Materials

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 15


0 93

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 15

 

Across

əkros

Boyunca, qarşısından

Breathe

Briiz

Nəfəs almaq

Characteristic

Kərəkteristik

Karakteristika

Consume

Kənsyum

İstehlak etmək, yemək içmək

Excite

İksayt

Həyacanlandırmaq

Extremely

İkstrimli

Son dərəcə

Fear

Fiyır

Qorxu

Fortunate

Forçunıt

Şanslı

Happen

Həppın

Baş vermək

Length

Lenqz

Uzunluq

Mistake

Misteyk

Səhv

Observe

Obzörv

Müşahidə etmək

Opportunity

Opportyuniti

Fürsət

Prize

Prayz

Mükafat

Race

Reys

Yarış

Realize

Rialayz

Dərk etmək, fərqinə varmaq, reallaşdırmaq

Respond

Rispond

Cavab vermək

Risk

Risk

Risk

Wonder

Vondır

Möcüzə, bir şeyi bilmək istməmək

Yet

Yet

Hələdə

 

İngilis dili A2 səviyyə sözlər və cümlələr

 

 1. Across

  • English: She walked across the street to the park.
  • Azerbaijani: O, parkın qarşısındakı küçəni keçdi.
 2. Breathe

  • English: It's important to breathe deeply during exercise.
  • Azerbaijani: İdman zamanı dərindən nəfəs almaq vacibdir.
 3. Characteristics

  • English: Kindness and patience are her best characteristics.
  • Azerbaijani: Mehribanlıq və səbir onun ən yaxşı xüsusiyyətləridir.
 4. Consume

  • English: We should consume less sugar for better health.
  • Azerbaijani: Daha yaxşı sağlamlıq üçün daha az şəkər istehlak etməliyik.
 5. Excite

  • English: The news of the trip excited the children.
  • Azerbaijani: Səyahət xəbəri uşaqları həyəcanlandırdı.
 6. Extremely

  • English: It is extremely cold outside today.
  • Azerbaijani: Bu gün çöldə hava son dərəcə soyuqdur.
 7. Fear

  • English: He has a fear of heights.
  • Azerbaijani: Onun hündürlükdən qorxusu var.
 8. Fortunate

  • English: She feels fortunate to have such good friends.
  • Azerbaijani: O, belə yaxşı dostlara sahib olduğu üçün şanslı olduğunu hiss edir.
 9. Happen

  • English: What will happen if it rains tomorrow?
  • Azerbaijani: Sabah yağış yağsa nə baş verəcək?
 10. Length

  • English: The length of the table is two meters.
  • Azerbaijani: Masanın uzunluğu iki metrdir.
 11. Mistake

  • English: I made a mistake on my homework.
  • Azerbaijani: Ev tapşırığımda bir səhv etdim.
 12. Observe

  • English: We went to the park to observe birds.
  • Azerbaijani: Biz quşları müşahidə etmək üçün parka getdik.
 13. Opportunity

  • English: This is a great opportunity to learn something new.
  • Azerbaijani: Bu, yeni bir şey öyrənmək üçün böyük bir fürsətdir.
 14. Price

  • English: The price of this book is very high.
  • Azerbaijani: Bu kitabın qiyməti çox yüksəkdir.
 15. Race

  • English: She won the first place in the race.
  • Azerbaijani: O, yarışda birinci yeri qazandı.
 16. Realize

  • English: I didn't realize it was so late.
  • Azerbaijani: Çox gec olduğunu anlamadım.
 17. Respond

  • English: Please respond to my email as soon as possible.
  • Azerbaijani: Zəhmət olmasa, e-poçtuma mümkün qədər tez cavab verin.
 18. Risk

  • English: There is a risk of rain tomorrow.
  • Azerbaijani: Sabah yağış yağma riski var.
 19. Wonder

  • English: I wonder if she will come to the party.
  • Azerbaijani: Onun qonaqliga gəlib-gəlməyəcəyini bilmək istəyirəm.
 20. Yet

  • English: I haven't finished my homework yet.
  • Azerbaijani: Hələ ev tapşırığımı bitirməmişəm.

 

Keywords: A2 səviyyə ingilis dili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a2 səviyyə, elementary səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a2 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a2 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a2 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a2 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingilis dili lüğət pdf, 5000 soz, 4000 essential words 1 azerbaycan dilinde, 4000 essential words 1 azərbaycan dilində

arrow