Video lessons

Keçmiş zamanda "To be" feli haqqında


0 1415

To be feli keçmiş zamanda

was/were

İngilis dilində fellərin atası, ən çox seviləni, hər yerdə qarşımıza çıxan; be feli. Be felinin ikinci və üçüncü halını, nümunə cümlələr və bu cümlələrin Azərbaycan türkçəsində necə tərcümə olunduğuna bir göz gəzdirməkdə fayda vardır?

 

To be feli ikinci halı ilə istifadəsi

Be yəni (olmaq) feli, past tense yəni keçmiş zamanı ifadə etmək üçün istifadə edildiyində  ya da passive voice mənasında istifadə edildiyində 2. formasının istifadə edilməsi lazım gəlir. Be fiilinin 2. halı isə  mübtədaya görə was ya da were şəklində istifadə edilir.

  • Əgər mübtədanız; you, we, they isə felin ikinci halı were olur.
  • Əgər mübtədanız I, he, she, it isə felin ikinci halı was olur.

To be feli ikinci halı ilə nümunə cümlələr

  • They were happy with their test results.

( Onlar, imtahan nəticəsindən razı idilər. )

  • She was the best in her class.

( O, sinifin ən yaxşısı idi. )

  • Tom was very rich before the economical crisis.

( İqtisadi krizdən əvvəl Tom çox zəngin idi. )

  • She was not famous even in her country.

( O, öz ölkəsində belə məşhur deyildi. )

  • You were not at the party last night.

( Dünən gecə qonaqlıqda deyildin. )

  • I wasn’t tired this morning.

( Bu səhər yorğun deyildim. )

HAZIRLADI: CEYHUN YUSIFOV

arrow