Materials

İngilis dili - Gələcək zamana aid cümlələr


0 155

 

Gelecek zamana aid cumleler

 

QURULMASI

 

TƏSDİQ

İNKAR

SUAL

I will go (Gedəcəyəm)

I will not (won't) go (Getməyəcəm)

Will I go? (Gedəcəyəm)

You will go (Gedəcəksən)

You won't go (Getməyəcəksən)

Will you go? (Gedəcəksən?)

He will go (Gedəcək)

He won't go (Getməyəcək)

Will he go? (Gedəcək?)

She will go (Gedəcək)

She won't go (Getməyəcək)

Will she go? (Gedəcək?)

It will go (Gedəcək)

It won't go (Getməyəcək)

Will it go? (Gedəcək?)

We will go (Gedəcəyik)

We won't go (Getməyəcəyik)

Will we go? (Gedəcəyik?)

They will go (Gedəcəklər)

They won't go (Getməyəcəklər)

Will they go? (Gedəcəklərmi?)

 

   

USE (İSTİFADƏSİ)

 

► Simple Future Tense istifadə olunan gələcək zaman cümlələrində hərhansı bir planlama vəya niyət yoxdur. Gələcəktə şərtlərdən dolayı meydana gələcək hərəkətlərdən bəhsedilirkən istifadə olunur.

Bu cümlələr qurularkən köməkçi fellər will ve shall istifadə olunur. Ancaq shall son zamanlarda istifadədən qalxmışdır və yerini bütün şaxslər üçün “will” e vermişdir. Sadəcə rəsmi yazışmalarda istifadəsi vardır.

 

- I will be a mother. (Ana olacağam.)

- Summer will come again. (
Yay yenə gələcək.)

- Will I see that man in your factory? (
Fabrikinizdəki o adamı görəcəyəm?)

- They will live in the same city? (
Onlar eyni şəhərdə yaşayacaqlar.)

 

► Danışma anında, gələcəklə əlaqəli hərhansı bir qərar verildiyində, will future tense istifadə olunur. Yəni daha əvvəldən  planlanmış ve dəqiqləşmis hərəkətlər üçün bu zaman istifadə olunmur. Bu forma Azərbaycan dilinə tərcümə olunurkən çox, "gedəcəyəm, gələcəyəm" kimi -caq, -cək lə deyil, "gedim, gəlim" şəklində tərcümə olunur.

 

 

 

- The phone is ringing. (Telefon zəng edir.)
- I will answer it. (
mən cavab verərəm.)

- This book is great. (bu kitab əladır)
- Really? I will read it then. (
Həqiqətən mi? Onda oxuyum.)

- You can't carry this luggage yourself. I will help you. (Bu yükü özün daşıyammazsan. Sənə kömək edim.)

- I'll write to you as soon as I get there. (Oraya çatar çatmaz sənə yazaram.)

- A: I want to tell you something. But it is secret. (Sənə nəsə demək istiyirəm. Ancaq sirdir.)
  B: I see I won't tell anybody. I promise. (
Başa düşürəm. Kimsəyə demərəm. Söz verirəm.)

Bu hala ən yaxşı nümunə, restoran  veya kafelərdəki diyaloglar olabilir. Aşağıdaki diyaloğu oxuyun.

A: What would you like to have to drink? (İçməyə nə istərdiniz?)
B: I will have a cola, please. (
kola verin, zəhmət olmasa.)

Gələcək zaman haqqında ətraflı məlumat üçün Linkə keçid et

 

Keywords: gelecek zaman cümlələr ingilis dili, gələcək zamana aid cumleler, future simple aid cümlələr, future simle aid cumleler, future simple qaydası, gələcək zaman ingilis dili, future  simple qaydasi, 

 

Gelecek zamana aid cumleler

 

Tomorrow, I will go to the store. - Sabah mağazaya gedəcəm.

Next week, she will start her new job. - Gələn həftə o, yeni işinə başlayacaq.

They will visit their grandparents next month. - Gələn ay nənə və babalarını ziyarət edəcəklər.

In the future, we will travel around the world. - Gələcəkdə biz dünyanı gəzəcəyik.

I think it will rain later. - Düşünürəm ki, sonra yağış yağacaq.

Next year, he will learn to play the guitar. - Gələn il o, gitara çalmağı öyrənəcək.

She will meet her friend for coffee this weekend. - O, bu həftə sonu dostu ilə qəhvə içmək üçün görüşəcək.

We will have pizza for dinner tonight. - Bu axşam naharda pizza yeyəcəyik.

They will buy a new car next year. - Gələn il yeni maşın alacaqlar.

Tomorrow, I will clean my room. - Sabah otağımı təmizləyəcəm.

Next summer, they will go camping. - Gələn yay onlar düşərgəyə gedəcəklər.

In a few days, she will finish her project. - Bir neçə günə o, layihəsini bitirəcək.

I will call you later. - sonra zəng edəcəm.

Next semester, he will study abroad. - Növbəti semestrdə o, xaricdə təhsil alacaq.

They will visit the museum next weekend. - Gələn həftə sonu muzeyə baş çəkəcəklər.

