Materials

İngilis dilində sözlər və cümlələr - At sözönü ( 2 ci hissə )


0 950

İngilis dilində sözlər öyrənmək və tərcüməsi

 

 

At one’s disposal

Əlinin altında, birinin əmrində, birinin ixtiyarında

At one’s discretion

Birinin təqdirinə bağlı olaraq

At one’s desk

Birinin masasında

At one’s best

Ən yaxşı halda

At one time

Bir zaman, vaxtilə, bir səfərdə

At once

Dərhal, birdən, həmin dəqiqə, bir yolluq

At on the double

Cüt üstündə

At on sight

Görünüşdə

At odds with

İlə ziddiyət çəkir

At noon

Günorta

At night

Gecə vaxtı

At most

Ən çox, maksimum

At midnight

Gecəyarısı

At midday

Günorta vaxtı

At loose ends

 

At liberty

Sərbəst, azadlıqda

At length

Uzun uzadıya, ətraflı olaraq, nəhayət

At least

Ən azından, heç olmazsa

At last

Nəhayət, sonunda

At large

Ətraflı olaraq, ümumi olaraq, tamamilə,azad, sərbəst

At issue

Məsələ ilə bağlı olan

At home

Evdə

At high speed

Yüksək sürətlə

At heart

Əslində, qəlbində

At hand

Əl altında, hazır, əlaltı, burnunun ucunda

At full throttle

Tam qaz

At full tilt

Son sürətlə

At full strength

Tam gücü ilə

At/ from the outset

Əvvəldən, ən başından

At /for a fraction of

Bir qismi üçün, bir hissəsi üçün

At first sight

İlk görüşdə, ilk baxışda, görən kimi

At first

İlk olaraq, başlanğıcda

At fault

Qəbahətli, günahlı

At face value

Görünüşdə, nominal dəyərdə, olduğu kimi

At ease

Rahat, içi rahat, rahatlıqla

At breakfast

Səhər yeməyində

At any rate

Heç olmazsa, nə olursa olsun, yenə də, hər halda

At any cost

Nəyin bahasına olursa olsun

At an advantage

Avantajlı

At all hours

Hər saat, bütün saatlarda

At all events

Necə olursa olsun, bütün hallarda

At all costs

Nəyin bahasına olursa olsun, necə olursa olsun

At a time

Zamanında, anında

At a stretch

Bir nəfəsə, bir oturuma, bir dəfəlik, fasiləsiz 

At a stand

Bir yerdə

At a speed of

Sürətində

At a rate of

Dərəcəsilə

At a price

Bir qiymətə

At a moment’s notice

Bir anlıq xəbərində olma

At a low ebb

Çox pis vəziyətdə

At a loss for words

Söz itirməkdə

At a loss

Nə edəcəyini bilməz vəziyətdə, zərərinə, ziyanda

At a loose and

 

At a guess

Bir təxmində

At a glance

Bir baxışda

At a distance

Uzaqda, müəyyən bir məsafədə, gendən, aralı

At a discount

Endirimdə, ucuza

At a disadvantage

Dezavantajlı vəziyyətdə

 

Ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumesi, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dili sozler pdf, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, at ingilis dilinde, at ingilis sozler

 

 

 

İngilis cumle tercumesi

 

Vusal had a lot of cash at his disposal – Vusalın əlinin altında ( sərəncamında) çoxlu nəğd pul var idi

I will have a car at my disposal for the whole month - Bütün ay ixtiyarımda bir avtomobil olacaq

The president could use his constitutional powers to move troops about at his discretion - Prezident konstitusiya səlahiyyətlərindən öz mülahizəsinə uyğun olaraq qoşun yeritmək üçün istifadə edə bilər

One morning I was sitting at my desk when a policeman knocked at my door - Bir səhər stolumda oturmuşdum ki, bir polis qapımı döydü

I'm not at my best in the morning – Səhərləri yaxşı vəziyətdə olmuram

I don't really feel at my best today – Bugün özümü yaxşı halda hiss etmirəm

At one time we met frequently - Bir vaxtlar tez-tez görüşürdük

The fish lay thousands of eggs at one time - Balıq bir dəfəyə (eyni anda) minlərlə yumurta qoyur

No man ever became thoroughly bad at once - Heç bir insan bir anda tamamilə pis olmamışdır

If necessary I can come at once - Lazım olsa, dərhal gələ bilərəm

They're constantly at odds with each other - Daim bir-birləri ilə mübahisə edirlər

She is at odds with her boss – O, müdürü ilə anlaşmır

She'll arrive in New York at noon - O, günorta Nyu Yorka çatacaq

Misfortunes come at night - Bədbəxtliklər gecələr gəlir

It will cost you 1000 yuan at most - Ən çox 1000 yuana başa gələcək

She's 25 years old, at most - Onun ən çox 25 yaşı var

We finally got home at midnight - Nəhayət gecə yarısı evə çatdıq

We usually have a simple meal at midday - Biz adətən günorta vaxtı sadə yemək yeyirik

I'm not at liberty to reveal any names - Heç bir ad açıqlamaq hüququna malik deyiləm

You are at liberty to say what you like - İstədiyinizi söyləməkdə azadsınız

'I'm still not sure,' he said at length - "Mən hələ də əmin deyiləm" dedi uzun müddət ( uzun uzadıya)

 

İngilis dilində cümlələr

 

At length my father went into the house - Nəhayət, atam evə girdi

At least ten people were killed in the crash - Qəza nəticəsində azı on nəfər həlak olub

