Materials

İngilis dilində sözlər öyrənmək və cümlələr - At sözönü ( 1 ci hissə )


0 633

İngilis dilində sözlər və tərcüməsi

 

English

Azeri

 

At worst

Ən pis halda, bəd ayaqda, ən pis ehtimalla

At work

İşdə

At will

İstədiyi kimi, istədiyi vaxt

At war with

İlə müharibədə

At war

Müharibədə

At university

Universitetdə

At this point in time

Tam bu vaxtda, indiki məqamda

At this juncture

Bu nöqtədə

At the wheel

Rolda ( maşın), sükanda, idarə etməkdə, sükan arxasında

At the thought of

Fikrində, düşüncəsində

At the top of

Üstündə

At the time of

Zamanı, zamanında

At the table

Masada

At the same time

Eyni anda, bununla bərabər, bununla birlikdə

At the risk of

Riski altında

At the ready

Hazır vəziyətdə

At the peak of

Zirvəsində

At the moment

Hal – hazırda

At the mercy of

Mərhəmətinə, insafına

At the latest

Ən gec

At the height of

Hündürlüyündə, zirvəsində

At the hands of

Əlində, qarşısında

At the foot of

Ətəyində, dibində, aşağısında

At the expense of

Hesabına ( şotuna)

At the end

Sonda

At the drop of a hat

Bir çırpıda, bir anda

At the door

Qapının ağzında

At the bottom of

Altında, aşağısında

At the beginning of

Başlanğıcında

At the age of

Yaşında

At that

Artıq, mademki, həm də, bundan başqa

At times

Hərdən, arada, arabir

At stake

Təhlükədə, təhlükədə

At short notice

Qısa müddətdə

At sea

Dənizdə, gəmidə

At school

Məktəbdə

At risk

Riskli, riskdə

At rest

Rahat, hərəkətsiz, istirahətdə

At random

Bəxtəbəxt, bilmədən, oradan buradan

At present

Hal hazırda

At play

Oyunda

At places

Yerlərdə

At peace

Sülh içində

At pains

Ağrı içində

At one’s side

Bir tərəfdə

At one’s request

Birinin istəyilə

At one’s leisure

Boş zamanlarında

 

Ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumesi, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dili sozler pdf, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, at ingilis dilinde, at ingilis sozler

 

 

İngiliscə cümlələr - At sözönü

 

At worst, she can only tell you off for being late. – Ən pis halda, gecikdiyiniz üçün sizi azarlaya bilər

At worst we'll have to sell the house so as to settle our debts - Ən pis halda borclarımızı ödəmək üçün evi satmalı olacağıq

The atmosphere at work is fairly informal - İşdəki atmosfer kifayət qədər qeyri-rəsmidir

I can vary the speed at will - İstədiyim kimi sürəti dəyişə bilərəm

You are free to leave the house at will. - İstədiyiniz zaman evi tərk etməkdə sərbəstsiniz.

He can cry at will – O, istədiyi kimi ağlaya bilər

They are at war with each other. – Onlar bir biri ilə müharibədədirlər

What country is Russia at war with? - Rusiya hansı ölkə ilə müharibə aparır?

How long have they been at war? - Onlar nə vaxtdan müharibədədirlər?

Technically , the two countries are still at war - Texniki cəhətdən iki ölkə hələ də müharibədədir

They had met by chance at university and finished up getting married – Onlar universitetdə təsadüfən tanış olmuşdular və evlənmə ilə başa vurmuşdular

It is impossible to give a definite answer at this point in time - İndiki məqamda birmənalı cavab vermək mümkün deyil

I do not have the money and I am not willing to go into debt at this point in time. - Mənim pulum yoxdur və bu anda borclanmağa hazır deyiləm.

The driver had probably blacked out at the wheel - Sürücü yəqin ki, sükan arxasında gözü qaralmışdı

Who was at the wheel when the car crashed? - Avtomobil qəzaya uğrayanda sükan arxasında kim olub?

He cheered up at the thought of going home – O, evə getmək düşüncəsiylə kefi açıldı

She shivered at the thought of going into the dark house alone. – O, qaranlıq evə tək girmək  düşüncəsiylə (fikrindən) titrədi.

 

İngilis dilində cümlələr və tərcüməsi

 

Write today's date at the top of the page - Səhifənin yuxarı hissəsində bu günün tarixini yazın

She was standing at the top of the stairs. - O, pilləkənlərin başında dayanmışdı.

The house was unoccupied at the time of the explosion. - Partlayış zamanı ev boş olub.

He lived at the time of the Napoleonic wars - O, Napoleon müharibələri zamanı yaşayıb

She was sitting at the table sipping her coffee. - O, masada oturub kofesini içirdi.

Everyone at the table raised their glasses in salute. - Masada oturanların hamısı stəkanlarını qaldırıb salam verdilər.

