Materials

A1 səviyyə ingilis dili sözlər - Zaman və günün hissələri


0 727

A1 səviyyə ingilis dili sözlər

 

 

English

 

Azeri

Turkçe

Hour

Saat

Saat ( vakit)

Minute

Dəqiqə

Dakika

Second

Saniyə

Saniye, ikinci

Day

Gün

Gün

Week

Həftə

Hafta

Month

Ay

Ay

Year

İl

Yıl, sene

Century

Əsr

Yüzyıl

Sunrise

Günəşin doğuşu

Gündoğumu,

Morning

Səhər

Sabah

Noon

Günorta

Öğle vakti

Afternoon

Günortadan sonra

Öğleden sonra

Sunset

Gün batımı

Gün batımı

Evening

Axşam

Akşam

Night

Gecə

Gece

Midnight

Gecə yarısı

Gece yarısı

Early

Erkən

Erken

On time

Vaxtında

Zamanında, vaktinde

Late

Gec

Geç

 

 

İngilis dili A1 səviyyə sözlər və cümlələr

 

An hour has sixty minutes. - Bir saatda altmış dəqiqə var.

A minute has sixty seconds. - Bir dəqiqədə altmış saniyə var.

There are seven days in a week. - Bir həftədə yeddi gün var.

January is the first month of the year. - Yanvar ilin birinci ayıdır.

Today is Monday, the beginning of the week. - Bugün bazar ertəsidir, həftənin başlanğıcı.

The sun rises in the morning. - Günəş səhər vaxtı doğur.

We have lunch at noon. - Biz günorta günorta yeməyi yeyirik

In the afternoon, we go for a walk. - Günortadan sonra, biz gəzməyə gedirik.

The sun sets in the evening. - Günəş axşam vaxtı batır.

It gets dark at night. - hava gecə qaralır.

Midnight is twelve o'clock at night. - gecəyarısı saat on ikiyə qədərdir.

We woke up early to catch the bus. - Biz avtobusa çatmaq üçün erkən qalxdıq.

Don't be late for school! - Məktəbə gecikmə!

The train arrived on time. - Qatar vaxtında gəldi.

The 21st century began in the year 2000. - 21-ci əsr 2000-ci ildə başlandı

 

Keywords: A1 səviyyə ingilisdili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a1 səviyyə, başlanğıc səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a1 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a1 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a1 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a1 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə time aid sözlər, ingiliscə vaxt aid cümlələr, ingilis dili lüğət pdf, 

arrow