy, I won't be able to concentrate. - Səs-küylü olsa, fikrimi cəmləyə bilməyəcəm

If he doesn't wear his glasses, he can't see properly. - Eynəyini taxmırsa, düzgün görə bilmir

If she forgets her lunch, she will be hungry later. - Əgər naharını unudursa, sonra ac qalacaq

If they don't leave now, they will be late. - İndi getməsələr, gecikəcəklər

If you don't stop talking, I will leave. - Danışmağı dayandırmasan, gedəcəm

If you don't stop playing video games, you will fail your exam. - Video oyunları oynamağı dayandırmasanız, imtahandan kəsiləcəksiniz.

If you don't turn off the stove, the food will burn. - Ocağı söndürməsən, yeməklər yanacaq.

If she doesn't go to bed early, she will be tired tomorrow. - Erkən yatmasa, sabah yorğun olacaq.

If it doesn't rain, we will go for a picnic. - Yağış yağmasa, gəzintiyə çıxacağıq.

If he doesn't wear a helmet, he might get hurt. - Əgər o, dəbilqə taxmasa, zədələnə bilər

If they don't clean their room, they won't get any pocket money. - Otağını təmizləməsələr, heç bir cib pulu almayacaqlar.

If you don't close the window, it will get cold inside. - Pəncərəni bağlamasan, içəri soyuyacaq.

If we don't leave now, we will miss the movie. - İndi getməsək, film üçün darıxacağıq.

If you don't practice, you won't improve. - Əgər məşq etməsəniz, təkmilləşməyəcəksiniz.

If she doesn't like the movie, she can leave. - Əgər filmi bəyənməsə, gedə bilər.

If they don't come on time, we will start without them. - Əgər vaxtında gəlməsələr, onsuz da başlayacağıq.

If you don't buy a ticket, you can't enter. - Bilet almasanız, daxil ola bilməzsiniz

If he doesn't stop smoking, his health will suffer. - Siqareti tərgitməsə, səhhəti pisləşəcək.

If she doesn't hurry, she will miss the bus. - Tələsməsə, avtobusu buraxacaq.

If they don't study, they will fail the test. - Əgər oxumasalar, imtahandan kəsiləcəklər.

If you don't wear gloves, your hands will get cold. - Əlcək taxmasanız, əlləriniz üşüyəcək.

If we don't hurry, we will be late for the appointment. - Tələsməsək, görüşə gecikəcəyik.

If you don't turn off your phone, the battery will die. - Telefonunuzu söndürməsəniz, batareya tükənəcək.

If she doesn't understand, she will ask for help. - Əgər başa düşmürsə, kömək istəyəcək.

If they don't finish on time, they will have to work late - Əgər vaxtında bitirməsələr, gec işləməli olacaqlar

If you don't save money, you won't be able to buy a car. - Əgər pula qənaət etməsəniz, maşın ala bilməyəcəksiniz.

If it's too noisy, I won't be able to sleep. - Çox səs-küylü olsa, yata bilməyəcəm.

If he doesn't listen, he won't learn. - Dinləməsə, öyrənməyəcək.

If she doesn't stop eating junk food, she will gain weight. - Zərərli yeməklərdən əl çəkməsə, kökələcək.

If they don't clean up, the house will be messy. - Təmizləməsələr, ev dağınıq olacaq.

If you don't wear sunscreen, you will get sunburned. - Əgər günəşdən qoruyucu krem sürməsəniz, günəş yanığı alacaqsınız.

If we don't go shopping, we won't have anything to eat. - Alış-verişə getməsək, yeməyə heç nəyimiz olmayacaq.

If you don't set the alarm, you will oversleep. - Zəngli saatı qurmasanız, çox yatacaqsınız.

If he doesn't take his medicine, he won't feel better. - Dərmanlarını içməsə, özünü yaxşı hiss etməyəcək.

If she doesn't remember the directions, she will get lost. - İstiqamətləri xatırlamasa, itəcək.

If they don't bring an umbrella, they will get wet. -  Əgər çətir gətirməsələr, islanacaqlar.

If you don't finish your dinner, you won't get dessert. - Əgər naharınızı bitirməsəniz, desert almayacaqsınız.

If it's too dark, we will turn on the lights. - Çox qaranlıq olarsa, işıqları yandıracağıq.

If you don't follow the recipe, the dish won't turn out right. - Reseptə əməl etməsəniz, yemək düzgün çıxmayacaq.

