Materials

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 20


0 76

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 20

 

Achieve

əççiv

Nail olmaq

Advise

ədvays

Məsləhət vermək

Already

Olredi

Artıq 

Basic

Beyzik

əsas, təməl

Bit

Bit

Az

Consider

Kansidır

Hesab etmək

Destroy

Distroy

Məhv etmək

Entertain

Enterteyn

əyləndirmək

Extra

Ekstra

əlavə

Goal

Qool

Məqsəd

Lie

Laay

Yalan demək

Meat

Mit

ət

Opinion

Opiniyın

Fikir, rəy

Real

Riıl

Real, həqiqi

Reflect

Riflekt

əks etdirmək

Regard

Riqard

Hesab etmək, saymaq

Serve

Sörv

Xidmət etmək

Vegetable

Vecitıbıl

Tərəvəz

War

Vor

Müharibə

Worth

Vörs

Dəyər

 

İngilis dili A2 səviyyə sözlər və cümlələr

 

 1. Achieve

  • English: She worked hard to achieve her goals.
  • Azerbaijani: O, hədəflərinə çatmaq üçün çox çalışdı.
 2. Advise

  • English: The teacher can advise you on your studies.
  • Azerbaijani: Müəllim təhsilinizlə bağlı sizə məsləhət verə bilər.
 3. Already

  • English: I have already finished my homework.
  • Azerbaijani: Mən artıq ev tapşırığımı bitirmişəm.
 4. Basic

  • English: We learned basic math in school.
  • Azerbaijani: Məktəbdə əsas riyaziyyat öyrəndik.
 5. Bit

  • English: I need a bit of help with this task.
  • Azerbaijani: Bu tapşırıqla bağlı bir az köməyə ehtiyacım var.
 6. Consider

  • English: Please consider my suggestion.
  • Azerbaijani: Zəhmət olmasa, mənim təklifimi nəzərə alın.
 7. Destroy

  • English: The fire can destroy the whole forest.
  • Azerbaijani: Yanğın bütün meşəni məhv edə bilər.
 8. Entertain

  • English: He likes to entertain his friends with jokes.
  • Azerbaijani: O, dostlarını zarafatlarla əyləndirməyi sevir.
 9. Extra

  • English: She took an extra day off from work.
  • Azerbaijani: O, işdən əlavə bir gün icazə aldı.
 10. Goal

  • English: His goal is to become a doctor.
  • Azerbaijani: Onun məqsədi həkim olmaqdır.
 11. Lie

  • English: Don't lie to your parents.
  • Azerbaijani: Valideynlərinə yalan danışma.
 12. Meat

  • English: They eat meat every Sunday.
  • Azerbaijani: Onlar hər bazar ət yeyirlər.
 13. Opinion

  • English: Everyone has their own opinion.
  • Azerbaijani: Hər kəsin öz fikri var.
 14. Real

  • English: This is a real diamond.
  • Azerbaijani: Bu, həqiqi brilyantdır.
 15. Reflect

  • English: The lake can reflect the mountains.
  • Azerbaijani: Göl dağları əks etdirə bilər.
 16. Regard

  • English: I regard him as a good friend.
  • Azerbaijani: Mən onu yaxşı bir dost hesab edirəm.
 17. Serve

  • English: They serve lunch at noon.
  • Azerbaijani: Onlar günorta yeməyi verirlər.
 18. Vegetable

  • English: She likes to eat fresh vegetables.
  • Azerbaijani: O, təzə tərəvəz yeməyi sevir.
 19. War

  • English: The war ended many years ago.
  • Azerbaijani: Müharibə çox il əvvəl bitdi.
 20. Worth

  • English: This painting is worth a lot of money.
  • Azerbaijani: Bu rəsm çox pul dəyərindədir.

 

Keywords: A2 səviyyə ingilis dili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a2 səviyyə, elementary səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a2 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a2 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a2 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a2 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingilis dili lüğət pdf, 5000 soz, 4000 essential words 1 azerbaycan dilinde, 4000 essential words 1 azərbaycan dilində

arrow