Materials

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 19


0 75

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 19

 

Alive

əlayv

Canlı, dəri

Bone

Boon

Sümük

Bother

Bazə

Narahat etmək

Captain

Kəptın

Kapitan

Doubt

Daut

Şübhə

Explore

İksploor

Tədqiq etmək

Glad

Qləd

Şad

However

Havevə

Amma, ancaq, lakin

İnjustice

İncastis

ədalətsizlik

İnternational

İnternəşınıl

Beynəlxalq

Lawyer

Loyər

Vəkil, hüquqşünas

Mention

Menşın

Bəhs etmək

Old

Old

Köhnə

Policy

Polisi

Siyəsət

Social

Soşıl

Sosial

Speech

Spiiç

Nitq

Staff

staff

İşçi heyəti

Toward

Tovord

Sarı, tərəf, .. a doğru

Wood

vuud

Odun, meşə

 

İngilis dili A2 səviyyə sözlər və cümlələr

 

 1. Alive

  • English: The plant is still alive.
  • Azerbaijani: Bitki hələ də canlıdır.
 2. Bone

  • English: The dog found a bone in the yard.
  • Azerbaijani: İt həyətdə bir sümük tapdı.
 3. Bother

  • English: Don't bother him while he is working.
  • Azerbaijani: O, işləyərkən onu narahat etmə.
 4. Captain

  • English: The captain guided the ship through the storm.
  • Azerbaijani: Kapitan fırtına zamanı gəmini idarə etdi.
 5. Doubt

  • English: I doubt he will come to the meeting.
  • Azerbaijani: Onun görüşə gələcəyinə şübhə edirəm.
 6. Explore

  • English: They like to explore new places.
  • Azerbaijani: Onlar yeni yerləri kəşf etməyi sevirlər.
 7. Glad

  • English: I am glad you came to visit.
  • Azerbaijani: Ziyarətə gəldiyinə görə sevinirəm.
 8. However

  • English: She is tired; however, she will finish her work.
  • Azerbaijani: O, yorğundur; lakin, işini bitirəcək.
 9. Injustice

  • English: They fought against injustice.
  • Azerbaijani: Onlar ədalətsizliyə qarşı mübarizə apardılar.
 10. International

  • English: She works for an international company.
  • Azerbaijani: O, beynəlxalq bir şirkətdə işləyir.
 11. Lawyer

  • English: He wants to become a lawyer.
  • Azerbaijani: O, vəkil olmaq istəyir.
 12. Mention

  • English: Did you mention my name in the meeting?
  • Azerbaijani: Müşavirədə mənim adımı çəkdinmi?
 13. Old

  • English: This is an old book.
  • Azerbaijani: Bu, köhnə bir kitabdır.
 14. Policy

  • English: The company has a strict policy on privacy.
  • Azerbaijani: Şirkətin məxfiliklə bağlı ciddi siyasəti var.
 15. Special

  • English: She made a special cake for his birthday.
  • Azerbaijani: O, onun ad günü üçün xüsusi bir tort hazırladı.
 16. Speech

  • English: He gave a great speech at the event.
  • Azerbaijani: O, tədbirdə gözəl bir çıxış etdi.
 17. Staff

  • English: The staff is very friendly at this hotel.
  • Azerbaijani: Bu oteldə işçilər çox mehribandır.
 18. Toward

  • English: She walked toward the door.
  • Azerbaijani: O, qapıya doğru getdi.
 19. Wood

  • English: The table is made of wood.
  • Azerbaijani: Masa ağacdan hazırlanıb.

 

Keywords: A2 səviyyə ingilis dili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a2 səviyyə, elementary səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a2 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a2 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a2 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a2 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingilis dili lüğət pdf, 5000 soz, 4000 essential words 1 azerbaycan dilinde, 4000 essential words 1 azərbaycan dilində

arrow