Materials

İngilis Azeri sözlər, tərcüməsi və cümlələr - In sözönü ( 1 ci hissə)


0 3084

İngilis dilində sözlər öyrənmək və tərcüməsi

 

 

English

Azeri

 

In vain

Boş yerə, əbəs, nahaqdan

In theory

Nəzəri, nəzəriyədə

In the nude

Çılpaq vəziyyətdə

In the news

Xəbərlərdə

In the mountains

Dağlarda

In the mood for

Əhval ruhiyyəsində, havasında

In the meantime

Bu arada, ikən

In the habit of

Vərdişiylə

In the end

Sonunda

In the dark

Qaranlıqda

In the beginning

Başlanğıcda

In the air

Havada

In two/half

İkiyə, iki parçaya, yarı

In town

Şəhərdə

In touch

Əlaqədə

In time

Vaxtında, vaxtlı-vaxtında

In terms of

Baxımından, nöqtəyi nəzərdən

In tears

Gözyaşları içində, ağlayaraq

In summer/ winter

Yayda, qışda

In stock

Əldəki, stokda var

In some respects

Bəzi mövzularda

In secret

Gizli, xəlvəti, oğrunca, gizlicə

In season

Mövsümdə

In return

Əvəzində, qarşılığında

In public

Hərkəsin içində, ictimaiyyətdə

In progress

İnkişaf etməkdə, davam etməkdə

In private

Şəxsi olaraq, təkbətək, birə-bir

In prison/ jail

Həbsdə

In principle

Prinsipcə

In person

Şəxsən

In particular

Xüsusilə

In pain

Ağrı içində

In other words

Başqa sözlə, digər sözlə, yəni

In no time

Ayaqüstü, o dəqiqə, vaxt itirmədən

In moderation

Orta səviyədə

In memory of

Xatirəsinə

In love with

Kimləsə münasibətdə olmaq, aşiq

In length

Uzunluğunda

In league with

ilə liqada, ilə əlbir olmaq

In labor

Doğuş sırasında, doğuş əsnasında

In keeping with

Uyğun olaraq

In ink/pencil

Mürəkkəblə, qələmlə

In horror (of)

Dəhşət içində (in)

In high spirits

Yüksək əhval-ruhiyyədə

In hiding

Gizlənərək

In haste

Tələsik, ayaqüstü

In harmony

Dava-şavasız, harmoniyada

In hand

Əldə, mövcud, əldəki

 

 

Ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumesi, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dili sozler pdf, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, in ingilis dilinde, in ingilis sozler, in sözönü, in prepositional phrases

 

 

 

İngiliscə cümlə tərcüməsi və İngilis Azeri sözlər

 

 

Money spent on the brain is never spent in vain - Beyinə xərclənən pul heç vaxt boş yerə xərclənmir

I tried in vain to start a conversation - Söhbətə başlamaq üçün boş yerə cəhd etdim

Your plan sounds fine in theory, but will it work? - Planınız nəzəri cəhətdən yaxşı səslənir, amma alınacaqmı?

He was standing there in the nude - O, orada çılpaq vəziyyətdə dayanmışdı

The children were running around the garden in the nude - Uşaqlar çılpaq halda bağçada qaçırdılar

She's been in the news a lot lately - O, son vaxtlar xəbərlərdə çox olub

We spent a week walking in the mountains - Bir həftə dağlarda gəzdik

Heavy rainfall in the mountains caused the floods - Dağlara yağan güclü yağış daşqınlara səbəb olub

He was not in the mood for jokes - Onun zarafat əhval-ruhiyyəsi yox idi

Please call a taxi, and in the meantime, I'll pack some food - Zəhmət olmasa, taksi çağırın, bu arada mən də yemək hazırlayacağam

I'm not in the habit of letting strangers into my apartment - Yad adamları mənzilimə buraxmaq vərdişim yoxdur

In the end things will mend - Sonda işlər düzələcək

I don' t want to go home in the dark - Qaranlıqda evə getmək istəmirəm

I thought he loved me; perhaps he did in the beginning - Məni sevdiyini düşünürdüm; ola bilsin ki, o, əvvəldən belə edib

There's quite a chill in the air this morning - Bu səhər havada kifayət qədər soyuq var

Birds fly in the air - Quşlar havada uçur

The wind had snapped the tree in two - Külək ağacı iki yerə qoparmışdı

I've divided the money in half - Pulu yarıya bölmüşəm

Did you meet anyone in town? - Şəhərdə kiminləsə rastlaşmısınız?

I keep in touch with my parents by emails  - Valideynlərimlə elektron poçtla əlaqə saxlayıram

In time of prosperity, friends will be plenty. - Bərəkət zamanında dostlar çox olar.

