Materials

İngilis dili - Keçmiş bitmiş zamana aid cümlələr


0 89

Keçmiş bitmiş zamana aid cümlələr 

 

 

 Keçmiş bitmiş zaman ( Past perfect tense )

 

Past Perfect Tense - Keçmiş bitmiş zaman (I had gone)

 

Past Perfect Tense ( Keçmiş bitmiş zaman) Azərbaycan dilində "miş"li keçmiş zamanın qarşılığı olaraq istifadə olunabilir. Keçmişdə olan iki hadisədən, daha əvvəl olanını ifadə edərkən bu zamanı istifadə edirik. Past Perfect Tense, Present Perfect Tense'in keçmiş halıdır. Aşağıdakı nümunələrə göz gəzdirək.

 

- This is her first swimming lesson. She is very excited and she doesn't know what to do. She has never swum before.
  (Bugün onun ilk üzmə dərsi. Çox həyəcanlı və nə edəcəyini bilmir Daha əvvəl heç üzməyib.)

- It was her first swimming lesson. She was very excited and she didn't know what to do. She had never swum before.
  (Onun ilk üzmə dərsiydi. Çox həyacanlıydı və nə edəcəyini bilmirdi. Daha əvvəl heç üzməmişdi.)

 

 

Present Perfect Tense ( indiki bitmiş zaman) ilə Past Perfect Tense ( kecmis bitmis zaman formasi) arasındakı fərqi başadüşə bilmək üçün aşağıdaki iki nümunəyə göz gəzdirək.

 

- I have never seen an elephant. (Heçvaxt fil görməmişəm.)

 

Present Perfect Tense ilə qurulan bu cümlədə, cümləni deyən  şəxsin daha əvvəl heç fil görmədiyi başadüşülməktədir.

 

- I had never seen an elephant. (Daha əvvəl heç fel görməmişdim.)

 

Past Perfect Tense ( keçmiş bitmiş zaman)  ilə qurulan bu cümlədə isə, cümləni deyən şəxsin fili gördüyü başa düşülür. Yəni bu cümləni fili ilk dəfə gördüyündə söyləyəbilir.

 

 PAST PERFECT TENSE - KEÇMİŞ BİTMİŞ ZAMAN "CƏDVƏL"

 

(+) POSITIVE

(-) NEGATIVE

(?) QUESTION

I had played (Oynamışdım)

I hadn't played (Oynamamışdım)

Had I play (Oynamış mıydım?)

You had played (Oynamışdın)

You hadn't played (Oynamamışdın)

Had you play (Oynamış mıydın?)

He had played (Oynamışdı)

He hadn't played (Oynamamışdı)

Had he play (Oynamış mıydı?)

She had played (Oynamışdı)

She hadn't played (Oynamamışdı)

Had she play (Oynamış mıydı?)

It had played (Oynamışdı)

It hadn't played (Oynamamışdtı)

Had it play (Oynamış mıydı?)

We had played (Oynamışdıq)

We hadn't played (Oynamamışdık)

Had we play (Oynamış mıydıq?)

They had played (Oynamışlardı)

They hadn't played (Oynamamışlardı)

Had they play (Oynamışlar mıydı?)

 

Keywords: ingilis dilində cümlələr, ingilis dilinde cumleler, keçmiş bitmiş zamana aid cümlələr, kecmis bitmis zamana aid cumleler, past perfect tense aid cümlələr, past perfect tense cümlə nümunələri, keçmiş bitmiş zaman forması, past perfect qayda, past perfect tense forması, 

 

Keçmiş zamana aid cümlələr 

 

Sarah had finished her homework before dinner. - Sara nahardan əvvəl ev tapşırığını bitirmişdi.

Tom had already eaten lunch when his friend called. - Dostu zəng edəndə Tom artıq nahar etmişdi.

They had watched a movie before going to bed. - Onlar yatmazdan əvvəl filmə baxmışdılar.

I had cleaned my room before my parents came home. - Valideynlərim evə gəlməzdən əvvəl otağımı təmizləmişdim.

The dog had chewed on the shoe before we noticed. - Biz fərq etməmişdən əvvəl it ayaqqabını çeynəmişdi.

She had read the book before the library closed. - Kitabxana bağlanana qədər o, kitabı oxumuşdu.

We had visited the museum before it started raining. - Yağış başlamamış muzeyi ziyarət etmişdik.

He had fixed his bike before the race began. - Yarış başlamazdan əvvəl velosipedini düzəltmişdi.

They had cooked dinner before the guests arrived. - Qonaqlar gələnə qədər şam yeməyi hazırlamışdılar.

The cat had already eaten its food before we got home. - Biz evə çatmamış pişik artıq yeməyini yemişdi.

I had done my chores before going out to play. - Oynamağa getməzdən əvvəl işlərimi görmüşdüm.

She had finished her breakfast before leaving for school. - Məktəbə getməzdən əvvəl səhər yeməyini bitirmişdi.

They had packed their bags before the trip. - Səfərdən əvvəl çantalarını yığmışdılar.

