Materials

Keçmiş zaman cümlələr - Past tense example sentences


4 10027

Keçmiş zaman cümlələr - Past tense example sentences

 

İngilis dili dərslərimizin bu bölməsində Keçmiş zamanda ( Simple past tense)  fərqli cümlələr quraraq danışıq və yazı bacarıqlarımızı inkişaf etdirməyə çalışacağız. Keçmiş zamanda cümlələr qurmaq digər sadə zamanlarla müqayisədə anlaşılması mürəkkəb bir mövzu deyil. Ancaq aşağıda yazılan Keçmiş zaman ( Simple past tense ) cümlələrinə ətraflı göz gəzdirərək Keçmiş zamanın hansı vəziyətlərdə istifadə olunduğunu anlaya bilərsiniz.

Keçmiş zamanla ( Simple past tense )  əlaqəli cümlələrə baxmazdan əvvəl, bu zamanın qrammatik təhlilinə baxmanızda fayda vardır

İngilis dili Keçmiş zaman qrammatik qayda <<<< Bura Click et!!!

 

Keçmiş zamanda təsdiq cümlələr

We watched TV last month – Biz keçən ay televizora baxdıq

I ate meat with my best friend yesterday  - Mən dünən ən yaxın dostumla ət yedim

The car stopped a few minutes ago – Maşın bir neçə dəqiqə əvvəl dayandı

He left the school in 2015 – O, 2015 ci ildə məktəbi tərk etdi

They bought a new house last year – Onlar keçən il yeni bir ev aldılar

I read an interesting book last week – Mən keçən həftə maraqlı bir kitab oxudum

He cut his finger and went to hospital – O, barmağını kəsdi və xəstəxanaya getdi

We finished our work at five o’clock – Biz işimizi saat 5 də bitirdik

The snow stopped two hours ago – Qar iki saat əvvəl dayandı

We watched a movie last weekend – Biz keçən həftə bir filmə baxdıq

They were good friends – Onlar yaxşı dostlar idi

I went to bed early yesterday – Mən dünən çarpayıya erkəndən getdim

Jeyhoon came home very late yesterday – Ceyhun dünən evə çox gec gəldi

They had a dog last year – Onların keçən il bir iti var idi

Three boys played with a ball  - 3 oğlan bir topla oynayırdı

An old man walked with his dog – Yaşlı bir adam itiylə gəzdi

And old lady sat down and read her book – Yaşlı qadın oturdu və kitabını oxudu

He finished all the exercises  - O, bütün tapşırıqlarını bitirdi

Dr. Susan healed the patient – Susan həkim xəstəni sağaltdı

They bought five tickets for the concert – Onlar konsertə beş bilet aldılar

George studied very hard all year – Corc bütün ili çox çalışdı

My sister drank a glass of fruit juice four hours ago – Bacım 4 saat əvvəl 1 stəkan süt içdi

They had a meeting with their colleagues  - Onların, iş yoldaşlarıyla iclası var idi

They were students last year – Onlar keçən il tələbə idi

I smoked a cigarette yesterday – Mən dünən siqaret çəkdim

Michael changed his place – Maykl yerini dəyişdi

They lived in Azerbaijan – Onlar Azərbaycanda yaşadı

My brother listened to music – Qardaşım musiqiyə qulaq asdı

Aynur chose to stay with her mother – Aynur anasıyla qalmağı seçdi

I cancelled my meeting for tomorrow – Mən sabahki iclasımı ləğv etdim

I went to school yesterday – Mən dünən məktəbə getdim

We played volleyball last week – Biz keçən həftə voleybol oynadıq

We saw the pizza tower  - Biz pizza qülləsini gördük

God created the universe in six days –  Allah kainatı 6 gündə yaratdı

He prayed God all the year  - O, bütün ili Allaha dua etdi

        Ətraflı bax

 

 

Keçmiş zaman sual cümlələri  - Did – was – were

Did you play football last week? – Onlar keçən həftə futbol oynadılar?

Was he ready for his duty? – O, vəzifəsinə hazır idimi?

Did she clean our room? – O, bizim otağımızı təmizlədi?

Did he build a new house?  - O, yeni bir rev tikdimi?

Were you in the army? – Sən hərbidə idin?

Did they find the address? – Onlar adresi tapdılarmı?

Did you go to school yesterday? – Sən dünən məktəbə getdinmi?

Did she break the window? – O, pəncərəni qırdı?

Was he a musician? – O, musiqiçi idi?

Did he drink milk? – O, süt içdimi?

Did you show him your new computer? – ona yeni kompyuterini göstərdin?

Did you eat kabab with your father? – Sən, atanla kabab yedin?

Were they afraid of us? – onlar bizdın qorxdular?

Was he bored of us? – Onlar bizdən bezdilər?

Did your brother buy a new phone? –

Did she sell her golden necklace? – O, qızıl boyunbağını satdımı?

Did they catch the train at six a.m? – Onlar, qatara saat 6 da çatdılarmı?

Did your father go to work yesterday? – Atan dünən işə getdi?

Did he forget me?  - O, məni unutdu?

Did you give him a piece of advice? – Ona məsləhət verdinmi?

Did she hide her phone from them? –O, telefonunu onlardan gizlətdimi?

 

    Daha çox nümunəyə bax

 

Keçmiş zaman İnkar cümlələr – Did not ( Didn’t ), wasn’t, weren’t

They didn’t find any clue in the forest – Onlar, meşədə heç bir ipucu tapmadılar

We didn’t even stay there a night –  biz orada heç bir gecı belə qalmadıq

They didn’t want to submit his will – Onlar, onun istəyinə tabe olmaq istəmədilər

His sister didn’t know how to do it – Onun bacısı bunu necə edəcəyini bilmirdi

My father didn’t buy me a new phone on my birthday – Atam doğum günümdə mənə yeni bir telefon almadı

His mother didn’t clean the room yesterday  - Onun anası otağı dünən təmizləmədi

We weren’t afraid of him – Biz ondan qorxmurduq

I wasn’t tired after work  - İşdən sonra yorğun deyildim

He wasn’t psychologist – O, psixoloq deyildi

I didn’t hear that he was coming – Mən, onun gəldiyini eşitmədim

I didn’t see anything in the garden – Mən, bağçada heçnə görmədim

There wasn’t anything to eat in the kitchen – Mətbəxdə yeyəcək heçnə yox idi

There weren’t many books in the library – Kitabxanada çox kitab yox idi

He didn’t find his key in his car – O, maşınında açarını tapmadı

She didn’t sell her jewelries  - O, zinət əşyalarını satmadı

I didn’t want to marry him – Mən onunla evlənmək istəmirdim

We didn’t try to learn the truth  - Biz, həqiqəti öyrənməyə çalışmadıq

We didn’t know what to do  - Biz nə edəciyimizi bilmirdik

They didn’t support us at competition  - Onlar, bizi yarışda dəstəkləmədilər

I didn’t lend him money  - Mən, ona borc pul vermədim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow