Materials

A1 səviyyə ingilis dili sözlər - Orqanlar


0 322

A1 səviyyə ingilis dili sözlər - Orqanlar

 

 

English

Azeri

Turkce

 

 

Head

Baş

Kafa, baş

 

Hair

Saç

Saç

 

Neck

Boyun, boğaz

Boyun, yaka, boğaz

 

Chest

Sinə, döş qəfəsi ( kişi )

Göğüs ( erkek)

 

Back

Kürək, bel

Sırt

 

Nose

Burun

Burun

 

Mouth

Ağız

Ağız

 

Foot

Ayaq, ətək, paça

Ayak,

 

Leg

Ayaq, qıç, qılça

Bacak, ayak, but

 

Toe

Ayaq barmağı

Ayak parmağı

 

Eye

Göz

Göz

 

Ear

Qulaq

Kulak

 

Shoulder

Çiyin

Omuz

 

Arm

Qol

Kol

 

Hand

Əl

El

 

Finger

Barmaq

Parmak

 

Eyebrow

Qaş

Kaş

Eyelash

Kirpik

Kirpik

Eyelid

Göz qapağı

Göz kapağı

Pupil

Gözbebeği

Gözbebeği

Cheek

Yanaq

Yanak

Face

Üz

Yüz

Skin

Dəri

Deri

Lip

Dodaq

Dudak

Tongue

Dil

Dil

Forehead

Alın

Alın

Throat

Boğaz, xirtdək

Boğaz, gırtlak

Nail

Dırnaq

Tırnak

Chest

Sinə, döş qəfəsi

Göğüs kafesi

Breast

Sinə ( qadın)

Göğüs

Thumb

Baş barmaq

Başparmak

Knee

Diz

Diz

Belly

Qarın, gödən

Karın, mide

Tummy

Qarın

Karın, mide

Hip

Bud

Kalça

Heel

Daban

Topuk

Claw

Pəncə, caynaq

Pençe

Armpit

Qoltuq altı

Koltuk altı

Muscle

Əzələ

Kas, adele

Elbow

Dirsək

Dirsek

Chin

Çənə

Çene

Jaw

Çənə

Çene

Tooth/teeth

Diş/dişlər

Diş/dişler

Palm

Ovuc içi

Avuç içi

Forearm

Ön qol

Kolun ön kısmı

Knuckle

Yumruq

Parmak eklemi, boğum, eklem

Thigh

Bud, omba

Uyluk, kalça, but

Wrist

Bilək

Bilək

Ankle

Ayaq biləyi, topuq

Ayak bileği

Calf

Baldır

Baldır

Abdomen

Qarın

Karın

 

Shoulder blade

Kürək

Kürek kemiği

 

Lower back

Belin aşağısı

Sırtın aşağısı

 

Buttocks

Arxa

Kalça, popo, kıç

 

Bone

Sümük

Kemik

 

See

Görmək

Görmek

 

Hear

Eşitmək

Duymak

 

Smell

İyləmək, qoxu vermək, iy vermək

Koklamak, kokmak

 

Taste

Dadmaq, dad vermək

Tatmak, tat vermek

 

Touch

Toxunmaq

Dokunmak

 

 

İngilis dili A1 səviyyə sözlər və cümlələr

 

She has long hair that reaches her waist. -   Onun belinə uzun saçları var.
He touches his nose with his finger. -   O, barmağı ilə burnuna toxunur.
I have a sore throat. -   Boğaz ağrım var.
She touches the soft skin on her cheek. -   O, yanağında yumşaq dərisinə toxunur.
He tastes the delicious food with his tongue. -  O, dilini istifadə edərək ləzzətli yeməyi dadır.
She smells the flowers with her nose. -   Onun burunu ilə çiçəkləri qoxlayır.
He uses his hand to hold the book. -   O, kitabı saxlamaq üçün əlindən istifadə edir.
She has beautiful long eyelashes.  -  Onun uzun və gözəl kiprikləri var.
He walks on his two feet. -   O, iki ayagında üzərində gəzir.
She listens to music with her ears. -   O, qulaqları ilə musiqi dinləyir.
He feels the softness of the pillow with his hand.  -  O, əliylə yastığın yumşaq olduğunu hiss edir.
She speaks with her mouth. -   O, ağzı ilə danışır.
He sees the beautiful sunset with his eyes. -   O, gözləri ilə gözəl gün batışını görür.
She smiles and shows her teeth.  -   O, gülümsəyir və dişlərini göstərir.
He hugs his friend with his arms.  -  O, dostunu qolları ilə qucaqlayır.
She uses her fingers to type on the keyboard.  -  O, klaviatura üzərində yazmaq üçün barmaqlarından istifadə edir.
He rubs his chin as he thinks. -   O, düşünərkən çənəsini ovalayır.
She feels the sand between her toes. -   O, ayaq barmaqları arasında qumu hiss edir.
He shows his tongue to the doctor. -   O, həkimə dilini göstərir.
She pats her belly after eating a big meal. -   O, böyük bir yeməkdən sonra qarnını yavaşca sıvazlayır.

 

Keywords: A1 səviyyə ingilisdili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a1 səviyyə, başlanğıc səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a1 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a1 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a1 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a1 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə orqanlara aid sözlər, ingiliscə orqanlara aid cümlələr, ingilis dili lüğət pdf, ingilis dilində orqanlar, ingiliscə orqanlar, ingilis dili organs, İngilis dilinde orqanlarin adlari, ingilicə insan orqanları, ingilis dilində bədən üzvləri, 

arrow