Materials

İngilis dilində sözlər, cümlələr və tərcüməsi - Out sözönü


1 9950

İngilis Azeri sözlər və tərcüməsi 

 

 

English

 

Azeri

Out of struggle

Mübarizədən kənar

Out of debt

Borcu bitmək, borcdan çıxmaq

Out of work

İşsiz

Out of trouble

Problemdən uzaq

Out of the question

İmkansız, mövzu –bəhis

Out of the ordinary

Qeyri-adi

Out of the kitchen

Mətbəxdən çıxarmaq, mətbəxdən uzaq

Out of stock

Ehtiyat bitdi, stok qurtardı

Out of spite

Acıqca, acıqla, sinirdən

Out of sight

Görüş nöqtəsinin xaricində, gözdən uzaq

Out of school

Məktəbdən kənar

Out of respect for

Hörmətinə, xatirinə

Out of reach

Əlçatmaz

Out of print

Çapdan çıxmaq

Out of practice 

Praktikasızlıq

Out of place

Yerli- yersiz, damdan düşmə, uyğun olmayan

Out of pity

Yazığı gələrək, heçnəsiz

Out of order

Xarab, işləmir, qırıq

Out of one’s mind

Ağlından çıxmaq, unutmuş, yadından çıxarmış

Out of love

Sevgidən, eşqdən

Out of jealousy

Qısqanclıqdan

Out of in step

Addım kənarı

Out of ideas

İdeyalardan kənar ( uzaq)

Out of hatred

Nifrətdən

Out of hand

Düşünmədən, dərhal, o dəqiqə

Out of fashion

Köhnə, dəbi keçmiş

Out of duty

Vəzifədən kənar

Out of doors

Açıq havada, çöldə,

Out of date

Vaxtı keçmiş, köhnəlmiş

Out of danger

Təhlükəsiz, xətərdən uzaq, təhlükənin xaricində

Out of curiosity

Maraqdan, maraq üçün

Out of control

Nəzarətdən kənar, idarəolunmayan

Out of context

Söhbətdən kənar, konteksdən kənar

Out of breath

Nəfəssiz, nəfəsi kəsilmiş

 

Ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dilində cümlələr, ingilis dili sözlər, ingilis dilinde sozler ve tercumesi, ingilis dilinde sozler oyrenmek, ingilis dili sozler pdf, lüğət ingilis azərbaycan, ingilis dili tərcümə, ingilisce cumle, cumle tercumesi ingilis azeri, ingilizce azerice cumle ceviri, ingilis cumle tercumesi, ingilis dili cumle qurmaq, ingilis azeri cumle ceviri, ingilis sozler, ingilis azeri sozler, ingiliscə azerbaycanca luget, ingiliscə azerbaycanca tərcümə, out ingilis dilinde, out ingilis sozler, out sözönü, out prepositional phrases

 

 

İngilis dilində cümlələr və tərcüməsi

 

 

 

She thinks she will be out of the struggle for some reasons - O, müəyyən səbəblərə görə mübarizədən kənarda qalacağını düşünür

The company is now out of debt - Şirkət artıq borcdan çıxıb

How did you manage to keep out of debt? - Necə oldu ki, borcdan çıxa bildin?

People throughout the country are out of work - Ölkənin hər yerində insanlar işsizdir

Gill had been out of work for a year and was getting very despondent - Gill bir il idi ki, işsiz idi və çox məyus olurdu

I hope Tim stays out of trouble this year. - Ümid edirəm ki, Tim bu il problemdən uzaq qalacaq.

Keep him out of trouble. - Onu bəlalardan uzaq tutun.

That's out of the question - Bundan söhbət gedə bilməz

A trip to New Zealand is out of the question this year - Bu il Yeni Zelandiyaya səfərdən söhbət gedə bilməz ( imkansızdır)

Her new house is certainly out of the ordinary - Onun yeni evi əlbəttə ki, qeyri-adidir

The boy's knowledge was out of the ordinary - Oğlanın biliyi qeyri-adi idi

Get out of the kitchen! - Mətbəxdən çıx!

He shooed the kids out of the kitchen - Uşaqları mətbəxdən qovdu

Red tights are out of stock - Qırmızı taytlar tükənib

I'm sorry, that swimsuit is completely out of stock in your size. - Üzr istəyirəm, sizin ölçüdə çimərlik geyimi tamamilə tükənib.

