Materials

İngilis dili - Present perfect continuous tense aid cümlələr


0 75

Present perfect continuous tense aid cümlələr 

 

İndiki bitmiş davamedici zaman  - Present Perfect Continuous Tense (I have been going)

 

Present Perfect Continuous Tense ( İndiki bitmiş davamedici ), Present Perfect Tense'e ( İndiki bitmiş zaman ) çox yaxın bir zamandır və yaxşı başa düşülməsi üçün bu iki zaman müqayisə edilərək izah ediləcəktir. Bu zaman da Azərbaycan dilində yoxdur və  bu səbəbdən öyrənilməsi digər zamanlarla müqayisədə biraz daha çox çətindir.

 

► Present perfect simple ( indiki bitmiş zaman ) bir işin tamamlandığını veya tamamlanan nəticəni bildirir. Present perfect contininuous ( indiki bitmiş davamedici zaman ) etməkdə olduğumuz hərəkətin özünü bildirir.

 

Aşağıdaki nümunə cümlələri qarşılaşdırın:

 

- I have  repaired the car. We can drive it now. (Maşını təmir etmişəm. Artıq sürəbilərik.)

 - I have been repairing the car. That‘s why my hands are greasy.  (Maşını təmir edirəm- edirdim. Bu səbəbdən əllərim yağ içində.)

 

- She  has  made five cakes.  (Beş dənə kek düzəldib.)

- She is in the kitchen. She  has been making cake.  (O mətbəxdədir. Kek düzəldir.)

 

- How many cigarettes have  you smoked this morning?  (Bu səhər neçə dənə siqaret çəkmisən?)

- What's that smell? Have you been smoking?  (Bu iy nədir? Siqaret mi çəkirdin?)

 

    ► Keçmişdə başlayıb, hələ davam edən və hələ tamamlanmamış hərəkətlərdən bəhsedərkən, əğər hərəkətin nə qədər zamandır davametdiyini vurğulamak istəsək həm Present Perfect Tense ( İndiki bitmiş zaman ), həm də Present Perfect Continuous Tense ( İndiki bitmiş davamedici zaman ) istifadə edəbilərik. İki zaman arasında belə istifadələrdə hərhansı bir fərq yoxdur.


- Her sister has lived here since 1992. (Bacısı 1992'dən bəri burada yaşayıb.)

- Her sister has been living here since 1992.  (Bacısı 1992'dən bəri burada yaşayır.)

- How long have they played in this room? (Nə qədər müddətdir bu otaqda oynayıblar?)

- How long have they been playing in this room? (Nə qədər müddətdir bu otaqda oynayırlar?)

► Eyni halda olan hadisələrin nə qədər müddətdir  olduğundan bəhsetmək üçündə Present Perfect Continuous ( İndiki bitmiş davamedici zaman ) istifadə olunabilir. Hadisə bitib bitmədiyi bu halda vacib deyildir.

- She has been reading this book. (Bir müddətdir - bu kitabı oxuyur ).

- The mechanic has been repairing my car. (Təmirci -bir müddəttir- maşınımı təmir edir?)

► Ancaq eyni halda olan hadisələrin nə qədər müddətdir olduğu bəhsedilmədiyi zaman, Present Perfect ( İndiki bitmiş zaman) istifadə olunursa, hadisənin tamamlanmış olduğu başa düşülür.

- She has read this magazine. (O bu jurnalı oxuyub.)

- The mechanic has repaired my washing machine. (Təmirci paltar yuyan maşını təmir edib.)

Keywords: Present perfect continuous  tense aid cumleler, present perfect continuous  tense aid cümlələr, indiki bitmiş davamedici zamana aid cümlələr, indiki bitmis davamedici zamana aid cumleler, bitmiş zamanlara aid cümlələr, present perfect continuous  tense cümlələr, present perfect continuous  tense qayda, ingilis dili bitmiş davamedici  zaman cümlələr, present perfect continuous  tense qayda, indiki bitmiş davamedici  zaman qayda, present perfect continuous  tense aid cümlələr pdf, indiki bitmiş davamedici  zamana aid cümlələr pdf

 

Present perfect continuous  tense aid cümlələr

 

I have been playing with my toys for an hour. - Bir saatdır ki, oyuncaqlarımla oynayıram.

We have been singing songs since this morning. - Səhərdən mahnı oxuyuruq.

He has been building a sandcastle for two hours. - İki saatdır ki, qumdan qala tikir.

They have been reading books since yesterday. - Dünəndən kitab oxuyurlar.

