Materials

İngilis Azeri sözlər, cümlələr və tərcüməsi - In sözönü ( 3 cü hissə)


0 1276

İngilis dilində sözlər öyrənmək və cümlə tərcümə

 

 

In confinement

Həbsdə

In confidence

Etibarla

In conclusion

Yekun olaraq, axırı, nəhayət

In compensation for

Təzminat olaraq

In comparison with

Müqayisədə

In common

Ümumi, şərikli, əlbir, ortaqlı

In command of

Komandanlığında

In comfort

Rahatlıq içində

In combination with

ilə birlikdə

In cash

Nəğd olaraq

In case of

Olması halında, olduğu təqdirdə

In case

Halda

In business

Biznesdə

In bulk

Toplu olaraq

In brief

Qısaca

In black and white

Yazılı olaraq, yazıyla, qara və ağ rəngdə

In bed

Yataqda

In awe of

Heyranlıqla

In any case

Hər halda, hər vəziyyət

In anticipation of

Ərəfəsində

In answer to

-a cavab olaraq

In an uproar

Bir hay-küy içində

In an instant

Bir anda

In all my born days

 

In all likelihood

Böyük ehtimalla

In all honesty

Düzünü desək

In aid of

Yararına

In agreement with

ilə razılaşaraq

In agony

Əzab içində

In advance

Əvvəlcədən, qabaqcadan

In addition to

Əlavə olaraq, savayı, yanaşı

In action

Fəaliyyətdə, işlək vəziyətdə

In accordance with

Uyğun olaraq, üzrə, görə

In abundance

Bolluqda, bolluq içində

In abeyance

Asqıda, gözləməkdə

In a way

Bir baxıma, şəkildə

In a temper

Sinirli

In a sense

Bir mənada

In a row

Üst üstə, sıra sıra

In a pile

Yığın yığın

In a nutshell

Bir sözlə, qısacası

In a minute

Bir dəqiqəyə, bir dəqiqə içində

In a mess

Saliqəsiz şəkildə, kir-pas içində

In a lather

Tər içidə həyacanlı, tədirgin, narahat

In a hurry

Tələsik, basməmmədi, əlimyandı, təcili

In a heap

Bir yığın içində, bir yığın

In a flash

Bir qırpımda, bir soluğa

In a deep sleep

Dərin yuxuda

 

 

Ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumesi, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dili sozler pdf, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, in ingilis dilinde, in ingilis sozler, in sözönü, in prepositional phrases

 

 

İngiliscə cümlələr və tərcüməsi

 

 

They were held in confinement for three weeks - Onlar üç həftə həbsxanada saxlanılıblar

The students are slowly gaining in confidence - Tələbələr yavaş-yavaş özünə inam qazanırlar

In conclusion, I would like to say how much I have enjoyed myself today. - Sonda demək istərdim ki, bu gün özümdən nə qədər həzz aldım.

She received £40 000 in compensation for a lost eye - O, gözünü itirdiyinə görə 40 000 funt sterlinq təzminat alıb

The glasses are small in comparison with the old ones - Eynəklər köhnələri ilə müqayisədə kiçikdir

I have a lot in common with my sister - Bacımla ortaq cəhətlərim çoxdur

General Smith is in command of the army - General Smit orduya komandanlıq edir

They had enough money to live in comfort in their old age - Onların qocalıqlarında rahat yaşamağa kifayət qədər pulları var idi

He carried on the business in combination with his friends - O, işini dostları ilə birlikdə davam etdirirdi

Small amounts will be paid in cash - Kiçik məbləğlər nağd şəkildə ödəniləcək

In case of fire, walk quickly to the nearest door - Yanğın zamanı ən yaxın qapıya qədər sürətlə gedin

Keep these papers together in case they are lost - Bu sənədlər itməsi halında  onları bir yerdə saxlayın

It's no easy job to set out in business  - Biznesə başlamaq asan iş deyil

It's usually cheaper to buy in bulk - Toplu almaq adətən daha ucuzdur

In brief, it's like this - Qısacası belədir

They demanded that the agreement be written in black and white - Onlar müqavilənin yazılı şəkildə olmasını tələb ediblər

He brought her breakfast in bed on a tray - Yataqda nimçədə səhər yeməyi gətirdi

All of the neighbours were a little in awe of my mother - Qonşuların hamısı anamdan bir az qorxurdu

