Materials

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 8


0 83

A2 səviyyə ingilis dili sözlər - Unit 8

 

Accept

əksept

Qəbul etmək

Arrange

ərreync

Təşkil etmək, qaydaya salmaq

Attend

əttend

İştirak etmək

Chase

Çeys

Dalınca qaçmaq, ardınca qaçmaq, qovalamaq

Contrast

Kontrəst

əks, zidd

Encourage

İnkaric

Cəsarətləndirmək, ruhlandırmaq

Familiar

Fəmiliyır

Tanış

Grab

Qrəb

Tutmaq, qapmaq

Hang

Hənq

Asmaq

Huge

Hyuc

Nəhəng, böyük

Necessary

Neseseri

Lazımi

Pattern

Pətırn

Naxış, nümunə

Propose

Propouz

Təklif etmək

Purpose

Pörpıs

Məqsəd

Release

Riliiz

Azad etmək, buraxmaq

Require

Rikvayır

Tələb etmək

Satisfied

Satişfayd

Məmnun, razı

Single

Sinqıl

Subay, tək

Tear

Tiyır

Cırmaq

Theory

Siıri

Nəzəriyyə

 

İngilis dili A2 səviyyə sözlər və cümlələr

 

 

 1. Accept

  • English: She accepted the job offer without hesitation.
  • Azerbaijani: O, tərəddüd  etmədən iş təklifini qəbul etdi.
 2. Arrange

  • English: We need to arrange a meeting for next week.
  • Azerbaijani: Gələn həftə üçün görüşü təşkil etməliyik.
 3. Attend

  • English: John will attend the conference tomorrow.
  • Azerbaijani: John sabah konfransda iştirak edəcək.
 4. Chase

  • English: The dog chased the cat up the tree.
  • Azerbaijani: İt, pişiyi ağacın üstünə qədər qovaladı/ təqib etdi.
 5. Contrast

  • English: The black dress contrasts with her white shoes.
  • Azerbaijani: Qara don ayaqqabıları ilə ziddiyət təsşkil edir .
 6. Encourage

  • English: His parents always encourage him to do his best.
  • Azerbaijani: Onun valideynləri həmişə ən yaxşısını etməsi üçün onu təşvik edirlər ( həvəsləndirilər).
 7. Familiar

  • English: This place looks familiar, but I can't remember being here before.
  • Azerbaijani: Bu yer tanış gəlir, amma burada olduğum zamanı xatırlaya biilmirəm.
 8. Grab

  • English: She quickly grabbed her keys and ran out the door.
  • Azerbaijani: O, tez açarlarını qapıdan alıb qaçdı.
 9. Hang

  • English: Can you hang this picture on the wall, please?
  • Azerbaijani: Xahiş edirəm, bu şəkli divara asa bilərsiniz?
 10. Huge

  • English: The elephant is huge compared to the mouse.
  • Azerbaijani: Fil, sıçanla müqayisədə böyük bir heyvandır.
 11. Necessary

  • English: It is necessary to study hard for the exam.
  • Azerbaijani: İmtahan üçün çox çalışmaq lazımdır.
 12. Pattern

  • English: The dress has a floral pattern.
  • Azerbaijani: Donda bitki naxışı var
 13. Propose

  • English: He plans to propose to his girlfriend on their anniversary.
  • Azerbaijani: O, onların yubileyi görə sevgilisinə təklif etmək niyyətindədir.
 14. Purpose

  • English: The purpose of this meeting is to discuss the new project.
  • Azerbaijani: Bu görüşün məqsədi yeni layihəni müzakirə etməkdir.
 15. Release

  • English: The company will release a new product next month.
  • Azerbaijani: Şirkət, gələn ay yeni bir məhsulu buraxacaq.
 16. Require

  • English: This job requires good communication skills.
  • Azerbaijani: Bu iş, yaxşı ünsiyyət bacarıqlarını tələb edir.
 17. Satisfied

  • English: She was satisfied with the service at the restaurant.
  • Azerbaijani: O, restoranda xidmətdən razı qaldı.
 18. Single

  • English: He is currently single and not looking for a relationship.
  • Azerbaijani: O, indi təkdir və münasibət axtarmır.
 19. Tear

  • English: She accidentally tore her shirt on a nail.
  • Azerbaijani: O, təsadüfi bir şəkildə köynəyini mismara ilişdirib cırdı.
 20. Theory

  • English: The professor explained the theory in detail.
  • Azerbaijani: Professor nəzəriyəni təfərrüatlı şəkildə izah etdi.

 

Keywords: A2 səviyyə ingilis dili sözlər, ingilis dilində sözlər, ingilis sözlər a2 səviyyə, elementary səviyədə sözlər, beginner səviyyə sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumeleri, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingiliscə a2 səviyyə sözlər, ingiliscə sözlər, ingilis dilində ən çox işlənən sözlər, a2 səviyyə ingilis dili sözlər pdf, ingilis dili lüğət, a2 səviyyə ingilis dili lüğət, ingiliscə lüğət, ingiliscə azərbaycanca lüğət, a2 səviyyə ingilis azeri sözlər, ingilis dilində sözlər və tərcümələri, ingilis dili lüğət pdf, 5000 soz, 4000 essential words 1 azerbaycan dilinde, 4000 essential words 1 azərbaycan dilində

arrow