Materials

İngilis dilində zamanlara aid cümlələr


0 959

İngilis dilində zamanlara aid cümleler

 

İngilis dilində cümlələr, ingiliscə cümlələr,. ingiliscə zamanlar cümlələr, 

 

İngilis dilində cümlələr

 

İndiki zamana aid cümlələr, present simple tense cümlələr,indiki davamedici zamana aid cümlələr, present continous tense cümlələr,  keçmiş zamana aid cümlələr, past simple tense cümlələr, past continous tense cümlələr, keçmiş davamedici zamana aid cümlələr, gələcək zamana aid cümlələr, future tense cümlələr, 

 

İndiki zamana aid cümlələr

 

 • I eat breakfast every morning. – Mən hər səhər səhər yeməyi yeyirəm
 • She works at a bank. - O, bankda işləyir.
 • They live in a big house. - Onlar böyük evdə yaşayırlar.
 • He plays the guitar well. - O, gitaranı yaxşı çalır.
 • We study English together. - Biz ingilis dilini birgə öyrənirik.
 • It rains a lot in this city. - Bu şəhərdə çox yağış yağır.
 • She speaks French fluently. - O, fransızca danışır.
 • They watch TV in the evening. - Onlar axşam televizora baxırlar.
 • He drives a car to work. - O, işə avtomobiliylə gedir.
 • I like coffee. – Mən qəhvəni xoşlayıram.
 • She dances beautifully. - O, gözəl rəqs edir.
 • We go to the park on Sundays. - Biz bazar günü parka gedirik.
 • They swim in the pool. - Onlar hovuzda üzürlər.
 • He studies hard for exams. - O, imtahanlar üçün çox çalışır.
 • It snows in the winter. - Qışda qar yağır.
 • She enjoys reading books. - O, kitab oxumağdan zövq alır.
 • They visit their grandparents often. - Onlar nənə-babasına tez-tez baş çəkirlər.
 • I drink water throughout the day. - Gün ərzində su içirəm.
 • He talks to his friends on the phone. - O, telefonda dostları ilə danışır.
 • She teaches math at school. - O, məktəbdə riyaziyyat dərsi deyir.
 • They clean the house on Saturdays. - Onlar şənbə günü evi təmizləyirlər.
 • He plays soccer after school. - O, məktəbdən sonra futbol oynayır.
 • I always forget my keys. - Hər zaman açarlarımı unuturam.
 • She never misses her yoga class. - O, həmişə yoga dərsini keçirir ( kaçırır).
 • They usually cook dinner together. - Onlar adətən axşam yeməyini birlikdə bişirirlər.
 • He often visits his parents. - O, tez-tez valideynlərini ziyarət edir.
 • She rarely goes to the cinema. - O, nadir hallarda kinoya gedir.
 • They sometimes take the bus to work. - Onlar bəzən işə avtobusla gedirlər.
 • I seldom eat fast food. - Mən nadir hallarda yeməyi tez-tez yeyirəm.
 • He always tells the truth. - O, həmişə doğru danışır.
 • She usually arrives on time. – O, adətən vaxtında gəlir.
 • They often play board games. - Onlar çox sıx laqo oyunları oynayırlar.
 • I sometimes go for a walk. - Mən bəzən gəzintiyə çıxıram.
 • He never smokes. - O, heç vaxt siqaret çəkmir.
 • She frequently visits the library. - O, çox sıx kitabxanaya gedir.
 • They rarely eat out. - Onlar nadir hallarda çöldə yemək yeyirlər.
 • I usually wake up early. - Mən adətən erkəndən oyanıram.
 • He often helps his neighbors. - O, tez- tez qonşularına kömək edir.
 • She always brushes her teeth. - O, həmişə dişlərini fırçalayır.
 • They sometimes go camping. - Onlar bəzən düşərgəyə gedirlər.
 • I rarely watch TV. - Mən nadir hallarda televizora baxıram.
 • He usually takes a shower in the morning. - O, adətən səhər duş alır.
 • She often visits her friends. - O, tez- tez dostlarına baş çəkir.
 • They never argue with each other. - Onlar heçvaxt bir-birilə münaqişə etmirlər.
 • I sometimes cook dinner. - Mən bəzən şam yeməyi hazırlayıram.
 • He usually goes to bed early. - O, adətən tez yatağa gedir.
 • She always listens to music. - O, həmişə musiqi dinləyir.
 • They rarely travel abroad. - Onlar nadir hallarda xaricə səfər edirlər.
 • I often visit the gym. - Mən tez- tez idman zalına gedirəm.