He had brushed his teeth before going to bed. - Yatmazdan əvvəl dişlərini fırçalamışdı.

We had finished our project before the deadline. - Layihəmizi son tarixdən əvvəl bitirmişdik.

Sarah had washed the dishes before her mom asked. -Anası xahiş etməmişdən əvvəl Sara qabları yumuşdu.

Tom had completed his homework before watching TV. - Tom televizora baxmazdan əvvəl ev tapşırığını tamamlamışdı.

They had visited their grandparents before the holidays. - Onlar bayramdan əvvəl nənə və babalarına baş çəkmişdilər.

I had taken a shower before getting dressed. - Geyinməzdən əvvəl duş qəbul etmişdim.

The dog had already gone for a walk before we woke up. - Biz oyanmamışdan əvvəl it artıq gəzməyə getmişdi.

She had practiced the piano before the recital. - O, resitaldan əvvəl fortepianoda məşq etmişdi.

We had cleaned the car before going on the road trip. - Səfərə çıxmazdan əvvəl maşını təmizləmişdik.

He had eaten his vegetables before having dessert. - Şirniyyatdan əvvəl tərəvəzlərini yemişdi.

They had finished their dinner before the movie started. - Kino başlamadan naharlarını bitirmişdilər.

I had packed my lunch before leaving for work. - İşə getməzdən əvvəl naharımı yığmışdım.

Sarah had finished her painting before the art show. - Sara sənət nümayişindən əvvəl rəsmini bitirmişdi.

Tom had tidied up his room before his friends came over. - Dostları gəlməmişdən əvvəl Tom otağını səliqəyə salmışdı.

They had watered the plants before going on vacation. - Tətilə getməzdən əvvəl bitkiləri suvarmışdılar.

I had checked my email before leaving the office. - Ofisdən çıxmazdan əvvəl e-poçtumu yoxlamışdım.

She had ironed her clothes before the party. - Qonaqlıqdan əvvəl paltarlarını ütüləmişdi.

We had visited the zoo before it closed for the day. - Zooparkı gün ərzində bağlanmamışdan əvvəl ziyarət etmişdik.

He had studied for the test before going to bed. - Yatmazdan əvvəl imtahan üçün oxumuşdu.

They had cooked breakfast before going for a hike. - Onlar gəzintiyə çıxmazdan əvvəl səhər yeməyi hazırlamışdılar.

I had charged my phone before going out. - Çölə çıxmazdan əvvəl telefonumu doldurmuşdum.

Sarah had finished her swim practice before dinner. - Sara nahardan əvvəl üzgüçülük məşqini bitirmişdi.

Tom had cleaned his shoes before the school assembly. - Tom məktəb yığıncağından əvvəl ayaqqabılarını təmizləmişdi.

They had fed the cat before leaving for the weekend. - Həftə sonu getməzdən əvvəl pişiyi yedizdirmişdilər.

I had made my bed before leaving the house. - Evdən çıxmamış yatağımı yığmışdım.

She had finished her work before the meeting. - Görüşdən əvvəl işini bitirmişdi.

We had mowed the lawn before the barbecue. -Manqaldan əvvəl çəmən biçmişdik.

He had finished his snack before the movie started. - Film başlamazdan əvvəl qəlyanaltısını bitirmişdi.

They had set the table before the guests arrived. - Qonaqlar gəlməmiş süfrəni düzmüşdülər.

I had returned the library book before the due date. - Kitabxana kitabını vaxtından əvvəl qaytarmışdım.

Sarah had finished her homework before the school bell rang. - Məktəb zəngi çalana qədər Sara ev tapşırığını bitirmişdi.

Tom had finished his chores before going to play soccer. - Tom futbol oynamağa getməzdən əvvəl işlərini bitirmişdi.

They had picked up groceries before cooking dinner. - Axşam yeməyi bişirməzdən əvvəl baqqal yığmışdılar.

I had finished my breakfast before the school bus arrived. - Məktəb avtobusu gəlməmiş səhər yeməyimi bitirmişdim.

She had completed her puzzle before bedtime. - O, yatmazdan əvvəl tapmacasını tamamlamışdı.

We had cleaned the kitchen before starting dinner. - Yeməyə başlamazdan əvvəl mətbəxi təmizləmişdik.

He had organized his desk before doing homework. - Ev tapşırığını etməzdən əvvəl iş masasını təşkil etmişdi.

They had swept the floor before the guests arrived. - Qonaqlar gələnə qədər onlar döşəməni süpürmüşdülər.

I had finished my snack before going to the park. - Parka getməzdən əvvəl qəlyanaltımı bitirmişdim.

Sarah had finished her bath before bedtime. - Sara yatmazdan əvvəl hamamını bitirmişdi.

Tom had brushed his teeth before going to school. - Tom məktəbə getməzdən əvvəl dişlərini fırçalamışdı.

They had finished their project before the presentation.- Təqdimatdan əvvəl onlar öz layihələrini bitirmişdilər.

I had finished my sandwich before going outside. - Çölə çıxmamış sendviçimi bitirmişdim.

