Materials

A1 səviyyə ingilis dili sözlər - Orqanlar ( daxili bədən üzvləri )


0 105

A1 səviyyə ingilis dili sözlər - Orqanlar

 

 

English

 

Azeri

Turkce

Blood

Qan

Kan

Spleen

Dalaq

Dalak

Brain

Beyin

Beyin

Throat

Boğaz

Boğaz, gırtlak

Artery

Arteriya

Arter, atar damar

Vein

Damar

Damar

Heart

Ürək, qəlb

Kalp

Lung

Ağciyər

Akciğer

Liver

Qaraciyər

Karaciyer 

Stomach

Mədə

Mide

Intestines

Bağırsaq

Bağırsak

Kidney

böyrək

Böbrek

Gallbladder

Öd kisəsi

Safra kesesi

Pancreas

Mədəaltı vəzi

Pankreas

Bladder

Sidik kisəsi

Mesane, sidik torbası

Skull

Kəllə

Kafatası

Rib cage

Qabırğa qəfəsi

Göğüs kafesi

Spinal column

Onurğa sütunu, bel sütunu

Omurga

Pelvis

Çanaq

Leğen kemiği, pelvis, alt kalın

 

İngilis dili A1 səviyyə sözlər və cümlələr

 

Blood carries oxygen to all parts of the body.  -  Qan bütün vücudun bütün hissələrinə oksigen daşıyır.
The spleen helps filter the blood. -   Dalaq qanı süzməyə  kömək edir.
The brain controls our thoughts and movements. -  Beyin düşüncələrimizi və hərəkətlərimizi idarə edir.
Food passes through the throat on its way to the stomach. -  Qida qarına gedərkən boğazdan keçir.
Arteries carry blood away from the heart. -  Arteriyalar qanı ürəkdən uzaqlara daşıyır.
Veins carry blood back to the heart. -  Vena qanı ürəyə qaytarır.
The heart pumps blood throughout the body. -  Ürək qanı bütün vücuda pompa edir.
Lungs help us breathe by taking in oxygen. -  Ağciyərlər oksigeni daxil edərək nəfəs almağımıza kömək edir.
The liver filters toxins from the blood. -   Qaraciyər qandan toksinləri süzür.
Food is digested in the stomach. -   Qida mədədə hazm olunur.
The intestines absorb nutrients from food. -  Bağırsaqlar yeəkdən qidaları əmir.
Kidneys filter waste from the blood to make urine. -   Böyrəklər qandan atıqları süzərək sidik yaradır.
The bladder stores urine until it is ready to be emptied. -   Sidik kisəsi boşalmağa hazır olana qədər sidiyi saxlayır.
The skull protects the brain. -  Kəllə sümüyü beyini qoruyur.
The ribcage protects the heart and lungs. -  Sümüklər ürəyi və ağciyərləri qoruyur.
The spinal column supports the body and protects the spinal cord. -   Onurğa sütünu vücudu dəstəkləyir və onurğa beynini  qoruyur

 

Keywords: A1 səviyyə ingilisdili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a1 səviyyə, başlanğıc səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a1 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a1 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a1 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a1 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə orqanlara aid sözlər, ingiliscə orqanlara aid cümlələr, ingilis dili lüğət pdf, ingilis dilində orqanlar, ingiliscə orqanlar, ingilis dili organs, İngilis dilinde orqanlarin adlari, ingilicə insan orqanları, ingilis dilində bədən üzvləri, ingiliscə daxili bədən üzvləri, 

 

arrow