 • He never drinks alcohol. - O, heçvaxt içki içmir.
 • She usually wears a dress to parties. - O, adətən partiyə don geyinir.
 • They sometimes go to the beach. - Onlar bəzən sahila gedirlər.
 • I always take the bus to work. - Mən həmişə işə avtobusla gedirəm.
 • He usually reads a book before bed. - O, adətən yatmazdan qabaq kitab oxuyur.
 • She rarely exercises. - O, nadir hallarda idmanla məşğul olur.
 • They often eat lunch together. - Onlar tez - tez birgə nahar yeməyi yeyirlər.
 • I never drink soda. - Mən heçvaxt soda içmirəm.
 • He usually goes jogging in the evening. - O, adətən axşam yürüyüş edir.
 • She always helps her little brother. - O, həmişə kiçik qardaşına kömək edir.
 • They sometimes go to the movies. - Onlar bəzən kinoya gedirlər.
 • I rarely eat spicy food. - Mən nadir hallarda istiotlu yemək yeyirəm.
 • She usually takes a break at noon. - O, adətən günortaları fasilə edir
 • They always visit their grandparents on holidays. - Onlar həmişə bayramlarda ziyarət nənə-babalarına baş çəkirlər.
 • I sometimes have pizza for dinner. - Mən bəzən şam yeməyi üçün pitsa yeyirəm.
 • He never misses a basketball game. - O, heçvaxt basketbol oyunu keçirtmir ( kaçırmır).
 • She usually goes shopping on weekends. - O, adətən həftə sonları alış-verişə gedir.
 • They often have family dinners. - Onlar tez- tez ailəvi olaraq axşam yeməyini yeyirlər.
 • I always check my email in the morning. - Mən həmişə səhər elektron poçtumu yoxlayıram.
 • He usually takes the subway to work. - O, adətən işə metro ilə gedir.
 • She sometimes bakes cookies. - O, bəzən qurabiyə hazırlayır.
 • They never argue with strangers. - Onlar heçvaxt yad insanlarla münaqişə etmirlər.
 • I rarely go to the theater. - Mən nadir hallarda teatra gedirəm.
 • He often travels for business. - O, iş üçün çox sıx səfər edir.
 • She always takes her dog for a walk. - O, həmişə itini gezdirir.
 • They sometimes visit historical sites. - Onlar bəzən tarixi yerləri ziyarət edirlər.
 • I usually go for a run in the morning. - Mən adətən səhər yürüyüşü edirəm.
 • He rarely eats fast food. - O, nadir hallarda fast food yeyir.
 • She often volunteers at the local shelter. - O, tez- tez yerli sığınacaqda könüllülük edir.
 • They always support each other. - Onlar həmişə bir-birinə dəstək olurlar.
 • I sometimes visit art galleries. - Mən bəzən incəsənət qalereyalarına gedirəm.
 • He usually works late. - O, adətən gec işləyir.
 • She never forgets her anniversary. - O, heçvaxt yubileyini unutmur.
 • They often go hiking on weekends. - Onlar həftə sonları yürüyüşə çıxırlar.
 • I always read the newspaper in the morning. - Mən həmişə səhər qəzet oxuyuram.
 • He sometimes plays chess with his grandfather. - O, bəzən babası ilə şahmat oynayır.
 • She usually takes a nap after lunch. - O, adətən nahardan sonra mürgüləyir.
 • They rarely visit the zoo. - Onlar nadir hallarda zooparka ziyarət edirlər.
 • I often drink tea with honey. - Mən tez- tez çayı bal ilə içirəm.
 • He always takes his vitamins. - O, həmişə vitaminlərini qəbul edir.
 • She usually goes to the gym in the evening. - O, adətən axşam idman zalına gedir.
 • They sometimes have picnics in the park. - Onlar bəzən parkda piknik edirlər.
 • I never skip breakfast. - Mən heçvaxt səhər yeməyini keçirtmirəm.
 • He often visits art museums. - O, tez- tez incəsənət muzeylərini ziyarət edir.
 • She always wears a hat in the sun. - O, həmişə günəşdə şapka geyinir.
 • They usually go to church on Sundays. - Onlar adətən bazar günü kilsəyə gedirlər.
 • I sometimes write in my journal. - Mən bəzən jurnalımda yazıram.
 • He rarely eats dessert. - O, nadir hallarda desert yeyir.
 • She always takes the stairs. - O, həmişə pilləkənlərdən istifadə edir.
 • They often have family picnics. - Onlar tez - tez ailəvi piknik edirlər
 •  

İndiki davamedici zamana aid cümlələr

 

 1. I am reading a book. - Mən bir kitab oxuyuram.
 2. She is watching TV. - O, televizora baxır.
 3. They are playing football. - Onlar futbol oynayırlar.
 4. He is working on a project. - O, bir layihə üzərində işləyir.
 5. We are studying English. - Biz ingilis dilini öyrənirik.
 6. It is raining outside. – çöldə yağış yağır.
 7. She is dancing in the living room. - O, qonaq otağında rəqs edir.
 8. They are swimming in the pool. - Onlar hovuzda üzürlər.
 9. He is driving a car. - O, avtomobil sürür.
 10. I am having dinner. - Mən şam yeməyi yeyirəm.
 11. She is talking on the phone. - O, telefonla danışır.
 12. They are studying for their exams. - Onlar imtahanları üçün dərs oxuyurlar.
 13. We are traveling to Paris. - Biz Parisə səyahət edirik.
 14. He is sleeping right now. - O, indi yatır.
 15. It is snowing. - Qar yağır.
 16. She is enjoying her vacation. - O, tətilindən zövq alır.
 17. They are visiting their grandparents. - Onlar nənə-bablarına baş çəkməyə gedirlər.
 18. I am eating lunch. - Mən nahar edirəm.
 19. He is playing the guitar. - O, gitara çalır.
 20. She is running in the park. - O, parkda qaçır.
 21. They are talking quietly. - Onlar səssizcə danışır.
 22. We are shopping for groceries. - Biz ərzaq alış-verişi edirik.
 23. It is getting dark outside. – Çöldə hava qaralır.
 24. He is studying at the library. - O, kitabxanada dərs oxuyur.
 25. She is working from home. - O, evdən işləyir.
 26. They are cooking dinner together. - Onlar birgə şam yeməyi hazırlayırlar.
 27. I am waiting for the bus. - Mən avtobusu gözləyirəm.
 28. He is jogging in the park. - O, parkda səhər yürüyüşü edir.
 29. She is playing with her dog. - O, iti ilə oynayır.
 30. They are studying English grammar. - Onlar ingilis dil qrammatikasını öyrənirlər.
 31. We are having a picnic. - Biz piknik edirik.
 32. It is getting warmer. – İsinir.
 33. He is reading a newspaper. - O, qəzet oxuyur.
 34. She is cooking lunch. - O, nahar hazırlayır.
 35. They are cleaning the house. - Onlar evi təmizləyirlər.
 36. I am writing a letter. - Mən məktub yazıram.
 37. He is taking a shower. - O, duş alır.
 38. She is playing the piano. - O, piyanino çalır.
 39. They are waiting for their friends. - Onlar dostlarını gözləyirlər.
 40. We are watching a movie. - Biz film izləyirik.
 41. It is snowing lightly. – Az qar yağır.
 42. I am studying for an exam. - Mən imtahan üçün dərs oxuyuram.
 43. He is fixing his car. - O, öz maşını düzəldir.
 44. She is taking a break. - O, istirahət edir.
 45. They are planting flowers in the garden. - Onlar bağda çiçəklər əkirlər.
 46. It is raining cats and dogs. – Leysan yağır.
 47. We are waiting for the results. - Biz nəticələri gözləyirik.
 48. He is riding his bike. - O, velosiped sürür.
 49. She is playing with her toys. - O, oyuncaqları ilə oynayır.
 50. They are talking loudly. - Onlar yüksək səslə danışırlar.
 51. I am taking a walk. - Mən gəzintiyə çıxıram.
 52. He is teaching a class. - O, dərs öyrədir.
 53. She is watching a movie on Netflix. - O, Netflix-də film izləyir.
 54. They are traveling to the beach. - Onlar sahilə gedirlər.
 55. It is getting colder. - Soyuyur.
 56. We are having a family gathering. - Biz ailə iclası edirik.
 57. He is exercising in the gym. - O, idman zalında idman edir.
 58. She is playing chess with her brother. - O, qardaşı ilə şahmat oynayır.
 59. They are taking photos. - Onlar şəkil çəkirlər.
 60. I am learning how to cook. - Mən necə yemək bişirməsini öyrənirəm.
 61. He is cleaning his room. - O, otağını təmizləyir.
 62. She is painting a picture. - O, şəkil çəkir.
 63. They are working on a group project. - Onlar qrup layihəsi üzərində işləyirlər.
 64. It is raining lightly. – Yüngülcə yağış yağır.
 65. We are rehearsing for the play. - Biz tamaşanın repertuarını təkrarlayırıq.
 66. He is playing video games. - O, video oyunları oynayır.
 67. She is baking a cake. - O, tort hazırlayır.
 68. They are making a lot of noise. - Onlar çox gürültü yaradırlar.
 69. I am taking a taxi to the airport. - Mən hava limanına taksi tuturam.
 70. He is taking care of his sick friend. - O, xəstə dostuna baxır.
 71. She is rehearsing for a dance performance. - O, rəqs performasına hazırlıq edir.
 72. They are building a new house. - Onlar yeni ev tikirlər.
 73. We are discussing the project details. - Biz layihə detallarını müzakirə edirik.
 74. It is getting windy outside. – Çöldə hava küləkləşir.
 75. He is fixing the plumbing. - O, suyu düzəldir.
 76. She is studying art history. - O, incəsənət tarixini öyrənir.
 77. They are arranging a surprise party. - Onlar surpriz parti təşkil edirlər.
 78. I am doing my homework. - Mən öz tapşırıqlarımı həll edirəm.
 79. He is helping his sister with her homework. - O, bacısına ev tapşırıqlarına kömək edir.
 80. She is taking a yoga class. - O, yoqa dərsinə gedir.
 81. They are building sandcastles at the beach. - Onlar sahildə qum qalaları tikirlər.
 82. We are planning a trip. - Biz səyahət planı edirik.
 83. It is snowing steadily. - Qar davamlı yağır.
 84. He is delivering a presentation. - O, təqdimat edir.
 85. She is practicing her singing. - O, mahnısını məşq edir.
 86. They are organizing a charity event. - Onlar xeyriyyə tədbiri təşkil edirlər.
 87. I am meeting a friend for coffee. - Mən dostumla kofe üçün görüşürəm.
 88. He is working on his computer. - O, öz kompyuterində işləyir.
 89. She is shopping for new clothes. - O, yeni geyimlər üçün alış – veriş edirlər.
 90. They are rehearsing a play. - Onlar tamaşanı məşq edirlər.
 91. We are renovating the kitchen. - Biz mətbəxi yeniləyirik.
 92. It is getting hot outside. – Çöldə hava qızır.
 93. He is teaching a language class. - O, dil dərsi keçir.
 94. She is attending a conference. - O, konfransda iştirak edir.
 95. They are volunteering at the local shelter. - Onlar yerli sığınacaqda könüllülük edirlər.
 96. I am exploring a new city. - Mən yeni bir şəhəri tədqiq edirəm.
 97. He is fixing the roof. - O, damını düzəldir.
 98. She is taking care of her garden. - O, bağına baxır.
 99. They are preparing for a party. - Onlar parti üçün hazırlıq edirlər.
 100. We are celebrating our anniversary. - Biz yubileymizi qeyd edirik

