Materials

A1 səviyyə ingilis dili sözlər - Pul və Alışverişə aid sözlər


0 119

A1 səviyyə ingilis dili sözlər - Pul və Alışverişə aid sözlər

 

 

English

 

Azeri

Turkce

 

Coin

Qəpik, sikkə, xırda pul   

madeni para, bozuk para

 

Get change

Pulun xırdasını almaq

Para üstü almak

 

Borrow money

Borc pul almaq

Borç para almak

 

Lend money

Borc pul vermək

Borç para vermek

 

Pay back the money

Pulu qaytarmaq

Parayı geri ödemek

 

Pay cash

Nəğd ödəmək

Nakit ödemek

 

Use a credit card

Kredit kartından istifadə etmək

Kredi kartı kullanmak

 

Use a debit card

Debet kartından istifadə etmək

Banka kartı kullanmak

 

Write a ( personal) check

Çek yazmaq

Bir (kişisel) çek yazmak

 

Use a gift card

Hədiyyə kartından istifadə etmək

Hediye kartı kullanmak

 

Price tag

Qiymət etiketi

Fiyat etiketi

 

Sale price

Satış qiyməti

Satış fiyatı

 

Price/cost

Qiymət, maliyyət

Fiyat

 

Total

Yekun qiymət

Toplam fiyat ( maliyyet)

 

Regular price

Adi qiymət

Normal fiyat

 

Bar code

Barkod

Barkod

 

Receipt

Qəbz, resept

Fiş, makbuz

 

Sales tax

Satış vergisi

Satış vergisi

 

Cash register

Kassa aparatı, kassa

Kasa

 

Buy

Almaq, satın almaq

Satın almak

Pay for

Ödəmək

Ödemek

Return

Qaytarmaq

İade etmek

Exchange

Dəyişmək, dəyişdirmək

Takas etmek, degiş tokuş etmek

 

 

 

 

İngilis dili A1 səviyyə sözlər və cümlələr

 

I found a coin on the sidewalk. -   Səkidə qəpik tapdım.
After buying groceries, I got change from the cashier. -  Ərzaqları aldıqdan sonra, kassirdən pulun xırdasını aldım.
Can I borrow some money until payday? -  Maaş gününə qədər bir qədər pul borc pul götürə bilərəm?
She lent me some money to buy lunch. -   Mənə nahar almag üçün bir qədər borc pul verdi.
I promise to pay back the money next week. -  Gələn həftə pulu geri ödəməyi söz verirəm.
I prefer to pay cash instead of using a credit card. -  Kredit kartından istifadə etmək əvəzinə nəğd ödəməyi üstün tuturam.
They accepted my credit card to pay for the hotel room. -  Mənim kredit kartımı otel otağı üçün ödəməyi qəbul etdilər.
I need to write a check to pay the rent.  -  Kirayəni ödəmək üçün bir çek yazmalıyam.
The price tag says the shirt costs $20. -  Qiymət etiketi köynəyin $20 olduğunu göstərir.
What's the price of this bicycle? -  Bu velosipetin qiyməti nədir?
Don't forget to keep the receipt after shopping. -  Alış-verişdən sonra qəbzinizi götürməyi unutmayın.
The sales tax added $2 to the total. -  Satış vergisi ümumi məbləği $2 artırıb.
The cashier rang up my items on the cash register. -  Kassir mənim məhsullarımı kassa aparatında qeyd etdi.
I want to buy a new dress for the party. -  Qonaqlıq üçün yeni bir don geymək istəyirəm.
I paid for the groceries at the supermarket. -  Marketdə ərzaqlar üçün pul ödədim.
I had to return the shoes because they were too small. -  Ayaqqabıları kiçik olduğu üçün geri qaytarmalıyam.
I exchanged the shirt for a different color. -  Köynəyi fərqli bir rəng üçün dəyişdim

 

Keywords: A1 səviyyə ingilisdili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a1 səviyyə, başlanğıc səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a1 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a1 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a1 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a1 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə Pul və Alışverişə aid sözlər, ingiliscə Pul və Alışverişə aid cümlələr, ingilis dili lüğət pdf, ingilis dilində pul və alışveriş, ingiliscə pul və alışverişə, ingilis dili pul və alışveriş, İngilis dilinde pul və alışverişə sözlərin adlari, ingilicə pul və alışverişə, ingilis dilində pul və alışveriş, 

 

 

arrow