Materials

A1 səviyyə ingilis dili sözlər - Sinif otağı


0 108

A1 səviyyə ingilis dili sözlər

 

 

English

 

Azeri

Turkce

Whiteboard

Lövhə

Beyaz tahta

Chalkboard

Qara lövhə

Kara tahta

LCD projector

LCD proyektor

LCD projektör

Desk

Yazı masası, stolüstü

Çalışma masası, resepsiyon, yazı masası

Screen

Ekran

Ekran

Teacher

Müəllim

Öğretmen

Student

Tələbə

Öyrenci

Headphone

Qulaqlıq

Kulaklık

Clock

Divar saatı

Duvar saatı

Chair

Stul

Sandalye

Alphabet

Əlifba

Alfabe

Computer

Kompyuter

Bilgisayar

Bookcase

Kitab şkafı

Kitaplık

Map

Xəritə

Harita

Bulletin board

Bülleten lövhəsi

Bülten tahtası

Dry erase marker

Quru silinən marker

Kuru silme işaretleyici

Chalk

Təbaşir

Tebeşir

Eraser

Silgi

Silgi

Pencil

Karandaş 

Kalem, kurşunkalem

Pencil eraser

Karandaş silgisi

Kurşun kalem silgisi

Pen

Qələm

Kalem, dolmakalem

Pencil sharpener

Karandaşyonan

Kalemtraş

Permanent marker

Daimi marker

Tükenmez kalem

Highlighter

Vurğulayıcı ( haylaytır)

Vurgulayıcı

Textbook

Dərs kitabı, dərslik

ders kitabı

Workbook

İş dəftəri

Çalışma kitabı

Notebook

Dəftər, qeyd dəftəri

Defter, Not defteri

Paper

Kağız

Kağıt

Dictionary

Lüğət

Sözlük

 

 

 

 

 

 

 

İngilis dili A1 səviyyə sözlər və cümlələr

 

The teacher writes on the whiteboard. - Müəllim ağ lövhədə yazır.

The student solves problems on the chalkboard.  -Tələbə lövhədə problemləri həll edir.

The LCD projector displays images on the screen. - LCD proyektor ekran üzərində şəkilləri göstərir.

The teacher sits behind the desk.  - Müəllim iş masasının arxasında oturur.

The students watch a video on the screen.  - Tələbələr ekran üzərində video izləyirlər.

The teacher helps the students learn. - Müəllim tələbələrin öyrənməsinə kömək edir.

The students listen to music with headphones. - Tələbələr qulaqcıqlarla musiqi dinləyirlər.

The clock shows the time.  - Saat vaxtı göstərir.

The chairs are arranged neatly in the classroom.  -Stullar sinifdə düzgün şəkildə düzülüb.

The alphabet is displayed on the wall. -  Əlifba divar üzərində göstərilir.

Computers are used for learning and research.  - Komputerlər öyrənmə və tədqiqat üçün istifadə olunur.

The books are kept in the bookcase.  - Kitablar kitablıqda saxlanılır.

The map hangs on the wall. - Xəritə divar üzərində asılıb.

The teacher writes with chalk on the blackboard.  - Müəllim təbaşir ilə lövhədə yazır.

The eraser is used to erase mistakes. - Silgi səhvləri silmək üçün istifadə olunur.

The student writes with a pencil.  - Tələbə qələm ilə yazır.

The pencil sharpener sharpens the pencils.  - Qələmyonan qələmləri yonur.

The textbook contains valuable information.  - Dərslik dəyərli məlumatları əhatə edir.

The workbook is for practice. -  İş dəftəri təcrübə üçün nəzərdə tutulub.

The students take notes in their notebooks. - Tələbələr qeydlərini qeydlər kitabında tuturlar.

Paper is used for writing.   - Kağız yazmaq üçün istifadə olunur.

The dictionary is very helpful forstudents.  -  Lüğət tələbələr üçün çox faydalıdır

Keywords: A1 səviyyə ingilisdili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a1 səviyyə, başlanğıc səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a1 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a1 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a1 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a1 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə sinifə aid sözlər, ingiliscə sinifə aid cümlələr, ingilis dili lüğət pdf, 

arrow