Materials

Must modal felinə aid cümlələr


0 130

Must modal felinə aid cümlələr

 

İNGİLİS DİLİ MODAL FELLƏR (Must and Have To) HAQQINDA

 

Must və have to çox zaman birbirinin yerinə istifadə olunabilirlər. Aralarında istifadəsi üçün xırda fərqliliklər vardır. Bu dərsimizdə bu fərqlər vurğulanacaqdır.

 

► Cümlədə  Must istifadə olunduğu zaman cümləni deyən birisi öz şəxsiyyətini orataya qoyduğu və öz hisslərini və şəxsi aspektini dilə gətirdiyi başa düşülür.

Have to istifadə olunduğu zaman isə, məcburiyətin cümləni deyən insandan meydana gəlmədiyi və öz hisslərini dilə gətirmədiyi, öz iradəsi xaricindən meydana gələn bir məcburiyətdən ortaya çıxdığı başa düşülür.

 

                              

MUST VƏ HAVE TO MODAL FELİ VİDEO DƏRSLİK

 

 

- She must clean her room. (O otağını təmizləməlidi.)

 

Bu cümlədə otağın təmizlənməsi lazım olduğu vurğulanmaqdadır və bu fikir cümləni deyən insanın şəxsi fikridir.

 

- The students must study English at least ten hour a week. (Tələbələr həftədə ən az on saat İngilis dili oxumalıdırlar.)

 

Bu cümlədəkii məcburiyyət, yenə cümləni deyən insanın öz fikridir.

 

- You have to wear a uniform int this school. (Bu məktəbdə forma geyməlisiniz.)

 

Bu cümlədə vurğulanan məcburiyyətin, cümləni deyən insanla əlaqəsi yoxdur. Yalnızca məktəbin qaydasını, yəni öz xaricində meydana gəlmiş bir qaydadan bəhsedilməkdədir.

 

- It will be very cold tomorrow. We will have to make a fire in the house. (Sabah hava çox soyuq olacaq. Evdə ocaq qalamalı olacağız.)

 

Bu cümlədə görüldüyü kimi şərtlərdən meydana gələn bir məcburiyyətdən bəhsedilməkdədir.

 

- My grandfather is too old. He has to walk with a stick. ( Babam çox yaşlıdır. Dəyənəklə gəzmək məcburiyyətindədi.)

 

► Bəzi hallarda, məcburiyyət insanın öz iradəsi xaricində, yəni xaric bir qayda vəya qanunla əlaqəli belə olsa, cümləni deyən insan bu məcburiyyəti mənimsiyirsə "must" istifadə olunabilir.

 

 

 

- People have to keep quite when they are in a mosque. (İnsanlar məsciddəykən səssiz olmalıdırlar.)

 

Bu cümləni deyən birisi, sadəcə məscidlərdə tabeolunması lazım gələn bir qaydadan bəhsetməkdədir.

 

People must keep quite when they are in a mosque. (İnsanlar məsciddəykən səssiz olmalıdırlar.)

 

Bu cümləni deyən insan isə, tabeolunması lazım gələn qaydanı özüdə qəbul etməkdədir.

 

► Xüsusilə birinci şəxsin təki və cəmi istifadə olunduğu zaman, must ilə have to arasındakı məna fərqi yaxşıca azalır və çox zaman birbirlərinin yerinə istifadə olunabilirlər. Aralarındakı tək fərq, “have to” vərdişləri ifadə etmədə, “must” isə vacib və o dəqiqə edilməsi lazım gələn hallarda istifadə olunur.

 

- I have to get into my car and go to work at a quarter to seven every morning on week days. (Həftə arası hər səhər saat yeddiyə 15 dəqiqə qalmış maşınıma minib işə getməliyəm.)

 

- I have to finish a novel every month. (Hər ay bir roman bitirməliyəm.)

Yukarıdakı cümlələrdə bəhsedilən məcburiyyət, əslində bir vərdişdir.