Out of sight, out of mind - Gözden ırak olan gönülden de ırak olur

He was careful to keep out of sight - O, diqqətdən kənarda qalmamağa çalışırdı

She did it out of spite. - O, bunu acıqla etdi.

She broke it just out of spite. - O, sırf bunu acıqla sındırdı.

He shot out of school when the bell rang - Zəng çalınca məktəbdən çıxdı

 

 

 

İngilis Azeri cümlə və tərcüməsi

 

Out of respect for the wishes of her family, the affair was not reported in the media - Ailəsinin istəklərinin xatirinə, bu münasibət mediada işıqlandırılmadı

Out of respect for the dead woman's family, there were no journalists at the funeral - Ölən qadının ailəsinə hörmət əlaməti olaraq dəfn mərasimində jurnalistlər olmayıb

Keep all medicines out of reach of children - Bütün dərmanları uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın

Keep breakables out of reach of very young children - Qırılanları çox kiçik uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın

The book has passed out of print - Kitab çapdan çıxıb

Her first novel is now out of print - Onun ilk romanı artıq çapdan çıxıb

If you don't play, you'll get out of practice - Oynamasan, məşqdən uzaqlaşacaqsan

Don't ask me to speak French! I'm out of practice - Məndən fransızca danışmağı tələb etmə! Praktikam yoxdu

I felt out of place among foreigners - Xaricilər arasında özümü yersiz hiss etdim

Her criticisms were quite out of place - Onun tənqidləri tamamilə yersiz idi

I saved her out of pity for her child - Uşağına yazığım gəldiyi üçün onu xilas etdim

He gave the beggar a few coins out of pity - O, dilənçiyə yazığı gələrək bir neçə qəpik Verdi

The office telephones were all out of order - Ofis telefonlarının hamısı sıradan çıxdı (xarab idi)

I can't get it out of my mind. - Onu ağlımdan çıxara bilmirəm.

Sorry-your name has gone right out of my mind. - Bağışlayın, adınız yadımdan çıxıb.

I helped her out of love, not out of pity. - Mən ona yazığım gəldiyi üçün deyil, sevgidən kömək etdim.

She broke them up out of jealousy.- O, qısqanclıqdan onları ayırıb.

Cain killed Abel out of jealousy and was exiled by God - Qabil qısqanclıqdan Habili öldürdü və Allah onu sürgün etdi

They have run out of ideas – Onlarda fikir qurtarıb

He killed his uncle out of hatred – o, nifrətdən əmisini öldürdü

The suggestion should not be dismissed out of hand - Təklifi əldən buraxmaq olmaz

The football fans have got completely out of hand - Futbolsevərlər tamamilə nəzarətdən çıxıblar

 

 

 

İngilis cümlə tərcüməsi

 

Bravery never goes out of fashion - Cəsarət heç vaxt dəbdən düşmür

Take your coat out of doors and shake it out - Paltoyu qapıdan çıxarın və silkələyin

But it's out of date already - Amma artıq köhnəlib

A passport that is out of date is invalid - Vaxtı keçmiş pasport etibarsızdır

Doctors said she is now out of danger - Həkimlər onun hazırda təhlükədən uzaq olduğunu bildiriblər

He is now out of danger - O, indi təhlükədən xilas olub

She decided to call her ex-boyfriend out of curiosity - O, maraqdan keçmiş sevgilisinə zəng etmək qərarına gəlib

Just out of curiosity, why did you take that job? - Sadəcə maraqdan, niyə o işi götürmüsən?

The plane got out of control and crashed - Təyyarə idarəetmədən çıxaraq qəzaya uğrayıb

The boy is wild and completely out of control - Oğlan vəhşidir və tamamilə idarəolunmazdır

Unfortunately, his quotations are often taken out of context and are sometimes inaccurate - Təəssüf ki, onun sitatları çox vaxt kontekstdən kənardır və bəzən qeyri-dəqiq olur

To portray him out of context could make him appear naive and unworldly - Onu kontekstdən kənarda təsvir etmək onu sadəlövh və dünyadan kənar kimi göstərə bilər

He ran so fast that he was out of breath - O qədər sürətlə qaçdı ki, nəfəsi kəsildi

We were out of breath after only five minutes - Cəmi beş dəqiqədən sonra nəfəsimiz kəsildi.

 

 

Hazırladı: Ceyhun Yusifov

arrow