Materials

İngilis dili - Gerund aid cümlələr


0 173

Gerund aid cümlələr

 

Gerund nədir

 

İngilis dilində cümlə qurmaq əslində olduqca asandır. Əsas olaraq mübtəda, xəbər və tamamlıq sırasına göre qurduğunuz zaman bəsit cümlələri asanlıqla qurabilərsiniz.

Ancaq çox vaxt məsələ, iki feli arxa arxaya istifadə etməyə gəldiyində vəziyət çətin bir hal almaöa başlayır. “Hansı feli əvvəl, hansını sonra, arasında başqa bir gəlirmi?” deyərkən isim- fellərin və məsdərlərin funksiyası burada ortaya çıxır.

Bir cümlə içində iki hərəkəti arxa arxaya istifadə etməyimiz lazım gəldiyində və ya iki fel arasına -to hissəciyini ılavə etməyimiz ya da ikinci felə -ing hissəciyini əlavə etməyimiz lazım gəlir. To əlavə etdiyimiz quruluş Infinitive, -ing əlavə edilən quruluş forması isə Gerund form olaraq adlandırılır. Bu quruluş formaları haralarda istifadə edilir, gerund, infinitive nümunə cümlələr ilə birlikdə baxaq.

   

 

Gerund nədir? Haralarda istifadə edilir?

Gerund, Azərbaycan dilində  isim-feli mənasında istifadə edilir.. Felə -ing hissəciyi əlavə olunması ilə əmələ gəlir.

Məsələn;

I heard him talking on the phone.
(Onu telefonda danışarkən eşitdim.)

The car needs cleaning.
(Maşının təmizlənməyə ehtiyacı var.)

Nümunələrdə də göründüyü kimi iki cümlənin əsas felləri hear ve need ikən ardından talk və clean felləri -ing hissəciyi əlavə edilərək istifadə edilmişdir.

 

Gerund istifadə yerləri

 

Müəyyən fellərdən sonra Gerund istifadə edilir.

Özündən sonra ancaq Gerund istifadə edilən fellər << buraya Click et

Avoid

Qaçınmaq, yayınmaq

Consider

Düşünmək, hesab etmək

Deny

Rəddetmək, inkar etmək

Look forward to

Bir şeyi ümüdlə gözləmək

Involve

Əhatə etmək

Risk

Risk etmək

Spend

Xərcləmək, keçirmək

Mind

Qulas asmaq, diqqət etmək

Mention

Bəhsetmək

Admit

Qəbul etmək, etiraf etmək

Imagine

Təsəvvür etmək

Suggest

Təklif etmək

Escape

Qaçıb canını qurtarmaq

Report

Məruzə etmək

Suffer

Əziyyət çəkmək

Understand

Başa düşmək

Keep

Tutmaq, saxlamaq

Finish

Bitirmək

Start

Başlamaq

Try

Cəhd etmək, çalışmaq

Begin

Başlamaq

Lose

İtirmək

Continue

Davam etmək

 

 

Məsələn:

She spent all day shopping.
(O, bütün gününü alışveriş etməklə keçirdi.)

He suggested going to the cinema.
(O, sinemaya getməyi təklif etdi.)

They considered moving abroad.
(Onlar xaricə köçməyi düşündülər.)

He avoided answering my question.
(O, mənim sualımı cavablamaqdan qaçındı.)

 

Cümlədə mübtəada olaraq istifadə edilir.

Məsələn:

Swimming keeps you fit.
(Üzmək səni formda saxlayır.)

Cycling is a popular form of exercise.
(Velosipetə minmək idmanın məhşur bir formasıdır.)

keywords: Gerund nedir, gerund nədir, gerun haqqında cümlələr, gerund aid cümlələr, gerund qaydasi, gerund qayda

 

Gerund aid cümlələr 

 

Swimming is fun. - Üzgüçülük əyləncəlidir.

Eating ice cream makes me happy. - Dondurma yemək məni xoşbəxt edir.

Playing soccer is my favorite hobby. - Futbol oynamaq mənim sevimli hobbimdir.

Reading books helps me relax. - Kitab oxumaq mənə rahatlıq verir.

Watching movies is enjoyable. - Filmlərə baxmaq zövq verir.

Listening to music lifts my spirits. - Musiqiyə qulaq asmaq əhvalımı yüksəldir.

Dancing makes me feel alive. – Rəqs məni canlı hiss edir.

Drawing pictures is creative. - Şəkil çəkmək yaradıcıdır.

Cooking dinner with friends is enjoyable. - Dostlarla şam yeməyi bişirmək xoşdur.

Playing video games is entertaining. - Video oyunları oynamaq əyləncəlidir.

Running in the park is refreshing. - Parkda qaçmaq rahatladıcıdır.

Painting landscapes is relaxing. - Mənzərələri çəkmək insanı rahatladır.

Riding bikes with friends is exciting. - Dostlarla velosiped sürmək maraqlıdır.

Singing in the shower is a guilty pleasure. - Duşda mahnı oxumaq günahkar bir həzzdir.

Writing stories is imaginative. - Hekayələr yazmaq xəyal gücüdür.

Playing with puppies is adorable. - Balalarla oynamaq cazibədardır.

Gardening makes me feel connected to nature. - Bağçılıq mənə təbiətlə bağlı hiss edir.

Traveling to new places is adventurous. - Yeni yerlərə səyahət macəralıdır.

Baking cookies is delicious. -  Peçenye bişirmək dadlıdır.

Knitting scarves is therapeutic. - Toxuculuq şərfləri müalicəvidir.

Climbing trees is adventurous.  - Ağaclara dırmaşmaq macəradır.

Playing board games with family is bonding. - Ailə ilə stolüstü oyunlar oynamaq bir əlaqədir.

Crafting handmade cards is creative. - Əl işi kartları hazırlamaq yaradıcıdır.

Hiking in the mountains is invigorating. - Dağlarda gəzinti canlandırıcıdır.

Doing yoga helps me feel centered. - Yoqa ilə məşğul olmaq mənə fikrimi toparlamağa kömək edir.

Birdwatching is peaceful. - Quş müşahidəsi hüzurvericidir.

Playing musical instruments is enjoyable. - Musiqi alətlərində ifa etmək xoşdur.

Fishing by the lake is relaxing. - Göl kənarında balıq tutmaq insanı rahatladır.

Building sandcastles at the beach is fun. – Çimərlikdə qum qalaları tikmək əyləncəlidir.

Taking photographs is capturing memories - Şəkil çəkmək xatirələri ələ keçirməkdir.

Playing tennis with friends is energizing. - Dostlarla tennis oynamaq enerji verir.

Skating at the ice rink is exhilarating. - Buz meydançasında konki sürmək insanı həyəcanlandırır.

Solving puzzles is stimulating. - Bulmacaları həll etmək həvəsləndiricidir.

Jogging in the morning is refreshing. - Səhər qaçışı təravətləndirir.

Camping in the wilderness is adventurous. - Səhrada düşərgə etmək macəradır.

Exploring new cuisines is exciting. - Yeni mətbəxləri araşdırmaq maraqlıdır.

Riding roller coasters is thrilling. - Roller sahil gəmilərinə minmək həyəcanlandırır.

Singing karaoke with friends is entertaining. - Dostlarla karaoke oxumaq əyləncəlidir.

Doing arts and crafts is creative. - Sənətkarlıqla məşğul olmaq yaradıcılıqdır.

Playing basketball at the park is energizing. - Parkda basketbol oynamaq enerji verir.

Planting flowers in the garden is rewarding. - Bağda gül əkmək savabdır.

Swimming in the ocean is invigorating. - Okeanda üzmək insanı canlandırır.

Playing with kittens is adorable. - Pişik balaları ilə oynamaq cazibədardır.

Writing in a journal is therapeutic. - Jurnalda yazmaq müalicəvidir.

Birdwatching in the park is relaxing. - Parkda quş müşahidəsi insanı rahatladır.

Playing frisbee with friends is fun. - Dostlarla frizbi oynamaq əyləncəlidir.

Dancing in the rain is liberating. - Yağışda rəqs etmək insanı azad edir.

Playing volleyball at the beach is enjoyable. - Çimərlikdə voleybol oynamaq çox xoşdur.

Exploring new hiking trails is exciting. -Yeni gəzinti yollarını araşdırmaq maraqlıdır.

Doing DIY projects at home is satisfying. - Evdə DIY layihələri etmək məmnuniyyət vericidir.

 

I enjoy swimming in the pool. - Hovuzda üzməkdən həzz alıram.

She likes reading novels in her free time. - Boş vaxtlarında roman oxumağı xoşlayır.

They practiced speaking English every day. - Onlar hər gün ingilis dilində danışmağa məşq edirdilər.

We're considering going to the beach this weekend. - Bu həftə sonu çimərliyə getməyi düşünürük.

He avoids eating spicy food. - O, ədviyyatlı yeməklərdən çəkinir.

She finished studying for her exam. - İmtahan üçün oxumağı  bitirdi.

They started working on their project yesterday. - Onlar dünəndən öz layihəsi üzərində işə başlayıblar.

I love listening to music while I work. - Mən işləyərkən musiqi dinləməyi sevirəm.

We're thinking about going on a trip next month. - Gələn ay səfərə getməyi düşünürük.