 

- I must finish this novel till tomorrow morning. I will return it to the library. (Sabah səhərə qədər bu rəmanı bitirməliyəm. Kitabxanaya təhvil verəcəm.

Keywords: Must modal felinə aid cümlələr, must modal feline aid cumleler, must modal verb qayda, ingilis dili modal feiller, must modal verb qayda, must haqqında cümlələr, ingilis dili modal feillər, must cümlələr, 

 

Must modal felinə aid cümlələr

 

You must obey the law. - Qanuna tabe olmalısan.

We must finish our homework before dinner. - Yeməkdən əvvəl ev tapşırığını bitirməliyik.

He must apologize for his behavior. - Davranışına görə üzr istəməlidir.

They must arrive on time for the meeting. - Onlar görüşə vaxtında gəlməlidirlər.

She must study for her exam tomorrow. - Sabah imtahanı üçün oxumalıdır.

I must call my parents tonight. - Bu axşam valideynlərimə zəng etməliyəm.

You must wear a seatbelt while driving. - Avtomobil sürərkən təhlükəsizlik kəməri taxmalısınız.

We must respect each other's opinions. - Bir-birimizin fikrinə hörmət etməliyik.

He must take responsibility for his actions. - O, öz hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımalıdır.

They must follow the rules of the game. - Onlar oyunun qaydalarına əməl etməlidirlər.

She must attend all the classes to pass the course. - Kursu keçmək üçün bütün dərslərdə iştirak etməlidir.

I must apologize for the misunderstanding. - Anlaşılmazlığa görə üzr istəməliyəm.

You must listen to what the teacher says. - Müəllimin dediklərinə qulaq asmaq lazımdır.

We must save money for our future. - Gələcəyimiz üçün pul yığmalıyıq.

He must ask for permission before leaving. - Getməzdən əvvəl icazə almalıdır.

They must clean their room before going out. -  Çölə çıxmazdan əvvəl otaqlarını təmizləməlidirlər.

She must speak up if she has any concerns.- Hər hansı bir narahatlığı varsa, danışmalıdır.

I must double-check the document for errors. - Sənədi səhvlər üçün iki dəfə yoxlamalıyam.

You must take care of your health. - Sağlamlığınıza diqqət yetirməlisiniz.

We must be honest with each other. - Bir-birimizə qarşı dürüst olmalıyıq.

He must admit his mistake and apologize. - O, səhvini etiraf etməli və üzr istəməlidir.

They must wear helmets while riding a bike. - Velosiped sürərkən kaska taxmalıdırlar.

She must follow the instructions carefully. -  O, təlimatları diqqətlə izləməlidir.

I must learn from my mistakes. - Səhvlərimdən dərs almalıyam.

You must attend the training sessions regularly. - Siz mütəmadi olaraq təlimlərdə iştirak etməlisiniz.

We must show gratitude for the help we receive. - Biz aldığımız köməyə görə minnətdar olmalıyıq.

He must keep his promises. - O, verdiyi vədlərə əməl etməlidir.

They must show respect towards their elders. - Böyüklərə hörmət göstərməlidirlər.

She must inform us if there are any changes. - Hər hansı bir dəyişiklik olarsa, o, bizə məlumat verməlidir.

I must finish this project by the deadline. - Mən bu layihəni son tarixə qədər bitirməliyəm.

You must be patient during difficult times. - Çətin anlarda səbirli olmalısınız.

We must be kind to animals. -  Heyvanlara qarşı mehriban olmalıyıq.

He must take care of his younger siblings. - O, kiçik bacılarının qayğısına qalmalıdır.

They must be prepared for the challenges ahead. - Onlar qarşıda duran çağırışlara hazır olmalıdırlar.

She must apologize for her rude behavior. - Kobud davranışına görə üzr istəməlidir.

I must clarify any misunderstandings. - Hər hansı anlaşılmazlığa aydınlıq gətirməliyəm.

You must accept the consequences of your actions. - Hərəkətlərinizin nəticələrini qəbul etməlisiniz.

We must make a plan before starting the project. - Layihəyə başlamazdan əvvəl bir plan qurmalıyıq.