Tomorrow, I will start my diet. - Sabah pəhrizimə başlayacağam.

In a few months, we will move to a new city. - Bir neçə aydan sonra yeni şəhərə köçəcəyik.

Next year, she will get married. - Gələn il o, evlənəcək.

They will have a party next Friday. - Gələn cümə günü onlar şənlik keçirəcəklər.

Tomorrow, he will take the train to work. - Sabah işə qatara minəcək.

Next week, we will celebrate my birthday. - Gələn həftə ad günümü qeyd edəcəyik.

She will learn to speak French next year. - O, gələn il fransız dilini öyrənəcək.

In the future, they will adopt a dog. - Gələcəkdə onlar bir it saxlayacaq.

Tomorrow, I will start exercising regularly. - Sabah müntəzəm olaraq idman etməyə başlayacağam.

Next month, he will buy a new computer. - Gələn ay o, yeni kompüter alacaq.

They will watch a movie together tonight. - Bu axşam birlikdə filmə baxacaqlar.

Tomorrow, she will visit her parents. - Sabah o, valideynlərinə baş çəkəcək.

In a few weeks, we will finish our renovation. - Bir neçə həftəyə təmirimizi başa çatdıracağıq.

Next year, he will start his own business. - Gələn il o, öz biznesinə başlayacaq.

They will go on a road trip next summer. - Onlar gələn yay səyahətə çıxacaqlar.

Tomorrow, I will cook dinner for my family. - Sabah ailəm üçün nahar edəcəm.

Next weekend, she will go shopping. - Gələn həftə sonu o, alış-verişə gedəcək.

In the future, we will save money for a vacation. - Gələcəkdə tətil üçün pul yığacağıq.

Next year, they will move to a bigger house. - Gələn il daha böyük bir evə köçəcəklər.

They will plant a garden in the spring. - Yazda bağ salacaqlar.

Tomorrow, he will take his driving test. - Sabah o, sürücülük imtahanı verəcək.

Next month, she will start her new job. - Gələn ay o, yeni işinə başlayacaq.

In a few days, they will go on vacation. - Bir neçə gündən sonra onlar tətilə gedəcəklər.

They will have a picnic in the park next weekend. - Gələn həftə sonu parkda piknik edəcəklər.

Tomorrow, I will meet with my boss to discuss the project – Sabah layihəni müzakirə etmək üçün müdirimlə görüşəcəyəm

Next year, they will travel to Europe. - Gələn il onlar Avropaya səfər edəcəklər.

In the future, she will learn to cook. - Gələcəkdə o, yemək bişirməyi öyrənəcək.

They will attend a concert next weekend. - Onlar gələn həftəsonu konsertdə iştirak edəcəklər.

Tomorrow, he will study for his exam. - Sabah imtahana yazacaq.

Next month, she will join a gym. - Gələn ay o, idman zalına qatılacaq.

In a few weeks, they will have a baby. - Bir neçə həftədən sonra onların körpəsi olacaq.

 

Future simple aid cümlələr 

 

They will go on a hike next weekend. - Gələn həftə sonu gəzintiyə çıxacaqlar.

Tomorrow, I will take my dog for a walk. -  Sabah itimi gəzdirəcəyəm.

Next year, he will start college. - Gələn il o, kollecə başlayacaq.

In the future, she will write a book. - Gələcəkdə o, kitab yazacaq.

They will have dinner at a fancy restaurant tomorrow. - Onlar sabah dəbdəbəli restoranda nahar edəcəklər.

Next summer, they will go to the beach. - Gələn yay onlar çimərliyə gedəcəklər.

Tomorrow, he will fix the leaky faucet. - Sabah sızan kranı düzəldəcək.

In a few days, she will finish reading the book. - Bir neçə günə o, kitabı oxuyub bitirəcək.

They will redecorate their living room next month. - Gələn ay qonaq otağını yenidən bəzəyəcəklər.

Tomorrow, I will start learning a new language. - Sabah yeni dil öyrənməyə başlayacağam.

Next week, he will volunteer at a homeless shelter. - Gələn həftə o, evsizlər üçün sığınacaqda könüllü olacaq.

In the future, she will run a marathon. - Gələcəkdə o, marafonda qaçacaq.

They will go to the zoo next weekend. - Onlar gələn həftə sonu zooparka gedəcəklər.

Tomorrow, he will attend a job interview. - Sabah o, iş müsahibəsində iştirak edəcək.

Next month, she will take up painting. - Gələn ay o, rəssamlıqla məşğul olacaq.

In a few weeks, they will throw a party. - Bir neçə həftədən sonra onlar ziyafət verəcəklər.

They will visit a theme park next weekend. - Onlar gələn həftə sonu əyləncə parkına baş çəkəcəklər.

Tomorrow, I will go grocery shopping. - Sabah ərzaq alış-verişinə gedəcəyəm.

Next year, he will learn to play the piano. - Gələn il o, pianoda ifa etməyi öyrənəcək.

In the future, she will buy a house. - Gələcəkdə o, ev alacaq.

They will go to a music festival next weekend. - Onlar gələn həftə sonu musiqi festivalına gedəcəklər.