 

Keçmiş zamana aid cümlələr

 

 1. I visited Paris last summer. - Mən keçən yay Parisə səfər etdim.
 2. She watched a movie yesterday. - Dünən o, bir film seyretdi.
 3. They played football after school. - Onlar məktəbdən sonra futbol oynadılar.
 4. He traveled to London last year. - O, keçən il Londona səfər etdi.
 5. We finished our homework. - Biz öz tapşırıqlarımızı bitirdik.
 6. It rained all day yesterday. - Dünən bütün gün yağış yağdı.
 7. She read a great book last night. - O, keçən gecə mükəmməl bir kitab oxudu.
 8. They visited their grandparents last weekend. - Onlar keçən həftəsonu nənə - babasına ziyarət etdilər.
 9. I had a delicious meal yesterday. - Dünən mən ləzzətli bir yemək yedim.
 10. He studied hard for the exam. - O, imtahan üçün çox çalışdı.
 11. She visited the Eiffel Tower in 2019. - O, 2019-cu ildə Eyfəl qülləsini ziyarət etdi.
 12. They watched a thrilling movie last night. - Onlar keçən gecə həyacanverici bir film seyr etdilər.
 13. We traveled to Italy two years ago. - İki il əvvəl İtaliyaya səfər etdik.
 14. It snowed heavily last winter. - Keçən qış çox güclü qar yağdı.
 15. I cleaned my room yesterday. - Dünən otağımı təmizlədim.
 16. He played the piano beautifully. - O, piyanino əla çaldı.
 17. She visited her friend last weekend. - O, keçən həftəsonu dostunu ziyarət etdi.
 18. They had a great time at the party. - Onlar qonaqlıqda böyük vaxt keçirdilər.
 19. We went shopping on Saturday. - Biz şənbə günü alış-verişə getdik.
 20. It was sunny yesterday. - Dünən günəşli idi.
 21. I lived in New York for three years. - Mən New Yorkda üç il yaşadım.
 22. She cooked a delicious meal last night. - O, keçən gecə ləzzətli bir yemək hazırladı.
 23. They visited the museum last month. - Onlar keçən ay muzeyi ziyarət etdilər.
 24. He finished his work on time. - O, işini vaxtında bitirdi.
 25. We saw a shooting star last night. - Biz keçən gecə göydaşı gördük.
 26. It rained cats and dogs yesterday. - Dünən yağış yağdı.
 27. She painted a beautiful picture last year. - O, keçən il gözəl bir şəkil çəkdi.
 28. They played chess all night. - Onlar bütün gecə şahmat oynadılar.
 29. I traveled to Japan in 2020. - Mən 2020-ci ildə Yaponiyaya səfər etdim.
 30. He visited his relatives last weekend. - O, keçən həftəsonu qohumlarını ziyarət etdi.
 31. She met her old friend yesterday. - O, keçən gün köhnə dostu ilə görüşdü.
 32. They had a barbecue party last summer. - Onlar keçən yay kabab qonaqlığı keçirdilər.
 33. We watched a beautiful sunset. - Biz gözəl gün batışını seyretdik.
 34. It was a busy day yesterday. - Dünən çox məşğul gün idi.
 35. I studied Spanish in college. - Mən kollecdə İspan dilini öyrəndim.
 36. He played basketball with his friends. - O, dostları ilə basketbol oynadı.
 37. She visited the zoo last week. - O, keçən həftə zooparkı ziyarət etdi.
 38. They traveled to Greece last summer. - Onlar keçən yay Yunanıstana səfər etdilər.
 39. I worked late last night. - Mən keçən gecə gec saatlara qədər işlədim.
 40. He watched the sunrise this morning. - O, bu səhər günün doğuşunu seyretdi.
 41. She went to the beach last weekend. - O, keçən həftəsonu sahilə getdi.
 42. They visited the Grand Canyon last year. - Onlar keçən il Böyük Qanyonu ziyarət etdilər.
 43. We celebrated our anniversary last month. - Biz keçən ay yubileymizi qeyd etdik.
 44. It was a beautiful day yesterday. - Dünən gözəl bir gün idi
 45. I had a great time at the concert. - Mən konsertdə gözəl vaxt keçirdim.
 46. He cooked dinner for his family. - O, ailəsi üçün şam yemeği hazırladı.
 47. She played the violin beautifully. - O, skripkanı əla çaldı.
 48. They traveled to Egypt last summer. - Onlar keçən Misira səfər etdilər.
 49. We went hiking in the mountains. - Biz dağlarda yürüyüşə getdik.
 50. It was a cold winter last year. - Keçən il soyuq qış idi.
 51. I visited my parents last summer. – Keçən yay valideynlərimə ziyarət etdim.