He spends his evenings playing video games. - O, axşamları video oyunlar oynayaraq keçirir.

She admitted making a mistake. - O, səhv etdiyini etiraf edib.

They stopped talking when the teacher entered the room. - Müəllim otağa girəndə söhbəti kəsdilər.

We enjoy hiking in the mountains. - Dağlarda gəzintidən zövq alırıq.

She apologized for being late. - Gecikdiyi üçün üzr istədi.

They finished cleaning the house just before the guests arrived. - Qonaqlar gələnə qədər evi yığışdırıb qurtardılar.

I don't mind waiting for you. - Səni gözləməkdən çəkinmirəm.

She's considering taking up a new hobby. - O, yeni hobbi ilə məşğul olmağı düşünür.

They avoid going to crowded places. - İnsanların çox olduğu yerlərə getməkdən çəkinirlər.

We love watching movies together. - Biz birlikdə film izləməyi sevirik.

He started learning to play the guitar last year. - O, keçən il gitara çalmağı öyrənməyə başlayıb.

She can't help laughing at his jokes. -  Onun zarafatlarına gülməkdən özünü saxlaya bilmir.

They finished painting the walls yesterday. - Dünən divarları rəngləməyi bitirdilər.

We're thinking of visiting Paris next summer. - Gələn yay Parisə getməyi düşünürük.

He enjoys cooking dinner for his family. - O, ailəsi üçün şam yeməyi bişirməyi sevir.

She suggested going to the park for a picnic. - O, piknik üçün parka getməyi təklif etdi.

They finished packing their bags for the trip. - Onlar səyahət üçün çantalarını yığıb qurtardılar.

I don't mind doing the dishes tonight. - Bu axşam qab yumağımın əleyhinə deyiləm.

She avoids eating junk food. - Zərərli yeməklərdən çəkinir.

They love spending time with their friends. - Dostları ilə vaxt keçirməyi sevirlər.

We enjoy going for walks in the evening. - Axşam gəzintiyə çıxmaqdan zövq alırıq.

He admitted making a mistake. - O, səhv etdiyini etiraf edib.

She started learning Spanish online. - İspan dilini onlayn öyrənməyə başladı.

They're considering moving to a new city.- Onlar yeni bir şəhərə köçməyi düşünürlər.

We enjoy listening to the birds chirping in the morning. - Səhər quşların cikkiltisini dinləməkdən həzz alırıq.

He apologized for forgetting her birthday. - Ad gününü unutduğuna görə üzr istədi.

She finished writing her essay last night. - Dünən gecə essesini yazmağı bitirdi.

They started planning their wedding months ago. - Onlar toylarını aylar əvvəl planlaşdırmağa başlayıblar.

I don't mind helping you with your homework. - Ev tapşırığınızda sizə kömək etməyə etiraz etmirəm.

She suggested going for a bike ride. - O, velosiped sürməyi təklif etdi.

They avoid going out late at night. - Gecə gec saatlarda çölə çıxmaqdan çəkinirlər.

We love watching the sunset by the beach. - Sahildə gün batımını seyr etməyi sevirik.

He started working at the new company last week. - O, keçən həftə yeni şirkətdə işə başlayıb.

She admitted feeling nervous about the presentation. - O, təqdimatdan narahat olduğunu etiraf etdi.

They enjoy swimming in the lake during the summer. - Yayda göldə çimməkdən həzz alırlar.

We're considering buying a new car next year. - Gələn il yeni avtomobil almağı düşünürük.

He avoids eating fast food. - Fast food yeməkdən çəkinir.

She finished reading the book in just two days. -  O, kitabı iki günə oxuyub bitirdi.

They started saving money for their vacation. - Tətil üçün pul yığmağa başladılar.

I don't mind waiting for the bus. - Avtobus gözləməkdən çəkinmirəm.

She suggested meeting for coffee tomorrow - O, sabah qəhvə içmək üçün görüşməyi təklif etdi

 

Gerund aid cümlələr

 

They avoid walking alone at night. - Gecələr tək gəzməkdən çəkinirlər.

We enjoy cooking dinner together on weekends. - Həftə sonları birlikdə şam yeməyi bişirməkdən həzz alırıq.

He started playing soccer when he was five years old. - O, beş yaşında ikən futbol oynamağa başlayıb.

She admitted forgetting to call her friend. - O, dostuna zəng etməyi unutduğunu etiraf edib.

They finished studying for the exam early. - Onlar imtahan üçün təhsilini erkən bitirdilər.

I don't mind going to the gym in the morning. - Səhər idman zalına getməyimdən çəkinmirəm.

She suggested going for a hike in the mountains. - O, dağlarda gəzintiyə çıxmağı təklif etdi.

