Materials

İngilis dili There is / There are cümlələr


0 864

İngiliscə There is / there are haqqında cümlələr 

 

There is there are haqqında cümlələr, indiki zamanda there is there are cümlələr, indiki zaman there is there are cümlələr, ingilis dili cümlələr, ingilis dili cümlələr və tərcüməsi, there is there are  qaydası cümlələr, ingilis dilində sadə cümlələr, ingilis dilində cümlə qurmaq qaydası, ingiliscə qısa cümlələr, ingiliscə sadə cümlələr, there is there are aid cümlələr, 

 

 

There is there are haqqında cümlələr

 

1. Stolun üstündə çanta var    -   There is a bag on the table

2. Sinifdə çoxlu tələbələr var     -  There are many students in the class

3. Afrikada çoxlu ölkələr var    - There are many countries in Africa 

4. Yer kürəsində ( Earth) 4 okean var     - There are 4 oceans on Earth

5. Pakistanda müharibə ( war) var     - There is a war in Pakistan

6. Bağçada fərqli meyvə ağacları var    - There are different fruit trees in the garden

7. Onun evində 2 kompyuter var     - There are 2 computers in his house

8. Onun həyatında problem var     - There is a problem in his life

9. Həmişə ümüd var    - There is always hope

10. Qəfəsin içində ( in the cage) bir aslan var    - There is a lion in the cage

11. Bakıda çoxlu universitetlər var     - There are many universities in Baku

12. Sualın içində xəta ( error – mistake) var     - There is an error in the question

13. Onun bədənində ( body) ağrı ( ache – pain) var    - There is pain in his body

14. Türkiyədə çoxlu məscidlər ( mosque) var     - There are many mosques in Turkey

15. Onun üzündə çapıq( scar) var     - He has a scar on his face

16. Telefonumda gizli ( secret – hidden) fayllar var   - There are secret files on my phone

17. Onun telefonunda bir dənə maraqlı bir oyun var     - There is one interesting game on his phone

18. Çində çoxlu dəniz yeməkləri ( məhsualları) var     - China has a lot of seafood

19. Göy üzündə buludlar var     - There are clouds in the sky

 

İndiki zaman there is there are cümlələr

 

20. Stolun altında ( under) balaca bir pişik var     - There is a small cat under the table

21. İspanyada çoxlu göllər var    - There are many lakes in Spain

22. Butulkanın içində su var    - There is water in the bottle

23. Stəkanın içində süd var     - There is milk in the glass

24. Marsda su var     - There is water on Mars

25. Sinif otağında ingilis dili müəllimləri var     - There are English teachers in the classroom

26. Xəritədə ancaq ( only) Almaniya var    - There is only Germany on the map

27. Xəritədə 20 böyük ölkə var   - There are 20 large countries on the map

28. Cənnətdə yaxşı insanlar üçün böyük bir mükafat ( reward) var     - There is a great reward for good people in heaven

29. Cəhənnəmdə pis insanlar üçün böyük bir əzab var    - There is a great torment for the wicked people in hell 

30. Kompyuterin ekranında çatlaq ( crack) var    -  There is a crack on the computer screen

31. Lövhədə aydın olmayan ( unclear) sözlər var    -  There are unclear words on the board

32. Lüğətin ( dictionary) içində 5000 əsas ( main) sözlər var    - There are 5000 main words in the dictionary

33. 1 saatda 60 dəqiqə var    - There are 60 minutes in 1 hour

34. İnternetdə ( on internet) çoxlu maraqlı faktlar var    - There are many interesting facts on the Internet

35. Azərbaycan haqqında çətin bir sual var     - There is a difficult question about Azerbaijan

 

There is there are aid cümlələr

 

36. Kitabda insan ( human) haqqında 1 sual var     - There is 1 question about human in the book

37. 1 həftədə 7 gün var     -  There are 7 days in 1 week

38. 1 ildə 365 gün var    -  There are 365 days in 1 year

39. Səmada ( on the sky) ay var      - There is a moon in the sky

40. Kənddə balaca bir meşə var    - There is a small forest in the village

41. Ağacın üstündə quşlar var   -  There are birds on the tree

42. 1 ayda 4 həftə var    - There are 4 weeks in 1 month

43. Şəhərin işində az( a few) maşın var     - There are a few cars in the city

44. Sabah vacib bir iclas ( meeting) var     - There is an important meeting tomorrow

45. Cinayət ( crime) barəsində ( about) vacib faktlar var    - There are important facts about the crime

46. Evdə xarici ( foreign ) bir qonaq var    - There is a foreign guest at home

47. Südün içində protein və vitaminlər var      - There are proteins and vitamins in milk 

48. Həftə sonu ( on the weekend) şəhərin mərkəzində böyük bir konsert var     - There is a big concert in the city center on the weekend

49. Mağaranın içində ( in the cave) təhlükəli bir yer var    - There is a dangerous place in the cave

50. Antalyada bu il az turist var      - There are few tourists in Antalya this year

 

arrow