Materials

İngiliscə collocation sözlər, tərcüməsi və sadə cümlələr - Collocations with Do


2 3625

 

İngilis dilində sözlər öyrənmək və tərcümə

 

Do ile cumle, ingiliscə cümlələr, ingiliscə do ilə başlayan sözlər, do haqqında sözlər və cümlələr, azeri ingilis sözlər, ingilis cümlə tərcüməsi, do aid cümleler, ingilis dili cumleler, ingilis dilinde sade cumleler, ingilis dilinde  sozler ver tercumesi, ingilis dilində sözlər, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilinde sozler ver tercumesi, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, do feli  ingilis dilinde, do feli ingilis sozler

 

 

İngilis dilində sözlər və tərcüməsi

 

   English

   Azeri

Do a course

Kurs keçmək, kursa getmək

Do a deal

Razılaşma etmək

Do a favour

Yaxşılıq etmək

Do a good/great/terrible job

Yaxşı/böyük/dəhşətli bir iş görmək

Do anything/something/everything

Hər şeyi/nəsə/hər şeyi etmək

Do a report

Hesabat hazırlamaq

Do badly

Bacarabilməmək, pis getmək

Do better

Düzəltmək, daha yaxşısını etmək

Do business

İş görmək, ticarət etmək

Do the crossword

Krosvord həll etmək

Do damage

Zərər vermək

Do exercise

İdman etmək

Do experiments

Sınaq keçirtmək

Do good

Kömək etmək, yaxşı gəlmək

Do gymnastics

Gimnastika etmək

Do harm

Zərər yetirmək, xətər yetirmək, xələl gətirmək

Do homework

Ev tapşırığı etmək

Do laundry

Paltar yumaq

Do nothing

Avaralanmaq, heçnə etməmək

Do research

Araşdırma aparmaq

Do someone a favour

Kiməsə yaxşılıq etmək

Do something right

Düzgün bir şey etmək

Do something wrong

Səhv bir şey etmək

Do sums

Hesablamaq, hesabını qurmaq

Do the cleaning

Təmizlik işi görmək

Do the cooking

Yemək bişirmək

Do the dishes

Qabları yumaq

Do the housework

Ev işi görmək

Do the ironing

Ütüləmək, ütü işi görmək

Do the math

Riyaziyyatla məşğul olmaq

Do the maximum

Maksimuma çatdırmaq

Do the minimum

Minimuma çatdırmaq

Do the paperwork

Sənəd işlərini aparmaq

Do the right thing

Doğru şeyi etmək

Do the shopping

Bazarlıq etmək

Do the washing up

Qab- qacaq yumaq

Do well

İşi yaxşı görmək, yaxşı etmək

Do work

İşlə məşğul olmaaq

Do your best

Əlindən gələni etmək

Do one’s duty

Vəzifəsini yerinə yetirmək

Do someone’s hair

Birinin saçını düzəltmək

Do your makeup

Makyaj etmək

 

 

 

İngilis dilində cümlələr və tərcüməsi

 

I've decided to do a course in math - Riyaziyyat kursu keçməyə ( kursa getməyə) qərar verdim

Japan will have to do a deal with America on rice imports - Yaponiya düyü idxalı ilə bağlı Amerika ilə razılaşmalı olacaq.

I want you to do a favour for me - Mənə bir yaxşılıq etməyinizi istəyirəm

I hope I can do a favour - Ümid edirəm bir yaxşılıq edə bilərəm

He may be able to do a good job, but I doubt it - O, yaxşı iş görə bilər, amma mən buna şübhə edirəm

Meanwhile, we must do a good job in transport and communications - Bu arada biz nəqliyyat və rabitə sahəsində yaxşı iş görməliyik

I wouldn't want to do anything to displease him - Onu narazı salacaq bir şey etmək istəməzdim

I'll never do anything so stupid again - Mən bir daha heç vaxt belə axmaq bir şey etməyəcəyəm

Why did you do something like that? - Niyə belə bir şey etdin?

You must do everything carefully. - Hər şeyi diqqətlə etməlisiniz.

Could you do a report for me? - Mənim üçün hesabat verə bilərsinizmi?