 52. He watched a documentary last night. - O, keçən gecə sənədli film seyretdi.
 53. She played tennis with her brother. - O, qardaşı ilə tennis oynadı.
 54. They visited the Louvre Museum in 2018. - Onlar 2018-ci ildə Luvr muzeyini ziyarət etdilər.
 55. I saw a shooting star last night. - Mən keçən gecə kayan ulduz gördüm.
 56. He cooked a special meal for his anniversary. - O, yubileyi üçün xüsusi bir yemək hazırladı.
 57. She studied art history in college. - O, kollecdə incəsənət tarixini öyrəndi.
 58. They played board games all day. - Onlar bütün gün laqo oyunları oynadılar.
 59. We celebrated Halloween last year. - Biz keçən il Halloween bayramını qeyd etdik.
 60. It was a rainy day yesterday. - Dünən yağışlı bir gün idi.
 61. I traveled to Spain in 2019. - Mən 2019-cu ildə İspaniyaya səfər etdim.
 62. He visited his friend in the hospital. - O, xəstəxanada dostunu ziyarət etdi.
 63. She watched a live concert last week. - O, keçən həftə canlı konserti seyretdi.
 64. They played soccer in the park. - Onlar parkda futbol oynadılar.
 65. We went to a fancy restaurant. - Biz fərqli bir restorana getdik.
 66. It was a hot summer last year. - Keçən il isti bir yay idi.
 67. I had a busy day at work. - Mən işdə məşğul gün keçirdim.
 68. He watched the World Cup on TV. - O, Dünya Kuboku oyunlarını televizorda seyr etdi.
 69. She visited her family last weekend. - O, keçən həftəsonu ailəsini ziyarət etdi.
 70. They traveled to India last summer. - Onlar keçən yay Hindistan'a səfər etdilər.
 71. I worked on a project last night. - Mən keçən gecə bir layihə üzərində işlədim.
 72. He played the drums at the concert. - O, konsertdə nağara çaldı.
 73. She watched a documentary about space. - O, kosmos haqqında sənədli film seyretdi.
 74. They visited a famous art gallery. - Onlar məşhur sənət qalereyasını ziyarət etdilər.
 75. We celebrated New Year's Eve. - Biz Yeni İl gecəsini qeyd etdik.
 76. It was a foggy morning yesterday. - Dünən səhər dumanlı idi.
 77. I visited the Great Wall of China. - Mən Çin səddini ziyarət etdim.
 78. He watched a comedy movie last night. - O, keçən gecə komediya filmi seyretdi.
 79. She played chess with her grandfather. - O, atası ilə şahmat oynadı.
 80. They traveled to Thailand last winter. - Onlar keçən qış Taylanda səfər etdilər.
 81. I worked late at the office. - Mən işdə gecikindim.
 82. He watched a thrilling football match. - O, həyacanlı bir futbol oyununu seyretdi.
 83. She visited the Statue of Liberty. - O, Azadlıq heykəlini ziyarət etdi.
 84. They played hide and seek in the garden. - Onlar bağda gizlənqaç oyunu oynadılar.
 85. We celebrated our friend's birthday. - Biz dostumuzun ad gününü qeyd etdik.
 86. It was a stormy night yesterday. - Dünən fırtınalı bir gecə idi.
 87. I traveled to Australia in 2020. - Mən 2020-ci ildə Avstraliyaya səfər etdim.
 88. He watched a documentary about wildlife. - O, təbiət haqqında sənədli film seyretdi.
 89. She played soccer with her cousins. - O, xala uşaqları ilə futbol oynadı.
 90. They visited the Colosseum in Rome. - Onlar Roma şəhərindəki Koloseyanı ziyarət etdilər.
 91. I worked on my garden all weekend. - Mən bütün həftəsonu bağımda işlədim.
 92. He watched a documentary about ancient history. - O, qədim tarix haqqında sənədli film seyretdi.
 93. She visited her childhood home. - O, uşaqlıq evinə ziyarət etdi.
 94. They played volleyball at the beach. - Onlar çimərlikdə voleybol oynadılar.
 95. We celebrated our graduation. - Biz məzun günümüzü qeyd etdik.
 96. It was a peaceful day yesterday. - Dünən hüzurlu bir gün idi.
 97. I traveled to Brazil last year. - Mən keçən il Braziliyaya səfər etdim.
 98. He watched a sci-fi movie last night. - O, keçən gecə elmi fantastika filmi seyretdi.
 99. She played with her pet dog. - O, iti ilə oynadı.
 100. They visited the pyramids in Egypt. - Onlar Misirdəki piramidləri ziyarət etdilər

 

Keçmiş davamedici zamana aid cümlələr

 

