Materials

Can modal felinə aid cümlələr


0 90

Can aid cümlələr

 

Can modal feli haqqında 

 

Azərbaycan dilində qarşılığı bilməkbacarmaq mənasına gələn can və can’t qabiliyyət, ehtimal, xahiş və icazə kimi vəziyyətlərdən bəhs edərkən istifadə edilir.

Can İstifadə forması

● Bir hərəkəti reallaşdırabilmə və qabiliyyətini  ifadə etmək üçün istifadə edilən can feli  ‘’ bilmək mənasını ifadə edir. Məsələn;

I can drive a car – Mən maşın sürə bilirəm
He can cook – O yemək bişirəbilir
She can speak French – O Fransızca danışabilir

● Bir hərəkəti edəbilməsi üçün  birinə icazə verərkən ya da hərəkəti reallaşdırabilmək üçün icazəli olma vəziyyətlərində can istifadə ediləbilir.  

I can drive my father’s car because he allows me
Atamın maşınını sürəbilərəm çünki o mənə icazə verir.

She can sleep in my living room if she is so tired.
Əgər o çox yorğun olsa, qonaq otağında yata bilər

You and your brother can go out at 8 o’clock.
Sən və bacın saat 8’də çölə çıxabilərsiniz.

● Səmimi mühitlərdə xahiş edərkən ya da icazə istəyərkən can istifadə olunabilir. Rəsmi yerlərdə isə İngiliscə cümlələr üçün could  a üstünlük verilir.

Can I borrow your book?
Kitabını götürə bilərəm mi?

Can you bring me a cup of coffee?
Mənə bir fincan kofe gətirəbilərsən mi?

Can you close the door?
Qapını bağlaya bilərsən mi?

 

Can və Can’t İstifadəsi

● Can’t inkar bir ifadə olaraq edilməsi imkansız olan hərəkətləri ifadə edərkən istifadə olunur.

I can’t drive a car – Mən maşın sürə bilmirəm
He can’t cook – O yemək bişirə bilmir
She can’t speak French – O Fransızca danışa bilmir

● Can və can’t ehtimal bildirən cümlələrdə istifadə oluna bilir. Bu ehtimal bildirən cümlələrdə daha çox bir şərtə bağlı hərəkətləri izah edərkən can istifadə edilir. Can’t bu kimi cümlələrdə isə imkansız kimi güclü ehtimal bildirərkən istifadə edilir.

If you be a nice kid, one day you can see the smurfs

Əgər yaxşı bir uşaq olsan, bir gün şirinləri görəbilərsən.

He seems to be hungry. But he can’t be hungry. Because he has just eaten a whole pizza
O ac görünür. Ancaq o heç ac ola bilməz çünki bir bütöv pizzanı indicə yeyib.

 

Can Köməkçi feli ilə əlaqəli İngiliscə təsdiq cümlələr

Mübtəda + Köməkçi fel (can) + Fel

Can və can’t ilə əlaqəli cümlələr

● You can speak French?
● He can cook.
● You can drive a car.

Can’t Köməkçi feliylə əlaqəli İngiliscə inkar cümlələr

Mübtəda + Köməkçi fel (can’t) + Fel

Can və can’t ilə əlaqəli cümlələr

● You can’t speak German
● He can’t cook
● You can’t drive a car

 

İngiliscə CAN sual cümlələri

Can və can’t ilə sual cümləsi qurarkən can və mübtədanı yer dəyişdiririk.

Köməkçi fel (can) + Mübtəda + Fel + Tamamlıq?

Can və can’t ilə əlaqəli cümlələr

● Can you speak French? – Fransızca danışa bilirsən?
● Can he cook? – O yemək bişirə bilir mi?
● Can you ride a bike? – Sən velosipet sürəbilirsən mi?

Sual cümlələrini cavablandırarkən isə qısa yada ki uzun bir formada cavab verə bilərik. Yuxarıdakı sual cümlələrindən nümunələr versək;

● Yes, I can speak French.
● No, he can’t.
● Yes, I can – No, I can’t

Keywords: Can modal feli haqqında, modal fel Can cümlələr, Can aid cümlə nümunələri, can modal verb cümlələr, can haqqında cümlələr, modal fel cümlələr, 

 

 

Can aid cümlələr

 

I can swim. -  Mən üzə bilirəm.

