Materials

İngilis dilində sözlər, tərcüməsi və əlaqəli cümlələr - In sözönü ( 2 ci hissə )


0 1261

İngilis azeri sözlər və cümlə tərcüməsi 

 

 

In good/bad condition

Yaxşı/pis vəziyətdə

In good faith

Yaxşı niyyətlə, səmimiyətlə

In goal

Hədəfdə, qapıda ( futbol)

In general

Ümumi olaraq, ümumilikdə

In gear

 

In future

Gələcəkdə

In full

Tam olaraq, əksiksiz, tam

In front of

Qarşısında

In force

Qüvvədə

In focus

Diqqətdə

In flower

Çiçək içində

In flames

Alov içində

In fear of

Qorxusuyla, qorxusundan

In favor of

Lehinə, mənfəətinə

In fashion

Dəbdə

In fairness to

Ədalət naminə

In fact

Əslində, faktiki olaraq

In existence

Varlıqda

In exchange for

Müqabilində, qarşılıq olaraq

In excess of

Artıqlaması ilə,

In evidence

Sübut daxilində

In essence

Əslən, mahiyətcə, zatən

In error

Səhvən

In effect

Təsirində

In earnest

Ciddi, ciddiyətlə

In duplicate

Kopya halında

In due course

Vaxtı gəlincə, zamanı gəldiyində

In doubt

Şübhə içində

In distress

Kor – peşman, çətinlik içində

In dispute

Anlaşmazlıq, mübahisədə

In disorder

Nizamsız, narahatlıq içində

In disguise

Maskada

In disgrace

Biabırçılıq içində

In difficulty

Çətinlikdə, çətinlik içində

In detail

Ətraflı, hər tərəfli

In defense of

Müdafiəsində

In decline

Tənəzzüldə, düşüş içərisində

In debt

Borc içində

In danger

Təhlükədə

In charge of

Məsuliyətində

In character

Xarakterdə

In custody

Həbsdə

In court

Məhkəmədə

In control of

Nəzarətdə

In contrast with/ to

İlə fərqli olaraq, əksinə

In contact with

ilə təmasda

In consequence of

Nəticəsində, nəticəsi olaraq, səbəbiylə

In connection with

İlə əlaqədar

In conjunction with

ilə birlikdə

In confusion

Çaşqınlıq içində, qarmaqarışıq

 

 

Ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumesi, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dili sozler pdf, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, in ingilis dilinde, in ingilis sozler, in sözönü, in prepositional phrase

 

 

İngilis dilində cümlələr və tərcüməsi 

 

The piano was in good condition - Piano yaxşı vəziyyətdə idi

The car is kept in good condition - Maşın yaxşı vəziyyətdə saxlanılır

The house is in bad condition - Ev pis vəziyyətdədir

She signed the letter in good faith, not realizing its implications - O, məktubun nəticələrini dərk etmədən yaxşı niyətlə imzaladı

We have entered into agreements in good faith - Biz xoş niyyətlə müqavilələr bağlamışıq

Who is in goal for Arsenal? - Arsenalın hədəfində kim var?

Who is playing in goal for Milan this evening? - Bu axşam Milanın qapısında kim oynayır?

I like games in general, and especially football - Ümumiyyətlə, oyunları, xüsusən də futbolu xoşlayıram

In general, men are taller than women - Ümumiyyətlə, kişilər qadınlardan daha uzundur

Could you be more careful in the future? - Gələcəkdə daha diqqətli ola bilərsinizmi?

Whether he will continue to be successful in the future is open to doubt - Gələcəkdə uğur qazanmağa davam edib-etməyəcəyi şübhə doğurur

I was reimbursed in full - Mənə kompensasiya tam ödənilib

Your money will be refunded in full - Pulunuz tam olaraq geri qaytarılacaq

Ann stopped in front of the house - Ann evin qarşısında dayandı

The law should remain in force - Qanun qüvvədə qalmalıdır

The binoculars were not in focus - Durbin diqqət mərkəzində deyildi

The roses are in flower now - Güllər indi çiçək açır

The building was in flames - Bina alov içində idi

 

 

İngiliscə azericə cümlə tərcümə

 

People should not live in fear of crime - İnsanlar cinayət qorxusu ilə yaşamamalıdırlar

I am in favor of stopping work now - Mən indi işin dayandırılmasının tərəfdarıyam

