Materials

İngilis dilində sözlər öyrənmək və cümlələr - Under sözönü


0 3413

İngilis Azeri sözlər və tərcüməsi 

 

 

English

Azeri

 

Under treatment

Müalicə altında

Under the pressure of

Təziq altında

Under the misapprehension

Səhv başa düşmə

Under the influence

Təsiri altında

Under the impression that

Təəssüratı ilə

Under the command of

Komandanlığı altında

Under the age of

Yaşının altında

Under suspicion

Şübhə altında

Under stress

Stres altında

Under strain

Təzyiq altında, gərginlik altında

Under review

Nəzərdən keçirilir

Under repair

Təmir mərhələsində

Under regulations

Qaydalara əsasən

Under pressure

Təsir altında

Under orders

Sifariş altında, əmri altında

Under one’s protection

Birinin himayəsi altında

Under lock and key

Təhlükəsiz bir yerdə, həbsdə

Under discussion

Müzakirə mərhələsində

Under cover of

Pərdəsi altında, yararlanaraq

Under construction

Düzəlmə mərhələsində, tikinti halında

Under consideration

Baxılır, üzərində düşünülür, incələnilir

Under circumstances

Şəraitdə, şərtlər altında

Under arrest

Həbsdə

Under age

Yaşın altında, yaşı tutmayan, azyaşlı

 

 

Ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumesi, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dili sozler pdf, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, under ingilis dilinde, under ingilis sozler, under sözönü

 

 

İngilis dilində cümlələr və tərcüməsi

 

She is still under treatment in a stable condition - Onun vəziyyəti stabil olaraq hələ də müalicə altındadır

He is under treatment for malaria - O, malyariyadan müalicə olunur

Her health broke down under the pressure of work - İşin təzyiqi altında onun səhhəti pozulub

Under the pressure of population growth, the fenland holdings were broken down into smaller and smaller fragments - Əhali artımının təzyiqi altında fenland təsərrüfatları getdikcə daha kiçik parçalara parçalandı

I was under the misapprehension that the course was for complete beginners - Kursun tam yeni başlayanlar üçün olduğunu səhv başa düşdüm

I was under the misapprehension that he was dead - Mən onun öldüyünə dair səhv fikirdə idim

The town grew under the influence of colonialism - Şəhər müstəmləkəçiliyin təsiri altında böyüdü ( inkişaf etdi)

In his youth, he fell under the influence of Beethoven - Gəncliyində Bethovenin təsiri altına düşdü

I was under the impression that you were coming tomorrow. - Məndə elə təəssürat yaranmışdı ki, sabah gələcəksən.

I'm sorry, I was under the impression that you were the manager - Bağışlayın, sizin menecer olduğunuz barəsində məndə təəssürat yarandı

The army is under the command of General Smith - Ordu general Smitin komandanlığı altındadır

Two children under the age of 10 years count as one person - 10 yaşa qədər ( altında) iki uşaq bir nəfər sayılır

Most of the suspects were juveniles under the age of 17 - Şübhəlilərin əksəriyyəti yaşı 17-dən az olan yeniyetmələr olub

He is under suspicion of murder. - O, qətldə şübhəli bilinir.

Several members of the court were under suspicion - Məhkəmənin bir neçə üzvü şübhəli bilinib

People under stress tend to express their full range of potential. - Stress altında olan insanlar bütün potensiallarını ifadə etməyə meyllidirlər

His marriage was under strain - Onun evliliyi gərgin idi

When you are under strain your breathing becomes shallow and rapid - Gərginlik altında olduğunuz zaman nəfəsiniz dayaz və sürətli olur

Our contracts are currently under review - Hazırda müqavilələrimiz nəzərdən keçirilir

The terms of the contract are under review - Müqavilənin şərtləri nəzərdən keçirilir

The hotel is currently under repair - Hazırda oteldə təmir işləri gedir

Is the bridge still under repair? - Körpü hələ də təmirdədir?

The sampling frequency of water depends under regulations upon population density - Sudan nümunə götürmə tezliyi qanunlara əsasən əhalinin sıxlığından asılıdır

 

 

 

Cümlə tərcüməsi İngilis Azeri

 

 

I'm under orders not to let anyone in - Mənə heç kimi buraxmamaq əmri verilir

Others said that they had acted under orders - Digərləri əmrlə hərəkət etdiklərini söylədi

From now on, you're under my protection. - Bundan sonra sən mənim himayəm altındasan.

The criminals are now safely under lock and key -  Cinayətkarlar indi təhlükəsiz şəkildə nəzarətdə ( həbsdə)

His remarks didn't relate to the topic under discussion – Onun dedikləri müzakirə olunan mövzuya aidiyyatı olmayıb

That is completely irrelevant to the subject under discussion - Bu, müzakirə olunan mövzuya tamamilə uyğun deyil

Under cover of friendship, they betrayed him - Dostluq pərdəsi altında ona xəyanət etdilər

The hotel is currently under construction. - Hazırda otelin tikintisi davam edir.

There are several amendments under consideration - Bir sıra düzəlişlər nəzərdən keçirilir

Several proposals are under consideration by the state assembly - Bir sıra təkliflər dövlət məclisində baxılır

Under circumstances such as these, it became very difficult to work smoothly together  - Bu kimi şəraitdə birlikdə işləmək çox çətinləşdi

Hands up! You're under arrest! – Əllər yuxarı! Siz həbsdəsiniz!

She was under arrest on suspicion of murder. - O, qətldə şübhəli bilinərək həbs edilib.

It's not designed for anyone under age eighteen - O, on səkkiz yaşından kiçik hər kəs üçün nəzərdə tutulmayıb

 

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

arrow