Can you speak Spanish? - İspan dilində danışa bilirsən?

She can play the guitar. - O, gitara çala bilir.

Can they come to the party? - Onlar partiyə gələ bilərlərmi?

We can go to the park. - Parka gedə bilərik.

Can he cook dinner? - Axşam yeməyi bişirə bilərmi?

I can ride a bike. - Velosiped sürə bilərəm.

Can you help me with my homework? - Ev tapşırığımda mənə kömək edə bilərsinizmi?

She can dance very well. - Çox yaxşı rəqs edə bilir.

Can they fix the car? - Maşını düzəldə bilərlərmi?

We can watch a movie tonight. - Bu axşam filmə baxa bilərik.

Can he speak French? - O, fransızca danışa bilirmi?

I can drive a car. - Mən maşın sürə bilirəm.

Can you lend me some money? - Mənə bir az borc verə bilərsən?

She can draw beautiful pictures. - Gözəl şəkillər çəkə bilir.

Can they meet us at the restaurant? - Bizimlə restoranda görüşə bilərlərmi?

We can bake cookies together. - Birlikdə peçenye bişirə bilərik.

Can he play soccer? - O, futbol oynaya bilirmi?

I can run fast.- Mən sürətli qaça bilirəm.

Can you pick up some milk from the store? - Mağazadan süd ala bilərsən?

She can sing a song. - O, mahnı oxuya bilir.

Can they come over for dinner?  - Onlar nahara gələ bilərlərmi?

We can go for a hike. - Gəzintiyə çıxa bilərik.

Can he swim in the pool? - O, hovuzda üzə bilərmi?

I can cook pasta. - Mən makaron bişirə bilirəm.

Can you fix the broken lamp? - Sınıq lampanı düzəldə bilərsinizmi?

She can speak three languages.- Üç dildə danışa bilir.

Can they borrow your umbrella? - Sizin çətirinizi götürə bilərlərmi?

We can visit the museum. - Muzeyi ziyarət edə bilərik.

Can he drive a truck? - O, yük maşını sürə bilərmi?

I can play the piano. - Mən pianoda ifa edə bilirəm.

Can you buy some bread on your way home? - Evə gedərkən bir az çörək ala bilərsinizmi?

She can paint a beautiful picture. - Gözəl şəkil çəkə bilir.

Can they attend the meeting tomorrow? - Sabahkı iclasda iştirak edə bilərlərmi?

We can have a picnic in the park. - Parkda piknik edə bilərik.

Can he ride a horse? - O, ata minə bilərmi?

I can speak English. -Mən ingiliscə danışa bilirəm.

Can you make a reservation at the restaurant? - Restoranda rezervasiya edə bilərsinizmi

She can knit a sweater. -O, sviter toxuya bilir.

Can they come to the concert with us? - Bizimlə konsertə gələ bilərlərmi?

We can take a walk on the beach. - Sahildə gəzə bilərik.

Can he fix the leaky faucet? - O, sızan kranı düzəldə bilərmi?

I can do my homework. - Mən ev tapşırığımı edə bilərəm.

Can you call a taxi for me? - Mənim üçün taksi çağıra bilərsən?

She can bake a delicious cake. - O, dadlı tort bişirə bilər.

Can they lend us their car? - Bizə maşınlarını verə bilərlərmi?

We can go shopping for groceries. - Ərzaq almaq üçün alış-verişə gedə bilərik.

Can he read a book in French? - O, fransızca kitab oxuya bilərmi?

I can draw a picture. - Şəkil çəkə bilərəm.

 

Can modal felinə aid cümlələr

 

Can you help me clean the house? - Mənə evi təmizləməyə kömək edə bilərsən?

She can solve math problems easily. - Riyaziyyat məsələlərini asanlıqla həll edə bilir.

Can they cook dinner for us? - Bizim üçün şam yeməyi bişirə bilərlərmi?