 1. I was reading a book. - Mən bir kitab oxuyurdum.
 2. She was watching TV. - O, televiziya izləyirdi.
 3. They were playing football. - Onlar futbol oynayirdılar.
 4. He was working on a project. - O, bir layihə üzərində işləyirdi.
 5. We were studying English. - Biz ingilis dilini öyrənirdik.
 6. It was raining outside. – Çöldə yağış yağırdı.
 7. She was dancing in the living room. - O, qonaq otağında rəqs edirdi.
 8. They were swimming in the pool. - Onlar hovuzda üzürdülər.
 9. He was driving a car. - O, avtomobil sürürdü.
 10. I was having dinner. - Mən şam yeməyi yeyirdim.
 11. She was talking on the phone. - O, telefonla danışırdı.
 12. They were studying for their exams. - Onlar imtahanları üçün dərs oxuyurdular.
 13. We were traveling to Paris. - Biz Parisə səfər edirdik.
 14. He was sleeping right now. - O, indi yatırdı.
 15. It was snowing heavily. - Qar çox güclü yağırdı.
 16. She was enjoying her vacation. - O, tətilindən zövq alırdı.
 17. They were visiting their parents. – Onlar valideynlərinə baş çəkirdilər.
 18. I was eating lunch. - Mən nahar edirdim.
 19. He was playing the guitar. - O, gitara çalırdı.
 20. She was running in the park. - O, parkda qaçırdı.
 21. They were talking quietly. - Onlar səssizcə danışırdılar.
 22. We were shopping for groceries. - Biz ərzaq alış-verişi edirdik.
 23. It was getting dark outside. – Çöldə hava qaralırdı.
 24. He was studying at the library. - O, kitabxanada dərs oxuyurdu.
 25. She was working from home. - O, evdən işləyirdi.
 26. They were cooking dinner together. - Onlar birgə şam yeməyi hazırlayırdılar.
 27. I was waiting for the bus. - Mən avtobusu gözləyirdim.
 28. He was jogging in the park. - O, parkda səhər yürüyüşü edirdi.
 29. She was playing with her dog. - O, iti ilə oynayırdı.
 30. They were studying English grammar. - Onlar ingilis dil qrammatikasını öyrənirdilər.
 31. We were having a picnic. - Biz piknik edirdik.
 32. It was getting warmer. – Hava isinirdi.
 33. He was reading a newspaper. - O, qəzet oxuyurdu.
 34. She was cooking lunch. - O, nahar hazırlayırdı.
 35. They were cleaning the house. - Onlar evi təmizləyirdilər.
 36. I was writing a letter. - Mən məktub yazırdım.
 37. He was taking a shower. - O, duş alırdı.
 38. She was playing the piano. - O, piyanino çalırdı.
 39. They were waiting for their friends. - Onlar dostlarını gözləyirdilər.
 40. We were watching a movie. - Biz film izləyirdik.
 41. It was snowing lightly. – Qar azacıq yağırdı.
 42. I was studying for an exam. - Mən imtahan üçün dərs oxuyurdum.
 43. He was fixing his car. - O, öz maşını düzəldirdi.
 44. She was taking a break. - O, istirahət edirdi.
 45. They were planting flowers in the garden. - Onlar bağda çiçəklər əkirirdilər.
 46. It was raining cats and dogs. – Leysan yağırdı.
 47. We were waiting for the results. - Biz nəticələri gözləyirdik.
 48. He was riding his bike. - O, velosiped sürürdü.
 49. She was playing with her toys. - O, oyuncaqları ilə oynayırdı.
 50. They were talking loudly. - Onlar yüksək səslə danışırdılar.
 51. I was taking a walk. - Mən gəzintiyə çıxırdım.
 52. He was teaching a class. - O, dərs öyrədirdi.
 53. She was watching a movie on Netflix. - O, Netflix-də film izləyirdi.
 54. They were traveling to the beach. - Onlar çimərliyə səyahət edirdilər.
 55. It was getting colder. – Hava soyuyurdu.
 56. We were having a family gathering. - Biz ailə iclası edirdik.
 57. He was exercising in the gym. - O, idman zalında idman edirdi.
 58. She was playing chess with her brother. - O, qardaşı ilə şahmat oynuyordu.
 59. They were taking photos. - Onlar şəkil çəkirdilər.
 60. I was learning how to cook. - Mən yeməyin hazırlanmasını öyrənirdim.
 61. He was cleaning his room. - O, otağını təmizləyirdi.
 62. She was painting a picture. - O, şəkil çəkiridi.
 63. They were working on a group project. - Onlar qrup layihəsi üzərində işləyirdilər.
 64. It was raining lightly. – Yüngülcə yağış yağırdı.
 65. We were rehearsing for the play. - Biz tamaşanın repertuarını təkrarlayırdıq.
 66. He was playing video games. - O, video oyunları oynuyordu.
 67. She was baking a cake. - O, tort hazırlayırdı.
 68. They were making a lot of noise. - Onlar çox səs- küy salırdılar.
 69. I was taking a taxi to the airport. - Mən hava limanına taksi tuturdum.
 70. He was taking care of his sick friend. - O, xəstə dostuna baxırdı.
 71. She was rehearsing for a dance performance. - O, rəqs performansına hazırlaşırdı.
 72. They were building a new house. - Onlar yeni ev tikirdilər.
 73. We were discussing the project details. - Biz layihə detallarını müzakirə edirdik.
 74. It was getting windy outside. – Çöldə hava küləkli olurdu.
 75. He was fixing the plumbing. - O, suyu düzəldirdi.
 76. She was studying art history. - O, incəsənət tarixini öyrənirdi.
 77. They were arranging a surprise party. - Onlar surpriz parti təşkil edirdilər.
 78. I was meeting a friend for coffee. - Mən dostumla kofe üçün görüşürdüm.
 79. He was working on his computer. - O, öz kompyuterində işləyirdi.
 80. She was shopping for new clothes. - O, yeni pal-paltarlar üçün alış-veriş edirdilər.
 81. They were rehearsing a play. - Onlar tamaşanı təkrarlayirdilar.
 82. We were renovating the kitchen. - Biz mətbəxi yeniləyirdik.
 83. It was getting hot outside. – Çöldə hava isinirdi.
 84. He was teaching a language class. - O, dil dərsi keçirdi.
 85. She was attending a conference. - O, konfransda iştirak edirdi.
 86. They were volunteering at the local shelter. - Onlar yerli sığınacaqda könüllülük edirdilər.
 87. I was exploring a new city. - Mən yeni bir şəhəri tədqiq edirdim.
 88. He was fixing the roof. - O, damı düzəldirdi.
 89. She was taking care of her garden. - O, bağına baxırdı.
 90. They were preparing for a party. - Onlar parti üçün hazırlıq edirdilər.
 91. We were celebrating our anniversary. - Biz yubileymizi qeyd edirdik.
 92. It was a foggy morning. – Dumanlı səhər idi.
 93. I was cleaning the house. - Mən evi təmizləyirdim.
 94. He was walking in the park. - O, parkda gəzirdi.
 95. She was writing a letter. - O, məktub yazırdı.
 96. They were watching a football match. - Onlar futbol oyununu seyr edirdilər.
 97. We were playing cards. - Biz kart oyunu oynuyurduq.
 98. It was a sunny day. – Günəşli bir gün idi.
 99. He was jogging in the morning. - O, səhər yürüyüşü edirdi.
 100. She was reading a magazine. - O, jurnal oxuyurdu