In any case, he is a friend of mine - Hər vəziyyətdə o, mənim dostumdur

He smiled in anticipation of her imminent arrival - Onun yaxınlaşmasını gözləyərək gülümsədi

People are buying extra groceries in anticipation of heavy snowstorms - İnsanlar güclü qar fırtınası ərəfəsində əlavə ərzaq məhsulları alırlar

Mary laughed in answer to the teacher's question - Məryəm müəllimin sualına cavab olaraq güldü

In answer to your recent inquiry, the book you mention is not in stock - Son sorğunuza cavab olaraq qeyd etdiyiniz kitab stokda deyil

The classroom was in an uproar - Sinifdə səs-küy vardı

 

 

 

İngilis Azeri cümlə tərcüməsi

 

I mean everyone was in an uproar about it - Demək istəyirəm ki, hamı bununla bağlı hay-küy salırdı

In an instant her mood had changed - Bir anda onun əhvalı dəyişdi

It all happened in an instant - Hər şey bir anda baş verdi

In all likelihood the meeting will be cancelled - Böyük ehtimalla görüş ləğv olunacaq

In all honesty, the book was not as good as I expected - Düzünü desəm, kitab gözlədiyim qədər yaxşı olmadı

We're going to attend a formal dinner in aid of cancer research - Xərçəng araşdırmalarına kömək etmək üçün rəsmi şam yeməyinə qatılacağıq

We are in agreement with their decision - Biz onların qərarı ilə razıyıq

He lay in agony until the doctor arrived - Həkim gələnə qədər əzab içində yatdı

You must pay for the ticket in advance - Biletin pulunu əvvəlcədən ödəməlisiniz

Tickets must be purchased two weeks in advance - Biletlər iki həftə əvvəl qabaqcadan alınmalıdır

In addition to a competitive salary, the company offers attractive employee benefits - Rəqabətli əmək haqqı ilə yanaşı, şirkət işçilərə cəlbedici mükafatlar təklif edir

My assistant will now demonstrate the machine in action - Köməkçim indi maşını işlək vəziyyətdə nümayiş etdirəcək

Is your machine still in action? - Maşınınız hələ də işlək vəziyətdədir?

Behave in accordance with what is expected of your age - Yaşınızdan gözlənilənlərə uyğun davranın

We acted in accordance with my parents' wishes. - Valideynlərimin istəyinə uyğun hərəkət etdik.

Carpets are available in abundance – Xalçalar bol miqdarda var

The rule has been in abeyance since 1980 - Qayda 1980-ci ildən bəri gözlənilməkdə

Radiation may damage cells in a way that was previously unforeseen - Radiasiya hüceyrələrə əvvəllər görülməyən bir şəkildə zərər verə bilər

He's in a temper today - Bu gün əsəbiləşib

The child remained under the table in a temper until his father came home - Atası evə gələnə qədər uşaq əsəbi halda stolun altında qalıb

His suggestion is in a sense workable - Onun təklifi müəyyən mənada işləkdir

In a sense he's right – O, bir baxıma haqlıdır

What you say is true in a sense - Dedikləriniz müəyyən mənada ( bir baxıma) doğrudur

 

 

İngiliscə Azerbaycanca cümlə tərcüməsi

 

The children were asked to stand in a row - Uşaqlardan bir cərgədə ( sıra sıra) dayanmağı xahiş etdilər

We sat in a row at the back of the room - Otağın arxa tərəfində sıra sıra oturmuşduq

Collect the books and put them in a pile on my desk - Kitabları toplayın və stolumun üstünə üst üstə qoyun

Give it to me in a nutshell - Bir sözlə onu mənə ver

I'll be back in a minute - Mən bir dəqiqəyə qayıdacağam

The room was in a mess - Otaq kir-pas içində idi

She's in a lather about having to speak to such a large crowd - O, belə böyük bir izdihamla danışmaq məcburiyyətində olduğu üçün həyacanlıdır

Nothing is ever done in a hurry - Heç bir şey tələsik edilmir

They finally collapsed in a heap on the grass - Nəhayət, otların üstünə yığılıb yıxıldılar

It was done in a flash - Bir anda edildi

The ceremony was over in a flash - Mərasim bir anda başa çatdı

I was in a deep sleep when the phone rang - Telefon zəng çalanda dərin yuxuda idim

 

 

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

 

 

 

 

arrow