He must learn from his past mistakes. - Keçmiş səhvlərindən dərs almalıdır.

They must treat everyone with fairness. -  Hər kəsə ədalətlə yanaşmalıdırlar.

She must pay attention to detail. - Detallara diqqət yetirməlidir.

I must complete the assigned tasks on time. - Verilən tapşırıqları vaxtında yerinə yetirməliyəm.

You must follow the safety guidelines. - Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməlisiniz.

We must conserve energy to protect the environment. - Ətraf mühiti qorumaq üçün enerjiyə qənaət etməliyik.

He must take the necessary precautions. - O, lazımi ehtiyat tədbirləri görməlidir.

They must show empathy towards others. - Başqalarına qarşı empatiya göstərməlidirlər.

She must practice regularly to improve her skills. - Bacarıqlarını artırmaq üçün mütəmadi olaraq məşq etməlidir.

I must respect other people's privacy. - Başqalarının şəxsi həyatına hörmət etməliyəm.

You must apologize if you hurt someone's feelings. - Birinin hisslərini incitmisinizsə, üzr istəməlisiz.

We must attend the event to show our support. - Dəstəyimizi göstərmək üçün tədbirdə iştirak etməliyik.

He must be punctual for the job interview. - O, iş müsahibəsinə vaxtında gəlməlidir.

They must demonstrate good sportsmanship. - Onlar yaxşı idman ustalığı nümayiş etdirməlidirlər.

She must prioritize her responsibilities. - O, məsuliyyətlərini prioritetləşdirməlidir.

I must seek permission before borrowing anything. - Bir şey götürməzdən əvvəl icazə almalıyam.

You must report any suspicious activity. - Hər hansı bir şübhəli fəaliyyət barədə məlumat verməlisiniz.

We must donate to those in need. - Ehtiyacı olanlara ianə verməliyik.

He must admit when he's wrong. - Səhv etdiyi zaman etiraf etməlidir.

They must be accountable for their actions. - Onlar öz əməllərinə görə cavab verməlidirlər.

She must attend the mandatory training session. -  O, məcburi məşqdə iştirak etməlidir.

I must be more careful in the future. - Gələcəkdə daha diqqətli olmalıyam.

You must refrain from using offensive language. - Siz təhqiredici ifadələrdən çəkinməlisiniz.

We must maintain a positive attitude. - Müsbət münasibət saxlamalıyıq.

He must strive for excellence in his work. - O, işində mükəmməlliyə can atmalıdır.

They must be honest in their dealings. - Münasibətlərində dürüst olmalıdırlar.

She must take care of her personal hygiene. - O, şəxsi gigiyenasına diqqət yetirməlidir.

I must apologize for my mistake. - Mən səhvimə görə üzr istəməliyəm.

You must be respectful towards authority figures. - Səlahiyyətli şəxslərə qarşı hörmətli olmalısınız.

We must stand up against injustice. - Biz haqsızlığa qarşı durmalıyıq.

He must take the necessary steps to improve. - Təkmilləşdirmək üçün lazımi addımları atmalıdır.

They must seek help if they're struggling. - Onlar mübarizə aparırlarsa, kömək axtarmalıdırlar.

She must be open-minded to different perspectives. - O, müxtəlif perspektivlərə açıq olmalıdır.

I must acknowledge my limitations. - Mən məhdudiyyətlərimi etiraf etməliyəm.

You must be grateful for what you have. - Sahib olduqlarına görə minnətdar olmalısan.

We must acknowledge the contributions of others. - Biz başqalarının töhfələrini qəbul etməliyik.

He must be mindful of his words. -  O, sözlərini nəzərə almalıdır.

They must demonstrate integrity in their actions. - Onlar öz hərəkətlərində dürüstlük nümayiş etdirməlidirlər.

She must be considerate of others' feelings. - Başqalarının hisslərini nəzərə almalıdır.

I must take responsibility for my actions. - Hərəkətlərimə görə məsuliyyət daşımalıyam.