 

Gələcək davamedici zamana aid cümlələr

 

 1. I will visit my grandmother tomorrow. - Sabah nənəmi ziyarət edəcəyəm.
 2. She will start a new job next week. - O, gələn həftə yeni bir işə başlayacaq.
 3. They will travel to Europe next year. - Onlar gələn il Avropaya səfər edəcəklər.
 4. He will study engineering in college. - O, kollecdə mühəndislik öyrənəcək.
 5. We will have dinner at a fancy restaurant. - Biz fərqli bir restoranda şam yemeği yeyəcəyik.
 6. It will rain tomorrow. - Sabah yağış yağacaq.
 7. She will watch a movie tonight. - O, bu axşam film izləyəcək.
 8. They will play soccer in the park. - Onlar parkda futbol oynayacaq.
 9. I will work on the project next month. - Növbəti ay layihə üzərində işləyəcəyəm.
 10. He will read a book in the afternoon. - O, günortada bir kitab oxuyacaq.
 11. She will travel to Japan next summer. - O, gələn yay Yaponiyaya səfər edəcək.
 12. They will have a picnic in the mountains. - Onlar dağlarda piknik edəcəklər.
 13. We will celebrate our anniversary in November. - Biz noyabr ayında yubileymizi qeyd edəcəyik.
 14. It will be sunny tomorrow. - Sabah günəşli olacaq.
 15. I will take a vacation next year. - Gələn il tətilə çıxacağam.
 16. He will learn to play the guitar. - O, gitara çalmağı öyrənəcək.
 17. She will visit her parents on the weekend. - O, həftəsonu ana və atasını ziyarət edəcək.
 18. They will go shopping in the evening. - Onlar axşam alış-verişə gedəcəklər.
 19. We will watch a live concert. - Biz canlı konsert izləyəcəyik.
 20. It will snow heavily in December. - Dekabr ayında çox güclü qar yağacaq.
 21. I will start a new diet next week. - Gələn həftə yeni bir dietə başlayacağam.
 22. He will attend a conference next month. - O, növbəti ay konfransda iştirak edəcək.
 23. She will take a yoga class. - O, yoqa dərsinə gedəcək.
 24. They will renovate their house. - Onlar evini yeniləyəcəklər.
 25. We will have a family reunion. - Biz ailə iclası keçirəcəyik.
 26. It will rain cats and dogs. – Leysan yağacaq.
 27. She will buy a new car next year. - O, gələn il yeni bir maşın alacaq.
 28. They will take a trip to the beach. - Onlar çimərliyə gedəcəklər.
 29. He will give a presentation at the conference. - O, konfransda təqdimat edəcək.
 30. I will plant flowers in the garden. - Mən bağda çiçəklər əkəcəyəm.
 31. She will cook dinner for her family. - O, ailəsi üçün şam yeməyi hazırlayacaq.
 32. They will watch the sunset on the beach. - Onlar sahildə günəşin batışını izləyəcəklər.
 33. We will celebrate New Year's Eve. - Biz Yeni İl gecəsini qeyd edəcəyik.
 34. It will be a hot summer. - İsti bir yay olacaq.
 35. I will learn a new language. - Mən yeni bir dil öyrənəcəyəm.
 36. He will take a break at noon. - O, günorta istirahət edəcək.
 37. She will run a marathon. - O, marafon qaçışı edəcək.
 38. They will start a family. - Onlar ailə quracaqlar.
 39. We will go hiking in the mountains. - Biz dağlarda yürüyüşə gedəcəyik.
 40. It will be a peaceful day. – Sakit bir gün olacaq.
 41. I will work late at the office. - Mən ofisdə gec saatlara qədər işləyəcəm.
 42. He will cook a special meal. - O, xüsusi bir yemək hazırlayacaq.
 43. She will take a dance class. - O, rəqsə dərsinə gedəcək.
 44. They will volunteer at the local shelter. - Onlar yerli sığınacaqda könüllülük edəcəklər.
 45. We will explore a new city. - Biz yeni bir şəhəri tədqiq edəcəyik.
 46. It will get colder in the evening. - Axşam soyuq olacaq.
 47. She will fix the roof. - O, damı düzəldəcək.
 48. They will take care of their garden. - Onlar bağlarına baxacaqlar.
 49. I will prepare for the party. - Mən qonaqlıq hazırlıq edəcəyəm.
