Video lessons

Can modal feli + Cümlələr


6 8866

Can modal feli haqqında 

 

Azərbaycan dilində qarşılığı bilmək, bacarmaq mənasına gələn can can’t qabiliyyət, ehtimal, xahiş və icazə kimi vəziyyətlərdən bəhs edərkən istifadə edilir.

Can İstifadə forması

● Bir hərəkəti reallaşdırabilmə və qabiliyyətini  ifadə etmək üçün istifadə edilən can feli  ‘’ bilmək mənasını ifadə edir. Məsələn;

I can drive a car – Mən maşın sürə bilirəm
He can cook – O yemək bişirəbilir
She can speak French – O Fransızca danışabilir

● Bir hərəkəti edəbilməsi üçün  birinə icazə verərkən ya da hərəkəti reallaşdırabilmək üçün icazəli olma vəziyyətlərində can istifadə ediləbilir.  

I can drive my father’s car because he allows me
Atamın maşınını sürəbilərəm çünki o mənə icazə verir.

She can sleep in my living room if she is so tired.
Əgər o çox yorğun olsa, qonaq otağında yata bilər

You and your brother can go out at 8 o’clock.
Sən və bacın saat 8’də çölə çıxabilərsiniz.

● Səmimi mühitlərdə xahiş edərkən ya da icazə istəyərkən can istifadə olunabilir. Rəsmi yerlərdə isə İngiliscə cümlələr üçün could  a üstünlük verilir.

Can I borrow your book?
Kitabını götürə bilərəm mi?

Can you bring me a cup of coffee?
Mənə bir fincan kofe gətirəbilərsən mi?

Can you close the door?
Qapını bağlaya bilərsən mi?

 

Can və Can’t İstifadəsi

● Can’t inkar bir ifadə olaraq edilməsi imkansız olan hərəkətləri ifadə edərkən istifadə olunur.

I can’t drive a car – Mən maşın sürə bilmirəm
He can’t cook – O yemək bişirə bilmir
She can’t speak French – O Fransızca danışa bilmir

● Can və can’t ehtimal bildirən cümlələrdə istifadə oluna bilir. Bu ehtimal bildirən cümlələrdə daha çox bir şərtə bağlı hərəkətləri izah edərkən can istifadə edilir. Can’t bu kimi cümlələrdə isə imkansız kimi güclü ehtimal bildirərkən istifadə edilir.

If you be a nice kid, one day you can see the smurfs

Əgər yaxşı bir uşaq olsan, bir gün şirinləri görəbilərsən.

He seems to be hungry. But he can’t be hungry. Because he has just eaten a whole pizza
O ac görünür. Ancaq o heç ac ola bilməz çünki bir bütöv pizzanı indicə yeyib.

 

Can Köməkçi feli ilə əlaqəli İngiliscə təsdiq cümlələr

Mübtəda + Köməkçi fel (can) + Fel

Can və can’t ilə əlaqəli cümlələr

● You can speak French?
● He can cook.
● You can drive a car.

Can’t Köməkçi feliylə əlaqəli İngiliscə inkar cümlələr

Mübtəda + Köməkçi fel (can’t) + Fel

Can və can’t ilə əlaqəli cümlələr

● You can’t speak German
● He can’t cook
● You can’t drive a car

 

İngiliscə CAN sual cümlələri

Can və can’t ilə sual cümləsi qurarkən can və mübtədanı yer dəyişdiririk.

Köməkçi fel (can) + Mübtəda + Fel + Tamamlıq?

Can və can’t ilə əlaqəli cümlələr

● Can you speak French? – Fransızca danışa bilirsən?
● Can he cook? – O yemək bişirə bilir mi?
● Can you ride a bike? – Sən velosipet sürəbilirsən mi?

Sual cümlələrini cavablandırarkən isə qısa yada ki uzun bir formada cavab verə bilərik. Yuxarıdakı sual cümlələrindən nümunələr versək;

● Yes, I can speak French.
● No, he can’t.
● Yes, I can – No, I can’t

 

arrow