Tomorrow, he will start a new project. - Sabah o, yeni layihəyə başlayacaq.

Next summer, she will go on a cruise. - Gələn yay o, kruizə çıxacaq.

In a few days, they will go camping. - Bir neçə gündən sonra düşərgəyə gedəcəklər.

They will visit a museum tomorrow. - Sabah muzeyə baş çəkəcəklər.

Next month, he will learn to surf. - Gələn ay o, sörf etməyi öyrənəcək.

In the future, she will start her own business. - Gələcəkdə o, öz biznesini quracaq.

They will go on a road trip next summer. - Onlar gələn yay səyahətə çıxacaqlar.

Tomorrow, he will attend a job fair. - Sabah o, əmək yarmarkasında iştirak edəcək.

Next week, she will start a new hobby. - Gələn həftə o, yeni hobbiyə başlayacaq.

In a few weeks, they will take a cooking class. - Bir neçə həftədən sonra onlar aşpazlıq dərsi keçəcəklər.

They will have a barbecue in the backyard tomorrow. - Sabah həyətdə manqal edəcəklər.

Next year, he will learn to scuba dive. - Gələn il o, akvalanda tullamağı öyrənəcək.

In the future, she will adopt a pet. - Gələcəkdə o, ev heyvanını sahiblənəcək ( saxlayacaq).

They will go to a baseball game next weekend. - Onlar gələn həftə sonu beysbol oyununa gedəcəklər.

Tomorrow, he will go for a run. - Sabah qaçmağa gedəcək.

Next month, she will take a trip to the mountains. - Gələn ay o, dağlara səyahətə çıxacaq.

In a few days, they will go to the beach. - Bir neçə gündən sonra onlar sahilə gedəcəklər.

They will go to a concert tomorrow. -  Sabah konsertə gedəcəklər.

Next summer, he will go backpacking. - Gələn yay o, kürəklə gəzintiyə çıxacaq.

In the future, she will start a blog. - Gələcəkdə o, blog açacaq.

They will have a movie night at home tomorrow. - Sabah evdə kino gecəsi keçirəcəklər.

Next year, he will take up photography. - Gələn il o, fotoqrafiya ilə məşğul olacaq.

In a few weeks, she will go skydiving. - Bir neçə həftədən sonra o, paraşütlə tullanmaya gedəcək.

They will have a picnic in the park tomorrow. - Sabah parkda piknik edəcəklər.

Tomorrow, he will start a new job. - Sabah o, yeni işə başlayacaq.

Next month, she will begin yoga classes. - Gələn ay o, yoqa dərslərinə başlayacaq.

In the future, they will buy a house. - Gələcəkdə ev alacaqlar.

They will go to a soccer game next weekend. - Gələn həftə sonu futbol oyununa gedəcəklər.

Tomorrow, she will go to the gym. - Sabah o, idman zalına gedəcək.

Next year, he will learn to play golf. - Gələn il o, qolf oynamağı öyrənəcək.

In a few days, she will go shopping. - Bir neçə gündən sonra o, alış-verişə gedəcək.

They will go on a hike tomorrow. - Sabah gəzintiyə çıxacaqlar.

Next summer, he will go on a road trip. - Gələn yay o, səyahətə çıxacaq.

In the future, she will start her own business. - Gələcəkdə o, öz biznesini quracaq.

They will go to a music festival next weekend. - Onlar gələn həftə sonu musiqi festivalına gedəcəklər.

Tomorrow, he will attend a job fair. - Sabah o, əmək yarmarkasında iştirak edəcək.

Next week, she will start a new hobby. - Gələn həftə o, yeni hobbiyə başlayacaq.

In a few weeks, they will take a cooking class. - Bir neçə həftədən sonra onlar aşpazlıq dərsi keçəcəklər.

They will have a barbecue in the backyard tomorrow. - Sabah həyətdə manqal edəcəklər.

Next year, he will learn to scuba dive. - Gələn il o, akvalanda tullamağı öyrənəcək.

In the future, she will adopt a pet. - Gələcəkdə o, ev heyvanını sahiblənəcək ( saxlayacaq).

They will go to a baseball game next weekend. - Onlar gələn həftə sonu beysbol oyununa gedəcəklər.

Tomorrow, he will go for a run. - Sabah qaçmağa gedəcək.

Next month, she will take a trip to the mountains. - Gələn ay o, dağlara səyahətə çıxacaq.

In a few days, they will go to the beach. - Bir neçə gündən sonra onlar sahilə gedəcəklər.

They will go to a concert tomorrow. - Sabah konsertə gedəcəklər.

They will have a movie night at home tomorrow. - Sabah evdə kino gecəsi keçirəcəklər.

Next year, he will take up photography. - Gələn il o, fotoqrafiya ilə məşğul olacaq.

In a few weeks, she will go skydiving. - Bir neçə həftədən sonra o, paraşütlə tullanmaya gedəcək.

They will have a picnic in the park tomorrow. - Sabah parkda piknik edəcəklər.

Tomorrow, he will start a new job. - Sabah o, yeni işə başlayacaq.

 

 

arrow