They avoid talking about politics at family gatherings. - Ailə məclislərində siyasətdən danışmaqdan çəkinirlər.

We love watching the stars at night. - Gecələr ulduzları seyr etməyi sevirik.

He started learning how to dance salsa last month. - O, keçən ay salsa rəqsini öyrənməyə başlayıb.

She admitted feeling tired after the long day. - O, uzun gündən sonra özünü yorğun hiss etdiyini etiraf edib.

They finished cleaning the garage last weekend. - Keçən həftə sonu qarajı təmizlədilər.

I don't mind staying up late to finish my work. - İşimi bitirmək üçün gec yatmağımın əleyhinə deyiləm.

She suggested going to the movies this evening. - Bu axşam kinoya getməyi təklif etdi.

They avoid eating too much junk food. - Həddindən artıq zərərli yeməkdən çəkinirlər.

We enjoy going for bike rides in the park. - Parkda velosiped sürməkdən zövq alırıq.

He started practicing yoga for relaxation. - İstirahət üçün yoqa ilə məşğul olmağa başladı.

She admitted forgetting her umbrella at home. - O, çətirini evdə unutduğunu etiraf edib.

They finished renovating their kitchen last month. - Onlar keçən ay mətbəxlərini təmir etdiriblər.

I don't mind taking the bus to work every day. - Mən hər gün işə avtobusla getməyimdən çəkinmirəm.

She suggested going for a swim at the pool. - O, hovuzda üzməyi təklif etdi.

They avoid spending too much money on unnecessary things. - Lazımsız şeylərə çox pul xərcləməkdən çəkinirlər.

We love going for picnics in the countryside. - Biz kənd yerlərində piknikə getməyi sevirik.

He started volunteering at the local animal shelter. - O, yerli heyvan sığınacağında könüllü olmağa başladı.

She admitted feeling nervous before the job interview. - O, iş müsahibəsindən əvvəl əsəbi olduğunu etiraf etdi.

They finished redecorating their living room last week. - Onlar keçən həftə qonaq otağının təmirini bitiriblər.

I don't mind waiting for the results. - Nəticələri gözləməyə etiraz etmirəm.

She suggested going for a walk in the park. - O, parkda gəzməyi təklif etdi.

They avoid arguing about trivial matters. - Onlar xırda məsələlərdə mübahisə etməkdən çəkinirlər.

We enjoy listening to music while cooking dinner. - Nahar hazırlayarkən musiqi dinləməkdən həzz alırıq.

He started learning how to play the piano. - Pianoda ifa etməyi öyrənməyə başladı.

She admitted feeling excited about the upcoming trip. - O, qarşıdan gələn səfərlə bağlı həyəcanlı olduğunu etiraf etdi.

They finished organizing their closets over the weekend. - Həftə sonu şkaflarını yığışdırmağı bitirdilər.

I don't mind helping out with the chores. - Ev işlərində kömək etməyə etiraz etmirəm.

She suggested going to the beach for a day trip. - O, bir günlük səyahət üçün çimərliyə getməyi təklif etdi.

They avoid staying up too late at night.- Gecələr çox gec yatmaqdan çəkinirlər.

We love going camping in the mountains. - Biz dağlarda düşərgə etməyi sevirik.

He started jogging in the mornings for exercise. - İdman etmək üçün səhərlər qaçmağa başladı.

She admitted feeling overwhelmed by the workload. - O, iş yükünün həddən artıq çox olduğunu hiss etdiyini etiraf etdi.

They finished building a treehouse for their kids. - Uşaqları üçün ağac ev tikib bitirdilər.

I don't mind running errands for you. - Sənin üçün iş görməkdən çəkinmirəm.

She suggested going to the amusement park for the day. - O, gün ərzində əyləncə parkına getməyi təklif etdi.

They avoid eating sugary snacks before bedtime. - Yatmadan əvvəl şəkərli qəlyanaltılar yeməkdən çəkinirlər.

We enjoy watching the sunrise from our balcony. - Balkonumuzdan günəşin doğuşunu seyr etməkdən həzz alırıq.

He started practicing meditation for stress relief. - Stressdən azad olmaq üçün meditasiya ilə məşğul olmağa başladı.

She admitted feeling anxious about the upcoming test. - O, qarşıdan gələn imtahandan narahat olduğunu etiraf etdi.

They finished decorating the Christmas tree yesterday. - Milad ağacını bəzəməyi dünən bitirdilər.

I don't mind staying late at the office to finish the project. - Layihəni başa çatdırmaq üçün ofisdə gec qalmağın əleyhinə deyiləm.

She suggested going on a road trip with friends. - O, dostları ilə səyahətə çıxmağı təklif etdi.

They avoid spending too much time on - Çox vaxt sərf etməkdən çəkinirlər

arrow