Western countries enjoyed considerable advantages in terms of technology - Qərb ölkələri texnologiya baxımından xeyli üstünlüklərə malik idilər

The children were all in tears - Uşaqların hamısı göz yaşları içində idi

He ran home in tears to his mother - Göz yaşları içində anasının yanına qaçdı

The color of leaves is green in summer - Yayda yarpaqların rəngi yaşıl olur

Check that your size is in stock - Ölçünüzün stokda olub olmadığını yoxlayın

Have you any grey pullovers in stock? - Stokda boz kazak var?

In some respects, of course, greater economic and commercial activity did strengthen the regime - Təbii ki, bəzi aspektlərdə daha çox iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti rejimi gücləndirdi

 

 

 

İngiliscə cümlələr və tərcüməsi 

 

The negotiators were meeting in secret for several months before the peace agreement was made public - Sülh müqaviləsi ictimaiyyətə açıqlanmazdan əvvəl danışıqçılar bir neçə ay gizli görüşdülər

Hotels are often full in season - Otellər tez-tez mövsümdə dolu olur

I bought him a bottle of drink in return for his kindness - Mən onun yaxşılığının müqabilində ona bir şüşə içki aldım

Do not wash dirty linen in public - Çirkli kətanları ictimai yerlərdə yumayın

A lecture was in progress in the main hall - Əsas zalda mühazirə gedirdi

Please be quiet recording in progress  - Xahiş edirik sakit olun, səsyazma davam edir

I want to say something to you in private - Mən sizə özəl olaraq bir şey demək istəyirəm

He spent 5 years in prison for forgery - O, saxtakarlığa görə 5 il həbsdə yatıb

In principle I agree with the idea, but in practice it's not always possible - Prinsipcə mən bu fikirlə razıyam, amma praktikada bu həmişə mümkün olmur

You should apply in person - Siz şəxsən müraciət etməlisiniz

There is nothing in particular about him - Onun haqqında xüsusi bir şey yoxdur

The man howled out in pain - Adam ağrıdan qışqırdı

The wounded animal roared out in pain - Yaralı heyvan ağrıdan qışqırdı

In other words, she must give up singing - Yəni müğənnilikdən əl çəkməlidir

In other words, they are afraid of fundamental change - Başqa sözlə, onlar fundamental dəyişikliklərdən qorxurlar

The children ate their dinner in no time - Uşaqlar vaxt itirmədən ( ayaqüstü) şam yeməyini yedilər

Some people think drinking in moderation can prevent heart disease. - Bəzi insanlar orta dərəcədə içməyin ürək xəstəliklərinin qarşısını ala biləcəyini düşünür.

They put up a marble tablet in memory of his father - Atasının xatirəsinə mərmər lövhə qoydular

I can't help falling in love with u – Sənə aşiq olmamaq əlimdə deyil

I think she's in love with you - Məncə o sənə aşiqdir

 

 

 

İngilis Azeri sözlər və cümlə tərcüməsi

 

The boat is ten metres in length - Qayığın uzunluğu on metrdir

The movie is nearly two hours in length - Filmin uzunluğu təxminən iki saatdır

Vernon was accused by his enemies of being in league with the devil - Vernon düşmənləri tərəfindən şeytanla əlbir olmaqda ittiham olunurdu

She was in labor for two hours before her baby was finally born - Körpəsi nəhayət dünyaya gələnə qədər o, iki saat doğuş keçirdi

His actions are not in keeping with his promises - Onun hərəkətləri verdiyi vədlərə uyğun gəlmir

Write your homework in ink ,not in pencil - Ev tapşırığını qələmlə deyil, mürəkkəblə yazın

Her eyes widened in horror - Onun gözləri dəhşətdən böyüdü

I'm always in high spirits - Mən həmişə yüksək əhval-ruhiyyədəyəm

He stayed in hiding for a year - Bir il gizləndi

The fugitive had spent five weeks in hiding - Qaçaq beş həftə gizlənərək vaxt keçirdi

The letter had clearly been written in haste - Məktub aydın şəkildə tələsik yazılmışdı

They left in haste, without even saying goodbye – Onlar heç vidalaşmadan tələsik getdilər

His ideas were no longer in harmony with ours - Onun ideyaları artıq bizimkinə uyğun gəlmirdi

Imagine a society in which everyone lived together in harmony – Hərkəsin birlikdə dava-şavasız yaşadığı bir cəmiyyət təsəvvür edin

Could you just concentrate on the job in hand? - Yalnız əlinizdə olan işə diqqətinizi cəmləyə bilərsinizmi?

 

 

 

 

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

arrow