Children who do badly in school tests often perceive themselves to be failures - Məktəb imtahanlarında pis nəticə göstərən uşaqlar çox vaxt özlərini uğursuz hesab edirlər

You can do better than that! - Bundan daha yaxşısını edə bilərsiniz!

We'll have to find someplace else to do business - Biz iş görmək üçün başqa yer tapmalıyıq

I usually do the crossword during my lunch hour - Mən adətən nahar vaxtı krossvord edirəm

Don't do damage to the environment - Ətraf mühitə zərər verməyin

But actually, I think they really do damage to a team - Amma əslində, düşünürəm ki, onlar həqiqətən komandaya ziyan vurur

Do exercise every day and you'll be back in condition - Hər gün idman edin və əvvəlki vəziyyətinizə qayıdacaqsınız

 

 

İngilis dilində Do feli sadə cümlələr

 

I don't do counseling, therapy, et cetera. I do experiments in a laboratory - Mən məsləhət, terapiya və s. etmirəm. Laboratoriyada təcrübələr edirəm

You should do good to others - Başqalarına yaxşılıq etməlisən

When I do good, I feel good; when I do bad, I feel bad. That's my religion. Abraham Lincoln - Yaxşılıq edəndə özümü yaxşı hiss edirəm; pis iş görəndə özümü pis hiss edirəm. Bu mənim dinimdir. Abraham LINCOLN

We don't do gymnastics at school - Məktəbdə gimnastika ilə məşğul olmuruq

Drugs can do harm to you - Narkotiklər sizə zərər verə bilər

You must do your homework - ev tapşırığını etməlisən

Can cook, sew, she loves to do laundry - Yemək bişirə bilir, tikə bilir, paltar yumağı sevir

I can do nothing about it - Mən bununla bağlı heç nə edə bilmərəm

He stayed on at university to do research - Tədqiqat aparmaq üçün universitetdə qaldı

Could you do me a favour and pass these sandwiches round? - Mənə bir yaxşılıq edib bu sendviçləri keçirdə bilərsinizmi?

"If you do something wrong, you have to accept some responsibility, " she said. - "Səhv bir şey etsəniz, bəzi məsuliyyəti qəbul etməlisiniz" dedi.

I get a mental block every time I try to do sums in my head - Hər dəfə beynimdə hesab qurmağa çalışanda zehni olaraq bloklanıram

They pay someone to do the cleaning - Təmizlik üçün kiməsə pul ödəyirlər

I didn't anticipate having to do the cooking myself! - Özüm bişirməyi düşünmürdüm!

I always used to do the cooking in the early days of our marriage - Evliliyimizin ilk günlərində həmişə yemək bişirirdim

I'll just do the dishes before we go - Getməmişdən əvvəl qabları yuyacağam

She was happy to do the housework, and live at home with Tabby and me - O, ev işlərini görməkdən və evdə Tabby və mənimlə yaşamaqdan xoşbəxt idi

It wouldn't hurt you to do the ironing for once - Birdəfəlik ütüləməniz sizə zərər verməz

Do the math problems in pencil , not pen - Riyaziyyat məsələlərini qələmlə deyil, karandaşla  həll edin

I’ll just do the maximum possible and I am happy with that- Mən sadəcə maksimum mümkün olanı edəcəm və bundan məmnunam

He thought he was smart to save everything and do the minimum - O, hər şeyi saxlamaq və minimumu etmək üçün ağıllı olduğunu düşünürdü

I'll do the paperwork, even if she stays less than a month - Bir aydan az qalsa da, sənədləri düzəldəcəm

I only want to do the right thing - Mən yalnız doğru olanı etmək istəyirəm

On Mondays I do the shopping - Bazar ertəsi alış-veriş edirəm

It's your turn to do the washing up! - Yuma növbəsi sizdədir!

Doing well is better than saying well – işi yaxşı görmək yaxşı şey deməkdən daha yaxşıdır

Don't worry about the exam-just do your best - İmtahan üçün narahat olmayın - yalnız əlinizdən gələni edin

I promise I will do my duty - Vəzifəmi yerinə yetirəcəyimə söz verirəm

She said that the day of the wedding, she should do my hair first - Dedi ki, toy günü əvvəlcə mənim saçımı düzəltsin

How long does it take you to do your makeup? - Makiyajınızı etmək üçün nə qədər vaxt lazımdır?

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

 

arrow