We can visit our grandparents. -  Nənə və babalarımızı ziyarət edə bilərik.

Can he ride a bike without training wheels? -  Məşq təkərləri olmadan velosiped sürə bilərmi?

I can play basketball. - Basketbol oynaya bilirem.

Can you water the plants while I'm away? - Mən uzaqda olanda bitkiləri sulaya bilərsinizmi?

She can fix her own computer. - Öz kompüterini təmir edə bilər.

Can they come to the beach with us? - Onlar bizimlə çimərliyə gələ bilərlərmi?

We can have a barbecue in the backyard. - Həyətdə manqal edə bilərik.

Can he speak to the manager? - Menecerlə danışa bilərmi?

I can make a sandwich. - sendviç hazırlaya bilərəm.

Can you take care of my pet while I'm on vacation? - Tətildə olduğum müddətdə ev heyvanıma baxa bilərsinizmi?

She can sew a button on a shirt. - O, köynəyin üzərinə düymə tikə bilər.

Can they join us for a movie night? - Kino gecəsində bizə qoşula bilərlərmi?

We can go for a bike ride. - Velosiped sürməyə gedə bilərik.

Can he climb that tree? - O ağaca dırmaşa bilərmi?

I can write a letter. - Mən məktub yaza bilərəm.

Can you meet me at the library? - Mənimlə kitabxanada görüşə bilərsinizmi?

She can play the flute. - O, fleyta çala bilir.

Can they bring snacks to the party? - Partiye qəlyanaltı gətirə bilərlərmi?

We can plant flowers in the garden. - Bağda gül əkə bilərik.

Can he fix a flat tire? - O, bir təkəri düzəldə bilərmi?

I can take a photo. - şəkil çəkdirə bilərəm.

Can you help me find my keys? - Mənə açarlarımı tapmağa kömək edə bilərsinizmi?

She can bake cookies from scratch. - Sıfırdan peçenye bişirməyi bacarır.

Can they attend the wedding ceremony? - Onlar toy mərasimində iştirak edə bilərlərmi?

We can go camping in the mountains. - Dağlarda düşərgəyə gedə bilərik.

Can he sing a song for us? - O, bizim üçün mahnı oxuya bilərmi?

I can swim in the lake. - Mən göldə üzə bilirəm.

Can you drive me to the airport? - Məni hava limanına apara bilərsinizmi?

She can paint a beautiful landscape. -  Gözəl mənzərə çəkə bilir.

Can they play cards with us? -  Bizimlə kart oynaya bilərlərmi?

We can go for a jog in the park. - Parkda qaçışa gedə bilərik.

Can he fix a leaky roof? - O, sızan damı düzəldə bilərmi?

I can make a cup of tea. - Bir fincan çay dəmləyə bilərəm.

Can you lend me your pen? - Mənə qələmini borc verə bilərsən?

She can ride a horse. - O, at sürə bilir.

Can they help us move to our new apartment? - Yeni mənzilimizə köçməyimizə kömək edə bilərlərmi?

We can visit the zoo. - Zooparkı ziyarət edə bilərik.

Can he repair a broken chair? - O, sınıq stul təmir edə bilərmi?

I can cook dinner for us. - Bizə şam yeməyi hazırlaya bilərəm.

Can you babysit my kids tonight? - Bu axşam mənim uşaqlarım üçün baxa bilərsinizmi?

She can swim in the ocean. - O, okeanda üzməyi bacarır.

Can they come to the party dressed as pirates? - Onlar məclisə pirat geyimində gələ bilərlərmi?

We can go for a drive in the countryside. - Kənddə maşınla gəzə bilərik.

Can he bake a cake for the party? - parti üçün tort bişirə bilərmi?

I can dance to the music. - Musiqi sədaları altında rəqs edə bilərəm.

Can you help me carry these bags? - Bu çantaları daşımaqda mənə kömək edə bilərsinizmi?

She can play soccer with us. - O, bizimlə futbol oynaya bilər.

Can they fix a broken window? - Sınıq pəncərəni düzəldə bilərlərmi?

arrow