If he doesn't leave a note, she won't know where he went. - Bir qeyd qoymasa, onun hara getdiyini bilməyəcək.

If she doesn't wear a seatbelt, it's dangerous. -  O, təhlükəsizlik kəmərini taxmırsa, bu, təhlükəlidir.

If they don't stop arguing, they will ruin the party. - Mübahisəni dayandırmasalar, partiyanı xarab edəcəklər.

If you don't answer the phone, they will call back later. - Telefona cavab verməsəniz, daha sonra zəng edəcəklər

If he doesn't wake up early, he will miss the sunrise. - Əgər tez oyanmasa, günəşin doğmasını darıxacaq.

If she doesn't buy a ticket, she can't enter the concert. - Bilet almasa, konsertə girə bilməz.

If they don't listen to instructions, they will get lost. - Təlimatlara qulaq asmasalar, itəcəklər.

If you don't water the plants, they will wither. - Bitkiləri sulamasanız, onlar quruyacaqlar.

If he doesn't stop eating junk food, he will get sick. - Zərərli yeməklərdən əl çəkməsə, xəstələnəcək.

If she doesn't put on sunscreen, she will get a sunburn. - Günəşdən qoruyucu sürməsə, günəş yanığı alacaq.

If they don't stop talking, I won't be able to concentrate. - Danışmaqdan əl çəkməsələr, fikrimi cəmləyə bilməyəcəm.

If you don't exercise regularly, you will gain weight. - Əgər müntəzəm idman etməsəniz, kökələcəksiniz.

If he doesn't leave now, he will be late for work. - İndi getməsə, işə gecikəcək.

If she doesn't understand the lesson, she will ask for help. - Əgər dərsi başa düşmürsə, kömək istəyəcək.

If they don't finish their homework, they will get in trouble. - Əgər ev tapşırığını yerinə yetirməsələr, çətinliklə üzləşəcəklər.

If you don't check the weather forecast, you might get caught in the rain. - Hava proqnozunu yoxlamasanız, yağışa düşə bilərsiniz.

If he doesn't bring his umbrella, he will get wet. - Çətirini gətirməsə, islanacaq.

If she doesn't take her medicine, she won't get better. - Dərmanlarını içməsə, yaxşılaşmayacaq.

If they don't lock the door, anyone can enter. - Qapını bağlamasalar, hər kəs içəri girə bilər.

If you don't wear a helmet, you could get injured. - Dəbilqə taxmasanız, yaralana bilərsiniz.

If he doesn't turn off the lights, the electricity bill will be high. - İşığı söndürməsə, işıq pulu baha olacaq.

If she doesn't eat breakfast, she will be hungry later. - Əgər səhər yeməyi yeməsə, daha sonra ac qalacaq.

If they don't study, they won't pass the exam. - Oxumasalar, imtahandan keçməyəcəklər.

If you don't wear a coat, you will catch a cold. - Palto geyinməsən soyuqdəyəcəksən.

If he doesn't stop playing video games, he won't finish his homework. - Video oyunları oynamağı dayandırmasa, ev tapşırığını bitirməyəcək.

If she doesn't wake up early, she will miss the bus. - Əgər erkən oyanmasa, avtobusu buraxacaq.

If they don't clean their room, they won't find their toys. - Otağını təmizləməsələr, oyuncaqlarını tapmayacaqlar

If you don't stop at the red light, you will get a ticket. - İşıqforun qırmızı işığında dayanmasanız, bilet alacaqsınız.

If he doesn't brush his teeth, he will get cavities. -Dişlərini fırçalamasa, çürüklər əmələ gələcək.

If she doesn't call me, I will call her. - Mənə zəng etməsə, mən ona zəng edəcəm.

If they don't stop arguing, they will ruin the holiday. - Mübahisəni dayandırmasalar, bayramı korlayarlar.

If you don't wear gloves, your hands will get cold. -Əlcək taxmasanız, əlləriniz üşüyəcək.

If he doesn't hurry, he will miss the train. - Tələsməsə, qatarı qaçıracaq.

If she doesn't turn in her assignment, she will fail the class. - Tapşırığını verməzsə, dərsi keçə bilməyəcək.

If they don't leave now, they will be stuck in traffic. - İndi getməsələr, tıxacda qalacaqlar.

If you don't listen to the instructions, you will make mistakes - Təlimatlara qulaq asmasanız, səhvlər edəcəksiniz

arrow