She woke every morning at the same time – O, hər səhər eyni vaxtda oyanırdı

Justine and I got admission at the same time - Justine və mən eyni vaxtda qəbul olduq

He saved my life at the risk of losing his own – Öz həyatını itirmək riski ilə mənim həyatımı xilas etdi

Will they go ahead with their plans, even at the risk of offending the Americans? - Amerikalıları incitmək riski olsa belə, planlarını davam etdirəcəklərmi?

We all had our cameras at the ready. - Hamımızın kameralarımız hazır idi.

Soldiers came charging through the forest, guns at the ready – Əsgərlər silahları hazır vəziyətdə meşənin içindən hücuma keçdilər

She's at the peak of her career - O, karyerasının zirvəsindədir.

The house is being built at the moment. - Hal hazırda ev tikilir.

His life was at the mercy of the king - Onun həyatı padşahın mərhəmətinə qaldı

We're at the mercy of the weather. – Biz havanın insafına qaldıq

Be here by twelve o'clock at the latest - Ən geci saat on ikiyə qədər burada olun

I'll be around by ten at the latest - Ən geci 10-da olaram

He is at the height of his career - O, karyerasının zirvəsindədir

 

Cumle tercumesi ingilis azeri

 

Thousands perished at the hands of the invading forces - İşğalçı qüvvələrin əli ilə minlərlə insan həlak oldu

This is their third defeat at the hands of the world champions - Bu, onların dünya çempionları qarşısında üçüncü məğlubiyyətidir

He seated himself comfortably at the foot of the bed  - O, rahat şəkildə çarpayının dibində oturdu

She bought fame at the expense of her happiness and health. - O, şöhrəti xoşbəxtliyi və sağlamlığı bahasına alıb.

Ford has been gaining market share this year at the expense of GM - Ford bu il bazar payını GM hesabına əldə edir

His voice dropped at the end of the sentence - Cümlənin sonunda səsi aşağı düşdü

You can't expect me to move my home at the drop of a hat - Evimi bir anda köçürməyimi gözləyə bilməzsiniz

She loses her temper at the drop of a hat – O, bir anda özünü itirir

When poverty comes in at the door, love flies out of the window - Qapıdan yoxsulluq girəndə, sevgi pəncərədən uçur

Suddenly a face appeared at the door - Birdən qapıda bir üz göründü

The telephone is at the bottom of the stairs - Telefon pilləkənin altındadır

She left a large space empty at the bottom of the page – O, səhifənin altında böyük bir boşluq buraxdı

The academic year commences at the beginning of September - Tədris ili oktyabrın əvvəlində başlayır

She went blind at the age of ten - O, on yaşında kor oldu

He became a doctor at the age of 27 - 27 yaşında həkim olub.

He can be rather moody at times - O, bəzən olduqca əsəbi ola bilər

The work gets a bit dull at times - İş bəzən bir az sönük olur

The family honour is at stake - Ailənin şərəfi təhlükədədir

This decision puts our lives at stake - Bu qərar bizim həyatımızı təhlükə altına qoyur

Can you be ready at short notice? - Qısa müddətdə hazır ola bilərsinizmi?

The plans are subject to change at short notice - Planlar qısa müddətdə dəyişdirilə bilər

He was drowned at sea - O, dənizdə boğuldu

I don't remember my first day at school - Məktəbdəki ilk günüm yadımda deyil

Rebecca always excelled in languages at school - Rebekka məktəbdə həmişə dillərdə mükəmməl idi

The whole future of the company is at risk - Şirkətin bütün gələcəyi risk altındadır

Don't go putting yourself at risk - Özünüzü riskə atmayın

Her heartbeat is only 55 at rest - Onun ürək döyüntüsü hərəkətsiz vəziyətdə cəmi 55-dir

At rest the insect looks like a dead leaf – Hərəkətsiz vəziyətdə ( dinlənərkən) həşərat ölü yarpağa bənzəyir

Names were picked at random out of a hat - Adlar təsadüfi olaraq (bəxtəbəxt)  şapkadan seçildi

Names were chosen at random from a list - Adlar təsadüfi olaraq siyahıdan seçilib

Nothing about my life excites me at present. - Hazırda həyatımla bağlı heç nə məni həyəcanlandırmır.

The children were at play in the yard - Uşaqlar həyətdə oynayırdılar

Children spend hours at play - Uşaqlar saatlarla oyun oynayırlar

Once, in the seventies, I used to dine in Slavic splendor at places like the Golden Shell - Bir dəfə, yetmişinci illərdə mən Golden Shell kimi yerlərdə slavyan əzəmətində nahar edirdim

The two countries were at peace - İki ölkə sülh içində idi

The countries have been at peace for more than a century - Ölkələr bir əsrdən artıqdır ki, sülh şəraitində yaşayırlar

She is at pains to point out how much work she has done - O, nə qədər iş gördüyünü göstərmək üçün əziyyət çəkir

She was at pains to tell me - several times - that her male friends were divided into two groups - O, bir neçə dəfə mənə kişi dostlarının iki qrupa bölündüyünü söyləmək üçün əziyyət çəkdi

He left the room at my request – O, mənim xahişimlə otağı tərk etdi

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

arrow