Materials

İngiliscə sözlər, tərcüməsi və əlaqəli cümlələr - With sözönü


0 514

İngiliscə sözlər öyrənmək

 

 

English

Azeri

 

With the view of

Görüşü ilə, baxışı ilə,

With the result that

Bunun nəticəsi olaraq, bunun nəticəsində

With the purpose of

Məqsədilə

With the intention of

Niyyətilə

With the help of

Köməyilə

With the exception of

İstisna olmaqla

With the compliments of

-nin tərifləri ilə

With the aid of

Köməyilə

With respect to

Əlaqəli olaraq, görə, gəlincə, ilə bağlı

With regret

Peşmanlıqla, təəssüfki

With regard to

Baxımından, ilə bağlı, dair, nəzərən

With reference to

İstinadən

With attention

Diqqətlə

With approval

Təsdiqlə, razılıqla

With an eye to

Niyətilə, gözü ilə

With abandon

Tərk etməklə

With a will

İradə ilə, istəklə

With a view to

Məqsədilə, niyətilə, ümüdüylə

 

 

Ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumesi, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dili sozler pdf, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, with ingilis dilinde, with ingilis sozler, with sözönü

 

 

İngilis dilində cümlələr və tərcümə

 

What he has just said does not accord with the views of the majority - Onun bayaq dedikləri çoxluğun fikrinə uyğun gəlmir

We give you this special accommodation with the view of cementing our relations - Münasibətlərimizi möhkəmləndirmək məqsədi ilə sizə bu xüsusi yaşayış yeri təqdim edirik

The farm was flooded, with the result that most of the harvest was lost. - Təsərrüfatı su basdı, nəticədə məhsulun böyük hissəsi itdi.

Parking restrictions were lifted, with the result that the road is permanently blocked by cars. - Dayanacaq məhdudiyyətləri aradan qaldırıldı, nəticədə avtomobillər yolu həmişəlik bağladı.

He returned to his homeland with the purpose of serving his own people - O, öz xalqına xidmət etmək məqsədi ilə vətənə qayıdıb

He came here with the purpose of carrying out the attack - O, bura hücumu həyata keçirmək məqsədi ilə gəlib

I began reading with the intention of finishing the book, but I never did - Kitabı bitirmək niyyəti ilə oxumağa başladım, amma heç vaxt oxumadım

I read English magazines with the help of a dictionary - Mən ingiliscə jurnalları lüğətin köməyi ilə oxuyuram

We all laughed, with the exception of Maggie - Maggie istisna olmaqla, hamımız güldük

There were no floral offerings at the ceremony, with the exception of a single red rose - Mərasimdə bir qırmızı qızılgül istisna olmaqla, heç bir çiçək təqdim edilmədi

Please accept these flowers with the compliments of the manager - Zəhmət olmasa bu çiçəkləri müdirin tərifləri ilə qəbul edin

 

 

Azeri İngilis cümlə tərcüməsi

 

 

He succeeded with the aid of a completely new method he discovered. - O, kəşf etdiyi tamamilə yeni metodun köməyi ilə uğur qazanıb.

With respect to your proposal, we are sorry to say that we cannot agree to it. - Təklifinizlə bağlı (gəlincə) təəssüflə bildiririk ki, bununla razılaşa bilmərik.

She has accepted his resignation with regret - O, onun istefasını təəssüflə qəbul edib

How are you situated with regard to equipment? - Avadanlıqlarla bağlı vəziyyət necədir?

I am writing with regard to your recent order. - Son sifarişinizlə bağlı yazıram.

We are writing with reference to your letter of October 21, 1998. - 21 oktyabr 1998-ci il tarixli məktubunuza istinad edərək yazırıq.

It is also associated with attention deficit and learning problems in childhood. – Bu uşaqlıqda diqqət çatışmazlığı və öyrənmə problemləri ilə də əlaqələndirilir.

The tunnel was dug with the aid of heavy machinery - Tunel ağır texnikanın köməyi ilə qazılıb

With respect to your proposal, we are sorry to say that we cannot agree to it - Təklifinizlə bağlı təəssüflə bildiririk ki, bununla razılaşa bilmərik

He told me with regret that he could not come to the party - O, məclisə gələ bilməyəcəyini təəssüflə bildirdi

My mother often lavishes us with attention - Anam tez-tez bizə diqqət yetirir

Jane's father regards her fiance with approval - Ceynin atası onun nişanlısını razılıqla qarşılayır

He bought the warehouse with an eye to converting it into a hotel. - O, anbarı mehmanxanaya çevirmək niyyəti ilə alıb.

Most novels are published with an eye to commercial success. - Əksər romanlar kommersiya uğuru üçün nəşr olunur.

They fell to work with a will - Bir iradə ilə ( istəklə)  işə düşdülər

She started digging the garden with a will - O, bir istək ilə bağı qazmağa başladı

These measures have been taken with a view to increasing the company's profits - Bu tədbirlər şirkətin mənfəətinin artırılması məqsədi ilə həyata keçirilib

We bought the house with a view to retiring there - Evi orada təqaüdə çıxmaq məqsədi ilə aldıq

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

arrow