Materials

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 17


0 486

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 17

 

Appreciate

əprişieyt

Qiymətləndirmək, dəyərləndirmək, qədrini bilmək

Available

Eveylibıl

Mövcud

Beat

Biit

Kiməsə qalib gəlmək, döymək

Bright

Brayt

Parlaq

Celebrate

Selebreyt

Qeyd etmək ( bayram)

Decide

Disyad

Qərarlaşdırmaq

Disappear

Disappiyır

Yoxa çıxmaq

Else

Els

Daha, başqa

Flow

Flou

Axmaq, axış

Fair

Feyır

ədalətli

Forward

Forvırd

İrəliyə, qabağa

Hill

Hil

Təpə

Level

Levıl

Səviyə

Lone

Loon

Yalnız

Puddle

Paddıl

Gölməçə

Response

Rispons

Cavab

Season

Sizın

Fəsil

Solution

Soluşın

Həll

Waste

Veyst

İsraf etmək

Whether

Vezır

Olub-olmadığı

 

İngilis dili A2 səviyyə sözlər və cümlələr

 

 1. Appreciate

  • English: I really appreciate your help.
  • Azerbaijani: Mən sənin köməyini həqiqətən qiymətləndirirəm.
 2. Available

  • English: The book is available at the library.
  • Azerbaijani: Kitab kitabxanada mövcuddur.
 3. Beat

  • English: He can beat the drum very well.
  • Azerbaijani: O, barabanı çox yaxşı çala bilir.
 4. Bright

  • English: The sun is very bright today.
  • Azerbaijani: Günəş bu gün çox parlaqdır.
 5. Celebrate

  • English: We will celebrate her birthday on Saturday.
  • Azerbaijani: Biz onun ad gününü şənbə günü qeyd edəcəyik.
 6. Decide

  • English: She decided to go to the park.
  • Azerbaijani: O, parka getməyə qərar verdi.
 7. Disappear

  • English: The cat disappeared into the bushes.
  • Azerbaijani: Pişik kolluqların arasında yoxa çıxdı.
 8. Else

  • English: Is there anything else you need?
  • Azerbaijani: Başqa nəyəsə ehtiyacın varmı?
 9. Flow

  • English: The river flows through the city.
  • Azerbaijani: Çay şəhərin içindən axır.
 10. Fair

  • English: The teacher is always fair to all students.
  • Azerbaijani: Müəllim həmişə bütün şagirdlərə qarşı ədalətlidir.
 11. Forward

  • English: He took a step forward.
  • Azerbaijani: O, bir addım irəli atdı.
 12. Hill

  • English: They climbed up the hill to see the view.
  • Azerbaijani: Mənzərəni görmək üçün təpəyə dırmaşdılar.
 13. Level

  • English: The water level in the lake is rising.
  • Azerbaijani: Göldə su səviyyəsi qalxır.
 14. Lone

  • English: He is a lone traveler.
  • Azerbaijani: O, yalnız bir səyahətçidir.
 15. Puddle

  • English: There is a puddle of water on the ground.
  • Azerbaijani: Yerdə bir su gölməçəsi var.
 16. Response

  • English: She gave a quick response to my question.
  • Azerbaijani: O, mənim sualıma tez cavab verdi.
 17. Season

  • English: Winter is my favorite season.
  • Azerbaijani: Qış mənim ən sevdiyim fəsildir.
 18. Solution

  • English: We need to find a solution to this problem.
  • Azerbaijani: Bu problemin həllini tapmalıyıq.
 19. Waste

  • English: Don't waste your time on silly things.
  • Azerbaijani: Vaxtını axmaq şeylərə sərf etmə.
 20. Whether

  • English: I don't know whether she will come or not.
  • Azerbaijani: Onun gəlib-gəlməyəcəyini bilmirəm.

 

Keywords: A2 səviyyə ingilis dili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a2 səviyyə, elementary səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a2 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a2 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a2 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a2 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingilis dili lüğət pdf, 5000 soz, 4000 essential words 1 azerbaycan dilinde, 4000 essential words 1 azərbaycan dilində

arrow