She had completed her painting before the art class. - Rəsm dərsindən əvvəl rəsm əsərini bitirmişdi.

We had completed our chores before going to the movies. - Kinoya getməzdən əvvəl işlərimizi bitirmişdik.

He had eaten his dinner before going to bed. - Axşam yeməyini yatmazdan əvvəl yemişdi.

They had finished their lunch before going for a walk. - Gəzməyə getməzdən əvvəl naharlarını bitirmişdilər.

I had completed my assignment before leaving for practice. - Təcrübəyə getməzdən əvvəl tapşırığımı tamamlamışdım.

Sarah had finished her piano lesson before dinner. - Sara nahardan əvvəl fortepiano dərsini bitirmişdi.

Tom had completed his math homework before recess. - Tom tənəffüsdən əvvəl riyaziyyatdan ev tapşırığını tamamlamışdı.

They had finished their breakfast before going to the park. - Parka getməzdən əvvəl səhər yeməyini bitirmişdilər.

I had finished my shower before breakfast. - Səhər yeməyindən əvvəl duşumu bitirmişdim.

She had completed her reading before bedtime. - O, yatmazdan əvvəl oxumasını tamamlamışdı.

We had finished our project before the science fair. - Elm sərgisindən əvvəl layihəmizi bitirmişdik.

He had completed his puzzle before lunch. - O, nahardan əvvəl tapmacasını tamamlamışdı.

They had completed their chores before going to the mall. - Onlar ticarət mərkəzinə getməzdən əvvəl işlərini tamamlamışdılar.

 

Past perfect tense aid cümlələr

 

I had finished my snack before going to the pool. - Mən hovuza getməzdən əvvəl qəlyanaltımı bitirmişdim.

Sarah had completed her drawing before dinner. -Sara nahardan əvvəl rəsmini tamamlamışdı.

Tom had completed his spelling test before lunch. - Tom nahardan əvvəl orfoqrafiya testini tamamlamışdı.

They had completed their math assignment before recess. - Onlar tənəffüsdən əvvəl riyaziyyat tapşırığını yerinə yetirmişdilər.

I had completed my science experiment before dinner. - Yeməkdən əvvəl elmi təcrübəmi tamamlamışdım.

She had completed her music practice before bedtime. - O, yatmazdan əvvəl musiqi məşqini tamamlamışdı.

We had completed our history project before lunch. - Nahardan əvvəl tarix layihəsimizi tamamlamışdıq.

He had completed his art project before going outside. - Çölə çıxmazdan əvvəl sənət layihəsini tamamlamışdı.

They had completed their reading assignment before recess. - Onlar tənəffüsdən əvvəl oxu tapşırığını yerinə yetirmişdilər.

I had completed my English homework before lunch. - Nahardan əvvəl ingiliscə ev tapşırığımı tamamlamışdım.

Sarah had completed her dance class before dinner. - Sara axşam yeməyindən əvvəl rəqs dərsini bitirmişdi.

Tom had completed his geography project before recess. - Tom tənəffüsdən əvvəl coğrafiya layihəsini tamamlamışdı.

They had completed their spelling bee practice before lunch. - Onlar nahardan əvvəl orfoqrafiya arı təcrübələrini tamamlamışdılar.

I had completed my science project before dinner. - Yeməkdən əvvəl elmi layihəmi tamamlamışdım.

She had completed her cooking class before bedtime. - O, yatmazdan əvvəl aşpazlıq dərsini bitirmişdi.

We had completed our art project before lunch. - Nahardan əvvəl sənət layihəmizi tamamlamışdıq.

He had completed his math homework before recess. - O, tənəffüsdən əvvəl riyaziyyatdan ev tapşırığını tamamlamışdı.

They had completed their music class before lunch. - Onlar nahardan əvvəl musiqi dərslərini bitirmişdilər.

I had completed my history project before dinner. - Nahardan əvvəl tarix layihəmi tamamlamışdım.

Sarah had completed her drama class before bedtime. - Sara yatmazdan əvvəl dram dərsini bitirmişdi.

Tom had completed his writing assignment before lunch. - Tom nahardan əvvəl yazı tapşırığını tamamlamışdı.

They had completed their gym class before recess. - Tənəffüsdən əvvəl gimnastika dərslərini bitirmişdilər.

I had completed my computer project before dinner. - Yeməkdən əvvəl kompüter layihəmi tamamlamışdım.

She had completed her Spanish class before bedtime. - O, yatmazdan əvvəl ispan dilini bitirmişdi.

We had completed our geography project before lunch. - Nahardan əvvəl coğrafiya layihəmizi tamamlamışdıq.

He had completed his reading assignment before recess. - O, tənəffüsdən əvvəl oxu tapşırığını yerinə yetirmişdi.

They had completed their science experiment before lunch. - Onlar nahardan əvvəl elmi təcrübələrini tamamlamışdılar.

I had completed my art project before dinner. - Mən nahardan əvvəl sənət layihəmi tamamlamışdım.

 

 

 

 

arrow