Materials

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 14


0 100

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 14

 

Coach

Kouç

Məşqçi

Control

Kontrol

Nəzarət etmək, idarə etmək

Description

Diskripşın

Təsvir

Direct

Direkt

Birbaşa

Exam

İqzəm

imtahan

Example

İqzəmpıl

Nümunə

Limit

Limit

Hədd

Local

Lokıl

Yerli

Magical

Məcikıl

Sehrli

Mail

Meyıl

Poçt

Novel

Navıl

Roman

Outline

Autlayn

Kontur, konturlamaq

Poet

Pouit

Şair

Print

Print

Çap etmək

Scene

Siin

Səhnə

Sheet

Şiit

Vərəq

Silly

Sili

Axmaq, ağılsız

Store

Stor

Anbar, mağaza, yığmaq

Suffer

Saffır

əziyyət çəkmək

Technology

Tiknolaci

Texnologiya

 

İngilis dili A2 səviyyə sözlər və cümlələr

 

 1. Coach

  • English: The coach helped the team improve their skills.
  • Azerbaijani: Məşqçi komandanın bacarıqlarını inkişaf etdirməsinə kömək etdi.
 2. Control

  • English: He tries to control his emotions during stressful situations.
  • Azerbaijani: O, stresli vəziyyətlərdə emosiyalarını nəzarətdə saxlamağa çalışır.
 3. Description

  • English: She gave a detailed description of the suspect.
  • Azerbaijani: O, şübhəlinin ətraflı təsvirini verdi.
 4. Direct

  • English: Please direct your questions to the manager.
  • Azerbaijani: Zəhmət olmasa, suallarınızı menecerə yönləndirin.
 5. Exam

  • English: He studied hard for the final exam.
  • Azerbaijani: O, son imtahan üçün çox çalışdı.
 6. Example

  • English: Can you give me an example of a good essay?
  • Azerbaijani: Mənə yaxşı bir esse nümunəsi göstərə bilərsinizmi?
 7. Limit

  • English: There is a limit to how much weight you can carry.
  • Azerbaijani: Daşıya biləcəyiniz ağırlıqda bir məhdudiyyət var.
 8. Local

  • English: They enjoy eating at the local restaurants.
  • Azerbaijani: Onlar yerli restoranlarda yemək yeməyi sevirlər.
 9. Magical

  • English: The magician performed a magical trick.
  • Azerbaijani: Sehrbaz sehrli bir fokus etdi.
 10. Mail

  • English: She received a letter in the mail today.
  • Azerbaijani: O, bu gün poçtla bir məktub aldı.
 11. Novel

  • English: He is reading a new novel by his favorite author.
  • Azerbaijani: O, sevimli müəllifinin yeni romanını oxuyur.
 12. Outline

  • English: The teacher asked us to outline the main points of the chapter.
  • Azerbaijani: Müəllim bizdən fəsilin əsas məqamlarını qısaca yazmağımızı istədi.
 13. Poet

  • English: She is a famous poet known for her beautiful poems.
  • Azerbaijani: O, gözəl şeirləri ilə tanınan məşhur bir şairdir.
 14. Print

  • English: Can you print this document for me?
  • Azerbaijani: Bu sənədi mənim üçün çap edə bilərsinizmi?
 15. Scene

  • English: The movie has a very exciting action scene.
  • Azerbaijani: Filmdə çox maraqlı bir hərəkət səhnəsi var.
 16. Sheet

  • English: He put clean sheets on the bed.
  • Azerbaijani: O, yatağa təmiz çarşaflar qoydu.
 17. Silly

  • English: That was a silly mistake.
  • Azerbaijani: Bu, axmaq bir səhv idi.
 18. Store

  • English: She went to the store to buy groceries.
  • Azerbaijani: O, ərzaq almaq üçün mağazaya getdi.
 19. Suffer

  • English: He suffers from allergies in the spring.
  • Azerbaijani: O, yazda allergiyadan əziyyət çəkir.
 20. Technology

  • English: Modern technology makes our lives easier.
  • Azerbaijani: Müasir texnologiya həyatımızı asanlaşdırır.

 

Keywords: A2 səviyyə ingilis dili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a2 səviyyə, elementary səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a2 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a2 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a2 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a2 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingilis dili lüğət pdf, 5000 soz, 4000 essential words 1 azerbaycan dilinde, 4000 essential words 1 azərbaycan dilində

arrow