She has been drawing pictures for a long time. - O, uzun müddətdir ki, şəkillər çəkir.

You have been dancing with your friends since lunchtime. - Nahardan bəri dostlarınla rəqs edirsən.

We have been learning new words for a week. - Bir həftədir ki, yeni sözlər öyrənirik.

He has been riding his bike since last summer. - O, ötən yaydan velosiped sürür.

They have been practicing soccer for a month. - Bir aydır ki, futbolla məşğul olurlar.

She has been helping her mom cook dinner since dinner time. - Axşam yeməyindən bəri anasına şam yeməyi hazırlamağa kömək edir.

I have been watching cartoons for an hour. - Bir saatdır ki, cizgi filmlərə baxıram.

You have been playing games on your tablet since breakfast.- Səhər yeməyindən bəri planşetinizdə oyun oynayırsınız.

We have been planting flowers for two days. - İki gündür ki, gül əkmişik.

He has been climbing trees since this afternoon. -Bu gün günortadan bəri ağaclara dırmaşır.

They have been swimming in the pool for an hour. - Bir saatdır hovuzda çimirlər.

She has been playing the piano for half an hour. - Yarım saatdır ki, pianoda ifa edir.

I have been running around the playground for a while. - Bir müddətdir ki, uşaq meydançasında qaçıram.

You have been jumping on the trampoline since morning. - Səhərdən batutda tullanırsan.

We have been skipping rope for ten minutes. - On dəqiqədir ki, ip atırıq.

He has been kicking a soccer ball for an hour. - Bir saatdır ki, futbol topunu təpikləyir.

They have been painting pictures since yesterday. - Dünəndən şəkillər çəkirlər.

She has been baking cookies for an hour.- Bir saatdır ki, peçenye bişirir.

I have been building a fort for the past two hours. - Son iki saatdır ki, qala tikirəm.

You have been playing with your pet dog since you woke up. -Yuxudan oyanandan bəri ev itinizlə oynayırsınız.

We have been having a picnic for an hour. -Bir saatdır piknikdəyik.

He has been chasing butterflies since this morning. - Bu səhərdən kəpənəklərin dalınca düşüb.

They have been blowing bubbles for half an hour. - Yarım saatdır ki, baloncuklar üfürürlər.

She has been practicing her handwriting for a while. - O, bir müddətdir ki, əl yazısı ilə məşq edir.

I have been playing tag for the past hour. - Son bir saatdır tag oynayıram.

You have been exploring the woods since yesterday. - Siz dünəndən bəri meşələri tədqiq edirsiniz.

We have been having a tea party for half an hour. - Yarım saatdır ki, çay süfrəsi edirik.

He has been digging in the sandbox for an hour. - Bir saatdır ki, qum qutusunda qazıntılar aparır.

They have been flying a kite for two hours. - İki saatdır ki, uçurtma uçururlar.

She has been practicing cartwheels for a while. - O, bir müddətdir ki, araba təkərləri ilə məşğul olur.

I have been singing songs for an hour. - Bir saatdır ki, mahnı oxuyuram.

You have been playing with a yo-yo since this afternoon. - Bu gün günortadan bəri yo-yo ilə oynayırsınız.

We have been making paper airplanes for half an hour. - Yarım saatdır kağızdan təyyarələr düzəldirik.

He has been drawing pictures for an hour. - Bir saatdır ki, şəkillər çəkir.

They have been playing hopscotch since morning. - Səhərdən hopscotch oynayırlar.

She has been practicing her soccer skills for an hour. - O, bir saatdır ki, futbol bacarıqlarını məşq edir.

I have been watering the plants for an hour. - Artıq bir saatdır ki, bitkiləri suvarıram.

You have been playing with a toy kitchen since this morning. - Bu səhərdən bəri oyuncaq mətbəxlə oynayırsan.

We have been playing dress-up for half an hour. -Yarım saatdır ki, geyindirirdik.

He has been blowing out candles on a birthday cake for an hour. -  O, bir saatdır ki, ad günü tortunun üzərindəki şamları üfürür.

They have been playing with a jack-in-the-box since yesterday. - Dünəndən bəri bir jack-in-the-box ilə oynayırlar.

She has been playing with a dollhouse for half an hour. - O, yarım saatdır ki, kukla evi ilə oynayır.

I have been playing with a toy train for an hour. - Bir saatdır ki, oyuncaq qatarla oynayıram.

You have been playing with a puzzle since this morning.- Bu səhərdən tapmaca ilə oynayırsan.

We have been playing with building blocks for half an hour. - Yarım saatdır ki, tikinti blokları ilə oynayırıq.

