Materials

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 9


0 51

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 9

 

Animal

ənimıl

Heyvan

Bus

Bas

Avtobus

Cat

Kət

Pişik

Command

Komənd

əmretmək

Depend

Dipend

Asılı olmaq

Dog

Doq

it

Door

Door

Qapı

Friend

Frend

Dost

Hear

Hiyır

Esitmək

Help

Help

Kömək etmək

Horse

Hors

At

Hospital

Hospitıl

Xəstəxana

Leg

Leq

Ayaq, qıç

Medical

Medikıl

Tibbi

Open

Opın

Açmaq

Pull

Pul

Dartmaq

Rabbit

Rəbit

Dovşan

School

Skuul

Məktəb

See

Sii

Görmək

Service

Sörvis

Xidmət

 

 

 

İngilis dili A2 səviyyə sözlər və cümlələr

 

 1. Animal

  • English: The zoo is full of interesting animals.
  • Azerbaijani: Zoopark  maraqlı heyvanlarla doludur.
 2. Bus

  • English: I take the bus to work every day.
  • Azerbaijani: Hər gün işə avtobusla gedirəm.
 3. Cat

  • English: The cat is sleeping on the couch.
  • Azerbaijani: Pisik divanda yatır.
 4. Command

  • English: She gave a command to her dog to sit.
  • Azerbaijani: O, itinə oturması üçün əmr verdi.
 5. Depend

  • English: The success of the project depends on teamwork.
  • Azerbaijani: Layihənin uğuru komandadakı iş birliyinə bağlıdır.
 6. Dog

  • English: My dog loves to play with my son.
  • Azerbaijani: Mənim itim oğlumla oynamağı sevir.
 7. Door

  • English: Please close the door behind you.
  • Azerbaijani: Zəhmət olmasa, arxanızdakı qapını bağlayın.
 8. Friend

  • English: She's been my friend since we were kids.
  • Azerbaijani: Uşaqlıqdan dostumdur.
 9. Hear

  • English: I can't hear you, speak louder.
  • Azerbaijani: Səni eşitmədim, daha yüksək səslə danışın.
 10. Help

  • English: Can you help me carry these boxes?
  • Azerbaijani: Bu qutuları daşımağa kömək edə bilərsən?
 11. Horse

  • English: She enjoys riding horses in her free time.
  • Azerbaijani: O, boş vaxtında at sürməkdən zövq alır.
 12. Hospital

  • English: He was taken to the hospital after the accident.
  • Azerbaijani: O, hadisədən sonra xəstəxanaya aparıldı.
 13. Leg

  • English: He hurt his leg while playing soccer.
  • Azerbaijani: O, futbol oynayarkən ayağını incitdi.
 14. Medical

  • English: She works in the medical field as a nurse.
  • Azerbaijani: O, tibb sahəsində həkim kimi işləyir.
 15. Open

  • English: Please open the window, it's hot in here.
  • Azerbaijani: Lütfən, pəncərəni açın, bura istidir.
 16. Pull

  • English: She pulled the door open with all her strength.
  • Azerbaijani: O, qapını bütün gücü ilə açdı.
 17. Rabbit

  • English: The rabbit hopped away when it saw us.
  • Azerbaijani: Dovşan bizi görəndə hoppanaraq qaçdı .
 18. School

  • English: I'm studying at a school near my house.
  • Azerbaijani: Mən evimə yaxın bir məktəbdə oxuyuram.
 19. Service

  • English: The restaurant has excellent service.
  • Azerbaijani: Restoranın əla xidməti var.

 

Keywords: A2 səviyyə ingilis dili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a2 səviyyə, elementary səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a2 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a2 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a2 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a2 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingilis dili lüğət pdf, 5000 soz, 4000 essential words 1 azerbaycan dilinde, 4000 essential words 1 azərbaycan dilində

arrow