 50. He will celebrate his birthday. - O, doğum gününü qeyd edəcək.
 51. She will visit her friend in another city. - O, başqa bir şəhərdə dostunu ziyarət edəcək.
 52. They will play chess in the park. - Onlar parkda şahmat oynayacaqlar.
 53. We will have a barbecue in the backyard. - Biz həyətdə mangal partisi keçirəcəyik.
 54. It will be a cloudy day. - Buludlu bir gün olacaq.
 55. I will travel to a tropical island. - Mən tropikal adaya səfər edəcəyəm.
 56. He will watch a documentary. - O, sənədli film izləyəcək.
 57. She will take a cooking class. - O, yemək bişirmə dərsinə gedəcək.
 58. They will go to a music concert. - Onlar musiqi konsertinə gedəcəklər.
 59. We will visit a historic site. - Biz tarixi yerləri ziyarət edəcəyik.
 60. It will be a rainy afternoon. – Günortadan sonra hava yağışlı olacaq.
 61. I will attend a wedding. - Mən toyda iştirak edəcəyəm.
 62. He will take a language course. - O, dil kursuna qatılacaq.
 63. She will go scuba diving. - O, skuba dalışı edəcək.
 64. They will have a family dinner. - Onlar ailəvi axşam yeməyi yeyəcəklər.
 65. We will go on a road trip. - Biz yolculuğa çıxacağıq.
 66. It will be a foggy morning. – Dumanlı bir səhər idi .
 67. She will teach a dance class. - O, rəqs dərsi keçəcək.
 68. They will go horseback riding. - Onlar at belində gedəcəklər.
 69. I will start a new hobby. - Mən yeni bir hobbiyə başlayacağam.
 70. He will go bungee jumping. - O, bungee jumping edəcək.
 71. She will attend a yoga lesson. - O, yoqa dərsində iştirak edəcək.
 72. They will have a barbecue party. - Onlar mangal partisi edəcəklər.
 73. We will go on a camping trip. - Biz düşərgə səyahətinə çıxacayıq.
 74. It will be a windy day. - Küləkli bir gün olacaq.
 75. I will take a photography course. - Mən fotosessiya kursuna qatılacağam.
 76. He will attend a business conference. - O, biznes konfransında iştirak edəcək.
 77. She will try skydiving. - O, göy atlayışını sınağa çəkəcək.
 78. They will go snorkeling. - Onlar su altı dalışına gedəcəklər.
 79. We will explore ancient ruins. - Biz qədim xarabalıqları tədqiq edəcəyik.
 80. It will be a sunny morning. – Günəşli bir səhər olacaq.
 81. I will visit a wildlife sanctuary. - Mən təbiət qoruğuna ziyarət edəcəyəm.
 82. He will start a new business. - O, yeni bir biznesə başlayacaq.
 83. She will take a cooking workshop. - O, yemək bişirmə sexinə qatılacaq.
 84. They will go on a mountain climbing expedition. - Onlar dağa dırmanma tədbirinə gedəcəklər.
 85. We will attend a music festival. - Biz musiqi festivalında iştirak edəcəyik.
 86. It will be a clear night. - Aydın bir gecə olacaq.
 87. She will try paragliding. - O, paraglaydinqi yoxlayacaq.
 88. They will go on a road trip. - Onlar yolculuğa çıxacaqlar.
 89. I will take a painting class. - Mən rəssamlıq dərsinə qatılacağam.
 90. He will visit an art gallery. - O, incəsənət qaleresini ziyarət edəcək.
 91. She will go on a backpacking adventure. - O, çanta belində macəraya çıxacaq.
 92. They will attend a wine tasting event. - Onlar şərab dadma nümunələmə tədbirində iştirak edəcəklər.
 93. We will attend a cultural festival. - Biz mədəniyyət festivalında iştirak edəcəyik.
 94. It will be a snowy day. - Qarlı bir gün olacaq.
 95. I will try scuba diving. - Mən skuba dalışını sınağa çəkəcəyəm.
 96. He will go mountain biking. - O, dağda velosipet sürəcək.
 97. She will visit a historic castle. - O, tarixi qalanı ziyarət edəcək.
 98. They will have a beach party. - Onlar çimərlik partisi edəcəklər.
 99. We will go on a wildlife safari. - Biz təbiət safariyə gedəcəyik.
 100. It will be a relaxing vacation. – Rahatlıq verici tətil olacaq
arrow