Materials

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 11


0 118

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 11

 

Advertise

ədvörtayz

Reklam etmək

Aware

əveyr

Xəbərdar

Battery

Bətıri

Batereya

Black

Blək

Qara

City

Siti

Şəhər

Clean

Kliin

Təmiz

Country

Kantiri

Ölkə

Develop

Divelop

İnkişaf etdirmək

Electric

Elektrik

Elektrik

Eventually

İvençuli

Nəticədə, nəhayət, yekunda

Fact

Fəkt

Fakt

Glass

Qləs

Şüşə, stəkan

History

Histıri

Tarix

Nature

Neyçır

Təbiət

Never

Nevır

Heç vaxt

People

Piipıl

İnsanlar

Plastic

Pləstik

Plastik

Problem

Prablım

Problem

Street

Striit

Küçə

Think

Sink

Fikirləşmək

 

İngilis dili A2 səviyyə sözlər və cümlələr

 

 1. Advertise

  • English: They advertise their products on TV.
  • Azerbaijani: Onlar məhsullarını televiziyada reklam edirlər.
 2. Aware

  • English: She is aware of the problem.
  • Azerbaijani: O, problemdən xəbərdardır.
 3. Battery

  • English: My phone's battery is dead.
  • Azerbaijani: Telefonumun batareyası bitib.
 4. Black

  • English: He wore a black suit to the event.
  • Azerbaijani: O, tədbirə qara kostyum geyindi.
 5. City

  • English: I love living in the city.
  • Azerbaijani: Mən şəhərdə yaşamağı sevirəm.
 6. Clean

  • English: She likes to keep her room clean.
  • Azerbaijani: O, otağını təmiz saxlamağı sevir.
 7. Country

  • English: They live in the country, far from the city.
  • Azerbaijani: Onlar şəhərdən uzaq, kənddə yaşayırlar.
 8. Develop

  • English: The town is developing quickly.
  • Azerbaijani: Şəhər tez inkişaf edir.
 9. Electric

  • English: We bought a new electric car.
  • Azerbaijani: Biz yeni elektrik maşını aldıq.
 10. Eventually

  • English: Eventually, we found the missing keys.
  • Azerbaijani: Nəhayət, itmiş açarları tapdıq.
 11. Fact

  • English: It is a fact that the Earth is round.
  • Azerbaijani: Yer kürəsinin yuvarlaq olduğu bir faktdır.
 12. Glass

  • English: Be careful with the glass vase.
  • Azerbaijani: Şüşə vaza ilə diqqətli ol.
 13. History

  • English: She is interested in ancient history.
  • Azerbaijani: O, qədim tarixlə maraqlanır.
 14. Nature

  • English: We love spending time in nature.
  • Azerbaijani: Biz təbiətdə vaxt keçirməyi sevirik.
 15. Never

  • English: I never eat junk food.
  • Azerbaijani: Mən heç vaxt zərərli qida yemirəm.
 16. People

  • English: The park was full of people.
  • Azerbaijani: Park insanlarla dolu idi.
 17. Plastic

  • English: Use a reusable bag instead of plastic.
  • Azerbaijani: Plastik yerinə təkrar istifadə edilə bilən çanta istifadə edin.
 18. Problem

  • English: We need to solve this problem quickly.
  • Azerbaijani: Bu problemi tez həll etməliyik.
 19. Street

  • English: The street is very busy today.
  • Azerbaijani: Bu gün küçə çox izdihamlıdır.
 20. Think

  • English: I think we should go home now.
  • Azerbaijani: Düşünürəm ki, indi evə getməliyik.

 

Keywords: A2 səviyyə ingilis dili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a2 səviyyə, elementary səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a2 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a2 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a2 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a2 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingilis dili lüğət pdf, 5000 soz, 4000 essential words 1 azerbaycan dilinde, 4000 essential words 1 azərbaycan dilində

arrow