Materials

To be felinə aid cümlələr


0 315

TO BE FELİ - AM, IS, ARE CÜMLƏLƏR

 

To be feli haqqında cümlələr, indiki zamanda am is are cümlələr, indiki zaman to be feli cümlələr, ingilis dili cümlələr, ingilis dili cümlələr və tərcüməsi, to be feli qaydası cümlələr, ingilis dilində sadə cümlələr, ingilis dilində cümlə qurmaq qaydası, ingiliscə qısa cümlələr, ingiliscə sadə cümlələr, to be feli sual cümlələri, to be feli inkar cümlələr, am is are sual cümlələri, am is are inkar cümlələr, 

To be feli haqqında cümlələr

 

Yaxşı bir fikirdir ( idea)   -     It's a good idea (idea)


Bizim burada ( here) günümüz çox sıxıcıdır  -  Our day here is very stressful


Günəş bügün çox parlaqdır    - The sun is very bright today


Mən bugün məşğulam    -  I am busy today


Siz bugün niyə məşğulsunuz?     -  Why are you busy today?  


Bu ucuz bir hədiyədir   -  It is an inexpensive gift


London İngilitərədə bahalı bir şəhərdir  -   London is an expensive city in England


Oslo təmiz bir şəhərdir    -   Oslo is a clean city


Hava Çində təmiz deyildir     -   The air is not clean in China


O, niyə bugün şəndir?    -   Why is he/she happy today?


Onun paltarları rənglidir    - His/Her clothes are colorful

 

To be Feli WH sual cümlələri 

 

Sənin doğum günün nə zamandır?    -  When is your birthday?


Onun adı nədir?   -   What is his/her name?


Sizin eviniz haradadır?    -  Where is your house?


Kitabın haradadır?    -  Where is your book?


Oğlun haradadır?     -  Where is your son?


Hansı kitabdır?    - Which book is it?


Hansı ölkə maraqlıdır?  -  Which country is interesting?


İspanya xəritədə haradadır?    -  Where is Spain on the map?


Bakıda hansı hotel ucuzdur?    - Which hotel is cheap in Baku?


Hansı ölkə avropadadır?     -   Which country is in Europe?


Xəritədə hansı göl baykal gölüdür?    - Which lake is Lake Baikal on the map?


İndi saat neçədir?   -   What time is it now?


İndi Fransada saat neçədir?    -   What time is it in France now?


Onun oğlunun neçə yaşı var?    -   How old is his/her son?


Onun qızının neçə yaşı var?    -  How old is his/her daughter?


Onun boyu neçədir ( how tall)?     -   How tall is he/she?


Onun vəziyəti ( condition) necədir?    -  What is his/her condition?


Yaponyada vəziyyət ( situation) necədir?     -   How is the situation in Japan?


Sizin atanız kimdir?     -   Who is your father?


Siz kimsiniz?    -   Who are you?


Onun ingilis dili müəllimi kimdir?    -   Who is his/her English teacher?


Mənim ortağım ( partner) kimdir?    -   Who is my partner?


Bu kimin evidir?    -    Whose house is it?


Bu açar kimindir?   -     Whose is this key?


Bu sual nə haqqındadır?     -  What is this question about?


Bu sinifdə kimin anası həkimdir?     -  Whose mother is a doctor in this class?


O, kimdir?    -   Who is he/she?


Yer kürəsi niyə yumrudur ( round)?    -   Why is the earth round?


Hansı kitab maraqlıdır?    -   Which book is interesting?


Bugün neçənci gündür?       -  What day is it today?


Sizin sualınız nədir?      -   What is your question?


Kompyuter niyə stolun üstündədir?    -   Why is the computer on the table?


Ekran niyə parlaqdır?     -  Why is the screen bright?


Onların küçəsində hansı ev böyükdür?     -   Which house is the biggest on their street?


Hava bugün niyə istidir?     -   Why is the weather hot today?


Necəsən?    -    How are you?


Onlar necədir?     - How are they?


Onun evi necədir?    -   How is his house?


Bakıda hava vəziyəti ( weather condition) necədir?     -   How is the weather condition in Baku?


Ulkar haradadır?     -  Where is Ulkar?


Leyla necədir?    -  How is Leyla?


Leylanın doğum günü nə zamandır?    -  When is Leyla's birthday?


O, niyə subaydır?    -   Why is he/she single?

 

İngilis dilində to be felinə aid sual cümlələri 

 


Agdasda hava buludludur?   -    Is the weather cloudy in Agdas?


Bu təhlükəlidir?     -   Is it dangerous?


Hava buludludur?     -    Is the weather cloudy?


O, indi Gəncədədir?    -   Is he/she in Ganja now?


Bacın niyə əsəbidir?     -  Why is your sister angry?


O, gözəldir?     -     Is she beautiful?


Sən nə zaman məşğulsan?     -    When are you busy?


Çay dərindir?     -  Is the river deep?


Həyat nədir?     -   What is life?


Ölüm nədir?    -  What is death?


Onun əmisi kimdir?     -  Who is his/her uncle?


Onların xalası kimdir?     -   Who is their aunt?


Niyə bugün ciddisən?      -   Why are you serious today?


Haradasan?     -  Where are you?


Sənin əmin haradadır?   -   Where is your uncle?


Sənin kimin oğlusan?    -   Whose son are you?


O, kimin qızıdır?    -  Whose daughter is she?


Kimin sualı maraqlıdır?     -    Whose question is interesting?


Kimin kitabı sinif otağındadır?  -    Whose book is in the classroom?


Siyahı haradadır?    -  Where is the list?


Kimin dostu ingilis dili müəllimidir?   -    Whose friend is the English teacher?


Onlar haradadırlar?    -   Where are they?


Mövzunuz nə haqqındadır?     -  What is your topic about?


Niyə bugün erkəncisən ( erkən gəlmisən)?     -    Why are you early today? 


Qutu boşdur?    -    Is the box empty?


Qutu niyə boşdur?    -     Why is the box empty?


Bu əladır?    -  Is this/it great?


Film həyacanlıdır?    -   Is the movie exciting?


Sizin qonaqlığınız ( party) nə zamandır?    -   When is your party?


Sizin iclasınız haradadır?     -   Where is your meeting?


Bu məşhur bir müğənnidir?    -  Is this a famous singer?


Rusiya xəritədə haradadır?    -  Where is Russia on the map?


Rusiyada vəziyyət ( situation) indi necədir?   -  How is the situation in Russia now?


Biz indi Turkiyədə deyilik.    -   We are not in Turkey now.


Onlar müəllim deyil.    -  They are not teachers.


Maşın sürətli deyil   -  The car is not fast


Maşın niyə sürətli deyil?    -  Why is the car not fast?


Dərslik ( textbook) bahalı deyil    -  Textbook is not expensive


Gürcüstan bahalı bir ölkə deyil   -   Georgia is not an expensive country


Niyə sizin layihəniz ( project) uğurlu ( successful)  deyil?     -  Why is your project not successful?


Çay hindistan məhsulu ( product) deyil     -    Tea is not an Indian product


Hansı sual uyğun ( appropriate) deyil?    -  Which question is not appropriate?

 

arrow