Materials

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 10


0 118

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 10

 

Benefit

Benefit

Fayda, mənfəət

Certain

Sörtın

Müəyyən

Chance

Çəns

Şans

Effect

İffekt

Təsir

Essential

İssenşıl

Vacib, əsas

Far

Faar

Uzaq

Focus

Fokıs

Fokus

Function

Fankşın

Funksiya

Grass

Qrəəs

Ot

Guard

Qaard

Qorumaq, bələdçilik etmək

İmage

İmeyc

Şəkil, təsvir

İmmediate

İmmidieyt

Dərhal, təcili

Primary

Praymeri

əsas, ilkin

Proud

Praud

Fəxr

Remain

Rimeyn

Qalmaq

Rest

Rest

İstirahet etmək

Separate

Sepereyt

Ayrı, ayırmaq

Site

Sayt

ərazi

Tail

Teyl

Quyruq

Trouble

Trabıl

Problem, məsələ

 

İngilis dili A2 səviyyə sözlər və cümlələr

 

 1. Benefit

  • English: Regular exercise has many health benefits.
  • Azerbaijani: Düzgün idman sağlamlıq üçün bir çox faydalara malikdir.
 2. Certain

  • English: I'm certain that we'll finish the project on time.
  • Azerbaijani: Layihəni vaxtında bitirəcəyimizə əminəm.
 3. Chance

  • English: There's a chance of rain later today.
  • Azerbaijani: Bu günün sonraki saatlarında yağış ehtimalı var.
 4. Effect

  • English: Lack of sleep can have a negative effect on your health.
  • Azerbaijani: Yatmamaq sağlamlığınıza mənfi təsir edə bilər.
 5. Essential

  • English: Water is essential for life.
  • Azerbaijani: Su həyat üçün vacibdir.
 6. Far

  • English: The supermarket is not far from here, just a few blocks away.
  • Azerbaijani: Market buradan uzaq deyil, sadəcə bir neçə blok uzaqda.
 7. Focus

  • English: Try to focus on one task at a time.
  • Azerbaijani: Bir növ tapşırıq üzərinə fokuslanmağa çalışın.
 8. Function

  • English: The function of this button is to turn on the lights.
  • Azerbaijani: Bu düymənin funksiyası işıqları yandırmaqdır.
 9. Guard

  • English: The security guard checked our IDs at the entrance.
  • Azerbaijani: Təhlükəsizlik nəzarətçisi girişdə bizim ID-kartlarımızı yoxladı.
 10. Grass

  • English: The cows are grazing in the grassy field.
  • Azerbaijani: İnəklər otlu sahədə otlayırlar.
 11. Image

  • English: She's trying to improve her public image.
  • Azerbaijani: O, ictimai imicini təkmilləşdirməyə çalışır.
 12. Immediate

  • English: We need an immediate response to this urgent matter.
  • Azerbaijani: Bu təcili məsələyə dərhal cavab lazımdır.
 13. Primary

  • English: Learning to read is a primary skill for children.
  • Azerbaijani: Oxumağı öyrənmək uşaqlar üçün əsas bacarıqdır.
 14. Proud

  • English: She's proud of her daughter's achievements.
  • Azerbaijani: O, qızının nailiyyətlərindən qürur duyur.
 15. Remain

  • English: Please remain seated until the movie ends.
  • Azerbaijani: Film bitənə qədər oturmuş qalın.
 16. Rest

  • English: After a long day of work, she likes to rest in the park.
  • Azerbaijani: Uzun iş günündən sonra, parkda istirahət etməyi sevir.
 17. Separate

  • English: Let's separate the blue shirts from the red ones.
  • Azerbaijani: Mavi köynəkləri qırmızı olanlardan ayırmaq lazımdır.
 18. Site

  • English: The construction site is off-limits to unauthorized personnel.
  • Azerbaijani: Qeyri-rəsmi personelə itikinti səhəsi məhdud olunmuşdur.
 19. Tail

  • English: The dog wagged its tail when it saw its owner.
  • Azerbaijani: İtin sahibini gördüyü zaman, quyruğunu buladı.
 20. Trouble

  • English: I'm having trouble understanding this math problem.
  • Azerbaijani: Bu riyazi məsələni başa düşməkdə çətinlik çəkirəm

 

Keywords: A2 səviyyə ingilis dili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a2 səviyyə, elementary səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a2 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a2 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a2 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a2 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingilis dili lüğət pdf, 5000 soz, 4000 essential words 1 azerbaycan dilinde, 4000 essential words 1 azərbaycan dilində

arrow