You must apologize sincerely. - Səmimi olaraq üzr istəməlisən.

We must strive for continuous improvement. - Biz davamlı təkmilləşməyə çalışmalıyıq.

He must be accountable for his mistakes. - Səhvlərinə görə cavab verməlidir.

They must attend the team meeting. - Onlar komandanın iclasında iştirak etməlidirlər.

She must be honest with herself. - Özünə qarşı dürüst olmalıdır.

I must respect other people's boundaries. - Başqalarının sərhədlərinə hörmət etməliyəm.

You must be punctual for the appointment. - Randevu üçün vaxtında olmalısınız.

We must take action to address the issue. - Problemin həlli üçün tədbirlər görməliyik.

He must seek permission before entering. - İçəri girməzdən əvvəl icazə almalıdır.

They must contribute to the team effort. - Onlar komandanın işinə töhfə verməlidirlər.

She must be disciplined in her approach. - O, öz yanaşmasında intizamlı olmalıdır.

I must be mindful of my impact on others. - Başqalarına təsirimi nəzərə almalıyam.

You must be proactive in solving problems. - Problemlərin həllində fəal olmalısınız.

We must be tolerant of differences. - Biz fərqlərə dözümlü olmalıyıq.

He must apologize for the inconvenience caused. - O, yaranan narahatlığa görə üzr istəməlidir.

They must cooperate with each other. - Onlar bir-biri ilə əməkdaşlıq etməlidirlər.

She must be assertive when necessary. - Lazım olanda iddialı olmalıdır.

I must prioritize my tasks effectively. - Tapşırıqlarımı effektiv şəkildə prioritetləşdirməliyəm.

You must be respectful towards diversity. - Müxtəlifliyə hörmətlə yanaşmalısan.

We must embrace change for growth. - İnkişaf üçün dəyişikliyi qəbul etməliyik.

He must seek guidance when unsure. - O, əmin olmadığı zaman rəhbərlik axtarmalıdır.

They must be supportive of each other's goals. - Onlar bir-birlərinin məqsədlərinə dəstək olmalıdırlar.

She must be courteous to everyone. - O, hamı ilə nəzakətli olmalıdır.

I must be consistent in my efforts. - Mən səylərimdə ardıcıl olmalıyam.

You must respect the privacy of others. - Başqalarının məxfiliyinə hörmət etməlisiniz.

We must foster a culture of inclusivity. - Biz inklüzivlik mədəniyyətini inkişaf etdirməliyik.

He must be accountable for his decisions. - Qərarlarına görə cavabdeh olmalıdır.

They must communicate openly and honestly. - Onlar açıq və dürüst ünsiyyət qurmalıdırlar.

She must be mindful of her environmental impact. -  O, ətraf mühitə təsirini nəzərə almalıdır.

I must be empathetic towards others. - Başqalarına qarşı empatik olmalıyam.

You must be adaptable to new situations. - Yeni vəziyyətlərə uyğunlaşmalısınız.

We must be transparent in our dealings. - Münasibətlərimizdə şəffaf olmalıyıq.

He must acknowledge his weaknesses. - O, öz zəif cəhətlərini etiraf etməlidir.

They must be reliable in their commitments. - Onlar öhdəliklərində etibarlı olmalıdırlar.

She must be diligent in her studies. - O, dərslərində çalışqan olmalıdır.

I must seek feedback for improvement. - Təkmilləşdirmək üçün rəy axtarmalıyam.

You must take ownership of your actions. - Hərəkətlərinizə sahib çıxmalısınız.

We must be supportive of each other's dreams. - Bir-birimizin arzularına dəstək olmalıyıq.

He must be humble in victory. - O, qələbədə təvazökar olmalıdır.

They must be gracious in defeat. - Məğlubiyyətdə lütfkar olmalıdırlar.

She must be compassionate towards those in need. - Ehtiyacı olanlara qarşı mərhəmətli olmalıdır.

I must be accountable for my mistakes - Səhvlərimə görə cavab verməliyəm

 

arrow