Miniskirts were in fashion in the late sixties - Mini ətəklər altmışıncı illərin sonlarında dəbdə idi

In fairness to him, he had no choice – Ədalətli olmaq lazım gələrsə, onun başqa seçimi yox idi

The rumour is without foundation in fact - Söz-söhbət əslində əsassızdır

The elephant is the largest land animal in existence - Fil mövcud olan ən böyük quruda yaşayan heyvandır

I've offered to paint the kitchen in exchange for a week's accommodation - Mən bir həftəlik yaşayış müqabilində mətbəxi rəngləməyi təklif etmişəm

He gave me an apple in exchange for a cake - Tortun müqabilində mənə bir alma verdi

The increase will not be in excess of two per cent - Artım iki faizdən çox olmayacaq

The vehicle had been traveling at speeds in excess of 90 miles per hour - Avtomobil saatda 90 mildən çox sürətlə hərəkət edirdi

The police were much in evidence at today's demonstration - Polis bugünkü nümayişdə çoxlu sübutu var idi

In essence, all computers are the same - Əslində bütün kompüterlər eynidir

In essence, your situation isn't so different from mine - Əslində sizin vəziyyətiniz mənimkindən o qədər də fərqlənmir

The man was arrested in error - Adam səhvən həbs edilib

Some ancient laws are still in effect - Bəzi qədim qanunlar hələ də qüvvədədir

These laws are in effect in twenty states - Bu qanunlar iyirmi ştatda qüvvədədir

Matthews was in earnest conversation with a young girl - Metyus gənc bir qızla ciddi söhbət edirdi

The contract is prepared in duplicate so that both parties can sign it. - Müqavilə iki nüsxədə hazırlanır ki, hər iki tərəf imzalaya bilsin.

In due course the baby was born - Vaxtı gəlincə uşaq dünyaya gəldi

I shall answer your letter in due course - Məktubunuza zamanı gəldiyində cavab verəcəm

The boy's honesty was never called in doubt - Oğlanın dürüstlüyünə heç vaxt şübhə edilmirdi

He is in distress for money - O, pula görə əziyyət çəkir

Your sincerity is not in dispute - Sizin səmimiyyətiniz mübahisə doğurmur

The meeting terminated in disorder - İclas anlaşmazlıqla  başa çatıb

The minister was dismissed from his office in disgrace - Nazir biabırçılıqla vəzifəsindən azad edilib

 

 

Cümlə tərcüməsi İngilis Azeri

 

When you are in difficulty, you may ask for her help - Çətinlik içində olduğunuz zaman ondan kömək istəyə bilərsiniz

He explained it in detail - Bunu ətraflı izah etdi

Could any member of this council honestly rise in defense of this false declaration? - Bu şuranın hər hansı bir üzvü bu saxta bəyanatı müdafiə etmək üçün vicdanla ayağa qalxa bilərmi?

Fish stocks in the Baltic are in decline - Baltikyanı ölkələrdə balıq ehtiyatları azalır

I am in debt now - Mən indi borc içindəyəm

The plant is now in danger of extinction - İndi bitki nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir

The teacher is in charge of the class - Müəllim sinifə rəhbərlik edir

Send it to whoever is in charge of sales - Bunu satışa cavabdeh olan şəxsə göndərin

She differs from her brother in character - O, xarakterinə görə qardaşından fərqlənir

He was kept in custody for his own safety. - O, öz təhlükəsizliyi üçün həbsdə saxlanılıb.

Are you prepared to repeat these allegations in court? - Bu iddiaları məhkəmədə təkrar etməyə hazırsınızmı?

He wants to be in control of his own destiny. - O, öz taleyinə nəzarət etmək istəyir.

This bag is big in contrast with that one - Bu çanta ondan fərqli olaraq böyükdür

We will never in contact with each other. - Biz heç vaxt bir-birimizlə əlaqə saxlamayacağıq.

In consequence of the agreement, Mr. Mahmoud gave up possession to the landlord - Razılaşmanın nəticəsi olaraq, cənab Mahmud mülkü ev sahibinə verdi

Police arrested five young men in connection with one of the attacks - Polis hücumlardan biri ilə bağlı beş gənci həbs edib

The moon is in conjunction with the sun - Ay günəşlə birləşir

Matt stared at her in confusion - Matt çaşqınlıqla ona baxdı

 

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

 

arrow