He has been playing with a toy truck for an hour. - O, bir saatdır ki, oyuncaq yük maşını ilə oynayır.

They have been playing with a toy airplane since yesterday. - Dünəndən oyuncaq təyyarə ilə oynayırlar.

She has been playing with a toy boat for half an hour.- Yarım saatdır ki, oyuncaq qayıqla oynayır.

 

İndiki bitmiş davamedici zamana aid cümlələr

 

I have been playing with a toy robot for an hour. - Bir saatdır ki, oyuncaq robotla oynayıram.

You have been playing with a teddy bear since this afternoon. - Bu gün günortadan bəri oyuncaq ayı ilə oynayırsan.

We have been playing with a doll for half an hour. - Yarım saatdır kukla ilə oynayırıq.

He has been playing with a toy car for an hour. - Bir saatdır ki, oyuncaq maşınla oynayır.

They have been playing with a ball for two hours. - İki saatdır topla oynayırlar.             

She has been playing with a jump rope for half an hour. - O, yarım saatdır iplə oynayır.

I have been playing with a kite for an hour. - Bir saatdır ki, uçurtma ilə oynayıram.

You have been playing with a frisbee since morning. -Səhərdən bəri frizbi ilə oynayırsan.

We have been playing with a hula hoop for half an hour. -Yarım saatdır hula halqa ilə oynayırıq.

He has been playing with a skateboard for an hour. - Bir saatdır ki, skeytbordla oynayır.

They have been playing with a scooter since this afternoon. - Bu gün günortadan bəri skuterlə oynayırlar.

She has been playing with a jump rope since morning. - O, səhərdən iplə oynayır.

I have been playing with a skipping rope for half an hour. - Yarım saatdır iplə oynayıram.

You have been playing with a basketball since this afternoon. - Bu gün günortadan bəri basketbol oynayırsan.

We have been playing volleyball for half an hour. - Yarım saatdır voleybol oynayırıq.

He has been playing with a football for an hour. - Bir saatdır ki, futbol topu ilə oynayır.

They have been playing with a soccer ball since this morning. - Bu səhərdən futbol topu ilə oynayırlar.

She has been playing with a tennis ball for half an hour. - O, yarım saatdır tennis topu ilə oynayır.

I have been playing with a baseball for an hour. - Bir saatdır beysbolla oynayıram.

You have been playing with a golf ball since this morning. - Bu səhərdən qolf topu ilə oynayırsan.

We have been playing with a beach ball for half an hour. -  Yarım saatdır çimərlik topu ilə oynayırıq.

He has been playing with a beach volleyball for an hour. - Bir saatdır ki, çimərlik voleybolu ilə oynayır.

They have been playing with a beach soccer ball since this afternoon. - Onlar bu gün günortadan bəri çimərlik futbolu topu ilə oynayırlar.

She has been playing with a beach tennis ball for half an hour. - O, yarım saatdır çimərlik tennis topu ilə oynayır.

I have been playing with a beach baseball for an hour. - Bir saatdır çimərlik beysbolu ilə oynayıram.

You have been playing with a beach golf ball since this afternoon. - Bu gün günortadan bəri çimərlik qolf topu ilə oynayırsınız.

We have been playing with a beach frisbee for half an hour. - Yarım saatdır çimərlik frizbisi ilə oynayırıq.

He has been playing with a beach kite for an hour. - O, bir saatdır ki, çimərlik uçurtmasıyla oynayır.

They have been playing with a beach hula hoop since this morning. - Onlar bu səhərdən çimərlik hula halqası ilə oynayırlar.

She has been playing with a beach skateboard for half an hour. - O, yarım saatdır çimərlik skeytbordu ilə oynayır.

I have been playing with a beach scooter for an hour. - Bir saatdır ki, çimərlik skuteri ilə oynayıram.

You have been playing with a beach jump rope since this afternoon. - Bu gün günortadan bəri çimərlik ipi ilə oynayırsan.

We have been playing with a beach skipping rope for half an hour. - Yarım saatdır ki, çimərlik atlama ipi ilə oynayırıq.

He has been playing with a beach basketball for an hour. - Bir saatdır ki, çimərlik basketbolu ilə oynayır.

They have been playing with a beach volleyball since this morning. - Bu gün səhərdən çimərlik voleybolu ilə oynayırlar.

She has been playing with a beach soccer ball for half an hour. - O, yarım saatdır çimərlik futbolu topu ilə oynayır.

I have been playing with a beach tennis ball for an hour - Bir saatdır çimərlik tennis topu ilə oynayıram

arrow