At last I was able to work undisturbed - Nəhayət, narahat olmadan işləyə bildim

The soldier reported that a prisoner was at large - Əsgər bir məhbusun azadlıqda olduğunu bildirdi

The people at large want peace - Xalq bütövlükdə sülh istəyir

What's at issue here is the whole future of the industry - Burada məsələ sənayenin bütün gələcəyidir

Your objections do not touch the point at issue - Etirazlarınız məsələyə toxunmur

Let's come back to the point at issue - Gəlin məsələyə qayıdaq

Every dog is a lion at home - Hər it evdə bir aslandır

The engine is very noisy at high speed - Mühərrik yüksək sürətlə çox səs-küylüdür

Police pursued the car at high speed - Polis yüksək sürətlə maşını təqib etdi

All men are poets at heart – Bütün kişilər qəlblərində ( əslində) şairdirlər

I'm young at heart – Mən əslində gəncəm

He drove along at full throttle - O, tam qazla sürdü

The campaign is continuing to run at full throttle - Kampaniya tam sürətdə davam edir

Meanwhile, production amidst all the changes continues at full tilt - Bu arada, bütün dəyişikliklər arasında istehsal son sürətlə davam edir

The Neftchi team is now at full strength - Neftçi komandası indi tam gücdədir

Some units will be maintained at full strength; others will rely on large numbers of reserves - Bəzi bölmələr tam gücdə saxlanılacaq; digərləri çoxlu sayda ehtiyatlara arxalanacaqlar

I told him at/from the outset I wasn't interested – Mən ona maraqlanmadığmı ən başından söylədim

Don't judge me for things at first sight - İlk baxışdan məni mühakimə etməyin

At first, he was really scared - Başlanğıcda o, həqiqətən qorxdu

 

Cumle tercumesi ingilis azeri

 

I think the owners are at fault for not warning us. - Düşünürəm ki, sahibləri bizə xəbərdarlıq etməməkdə günahkardırlar.

At this point our logic was at fault - Bu məqamda məntiqimiz səhv idi

You shouldn't always take his remarks at face value - Siz həmişə onun iradlarını olduğu kimi qəbul etməməlisiniz

He is always ill at ease when facing his step-father - Ögey atası ilə üz-üzə gələndə həmişə narahat olur

She felt completely at ease with Bernard - O, Bernardın yanında özünü tamamilə rahat hiss edirdi

Jennie had sat opposite her at breakfast - Jennie səhər yeməyində onunla üzbəüz oturmuşdu

At any rate, your plan needs revision - Hər halda ( nə olursa olsun), planınıza yenidən baxılmalıdır

Well, at any rate, the next meeting will be on Wednesday - Yaxşı, hər halda, növbəti görüş çərşənbə günü olacaq

He is determined to win at any cost - O, nəyin bahasına olursa-olsun qalib gəlməyə qərarlıdır

We will do it at any cost. - Nəyin bahasına olursa olsun bunu edəcəyik.

You will be at an advantage if you have thought about the interview questions in advance - Müsahibə suallarını əvvəlcədən düşünsəniz, üstünlük qazanacaqsınız

Younger kids were at an advantage – Balaca uşaqlar avantajlı idilər

They keep ringing me up at all hours – Onlar hər saat mənə zəng vururlar

She thinks she can call me at all hours of the day and night - O düşünür ki, gecə-gündüz mənə hər saat zəng edə bilər

He is not clever, but at all events he works well - O, ağıllı deyil, amma nə olur olsun yaxşı işləyir

At all events, we can't make things worse than they already are - Bütün hallarda ( nə olursa olsun), biz hər şeyi əvvəlkindən daha pis edə bilmərik

I can only carry two at a time - Mən yalnız ikisini eyni anda daşıya bilirəm.

Can you go up the stairs two steps at a time? - Pilləkənləri birdən iki pillə qalxa bilərsinizmi?

She worked for six hours at a stretch - O, altı saat fasiləsiz işləyirdi

She used to read for hours at a stretch - O, bir oturuma saatlarla oxuyardı

Life cannot be kept at a stand - Həyatı bir yerdə saxlamaq olmaz

He drove at a speed of sixty miles per hour - O, saatda altmış mil sürətlə sürürdü

The train is traveling at a speed of sixty miles an hour. - Qatar saatda altmış mil sürətlə hərəkət edir.

They only pay tax at a rate of 5% - Onlar yalnız 5% dərəcəsi ilə vergi ödəyirlər

The water is advancing at a rate of 5cm a day - Su gündə 5 sm sürətlə irəliləyir

Fame comes at a price - Şöhrət bir qiymətə gəlir

His confidence is at a low ebb - Onun özünə inamı aşağı səviyyədədir

Interest in religion seemed to be at a low ebb - Dinə maraq, deyəsən, aşağı səviyyədə idi

 

İngiliscə “ At” haqqında cümlələr

 

I'm at a loss for words - Söz tapa bilmirəm

When she won the award, she seemed at a loss for words - Mükafatı qazananda o, söz tapa bilmirdi

I'm at a loss as to what to do - Nə edəcəyimi bilmirəm

They must sell the goods at a loss - Malları zərərlə satmalıdırlar

At a guess he's been dead for two days - Təxminən iki gündür ki, ölüb

I know him at a glance - Mən onu bir baxışdan tanıyıram

I can distinguish them at a distance - Mən onları uzaqdan fərqləndirə bilirəm

Tickets are available to members at a discount - Biletlər endirimlə üzvlərə verilir

He's at a disadvantage being so shy. - Onun bu qədər utancaq olması dezavantajlı vəziyyətdir ( yaxşı deyil).

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

arrow