Materials

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 12


0 66

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 12

 

Alone

əloun

Yalnız

 

Apartment

əpartmınt

Mənzil

 

Article

Artikıl

Məqalə

 

Artist

Artist

Rəssam

 

Attitude

əttiçyud

Münasibət

 

Beauty

Byuti

Gözəllik

 

Compare

Kompeyə

Müqayisə etmək

 

Judge

Cac

Hakim, mühakimə etmək

 

Magazine

Məqəzin

Jurnal

 

Material

Məteriyıl

Materiyal

 

Meal

Miıl

Yemək

 

Method

Mesod

Metod, usul

 

Neighbor

Neybır

Qonşu

 

Professional

Profeşiınıl

Profesional

 

Profit

Profit

Mənfəət, fayda

 

Quality

Kualiti

Keyfiyyət

 

Space

Speys

Boşluq, fəza, kosmos

 

Stair

Steyır

Pilləkən

 

Symbol

Simbıl

Rəmz

 

Thin

Sin

Arıq

 

 

İngilis dili A2 səviyyə sözlər və cümlələr

 

 1. Alone

  • English: She likes to be alone when she reads.
  • Azerbaijani: O, oxuyarkən tək olmağı sevir.
 2. Apartment

  • English: They live in a small apartment in the city.
  • Azerbaijani: Onlar şəhərdə kiçik bir mənzildə yaşayırlar.
 3. Article

  • English: I read an interesting article in the newspaper.
  • Azerbaijani: Qəzetdə maraqlı bir məqalə oxudum.
 4. Artist

  • English: He is a talented artist who paints beautiful pictures.
  • Azerbaijani: O, gözəl rəsmlər çəkən istedadlı bir rəssamdır.
 5. Attitude

  • English: She has a positive attitude towards life.
  • Azerbaijani: Onun həyata qarşı müsbət münasibəti var.
 6. Beauty

  • English: The beauty of the sunset took my breath away.
  • Azerbaijani: Gün batımının gözəlliyi nəfəsimi kəsdi.
 7. Compare

  • English: Let's compare our answers to see if they match.
  • Azerbaijani: Cavablarımızı uyğun gəlib-gəlmədiyini yoxlamaq üçün müqayisə edək.
 8. Judge

  • English: It is not good to judge people by their appearance.
  • Azerbaijani: İnsanları görkəmlərinə görə mühakimə etmək yaxşı deyil.
 9. Magazine

  • English: She bought a fashion magazine at the store.
  • Azerbaijani: O, mağazadan moda jurnalı aldı.
 10. Material

  • English: This dress is made of soft material.
  • Azerbaijani: Bu paltar yumşaq materialdan hazırlanmışdır.
 11. Meal

  • English: We had a delicious meal at the new restaurant.
  • Azerbaijani: Yeni restoranda ləzzətli bir yemək yedik.
 12. Method

  • English: This is the best method to solve the problem.
  • Azerbaijani: Bu, problemi həll etmək üçün ən yaxşı metoddur.
 13. Neighbor

  • English: Our neighbor is very friendly and helpful.
  • Azerbaijani: Bizim qonşumuz çox mehriban və köməksevərdir.
 14. Professional

  • English: She is a professional dancer.
  • Azerbaijani: O, peşəkar rəqqasdır.
 15. Profit

  • English: The company made a large profit this year.
  • Azerbaijani: Şirkət bu il böyük qazanc əldə etdi.
 16. Quality

  • English: The quality of this product is very high.
  • Azerbaijani: Bu məhsulun keyfiyyəti çox yüksəkdir.
 17. Space

  • English: There is enough space in the car for everyone.
  • Azerbaijani: Maşında hər kəs üçün kifayət qədər yer var.

 

Keywords: A2 səviyyə ingilis dili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a2 səviyyə, elementary səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a2 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a2 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a2 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a2 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingilis dili lüğət pdf, 5000 soz, 4000 essential words 1 azerbaycan dilinde, 4000 essential words 1 azərbaycan dilində

arrow